ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
                  Tatiyam sariputtattherapadanam (1)
                    atha therapadanam sunatha
   [3] |3.140| Himavantassa avidure     lambako nama pabbato
            assamo sukato mayham     pannasala sumapita.
     |3.141| Uttanakula nadika      supatittha manorama
            susuddhapulinakinna     avidure mamassamam.
     |3.142| Asakkhara apabbhara      sadu appatigandhika
            sandanti nadika tattha     sobhayanta mamassamam.
     |3.143| Kumbhila makara cettha      sumsumara ca kacchapa
            sandanti 1- nadiya tattha  sobhayanta mamassamam.
     |3.144| Pathina pavusa maccha    valaja munjarohita
            vaggula papatayanti      sobhayanta mamassamam.
     |3.145| Ubhokulesu nadiya        pupphino phalino duma
            ubhato atilambanti       sobhayanta mamassamam.
     |3.146| Amba sala ca tilaka     patali sinduvarita
            dibba gandha sampavanti   pupphita mama assame.
     |3.147| Campaka salala nipa      nagapunnagaketaka
            dibba gandha sampavanti  pupphita mama assame.
@Footnote: 1 Ma. caranti.
     |3.148| Atimutta asoka ca       bhaginimala ca pupphita
            ankola bimbijala ca    pupphita mama assame.
     |3.149| Ketaka kadali ceva         kebuka tinasulika
            dibba 1- gandha sampavanti sobhayanta mamassamam.
     |3.150| Kanika kannikara ca     asana anjana bahu
            dibba 1- gandha sampavanti sobhayanta mamassamam.
     |3.151| Punnava 2- giripunnava 3- kovilara ca pupphita
            dibba 1- gandha sampavanti sobhayanta mamassamam.
     |3.152| Uddalaka ca kutaja      kadamba bakula bahu
            dibba 1- gandha sampavanti sobhayanta mamassamam.
     |3.153| Alaka isimugga ca      kadali matulungiyo
            gandhodakena samvaddha     phalani dharayanti te.
     |3.154| Anne pupphanti paduma    anne jayanti kesari
            anne opuppha paduma   pupphita talake tada.
     |3.155| Gabbham ganhanti paduma     niddhavanti mulaliyo
            singhatapattamakinna   sobhayanti talake tada.
     |3.156| Nayita ambagandi ca      uttara 4- hi bandhujivaka
            dibba gandha sampavanti   pupphita talake tada.
     |3.157| Pathina pavusa maccha    valaja munjarohita
            sankula maggura ceva      vasanti talake tada.
@Footnote: 1 Ma. dibbagandham sambhavanta sobhayanti mamassamam. 2-3 Ma. punnaga. girapunnaga.
@4 Ma. uttari.
     |3.158| Kumbhila sumsumara ca       tantiggaha ca rakkhasa
            ogaha 1- ajagara ca    vasanti talake tada.
     |3.159| Parevata ravihamsa        cakkavaka nadicara
            kokila suvasalika       upajivanti tam saram.
     |3.160| Kukkutthaka kuliraka      vane pokkharasataka
            dindibha suvapota ca      upajivanti tam saram.
     |3.161| Hamsa konca mayura ca     kokila lambaculaka 2-
            campaka jivajiva ca       upajivanti tam saram.
     |3.162| Kosika potthasisa ca      kurara senaka bahu
            mahakala ca sakuna     upajivanti tam saram.
     |3.163| Pasada 3- miga varaha ca   vaka bherandaka bahu
            rohicca suttapota 4- ca  upajivanti tam saram.
     |3.164| Siha byaggha ca dipi ca     acchakokataracchabhi 5-
            tidhappabhinna matanga    upajivanti tam saram.
     |3.165| Kinnara vanara ceva       athopi vanakammika
            ceta ca luddaka ceva     upajivanti tam saram.
     |3.166| Tindukani piyalani      madhuka kasamariyo
            dhuvam phalani dharenti       avidure mamassamam.
     |3.167| Kosumbha 6- salala nipa 7- saraphalasamayuta
            dhuvam phalani dharenti       avidure mamassamam.
@Footnote: 1 Ma. oguha. 2 Ma. tammaculaka . 3 Ma. pasada ca varaha ca camara kandaka
@bahu. 4 Ma. sukapota. 5 Ma. acchakokataracchika. 6 Ma. kosambha.
@7 Ma. nibba.
     |3.168| Haritaka amalaka        amba jambu vibhedaka
            kola bhallataka billa   phalani dharayanti te.
     |3.169| Aluva ca kalamba ca      bilalitakkalani ca
            jivaka sambaka ceva       bahuka mama assame.
     |3.170| Assamassaviduramhi       talakasi 1- sunimmita
            acchodaka sitajala       supatittha manorama.
     |3.171| Padumuppalasanchanna      pundarikasamayuta
            mandalakehi sanchanna    dibbo gandho pavayati.
     |3.172| Evam sabbangasampanne     pupphite phalite vane
            sukate assame ramme      viharami aham tada.
     |3.173| Silava vattasampanno      jhayi jhanarato sada
            pancabhinnabalappatto  suruci nama tapaso.
     |3.174| Catubbisasahassani        sissa mayham upatthahum
            sabbeva brahmana ete   jatimanto yasassino.
     |3.175| Lakkhane itihase ca       sanighandusaketubhe
            padaka veyyakarana      saddhamme paramim gata.
     |3.176| Uppatesu nimittesu      lakkhanesu ca kovida
            pathabya bhummantalikkhe    mama sissa susikkhita.
     |3.177| Appiccha nipaka ete     appahara alolupa
            labhalabhena santuttha   parivarenti mam sada.
@Footnote: 1 Ma. talakasum.
     |3.178| Jhayi jhanarata dhira      santacitta samahita
            akincannam patthayanta  parivarenti mam sada.
     |3.179| Abhinnaparamippatta    pettike gocare rata
            antalikkhacara dhira       parivarenti mam sada.
     |3.180| Samvuta chasu dvaresu       anenja rakkhitindriya
            asamsattha ca te dhira       mama sissa durasada.
     |3.181| Pallankena nisajjaya      thana cankamanena ca
            vitinamenti te rattim      mama sissa durasada.
     |3.182| Rajjaniye na rajjanti       dosaniye na dussare
            mohaniye na muyhanti      mama sissa durasada.
     |3.183| Iddhim vimamsamana te       vattanti niccakalikam
            pathavim te pakampenti      sarambhena durasada.
     |3.184| Kilamanava te sissa      kilanti jhanakilitam
            jambuto phalamanenti      mama sissa durasada.
     |3.185| Anne gacchanti goyanam    anne pubbavidehanam
            anne ca uttarakurum       mama sissa durasada.
     |3.186| Purato pesenti te kharim     pacchato ca vajanti te
            catubbisasahassehi        chaditam hoti ambaram.
     |3.187| Aggipakam 1- anaggim ca     dantodukkhalikapica
            ambana kotika keci      pavattaphalabhojana.
@Footnote: 1 Ma. aggapaki anaggi ca.
     |3.188| Udakorohaka keci        sayam pato sucirata
            toyabhisekacarana 1-     mama sissa durasada.
     |3.189| Parulhakacchanakhaloma      pankadanta rajassira
            gandhita silagandhena       mama sissa durasada.
     |3.190| Patova sannipatetva     jatila uggatapana
            labhalabham pakittetva    gacchanti ambare tada.
     |3.191| Etesam pakkamantanam      mahasaddo pavattati
            ajinacammasaddena        modita honti devata.
     |3.192| Disodisa pakkamanti      antalikkhacara isi
            sakabalenupatthaddha       te gacchanti yathicchakam.
     |3.193| Pathavikampaka ete        sabbeva nabhacarino
            uggateja duppasaha     sagarova akhobhiya.
     |3.194| Thanacankamiya keci        keci nesajjika isi
            pavattabhojana keci       mama sissa durasada.
     |3.195| Mettaviharino ete      hitesi sabbapaninam
            anattukkamsaka sabbe      na te vambhenti kassaci.
     |3.196| Siharajava sambhita       gajarajava thamava
            durasada byagghariva      agacchanti mamantike.
     |3.197| Vijjadhara devata ca       nagagandhabbarakkhasa
            kumbhanda danava garula  upajivanti tam saram.
@Footnote: 1 Ma. toyabhisecanakara.
     |3.198| Te jatakharibharita        ajinuttaravasino
            antalikkhacara sabbe      upajivanti tam saram.
     |3.199| Tadanucchavika ete       annamannam sagarava
            catubbisasahassanam        khittasaddo na vijjati.
     |3.200| Pade padam nikkhipanta    appasadda susamvuta
            upasankamma sabbe te     sirasa vandare mamam.
     |3.201| Tehi sissehi parivuto      santehi ca tapassibhi
            vasami assame tattha      jhayi jhanarato aham.
     |3.202| Isinam silagandhena         pupphagandhena cubhayam
            phalinam phalagandhena         gandhito hoti assamo.
     |3.203| Rattindivam na janami      arati me na vijjati
            sake sisse ovadanto     bhiyyo hasam labhamaham.
     |3.204| Pupphanam pupphamananam     phalananca vipaccatam
            dibba gandha pavayanti    sobhayanta mamassamam.
     |3.205| Samadhimha vutthahitva     atapi nipako aham
            kharibharam gahetvana       vanam ajjhogahim aham.
     |3.206| Uppate supine capi      lakkhanesu susikkhito
            pavattamanam mantapadam      dharayami aham tada.
     |3.207| Anomadassi bhagava        lokajettho narasabho
            vivekakamo sambuddho      himavantam upagami.
     |3.208| Ajjhogahetva himavantam   aggo karuniko muni
            pallankam abhujitvana      nisidi purisuttamo.
     |3.209| Tamaddasaham sambuddham     sappabhasam manoramam
            indivaramva jalitam          adittamva hutasanam.
     |3.210| Jalantam diparukkhamva         vijjumva 1- gagane yatha
            suphullam salarajamva        addasam lokanayakam.
     |3.211| Ayam nago mahaviro       dukkhassantakaro muni
            imam dassanamagamma       sabbadukkha pamuccare.
     |3.212| Disvanaham devadevam       lakkhanam upadharayim
            buddho nu kho na va buddho   handa passami cakkhumam.
     |3.213| Sahassarani cakkani      dissanti caranuttame
            lakkhananissa disvana     nittham ganchim tathagate.
     |3.214| Sammajjanim gahetva       sammajjitvanaham tada
            attha pupphe samanetva    buddhasettham apujayim.
     |3.215| Pujayitvana tam buddham       oghatinnamanasavam
            ekamsam ajinam katva        namassim lokanayakam.
     |3.216| Yena nanena sambuddho    viharati anasavo
            tam nanam kittayissami     sunatha mama bhasato.
     |3.217| Samuddharayimam lokam         sayambhu amitodaya
            tava dassanamagamma       kankhasotam taranti te.
@Footnote: 1 Ma. vijjutam.
     |3.218| Tuvam sattha ca ketu ca      dhajo yupo ca paninam
            parayano patittha ca      dipo ca dipaduttamo.
     |3.219| Sakka samudde udakam     pametum alhakena va
            na tveva tava sabbannu    nanam sakka pametave.
     |3.220| Dharetum pathavim sakka      thapetva tulamandale
            na tveva tava sabbannu   nanam sakka pametave.
     |3.221| Akasam minitum sakka     rajjuna 1- angulena va
            na tveva tava sabbannu    nanam sakka pametave.
     |3.222| Mahasamudde udakam       pathavincakhilanjahe
            buddhananam upadaya     upamato na yujjare.
     |3.223| Sadevakassa lokassa       cittam yesam pavattati
            antojaligata ete     tava nanamhi cakkhuma.
     |3.224| Yena nanena pattosi    kevalam bodhimuttamam
            tena nanena sabbannu  maddasi paratitthiye.
     |3.225| Ima gatha pathetvana    suruci nama tapaso
            ajinam pattharitvana       pathaviyam nisidi so.
     |3.226| Cullasitisahassani      ajjhogalho mahannave
            accuggato tavadeva     giriraja pavuccati.
     |3.227| Tava accuggato neru     ayato vitthato ca so
            cunnito sankhabhedena 2-  kotisatasahassiyo.
@Footnote: 1 Ma. rajjuya. 2 Ma. anubhedena.
     |3.228| Lakkhe thapiyamanamhi      parikkhayamagacchatha
            na tveva tava sabbannu    nanam sakka pametave.
     |3.229| Sukhumacchikena jalena     udakam yo parikkhipe
            ye keci udake pana    antojaligata siyum.
     |3.230| Tatheva hi mahavira        ye keci puthutitthiya
            ditthiggahanapakkhanta    paramasena mohita.
     |3.231| Tava suddhena nanena     anavaranadassina
            antojaligata ete     nanante nativattare.
     |3.232| Bhagava ca tamhi samaye     anomadassi mahayaso
            vutthahitva samadhimha   disam olokayi jino.
     |3.233| Anomadassimunino       nisabho nama savako
            parivuto satasahassehi     santacittehi tadibhi.
     |3.234| Khinasavehi suddhehi      chalabhinnehi tadihi 1-
            cittamannaya buddhassa  upesi lokanayakam.
     |3.235| Antalikkhe thita tattha    padakkhinamakamsu te
            namassanta panjalika   oruhum 2- buddhasantike.
     |3.236| Amodassi bhagava        lokajettho narasabho
            bhikkhusanghe nisiditva    sitam patum kari jino.
     |3.237| Varuno namupatthako     anomadassissa satthuno
            ekamsam civaram katva       apucchi lokanayakam.
@Footnote: 1 Ma. jhayibhi. 2 Ma. otarum.
     |3.238| Ko nu kho bhagava hetu     sitakammassa satthuno
            na hi buddha ahetuhi      sitam patum karonti te.
     |3.239| Anomadassi bhagava       lokajettho narasabho
            bhikkhumajjhe nisiditva    imam gatham abhasatha.
     |3.240| Yo mam pupphena pujesi     nanancapi anutthavi
            tamaham kittayissami      sunatha mama bhasato.
     |3.241| Buddhassa giramannaya    sabbe deva samanusa 1-
            saddhammam sotukama te   sambuddham upasankamum.
     |3.242| Dasasu lokadhatusu        devakaya mahiddhika
            saddhammam sotukama te   sambuddham upasankamum.
     |3.243| Hatthi assa ratha patti    sena ca caturangini
            parivaressantimam niccam    buddhapujayidam phalam.
     |3.244| Satthi turiyasahassani      bheriyo samalankata
            upatthissantimam niccam    buddhapujayidam phalam.
     |3.245| Solasitthisahassani      nariyo samalankata
            vicittavatthabharana      amuttamanikundala.
     |3.246| Alaramukha 2- hasula    susanna tanumajjhima
            parivaressantimam niccam    buddhapujayidam phalam.
     |3.247| Kappasatasahassani      devaloke ramissati
            sahassakkhattum cakkavatti   raja ratthe bhavissati.
@Footnote: 1 Ma. samagata. 2 Po. alarapamha.
     |3.248| Sahassakkhattum devindo    devarajjam karissati
            padesarajjam vipulam        gananato asankhayam.
     |3.249| Pacchime bhavasampatte     manussattam gamissati
            brahmanisariya nama   dharayissati kucchina.
     |3.250| Matuya namagottena    pannayissatiyam naro
            sariputtoti namena     tikkhapanno bhavissati.
     |3.251| Asitikoti chaddetva     pabbajissatikincano
            gavesanto santipadam     carissati mahim imam.
     |3.252| Aparimeyye ito kappe   okkakakulasambhavo
            gotamo nama gottena    sattha loke bhavissati.
     |3.253| Tassa dhammesu dayado    oraso dhammanimmito
            sariputtoti namena     hessati aggasavako.
     |3.254| Ayam bhagirasi ganga       himavanta pabhavita
            mahasamuddamappeti     tappayanti mahodadhim.
     |3.255| Tathevayam sariputto      sakko tisu visarado
            pannaya paramim gantva  tappayissati panino.
     |3.256| Himavantam upadaya      sagaranca mahodadhim
            etthantare yam pulinam      gananato asankhayam.
     |3.257| Tampi sakka asesena     sankhyatum ganana yatha
            na tveva sariputtassa    pannayanto bhavissati.
     |3.258| Lakkhe thapiyamanamhi      khiye gangaya valuka
            na tveva sariputtassa    pannayanto bhavissati.
     |3.259| Mahasamudde umiyo      gananato asankhaya
            tatheva sariputtassa      pannayanto na hessati.
     |3.260| Aradhayitva sambuddham    gotamam sakyapungavam
            pannaya paramim gantva  hessati aggasavako.
     |3.261| Pavattitam dhammacakkam      sakyaputtena tadina
            anvattissati samma     vassanto dhammavutthiyo.
     |3.262| Sabbametam abhinnaya    gotamo sakyapungavo
            bhikkhusanghe nisiditva    aggatthane thapessati.
     |3.263| Aho me sukatam kammam      anomadassissa satthuno
            yassadhikaram 1- katvana  sabbattha paramim gato.
     |3.264| Aparimeyye katam kammam     phalam dassesi me idha
            sumutto saravegova       kilese jhapayim aham.
     |3.265| Asankhatam gavesanto       nibbanam acalam padam
            vicinam titthiye sabbe     esaham samsarim bhave.
     |3.266| Yathapi byadhiko poso    pariyeseyya osatham
            vicineyya dhanam sabbam      byadhito parimuttiya.
     |3.267| Asankhatam gavesanto       nibbanam amatam padam
            abbokinnam pancasatam    pabbajim isipabbajam.
@Footnote: 1 Ma. yassaham karam.
     |3.268| Jataya bharabharito       ajinuttaranivasaham 1-
            abhinnaparamim gantva   brahmalokam aganchaham.
     |3.269| Natthi bahirake suddhi     thapetva jinasasanam
            ye keci buddhima satta   sujjhanti jinasasane.
     |3.270| Atthakamam 2- mamametam    na hi nisim aham iti
            asankhatam gavesanto       kutittham sancarim aham.
     |3.271| Yatha saratthiko poso    kadalim chetvana phalaye
            na tattha saram vindeyya   sarena rittako hi so.
     |3.272| Tatheva titthiya loke      nanaditthi bahu jana
            asankhatena ritta te      sarena kadali yatha.
     |3.273| Pacchime bhavasampatte     brahmabandhu ahosaham
            mahabhogam chaddayitvana  pabbajim anagariyam.
                     Pathamabhanavaram.
     |3.274| Ajjhayako mantadharo     tinnam vedana paragu
            brahmano sanjayo nama tassa mule vasamaham.
     |3.275| Savako te mahavira       assaji nama brahmano
            durasado uggatejo      pindaya carati tada.
     |3.276| Tamaddasasim sappannam    munim mone samahitam
            santacittam mahanagam      suphullam padumam yatha.
@Footnote: 1 Ma. ajinuttaranivasano. 2 Ma. atthakamamayam etam na yidam itihitiham.
     |3.277| Disva me cittamuppajji   sudantam suddhamanasam
            usabham pavaram viram          arahayam bhavissati.
     |3.278| Pasadiko iriyati       abhirupo susamvuto
            uttame damathe danto    amatadassi bhavissati.
     |3.279| Yannunaham uttamattham     puccheyyam tutthamanasam
            so ce 1- puttho kathissati  patipucchamahantada.
     |3.280| Pindacaram 2- carantassa   pacchato agamasaham
            okasam patimanento    pucchitum amatam padam.
     |3.281| Vithantare anuppattam      upagantvana pucchaham
            katham gottosi tvam vira 3-   kassa sissosi marisa.
     |3.282| So me puttho viyakasi    asambhitova kesari
            buddho loke samuppanno  tassa sissomhi avuso 4-.
     |3.283| Kidisante mahavira       anujata mahayasa 5-
            buddhassa sasanam dhammam    sadhu me kathayassu bho.
     |3.284| So me puttho kathi sabbam    gambhiram nipunam padam
            tanhasallassa hantaram   sabbadukkhapanudanam.
     |3.285| Ye dhamma hetupabhava     tesam hetum tathagato aha
            tesanca yo nirodho      evamvadi mahasamano.
     |3.286| Soham vissajjite panhe    pathamam phalamajjhagam
            virajo vimalo asim        sutvana jinasasanam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. me. 2 Ma. pindapatam. 3 Yu. dhira. 4 Yu. savako. 5 Yu. mahayaso.
     |3.287| Sutvana munino vakyam    passitva dhammamuttamam
            pariyogalhasaddhammo    imam gatham abhasaham.
     |3.288| Eseva dhammo yadi tavadeva  paccabyatha padamasokam
            adittham abbhatitam        bahukehi kappanahutehi.
     |3.289| Yoham dhammam gavesanto     kutitthe sancarim aham
            so me attho anuppatto  kalo me nappamajjitum.
     |3.290| Tositoham assajina      patvana acalam padam.
            Sahayakam gavesanto      assamam agamasaham
     |3.291| duratova mamam disva       sahayo me susikkhito
            iriyapathasampanno      idam vacanamabravi.
     |3.292| Pasannamukhanettosi      munibhavova dissati
            amatadhigato kacci       nibbanam accutam padam.
     |3.293| Subhanurupo ayasi      anenjakarito viya
            dantova 1- dantadamathe 2-  upasantosi brahmana.
     |3.294| Amatam maya adhigatam       sokasallavinodanam
            tuvampi tam adhigacchehi 3-    gacchama buddhasantikam.
     |3.295| Sadhuti so patissutva     sahayo me susikkhito
            hatthena hattham ganhitva  upagamma tavantikam 4-.
     |3.296| Ubhopi pabbajissama     sakyaputta tavantike.
            Tava sasanamagamma      viharama anasava.
@Footnote: 1 Yu. ca. 2 Ma. dantadamatho. Yu. uttadamathe. 3 Ma. adhigacchesi.
@4 Yu. upagami satthu santikam.
     |3.297| Kolito iddhiya settho   aham pannaya parago
            ubhova ekato hutva     sasanam sobhayama se.
     |3.298| Apariyositasankappo      kutitthe sancarim aham
            tava dassanamagamma      sankappo purito mama.
     |3.299| Pathaviyam patitthaya        pupphanti samaye duma
            dibba gandha sampavanti  tosenti sabbapaninam.
     |3.300| Tathevaham mahavira        sakyaputta mahayasa
            sasane vo 1- patitthaya  samayesami pupphitum.
     |3.301| Vimuttipupphamesanto     bhavasamsaramocanam
            vimuttipupphalabhena      tosemi sabbapaninam.
     |3.302| Yavata buddhakhettamhi    thapetvana mahamunim
            pannaya sadiso natthi   tava puttassa cakkhuma.
     |3.303| Suvinita ca te sissa     parisa ca susikkhita
            uttame damathe danta    parivarenti tam sada.
     |3.304| Jhayi jhanarata dhira     santacitta samahita
            muni moneyyasampanna   parivarenti tam sada.
     |3.305| Appiccha nipaka dhira    appahara alolupa
            labhalabhena santuttha  parivarenti tam sada.
     |3.306| Arannika dhutarata     jhayino lukhacivara
            vivekabhirata dhira       parivarenti tam sada.
@Footnote: 1 Ma. Yu. te.
     |3.307| Patipanna phalattha ca     sekha phalasamangino
            asimsaka 1- uttamattham   parivarenti tam sada.
     |3.308| Sotapanna ca vimala    sakadagamino ca ye
            anagami ca araha      parivarenti tam sada.
     |3.309| Satipatthanakusala       bojjhangabhavanarata
            savaka vo 2- bahu sabbe parivarenti tam sada.
     |3.310| Iddhipadesu kusala      samadhibhavanarata
            sammappadhanamanuyutta   parivarenti tam sada.
     |3.311| Tevijja chalabhinna ca    iddhiya paramim gata
            pannaya paramimpatta  parivarenti tam sada.
     |3.312| Idisa 3- vo 2- mahavira  tava sissa susikkhita
            durasada uggateja     parivarenti tam sada.
     |3.313| Tehi sissehi parivuto     sannatehi tapassibhi
            migarajavasambhito      ulurajava sobhasi.
     |3.314| Pathaviyam patitthaya        ruhanti kharaniruha
            vepullattam papunanti    phalanca dassayanti te.
     |3.315| Pathavisadiso tvamsi        sakyaputta mahayasa.
            Sasane te patitthaya    labhanti amatam phalam.
     |3.316| Sindhu sarassati ceva       nadiyo candabhagika 4-
            ganga ca yamuna ceva     sarabhu ca atho mahi.
@Footnote: 1 Ma. asisaka. 2 Ma. Yu. te. 3 Ma. Yu. edisa. 4 Yu. nadiya candabhagiyo.
     |3.317| Etasam sandamananam     sagaro sampaticchati
            jahanti purimam namam      sagarotveva nayati.
     |3.318| Tathevime catuvanna      pabbajitva tavantike
            jahanti purimam namam      buddhaputtati nayare.
     |3.319| Yathapi cando vimalo      gaccham akasadhatuya
            sabbe taragane loke    abhaya atirocati.
     |3.320| Tatheva tvam mahavira       parivuto devamanuse
            buddhakkhettam atikkamma   jalasi sabbada tuvam.
     |3.321| Gambhire utthita umi      na velam ativattati
            sabbavelam paphussanti     sancunna vikiranti ta.
     |3.322| Tatheva titthiya loke      nanaditthi bahu jana
            dhammam taritukama te     nativattanti tam munim.
     |3.323| Sace ca 1- tam papunanti   pativarehi 2- cakkhuma
            tavantikam upagantva    sancunnava bhavanti te.
     |3.324| Yathapi udake jata      kumuda mandalaka 3- bahu
            upalimpanti toyena     kaddamakalalena ca.
     |3.325| Tatheva bahuka satta      loke jata viruhare
            addita ragadosena     kaddame kumudam yatha.
     |3.326| Yatha padumam jalajam        jalamajjhe virocati 4-
            na so limpati toyena     parisuddho hi kesari.
@Footnote: 1 Yu. va. 2 Ma. Yu. pativadehi. 3 Yu. maddalaka. 4 Ma. Yu. viruhati.
      |3.327| Tatheva tvam mahavira       loke jato mahamuni
             nopalimpasi lokena      toyena padumam yatha.
      |3.328| Yatha hi rammake mase     bahu pupphanti varija
             natikkamanti tam masam     samayo pupphanaya so.
      |3.329| Tatheva tvam sakyaputta 1-   pupphito te vimuttiya
             sasanam nativattanti     padumam varina yatha.
      |3.330| Supupphito salarajava    dibbagandham pavayati
             annasalehi parivuto    salarajatisobhati 2-.
      |3.331| Tatheva tvam mahavira       buddhananena pupphito
             bhikkhusanghena parivuto     salarajava sobhasi.
      |3.332| Yathapi selo himava      osatho sabbapaninam
             naganam asurananca     devanam alayopica.
      |3.333| Tatheva tvam mahavira        osatho viya paninam
             tevijja chalabhinna ca   iddhiya paramim gata.
      |3.334| Anusittha mahavira       taya karunikena te
             ramanti dhammaratiya       vasanti tava sasane.
      |3.335| Migaraja yatha siho      abhinikkhamma asaya
             catuddisa 3- viloketva  tikkhattum abhinadati 4-.
      |3.336| Sabbe miga uttasanti    migarajassa gajjato
             tatha hi jatima eso     pasum 5- taseti sabbada.
@Footnote: 1 Ma. mahavira. 2 Ma. Yu. salarajava sobhati. 3 Ma. catuddisanuviloketva.
@4 Yu. abhinadayi. 5 Ma. Yu. pasu.
      |3.337| Gajjato te mahavira      basudhayam pakampati
             bodhaneyya pabujjhanti   tasanti marakayika.
      |3.338| Tasanti titthiya sabbe    nadato te mahamuni
             kakasenava vibbhanta    migaranna yatha miga.
      |3.339| Ye keci ganino loke     sattharoti pavuccare
             paramparabhatam dhammam      desenti parisaya te.
      |3.340| Na heva tvam mahavira       dhammam desesi paninam
             samam saccani bujjhitva  kevalam bodhipakkhikam.
      |3.341| Asayanusayam natva     indriyanam balabalam
             bhabbabhabbe viditvana   mahameghova gajjasi.
      |3.342| Cakkavalapariyanta      nisinna parisa bhave
             nanaditthi vicintenti    vimaticchedanaya tam.
      |3.343| Sabbesam cittamannaya   opammakusalo muni
             ekam panham kathentova    vimatim chindi paninam.
      |3.344| Upadisasadiseheva 1-    vasudha purita bhave
             sabbeva te panjalika    kittayum lokanayakam.
      |3.345| Kappam va te kittayanta   nanavannehi kittayum
             parimetum na kappeyyum 2-   appameyyo tathagato.
      |3.346| Tatha 3- sakena thamena    kittito hi mahajino 4-
             kappakoti pakittenta   evamevam pakittayum.
@Footnote: 1 Ma. upatissasadiseheva. 2 Ma. sakkeyyam. Yu. pappayuyam. 3 Yu. yatha.
@4 Ma. maya jino.
      |3.347| Sace hi koci devo va     manusso va susikkhito
             pametum parikappeyya 1-   vighatamva labheyya so.
      |3.348| Sasane te patitthaya     sakyaputta mahayasa
             pannaya paramim gantva  viharami anasavo.
      |3.349| Titthiye sampamaddami    vattemi jinasasanam
             dhammasenapati ajja      sakyaputtassa sasane.
      |3.350| Aparimeyye katam kammam     phalam dassesi me idha
             sumutto 2- saravegova     kilese jhapayim mamam.
      |3.351| Yo koci manujo bharam      dhareyya matthake sada
             bharena dukkhito assa     bharo hi bharito tatha.
      |3.352| Dayhamano tihaggihi     bhavesu samsarim aham
             bharito bhavabharena        neru uddharito yatha 3-.
      |3.353| Oropito ca me bharo     bhava ugghatita maya
             karaniyam katam sabbam       sakyaputtassa sasane.
      |3.354| Yavata buddhakhettamhi    thapetva sakyapungavam
             aham aggomhi pannaya   sadiso me na vijjati.
      |3.355| Samadhimhi sukusalo       iddhiya paramim gato
             icchamano aham 4- ajja   sahassam abhinimmine.
      |3.356| Anupubbaviharassa       vasibhuto mahamuni
             kathesi sasanam mayham      nirodho sayanam mama.
@Footnote: 1 Yu. puritam parikaddheyya. 2 Ma. sukhitto. yu sukhito. 3 Ma. Yu. girim
@uccarito yatha. 4 Ma. caham. Yu. vaham.
      |3.357| Dibbacakkhum visuddham me     samadhikusalo aham
             sammappadhanamanuyutto   bojjhangabhavanarato.
      |3.358| Savakena hi pattabbam     sabbameva katam mama 1-
             lokanatham thapetvana     sadiso me na vijjati.
      |3.359| Samapattimhi 2- kusalo   jhanavimokkhanam khippam patilabhi
             bojjhangabhavanarato    savakagunaparamim gatosmi.
      |3.360| Savakagunaphussena 3-     buddhiya purisuttamagarava 4-
             saddhasangahitam cittam [5]-  sada sabrahmacarisu.
      |3.361| Uddhatadadhova 6- sappo  chinnavisanova usabho
             nikkhittamanadappova     upemi garugaravena ganam.
      |3.362| Yadi rupini bhaveyya        panna me vasu patinam 7- sameyya
             anomadassissa bhagavato    phalametam nanathavanaya.
      |3.363| Pavattitam dhammacakkam       sakyaputtena tadina
             anuvattemaham samma     nanathavanayidam phalam.
      |3.364| Ma me kadaci papiccho   sameto hinaviriyo
             appassuto anacaro 8-  sameto katthaci ahu.
      |3.365| Bahussuto ca medhavi      silesu susamahito
             cetosamathanuyutto      api muddhani titthatu.
      |3.366| Tam vo vadami bhaddam vo 9-   yavantettha samagata
             appiccha hotha santuttha  danam datva sada ahu 10-.
@Footnote: 1 Ma. maya. Yu. mamam. 2 Ma. samapattinam. Yu. samapattivinayakusalo. 3 Ma. Yu.
@savakagunenapi phussena. 4 Ma. purisuttamabharava. 5 (yam). 6 Ma. Yu. uddhavisova.
@7 Ma. vasumatipi na sameyya. 8 Ma. anadaro. 9 Ma. Yu. bhadante.
@10 Ma. Yu. jhayi nanarata sada.
      |3.367| Yamaham pathamam disva       virajo vimalo ahu 1-
             so me acariyo dhiro 2-   assaji nama savako.
      |3.368| Tassaham savako ajja 3-  dhammasenapati ahu 1-
             sabbattha paramim patva   viharami anasavo.
      |3.369| Yo me acariyo asi     assaji nama savako
             yassam disayam vasati       ussisamhi karomaham.
      |3.370| Mama kammam saritvana      gotamo sakyapungavo
             bhikkhusanghe nisiditva     aggatthane thapesi mam.
  [4]- |3.371| Patisambhida catasso     vimokkhapica atthame
             chalabhinna sacchikata    katam buddhassa sasananti 5-.
     Ittham sudam ayasma sariputto thero ima gathayo abhasitthati.
                 Sariputtattherassa apadanam samattam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 22-45. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=32&item=3&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=32&item=3&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=32&item=3&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=32&item=3&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=3              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=49&A=6204              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=49&A=6204              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :