ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
   [8] |8.438| Nagare haṃsavatiyā        sujāto nāma brāhmaṇo
              asītikoṭisannicayo 2-   pahūtadhanadhaññavā.
      |8.439| Ajjhāyako mantadharo     tiṇṇaṃ vedāna pāragū
              lakkhaṇe itihāse ca    saddhamme pāramiṃ gato.
@Footnote: 1 Ma. abhāsayiṃ.. 2 Ma. Yu. asītikoṭinicayo.
      |8.440| Paribbajā ekasikhā      gotamā buddhasāvakā
              carakā tāpasā ceva     caranti mahiyā tadā.
      |8.441| Tepi maṃ parivārenti      brāhmaṇo vissuto iti
              bahū janā maṃ pūjenti 1-  nāhaṃ pūjemi kiñcinaṃ.
      |8.442| Pūjārahaṃ na passāmi      mānathaddho ahaṃ tadā
              buddhoti vacanaṃ natthi     tāva nuppajjate jino.
      |8.443| Accayena ahorattaṃ      padumuttaranāyako 2-
              sabbaṃ tamaṃ vinodetvā   loke uppajji cakkhumā.
      |8.444| Vitthārike bahū jaññe    puthubhūte ca sāsane
              upāgami tadā buddho    nagaraṃ haṃsasavhayaṃ.
      |8.445| Pitu atthāya so buddho   dhammaṃ desesi cakkhumā
              tena kālena parisā     samantā yojanaṃ tadā.
      |8.446| Sammato manujānaṃ yo 3-  sunando nāma tāpaso
              yāvatā buddhaparisā    pupphehicchādayi tadā.
      |8.447| Catusaccaṃ pakāsento     seṭṭhe ca pupphamaṇḍape
              koṭisatasahassānaṃ     dhammābhisamayo ahu.
      |8.448| Sattarattindivaṃ buddho    vassitvā dhammavuṭṭhiyā
              aṭṭhame divase patte    sunandaṃ kittayī jino.
      |8.449| Devaloke manusse vā    saṃsaranto ayaṃ bhave
              sabbesaṃ pavaro hutvā   bhavesu saṃsarissati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bahujjano maṃ pūjeti. 2 Ma. padumuttaranāmako. 3 Ma. Yu. so.
      |8.450| Kappasatasahassamhi      okkākakulasambhavo
              gotamo nāma nāmena   satthā loke bhavissati.
      |8.451| Tassa dhammesu dāyādo   oraso dhammanimmito
              mantānīputto puṇṇoti hessati satthu sāvako.
      |8.452| Evaṃ kittayi sambuddho    sunandaṃ tāpasaṃ tadā
              hāsayanto janaṃ sabbaṃ   dassayanto sakaṃ balaṃ.
      |8.453| Katañjalī namassanti     sunandaṃ tāpasaṃ tadā 1-
              buddhe kāraṃ karitvāna    sodhesi gatimattano.
      |8.454| Tattha me ahu saṅkappo   sutvāna munino vacaṃ
              ahaṃ 2- kāraṃ karissāmi   yathā passāmi gotamaṃ.
      |8.455| Evāhaṃ cintayitvāna     kiriyaṃ cintayiṃ mamaṃ
              kyāhaṃ kammaṃ ācarāmi   puññakkhette anuttare.
      |8.456| Ayañca pāṭhiko bhikkhu    sabbapāṭhīna 3- sāsane
              vinaye agganikkhitto    taṃ ṭhānaṃ patthayiṃ 4- ahaṃ.
      |8.457| Idaṃ me amitaṃ bhogaṃ      akkhobhaṃ sāgarūpamaṃ
              tena bhogena buddhassa   ārāmaṃ māpaye ahaṃ.
      |8.458| Sobhanaṃ nāma ārāmaṃ     nagarassa puratthato
              katvā 5- satasahassena  saṅghārāmaṃ amāpayiṃ.
      |8.459| Kūṭāgāre ca pāsāde    maṇḍape hammiye guhā
              caṅkame sukate katvā    saṅghārāme 6- amāpayiṃ.
@Footnote: 1 Ma. janā. 2 Ma. ahampi kāraṃ kassāmi. 3 Ma. sabbapāṭhissa. Yu. sabbapāṭhikasāsane.
@4 Ma. Yu. patthaye. 5 Ma. kiṇitvā. 6 Ma. saṅghārāmaṃ.
      |8.460| Jantāgharaṃ aggisālaṃ     atho udakamāḷakaṃ
              nhānagharaṃ māpayitvā   bhikkhusaṅghassadāsahaṃ.
      |8.461| Āsandiyo ca pīṭhake     paribhoge ca bhājane
              ārāmikañca bhesajjaṃ   sabbametaṃ adāsahaṃ.
      |8.462| Ārakkhaṃ paṭṭhapetvāna    pākāraṃ kārayiṃ daḷhaṃ
              mā naṃ koci viheṭhesi     santacittāna tādinaṃ.
      |8.463| Āvāse 1- satasahasse   saṅghārāme 2- amāpayiṃ
              vepullataṃ māpayitvā    sambuddhaṃ upanāmayiṃ.
      |8.464| Niṭṭhāpito mayārāmo    sampaṭiccha tuvaṃ muni
              niyyādessāmi taṃ 3- dhīra  adhivāsehi cakkhuma.
      |8.465| Padumuttaro lokavidū     āhutīnaṃ paṭiggaho
              mama saṅkappamaññāya  adhivāsehi nāyako.
      |8.466| Adhivāsanamaññāya      sabbaññussa mahesino
              bhojanaṃ paṭiyādetvā    kālamārocayiṃ ahaṃ.
      |8.467| Ārocitamhi kālamhi    padumuttaranāyako
              khīṇāsavasahassehi      ārāmaṃ me upāgami.
      |8.468| Nisinnakālamaññāya    annapānena tappayiṃ
              bhuttāvīkālamaññāya   idaṃ vacanamabraviṃ.
      |8.469| Kīto satasahassena       tattakeneva kārito
              sobhano nāma ārāmo   sampaṭiccha tuvaṃ muni.
@Footnote: 1 Ma. satasahassenāvāsaṃ. 2 Yu. saṅghārāmaṃ. 3 Yu. te vīra. Ma. taṃ vīra.
      |8.470| Iminā bhūmidānena      cetanāpaṇidhīhi ca
              bhave nibbattamānohaṃ   labhāmi mama patthitaṃ.
      |8.471| Paṭiggahetvā sambuddho  saṅghārāmaṃ sumāpitaṃ
              bhikkhusaṅghe nisīditvā    idaṃ vacanamabravi.
      |8.472| Yo so buddhassa pādāsi  saṅghārāmaṃ sumāpitaṃ
              tamahaṃ kittayissāmi     suṇātha mama bhāsato.
      |8.473| Hatthī assā rathā pattī   senā ca caturaṅginī
              parivārentimaṃ niccaṃ     saṅghārāmassidaṃ phalaṃ.
      |8.474| Saṭṭhī turiyasahassāni     bheriyo samalaṅkatā
              parivārentimaṃ niccaṃ     saṅghārāmassidaṃ phalaṃ.
      |8.475| Chaḷāsītisahassāni      nāriyo samalaṅkatā
              vicittavatthābharaṇā     āmuttamaṇikuṇḍalā.
      |8.476| Āḷāramukhā 1- hasulā   susaññā tanumajjhimā
              parivāressantimaṃ niccaṃ   saṅghārāmassidaṃ phalaṃ.
      |8.477| Tiṃsakappasahassāni      devaloke ramissati
              sahassakkhattuṃ devindo   devarajjaṃ karissati.
      |8.478| Devarājena pattabbaṃ     sabbaṃ paṭilabhissati
              anūnabhogo hutvāna     devarajjaṃ karissati.
      |8.479| Sahassakkhattuṃ cakkavatti   rājā raṭṭhe bhavissati.
              Paṭhabyā rajjaṃ vipulaṃ     gaṇanāto asaṅkhayaṃ 2-.
@Footnote: 1 Ma. Yu. āḷārapamhā. 2 Po. Ma. Yu. asaṅkhiyaṃ.
      |8.480| Kappasatasahassamhi      okkākakulasambhavo
              gotamo nāma gottena  satthā loke bhavissati.
      |8.481| Tassa dhammesu dāyādo   oraso dhammanimmito
              upāli nāma nāmena    hessati satthu sāvako.
      |8.482| Vinaye pāramiṃ patvā     ṭhānāṭhāne ca kovido
              jinasāsanaṃ dhārayanto    viharissatināsavo.
      |8.483| Sabbametaṃ abhiññāya    gotamo sakyapuṅgavo
              bhikkhusaṅghe nisīditvā   etadagge ṭhapessati.
      |8.484| Aparimeyyaṃ upādāya    patthemi tava sāsanaṃ
              so me attho anuppatto sabbasaṃyojanakkhayo.
      |8.485| Yathā sūlāvuto poso     rājadaṇḍena tajjito
              sūle sātaṃ avindanto   parimuttiṃva icchati.
      |8.486| Tathevāhaṃ mahāvīra       bhavadaṇḍena tajjito
              kammasūlāvuto santo    pipāsāvedanāṭṭhito.
      |8.487| Bhave sātaṃ na vindāmi    ḍayhanto tīhi aggihi
              parimuttiṃ gavesāmi      yathā ca rājadaṇḍato.
      |8.488| Yathā visārado puriso     visena paripīḷito
              agadaṃ so gaveseyya     visaghātāyupāyanaṃ 1- .
      |8.489| Gavesamāno passeyya    agadaṃ visaghātakaṃ
              taṃ pivitvā sukhī assa    visamhā parimuttiyā.
@Footnote: 1 Ma. visaghātāyupālanaṃ. Yu. .. pāyaso.
      |8.490| Tathevāhaṃ mahāvīra       yathā visagato 1- naro
              sampīḷito avijjāya    saddhammāgadamesahaṃ.
      |8.491| Dhammāgadaṃ gavesanto     addakkhiṃ sakyasāsanaṃ
              aggasaccosathānantaṃ 2- sabbasallavinodanaṃ.
      |8.492| Dhammosathaṃ pivitvāna     visaṃ sabbaṃ samūhaniṃ
              ajarāmaraṃ sītibhāvaṃ      nibbānaṃ passayiṃ 3- ahaṃ.
      |8.493| Yathā bhūtatajjito poso   bhūtaggāhena pīḷito
              bhūtavejjaṃ gaveseyya     bhūtasmā parimuttiyā.
      |8.494| Gavesamāno passeyya    bhūtavijjāsu kovidaṃ
              tassa so vihaññe bhūtaṃ   samūlañca vināsaye.
      |8.495| Tathevāhaṃ mahāvīra       tamaggāhena pīḷito
              ñāṇālokaṃ gavesāmi   tamato parimuttiyā.
      |8.496| Athaddasaṃ sakyamuniṃ       kilesatamasodhanaṃ
              so me tamaṃ vinodesi     bhūtavejjova bhūtikaṃ 4-.
      |8.497| Saṃsārasotaṃ sañchindiṃ     taṇhāsotaṃ nivārayiṃ
              bhavaṃ ugghātayiṃ sabbaṃ    bhūtavejjova mūlato.
      |8.498| Garuḷo yathā opatati     pannagaṃ bhakkhamattano
              samantā yojanasataṃ     vikkhobheti mahāsaraṃ.
      |8.499| Pannagaṃ so gahetvāna    adhosīsaṃ viheṭhayaṃ
              ādāya so pakkamati    yena kāmaṃ vihaṅgamo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. visahato. 2 Ma. aggaṃ sabbosadhānaṃ taṃ . Yu. aggasabbo ....
@3 Po. phussayiṃ. Ma. phassayiṃ. 4 Ma. bhūtakaṃ.
      |8.500| Tathevāhaṃ mahāvīra       yathāpi garuḷo balī
              asaṅkhataṃ gavesanto     dose vikkhālayiṃ ahaṃ.
      |8.501| Diṭṭho ahaṃ dhammavaraṃ      santipadaṃ anuttaraṃ
              ādāya viharāmetaṃ     garuḷo pannagaṃ yathā.
      |8.502| Āsāvatī nāma latā     jātā cittalatāvane
              tassā vassasahassena   ekaṃ nibbattate phalaṃ.
      |8.503| Taṃ devā payirupāsanti    tāva dūraphalaṃ 1- sakiṃ
              devānaṃ sā piyā evaṃ    āsāvatī phaluttamā 2-.
      |8.504| Satasahassaṃ upādāya     tāhaṃ paricare muniṃ 3-
              sāyaṃ pātaṃ namassāmi   devā āsāvatiṃ yathā.
      |8.505| Avañjhā pāricariyā     amoghā ca namassanā
              dūrāgataṃpi maṃ santaṃ     khaṇo maṃ 4- na virādhayi.
      |8.506| Paṭisandhiṃ na passāmi     vicinanto bhave ahaṃ
              nirūpadhi vippamutto     upasanto carāmahaṃ.
      |8.507| Yathāpi padumaṃ nāma      suriyaraṃsena pupphati
              tathevāhaṃ mahāvīra      buddharaṃsena pupphito.
      |8.508| Yathā balākayonimhi     na vijjati pumā 4- sadā
              meghesu gajjamānesu    gabbhaṃ gaṇhanti tā sadā.
      |8.509| Ciraṃpi gabbhaṃ dhārenti     yāva megho na gajjati
              bhārato parimuccanti     yadā megho pavassati.
@Footnote: 1 Ma. tāva dūraphale sati. 2 Ma. Yu. latuttamā. 3 Ma. muni. 4 Ma. yaṃ.
@5 Po. Ma. pumo.
      |8.510| Padumuttarabuddhassa       dhammameghena gajjato 1-
             saddena dhammameghassa     dhammagabbhaṃ agaṇhahaṃ.
      |8.511| Satasahassaṃ upādāya      puññagabbhaṃ dharemahaṃ
             nappamuñcāmi bhārato    dhammamegho na gajjati.
      |8.512| Yadā tuvaṃ sakyamuni        ramme kāpilavatthave
             gajjasi dhammameghena      bhārato parimuccahaṃ.
      |8.513| Suññataṃ animittañca     athāpaṇihitaṃpi 2- ca
             caturo ca phale sabbe      dhammaṃ 3- vijaṭi taṃpihaṃ.
                    Dutiyabhāṇavāraṃ.
      |8.514| Aparimeyyaṃ upādāya      patthemi tava sāsanaṃ
             so me attho anuppatto   santipadaṃ anuttaraṃ.
      |8.515| Vinaye pāramiṃ patto       yathāpi pāṭhiko isī
             na me samasamo atthi      dhāremi sāsanaṃ ahaṃ.
      |8.516| Vinaye khandhake cāpi       tikacchedeva pañcake
             ettha me vimati natthi     akkhare byañjanepi vā.
      |8.517| Niggahe paṭikamme ca      ṭhānāṭhāne ca kovido
             osāraṇe vuṭṭhāpane     sabbattha pāramiṃ gato.
      |8.518| Vinaye khandhake cāpi 4-     nikkhipitvā padaṃ ahaṃ
             ubhato 5- vibhaṅge ceva     rasato osareyyahaṃ.
@Footnote: 1 Po. gajjito. 2 Ma. Yu. tathāppaṇihitampi ca. 3 Ma. dhammevaṃ vijanayiṃ ahaṃ.
@Yu. ... vijaṭāyahaṃ. 4 Ma. vāpi. 5 Ma. Yu. ubhato viniveṭhetvā.
      |8.519| Niruttiyā ca kusalo 1-     atthānatthe ca kovido
             anaññātaṃ mayā natthi    ekaggo satthu sāsane.
      |8.520| Rūpadakkho ahaṃ ajja       sakyaputtassa sāsane
             kaṅkhaṃ sabbaṃ vinodemi      chindāmi sabbasaṃsayaṃ.
      |8.521| Padaṃ anupadañcāpi       akkharañcāpi byañjanaṃ
             nidāne pariyosāne      sabbattha kovido ahaṃ.
      |8.522| Yathāpi rājā balavā       nihanitvā 2- parantape
             vijinitvāna saṅgāmaṃ      nagaraṃ tattha māpaye.
      |8.523| Pākāraṃ parikkhañcāpi     esikaṃ dvārakoṭṭhakaṃ
             aṭṭālake ca vividhe       kāraye nagare bahū.
      |8.524| Siṃghāṭakaṃ paccurañca 3-     suvibhattantarāpaṇaṃ
             kārāpeyya 4- sabhaṃ tattha   atthānatthavinicchayaṃ.
      |8.525| Nigghāṭatthaṃ amittānaṃ     chiddāchiddañca jānituṃ
             balakāyassa rakkhāya      senāmaccaṃ 5- ṭhapeti so.
      |8.526| Ārakkhatthāya bhaṇḍassa    nidhānakusalaṃ naraṃ
             mā me bhaṇḍaṃ vinassīti    bhaṇḍarakkhaṃ ṭhapeti so.
      |8.527| Samaggo 6- hoti so 7- rañño   vuḍḍhiṃ yassa ca icchati
             tassādhikaraṇaṃ deti       mittassa paṭipajjituṃ.
      |8.528| Uppādesu 8- nimittesu   lakkhaṇesu ca kovidaṃ
             ajjhāyakaṃ mantadharaṃ       porohicce ṭhapeti so.
@Footnote: 1 Ma. sukusalo. 2 Ma. Yu. niggaṇhitvā. 3 Ma. Yu. siṃghāṭakaṃ caccarañca.
@4 Ma. Yu. kārayeyya. 5 Ma. Yu. senāpaccaṃ. 6 Po. samatto. Ma. mamatto.
@Yu. sāmako. 7 Po. Ma. Yu. yo. 8 Po. Ma. uppātesu.
      |8.529| Etehaṅgehi sampanno    khattiyoti pavuccati
             sadā rakkhanti rājānaṃ     cakkavākova dukkhinaṃ 1-.
      |8.530| Tatheva tvaṃ mahāvīra        hatāmittova khattiyo
             sadevakassa lokassa      dhammarājāti vuccati.
      |8.531| Titthiye nīharitvāna 2-     mārañcāpi sasenakaṃ
             tamandhakāraṃ vidhaṃsetvā 3-   dhammanagaraṃ amāpayi.
      |8.532| Sīlaṃ pākārikaṃ tattha       ñāṇante dvārakoṭṭhakaṃ
             saddhā te esikā dhīra     dvārapālo ca saṃvaro.
      |8.533| Satipaṭṭhānamaṭṭālaṃ      paññā te caccaraṃ mune
             iddhipādañca siṅghāṭaṃ    dhammavīthi 4- sumāpitaṃ 5-.
      |8.534| Suttantaṃ abhidhammañca     vinayaṃ cāpi kevalaṃ
             navaṅgaṃ buddhavacanaṃ        esā dhammasabhā tava.
      |8.535| Suññataṃ animittañca     vihārañcāpaṇīhitaṃ
             anejo ca nirodho ca       esā dhammakuṭī tava.
      |8.536| Paññāya aggo nikkhitto  paṭibhāṇe ca kovido
             sārīputtoti nāmena      dhammasenāpatī tava.
      |8.537| Cutūpapātakusalo         iddhiyā pāramiṃ gato
             kolito nāma nāmena     porohicco tava 6- mune.
      |8.538| Porāṇakavaṃsadharo         uggatejo durāsado
             dhutavādiguṇe aggo      akkhadasso tava mune.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dukkhitaṃ. 2 Ma. nīhanitvāna. 3 Ma. Yu. vidhamitvā. 4 Yu. dhammavīthiṃ.
@5 Ma. sumāpitā. 6 Po. tuvaṃ.. Ma. tvaṃ. ito paraṃ īdisameva.
      |8.539| Bahussuto dhammadharo       sabbapāṭhī ca sāsane
             ānando nāma nāmena   dhammarakkho tava mune.
      |8.540| Ete sabbe atikkamma    mahesī bhagavā mama
             vinicchayaṃ me pādāsi      vinaye viññudesitaṃ.
      |8.541| Yo koci vinaye pañhaṃ      pucchati buddhasāvako
             tattha me cintanā natthi    taññevatthaṃ  kathemahaṃ.
      |8.542| Yāvatā buddhakhettamhi     ṭhapetvā ca 1- mahāmuniṃ
             vinaye mādiso natthi      kuto bhiyyo bhavissati.
      |8.543| Bhikkhusaṅghe nisīditvā      evaṃ gajjati gotamo
             upālissa samo natthi     vinaye khandhakesu ca.
      |8.544| Yāvatā buddhabhaṇitaṃ       navaṅgaṃ satthusāsanaṃ
             vinaye 2- kathitaṃ sabbaṃ     vinayamūlapassino.
      |8.545| Mama kammaṃ saritvāna       gotamo sakyapuṅgavo
             bhikkhusaṅghe nisīditvā     etadagge ṭhapesi maṃ.
      |8.546| Satasahassaṃ upādāya      imaṃ ṭhānaṃ apatthayiṃ
             so me attho anuppatto   vinaye pāramiṃ gato.
      |8.547| Sakyānaṃ nandijanako 3-    kappako āsihaṃ pure
             vijahitvāna taṃ jātiṃ       putto jāto mahesino.
      |8.548| Ito dutiyake kappe       añjaso nāma khattiyo
             anantatejo amitayaso    bhūmipālo mahaddhano.
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ mahāmuni. 2 Ma. Yu. vinayogadhaṃ taṃ sabbaṃ. 3 Ma. Yu. nandijanano.
      |8.549| Tassa rañño ahaṃ putto    candano nāma khattiyo
             jātimadena patthaddho     yasobhogamadena ca.
      |8.550| Nāgasatasahassāni        sabbālaṅkārabhūsitā
             tidhā pabhinnā mātaṅgā    parivārenti maṃ sadā.
      |8.551| Sabalehi paretohaṃ        uyyānaṃ gantukāmako
             āruyha sirikaṃ nāgaṃ       nagarā nikkhamiṃ tadā.
      |8.552| Caraṇena ca sampanno      guttadvāro susaṃvuto
             devalo nāma sambuddho    āgacchi purato mamaṃ.
      |8.553| Pesetvā sirikaṃ nāgaṃ      buddhaṃ āsādayiṃ tadā
             tato sañjātakopova 1-   nāgo nuddharako 2- padaṃ.
      |8.554| Nāgaṃ ruṇṇamanaṃ 3- disvā   buddhe kopaṃ akāsahaṃ
             viheṭhayitvā sambuddhaṃ     uyyānaṃ agamāsahaṃ.
      |8.555| Sātaṃ tattha na vindāmi     siro pajjalito yathā
             pariḷāhena ḍayhāmi      macchova balisādako.
      |8.556| Sasāgarantā paṭhavī        ādittā viya hoti me
             pitu santikupāgamma      idaṃ vacanamabraviṃ.
      |8.557| Āsīvisaṃva kupitaṃ          aggikkhandhaṃva āgataṃ
             mattaṃva kuñjaraṃ dantiṃ      yaṃ sayambhuṃ asādayiṃ.
      |8.558| Āsādito mayā buddho    ghoro uggatapo jino
             purā sabbe vinassāma     khamāpessāma taṃ muniṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sañjātakopo so. 2 Ma. Yu. nuddharate. 3 Yu. duṭṭhamanaṃ.
      |8.559| No ce taṃ nijjhāpessāma   attadantaṃ samāhitaṃ
             orena 1- sattame divase  raṭṭhamme vidhamissati.
      |8.560| Sumekhalo kosiyo ca       siggavo cāpi sattako
             āsādayitvā isayo     duggatā te sasenakā.
      |8.561| Yadā kuppanti isayo     saññatā brahmacārino
             sadevakaṃ vināsenti      sasāgaraṃ sapabbataṃ.
      |8.562| Tiyojanasahassamhi       purise sannipātayiṃ
             accayaṃ desanatthāya      sayambhuṃ upasaṅkamiṃ.
      |8.563| Allavatthā allasirā     sabbeva pañjalīkatā
             buddhassa pāde nipatitvā  idaṃ vacanamabravuṃ.
      |8.564| Khamassu tvaṃ mahāvīra       abhiyācati taṃ jano
             pariḷāhaṃ vinodehi       mā ca 2- raṭṭhaṃ vināsaye.
      |8.565| Sadevamānusā sabbe     sadānavā sarakkhasā
             ayomayena kūṭena       siraṃ bhindeyyu me sadā.
      |8.566| Udake aggi na saṇṭhāti    vījaṃ sele na rūhati
             agade kimi na saṇṭhāti    kopo buddhe na jāyati.
      |8.567| Yathā ca bhūmi acalā       appameyyo ca sāgaro
             anantako ca ākāso     evaṃ buddhā 3- akhobhiyā.
      |8.568| Attadantā 4- mahāvīrā   khamitā ca tapassino
             khantānaṃ khamitānaṃ ca      gamanaṃ vo 5- na vijjati.
@Footnote: 1 Ma. orena sattadivasā. 2 Ma. no. 3 Yu. buddho akhobhiyo.
@4 Ma. Yu. sadā khantā. 5 Po. te. Ma. taṃ.
      |8.569| Idaṃ vatvāna sambuddho    pariḷāhaṃ vinodayi 1-
             mahājanassa purato      nabhaṃ abbhuggamī tadā.
      |8.570| Tena kammenahaṃ vīra 2-    hīnattaṃ ajjhupāgato
             samatikkamma taṃ jātiṃ     pāvisiṃ abhayaṃ puraṃ.
      |8.571| Tadāpi maṃ mahāvīra       ḍayhamānaṃ susaṇṭhitaṃ 3-
             pariḷāhaṃ vinodesi       sayambhuṃ ca khamāpayiṃ.
      |8.572| Ajjāpi maṃ mahāvīra      ḍayhamānaṃ tihaggibhi
             nibbāpesi tayo aggī    sītibhāvañca pāpayiṃ.
      |8.573| Yesaṃ 4- sotāvadhānatthi   suṇātha mama bhāsato
             atthaṃ tuyhaṃ pavakkhāmi    yathādiṭṭhaṃ padaṃ mamaṃ.
      |8.574| Sayambhuṃ taṃ vimānetvā    santacittaṃ samāhitaṃ
             tena kanmenahaṃ ajja     jātomhi nīcayoniyaṃ.
      |8.575| Mā vo khaṇaṃ virādhetha      khaṇātītā hi socare
             sadatthe vāyameyyātha    khaṇo vo paṭipādito.
      |8.576| Ekaccānañca vamanaṃ     ekaccānaṃ virecanaṃ
             visaṃ halāhalaṃ eke 5-    ekaccānañca osathaṃ.
      |8.577| Vamanaṃ paṭipannānaṃ       phalaṭṭhānaṃ virecanaṃ
             osathaṃ phalalābhīnaṃ       puññakkhettaṃ gavesinaṃ.
      |8.578| Sāsanena viruddhānaṃ      visaṃ halāhalaṃ yathā
             āsīviso duṭṭhaviso 6-    ekaṃ 7- jhāpeti taṃ naraṃ.
@Footnote: 1 Ma. vinodayaṃ. 2 Yu. dhīra. 3 Po. sukhe ṭhitaṃ. 4 Po. saṃsāre sassatā natthi.
@5 Yu. ete. 6 Ma. diṭṭhaviso. Yu. daṭṭhaviso. 7 Po. Ma. Yu. evaṃ.
      |8.579| Sakiṃ pītaṃ halāhalaṃ      uparuddheti jīvitaṃ
             sāsanena virujjhitvā   kappakoṭimhi ḍayhati.
      |8.580| Khantiyā avihiṃsāya     mettacittavatāya ca
             sadevakaṃ so tarati      tasmā te 1- avirodhiyā 2-.
      |8.581| Lābhālābhe na sajjanti sammānane vimānane
             paṭhavīsadisā buddhā    tasmā te na virodhiyā 3-.
      |8.582| Devadatte ca vadhake     core caṅgulimālake
             rāhule dhanapāle ca    sabbesaṃ samako muni.
      |8.583| Etesaṃ paṭighaṃ natthi     rāgomesaṃ na vijjati
             sabbesaṃ samako buddho  vadhakassorasassa ca.
      |8.584| Panthe disvāna kāsāvaṃ  chaḍḍitaṃ miḷhamakkhitaṃ
            sirasā 4- añjaliṃ katvā  vanditabbaṃ isiddhajaṃ.
      |8.585| Abbhatītā ca ye buddhā  vattamānā anāgatā
             dhajenānena sujjhanti   tasmā ete namassiyā.
      |8.586| Satthukappaṃ suvinayaṃ     dhāremi hadayenahaṃ
             namassamāno vinayaṃ    viharissāmi sabbadā.
      |8.587| Vinayo āsayo mayhaṃ   vinayo ṭhānacaṅkamaṃ
             kappemi vinaye vāsaṃ   vinayo mayha gocaro.
      |8.588| Vinaye pāramippatto   samathe cāpi kovido
             upāli taṃ mahāvīra     pāde vandati satthuno.
@Footnote: 1 Yu. vo. 2-3 Ma. avirādhiyā. 4 Ma. sirasmiṃ.
      |8.589| So ahaṃ vicarissāmi     gāmā gāmaṃ purā puraṃ
             namassamāno sambuddhaṃ  dhammassa ca sudhammataṃ.
      |8.590| Kilesā jhāpitā mayhaṃ  bhavā sabbe samūhatā
             sabbāsavā parikkhīṇā  natthi dāni punabbhavo.
      |8.591| Svāgataṃ vata me āsi    buddhaseṭṭhassa santike
             tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |8.592| Paṭisambhidā catasso   vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā  kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā upāli thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
             Upālittherassa apadānaṃ samattaṃ.
            Navamaṃ aññākoṇḍaññattherāpadānaṃ (7)             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 53-69. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=32&item=8&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=32&item=8&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=32&item=8&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=32&item=8&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=8              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=49&A=8280              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=49&A=8280              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :