ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)

page563.

Navamam jatukannikattherapadanam (409) [411] |411.277| Nagare hamsavatiya setthiputto ahosaham samappito kamagunehi 1- parivaremaham tada. |411.278| Tato pasadamaruyha mahabhoge valanjako tattha naccehi gitehi parivaremaham tada. |411.279| Turiya ahata mayham sammatalasamahita ranjanti 2- itthiyo sabba harantiyeva me mano. |411.280| Celavaka vamanika 3- kunjava sihimajjhita 4- langhika sokajjhayi ca parivarenti mam sada. |411.281| Vetalino kumbhathuni nata ca naccaka bahu nataka nataka ceva parivarenti mam sada. |411.282| Kappaka nhapaka suda malakara supasaka 5- jalla malla ca te sabbe parivarenti mam sada. |411.283| Etesu kilamanesu sikkhite katupasane rattindivam na janami indova tidase pure 6-. |411.284| Addhika kapana 7- sabbe yacaka caraka bahu upagacchanti te niccam bhikkhayanta mamam gharam. |411.285| Samana brahmana ceva punnakkhetta anuttara vaddhayanta mamam punnam agacchanti mamam gharam. |411.286| Pataka 8- latuka sabbe nigantha pupphasataka @Footnote: 1 Ma. Yu. kamagune. 2 Ma. Yu. naccanta. 3 Ma. celapika lamanika. Yu. @velamika vamanika. 4 Ma. kunjavasi timajjhika. 5 Yu. sumasaka. @6 Ma. Yu. tidasangane. 7 Ma. Yu. pathika. 8 Ma. pataga. Yu. padaka.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page564.

Tedandika ekasikha agacchanti mamam gharam. |411.287| Ajivika viluttavi gotama 1- devadhammika rajojalladhara ete agacchanti mamam gharam. |411.288| Parivattaka siddhipatta 2- kodhapugganika 3- bahu tapasi vanacari ca agacchanti mamam gharam. |411.289| Andhaka 4- damila ceva sakula malayalaka 5- savara yonaka ceva agacchanti mamam gharam. |411.290| Gandhaka 6- mundaka sabbe kutthala sanuvindaka 7- arava cinarattha ca agacchanti mamam gharam. |411.291| Alasandaka pallavaka pabbatanaggamaruha 8- bahika 9- cetaputta ca agacchanti mamam gharam. |411.292| Madhuraka kosalaka kasika 10- hatthiporika isinda makkala 11- ceva agacchanti mamam gharam. |411.293| Celavaka aramba ca 12- obhasa meghala bahu khuddaka suddaka ceva agacchanti mamam gharam. |411.294| Rohaka 13- sindhava ceva cittaka 14- ekakannika surattha aparanta ca agacchanti mamam gharam. |411.295| Supparaka kumara 15- ca malaya 16- sonnabhumika vajjihara 17- ca te sabbe agacchanti mamam gharam. @Footnote: 1 Ma. godhamma. 2 Ma. parittaka santipatta. 3 Yu. kondapuggalika bahu. @4 Ma. Yu. oddaka. 5 Ma. malavalaka. 6 Ma. Yu. andhaka. 7 Ma. kotala @hanuvindaka. Yu. kolaka .... 8 Ma. dhammaraniggamanusa. Yu. pabbarabhaggakarusa. @9 Ma. gehita. 10 Ma. kalinga. 11 Yu. matthala. 12 Ma. arabbha ca oghutatha. Yu. @velavaka aramma okkala mekala. 13 Ma. Yu. rohana. 14 Yu. cittava. @15 Yu. supparika kikumara ca. 16 Ma. mallasovannabhumika. 17 Ma. vajjitanga.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page565.

|411.296| Nalakara pesakara cammakara ca tacchaka kammakara 1- kumbhakara agacchanti mamam gharam. |411.297| Manikara lohakara sonnakara ca dussika tipukara ca te sabbe agacchanti mamam gharam. |411.298| Usukara 2- bhamakara pesakara ca gandhika rajaka tunnavaya ca agacchanti mamam gharam. |411.299| Telika katthahara ca udahara ca pesika supika saradakkha ca 3- agacchanti mamam gharam. |411.300| Dovarika anikattha ganthika 4- pupphachaddaka hattharoha hatthipala agacchanti mamam gharam. |411.301| Anandassa nama ranno samaggassa 5- adasaham sattavannena ratanena unattam purayamaham. |411.302| Ye maya kittita sabbe nanavanna bahu jana tesaham cittamannaya tappayim ratanenapi 6-. |411.303| Vaggusu bhasamanesu vajjamanasu bherisu sankhesu dhamayantesu sakagehe ramamaham. |411.304| Bhagava tamhi samaye padumuttaranamako 7- saha 8- satasahassehi parikkhinasavehi so. |411.305| Bhikkhuhi sahito vithim patipajjittha cakkhuma obhasento disa sabba diparukkhova jotati. @Footnote: 1 Ma. Yu. kammara. 2 Yu. capakara. 3 Ma. supika suparakkha ca. Yu. ... @rudasakka ca. 4 Ma. bandhika. Yu. santhika. 5 Ma. mamattassa .... Yu. @pamattassa. 6 Ma. Yu. ratanenaham. 7 Ma. Yu. ... nayako. 8 Ma. vasi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page566.

|411.306| Vajjanti bheriyo sabba gacchante lokanayake pabha niddhavate tassa sataramsiva uggato. |411.307| Kavatantarikayapi pavitthena ca rasmina antogharesu vipulo aloko asi tavade. |411.308| Pabham disvana buddhassa parisajje avocaham nissamsayam buddhasettho imam vithimupagato. |411.309| Khippam oruyha pasada agamim antarapatham 1- sambuddham abhivadento 2- idam vacanamabravim. |411.310| Anukampatu me buddho jalajuttamanamako 3- vasisatasahassehi adhivasesi so muni. |411.311| Nimantayitvana sambuddham abhinesim sakam gharam tattha annena panena santappesim mahamunim. |411.312| Bhuttavikalamannaya buddhasetthassa tadino sangitena 4- turiyena buddhasettham upatthahim. |411.313| Padumuttaro lokavidu ahutinam patiggaho antoghare nisiditva ima gatha abhasatha. |411.314| Yo mam turiyenupatthasi annapanancadasi me tamaham kittayissami sunatha mama bhasato. |411.315| Pahutabhakkho hutvana sahiranno sabhojano catuddipe ekarajjam karayissatiyam naro. @Footnote: 1 Ma. Yu. antarapanam. 2 Ma. abhivadetva. 3 Ma. Yu. ... nayako. @4 Ma. Yu. satangikena.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page567.

|411.316| Pancasile samadaya dasakammapathe rato 1- samadaya pavattanto parisam sikkhapessati. |411.317| Turiyasatasahassani nariyo 2- samalankata vajjayissantimam niccam upatthanassidam phalam. |411.318| Timsakappasahassani devaloke ramissati catusatthikhattum devindo devarajjam karissati. |411.319| Catusattatikkhattum 3- ca cakkavatti bhavissati padesarajjam vipulam gananato asankhayam. |411.320| Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo gotamo nama namena sattha loke bhavissati. |411.321| Upapajjati yam yonim devattam atha manusam anunabhogo hutvana manussattam gamissati. |411.322| Ajjhayako bhavitvana tinnam vedana paragu uttamattham gavesanto carissati mahim tada 4-. |411.323| So ca paccha pabbajitva sukkamulena codito gotamassa bhagavato sasanebhiramissati. |411.324| Aradhayitvana sambuddham gotamam sakyapungavam kilese jhapayitvana arahayam bhavissati. |411.325| Pavane byaggharajava migarajava kesari abhito viharamajja sakyaputtassa sasane. @Footnote: 1 Ma. Yu. tato. 2 Ma. bheriyo. 3 Ma. catusatthikkhattum. 4 Ma. Yu. imam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page568.

|411.326| Devaloke manusse va dalidde duggatimhi va nibbattim me na passami upatthanassidam phalam. |411.327| Vivekamanuyuttomhi upasanto nirupadhi nagova bandhanam chetva viharami anasavo. |411.328| Kilesa jhapita mayham bhava sabbe samuhata nagova bandhanam chetva viharami anasavo. |411.329| Svagatam vata me asi mama buddhassa santike tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam. |411.330| Patisambhida catasso vimokkhapica atthime chalabhinna sacchikata katam buddhassa sasananti. Ittham sudam ayasma jatukanniko thero ima gathayo abhasitthati. Jatukannikattherassa apadanam samattam. Dasamam udenattherapadanam (410) [412] |412.331| Himavantassa avidure padumo nama pabbato assamo sukato mayham pannasala sumapita. |412.332| Nadiyo sandare 1- tattha supatittha manorama acchodaka sitajala sandare 2- nadiyo sada. @Footnote: 1-2 Yu. sundari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page569.

|412.333| Pathina pavusa maccha valaja 1- munjarohita sobhanti nadiyo ete vasanti nadiya tada. |412.334| Ambajambuhi sanchanna kareritilaka tatha uddalaka pataliyo sobhanti mama assamam. |412.335| Ankolaka 2- bimbijala mayahara 3- ca pupphita gandhena upavayanta 4- sobhanti mama assamam. |412.336| Adhimutta sattalika naga sala ca pupphita dibba gandha 5- sampavanta sobhanti mama assamam. |412.337| Kosumbha salala nipa hatthapata 6- ca pupphita dibba gandha sampavanta sobhanti mama assamam. |412.338| Haritaka amalaka amba jambu vibhedaka kola bhallataka bella phalani bahu assame. |412.339| Kalamba kadali tattha pupphanti mama assame dibba gandha sampavanta sobhanti mama assamam. |412.340| Asokapindi ca vari 7- nimbarukkha 8- ca pupphita dibba gandha sampavanta sobhanti mama assamam. |412.341| Punnava giripunnava 9- timira tattha pupphita dibba gandha sampavanta sobhanti mama assamam. |412.342| Niggundi siriniggundi camparukkhettha pupphita dibba gandha sampavanta sobhanti mama assamam. @Footnote: 1 Yu. jalaja. 2 Yu. akolaka. 3 Ma. mayakari. Yu. mayacara. @4-5 Yu. dibbagandhasamapanna. ito param idisameva. 6 Ma. atthangapi. @Yu. katthanga ca supupphita. 7 Ma. asokapindivari ca. 8 Yu. niparukkha. @9 Ma. Yu. punnaga giripunnaga.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page570.

|412.343| Avidure pokkharani cakkavakupakujjita mandalakehi sanchanna padumuppalakehi ca. |412.344| Acchodaka sitajala supatittha manorama accha phalikasamana sobhanti mama assamam. |412.345| Paduma pupphare tattha pundarika ca uppala mandalakehi sanchanna sobhanti mama assamam. |412.346| Pathina pavusa maccha balaja munjarohita vicarantava te tattha sobhanti mama assamam. |412.347| Kumbhila sumsumara ca kacchapa ca gaha bahu ogaha 1- ajagara ca sobhanti mama assamam. |412.348| Parevata ravihamsa cakkavaka nadicara dindibha 2- salika ceva sobhanti mama assamam. |412.349| Nayita ambagandhi ca ketaka tattha pupphita dibba gandha sampavanta sobhanti mama assamam. |412.350| Siha byaggha ca dipi ca acchakokataracchayo anusancaranta pavane sobhanti mama assamam. |412.351| Jatabharena bharita ajinuttaravasino anusancaranta pavane sobhanti mama assamam. |412.352| Ajinani dhara eke 3- nipaka santavuttino appahara ca te sabbe sobhanti mama assamam. @Footnote: 1 Yu. oguha. 2 Ma. candibha. 3 Ma. Yu. ete.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page571.

|412.353| Kharikajam 1- gahetvana ajjhogayha vanam tada mulaphalani bhunjanta vasanti assame tada. |412.354| Na te darum aharanti udakam padadhovanam sabbesam anubhavena sayamevahariyati. |412.355| Cullasitisahassani isayo tattha samagata sabbeva jhayino ete uttamattham gavesino. |412.356| Tapassino brahmacari codento appanava te ambaravacara sabbe vasanti assame tada. |412.357| Pancaham sannipatanti ekagga santavuttino annamannam 2- abhivadetva pakkamanti disamukha. |412.358| Padumuttaro nama jino sabbadhammana paragu tamandhakaram vidhamam uppajji tavade jino. |412.359| Mama assamasamanta yakkho asi mahiddhiko so me samsittha sambuddham jalajuttamanamakam 3-. |412.360| Esa buddho samuppanno padumuttaro mahamuni khippam gantvana sambuddham payirupasassu 4- marisa 5-. |412.361| Yakkhassa vacanam sutva vippasannena cetasa assamam samsametvana nikkhamim pavana tada. |412.362| Celeva dayhamanamhi nikkhamitvana assama ekarattim nivasitva upaganchim vinayakam. @Footnote: 1 Ma. Yu. kharibharam. 2 Ma. Yu. annonnam. 3 Ma. Yu. ... nayakam. @4 Ma. payirupasa. 5 Yu. payirupasassu tam muni.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page572.

|412.363| Padumuttaro lokavidu ahutinam patiggaho catusaccam pakasento desesi amatam padam. |412.364| Suphullam padumam gayha upagantva mahesino pasannacitto sumano buddhassa abhivadayim 1-. |412.365| Pujayitvana sambuddham jalajuttamanayakam ekamsam ajinam katva santhavim lokanayakam. |412.366| Yena nanena sambuddho vasatiha anasavo tam nanam kittayissami sunatha mama bhasato. |412.367| Samsarasotam chinditva taresi sabbapaninam tava dhammam sunitvana tanhasotam taranti te. |412.368| Tuvam sattha ca ketuva 2- dhajo yupova 3- paninam parayano patitthasi dipo ca dipaduttamo 4-. |412.369| Yavata ganino loke satthavaha pavuccare tuvam aggosi sappanno tava antogadhava te. |412.370| Tava nanena sappanno 5- taresi janatam bahum tava dassanamagamma dukkhassantam karissare. |412.371| Yekecime gandhajata loke vayanti cakkhuma tava gandhasamo natthi punnakkhette mahamuni. |412.372| Tiracchanayonim nirayam parimocehi 6- cakkhuma asankhatam padam santam desesi tvam mahamuni. @Footnote: 1 Ma. Yu. abhiropayim. 2-3 Ma. Yu. ca. 4 Ma. Yu. dipaduttama. @5 Ma. tuvam aggosi sabbannu. Yu. tuvam aggosi sappanno. 6 Ma. Yu. parimocesi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page573.

|412.373| Padumuttaro lokavidu ahutinam patiggaho bhikkhusanghe nisiditva ima gatha abhasatha. |412.374| Yo me nanam apujesi pasanno sehi panihi tamaham kittayissami sunatha mama bhasato. |412.375| Timsa kappasahassani devaloke ramissati sahassakkhattum raja ca cakkavatti bhavissati. |412.376| Suladdhalabho 1- laddhomhi tosayitvana subbatam sabbasave parinnaya viharami anasavo. |412.377| Kilesa jhapita mayham bhava sabbe samuhata nagova bandhanam chetva viharami anasavo. |412.378| Svagatam vata me asi mama buddhassa santike tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam. |412.379| Patisambhida catasso vimokkhapica atthime chalabhinna sacchikata katam buddhassa sasananti. Ittham sudam ayasma udeno thero ima gathayo abhasitthati. Udenattherassa apadanam samattam. Uddanam metteyyo punnako thero mettagu dhotakopica @Footnote: 1 Ma. Yu. suladdhalabham.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page574.

Upasivo ca nando ca hemako sattamo tahim. Todeyyo jatukanni ca udeno ca mahayaso tini gathasatanettha asiti tini cuttarim. Metteyyavaggo ekacattalisamo.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 563-574. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=32&item=411&items=2&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=32&item=411&items=2&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=32&item=411&items=2&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=32&item=411&items=2&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=411              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5466              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5466              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :