ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

page152.

Dvepannaso phaladayakavaggo pathamam kuranjiyaphaladayakattherapadanam (511) [101] |101.1| Migaluddho pure asim vivane vicaram aham addasam virajam buddham sabbadhammana paragum. |101.2| Kuranjiyaphalam gayha buddhasetthassadasaham punnakkhettassa dhirassa 1- pasanno sehi panibhi. |101.3| Ekattimse ito kappe yam phalam adadim tada duggatim nabhijanami phaladanassidam phalam. |101.4| Kilesa jhapita mayham bhava sabbe samuhata nagova bandhanam chetva viharami anasavo. |101.5| Svagatam vata me asi mama buddhassa santike tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam. |101.6| Patisambhida catasso vimokkhapica atthime chalabhinna sacchikata katam buddhassa sasananti. Ittham sudam ayasma kuranjiyaphaladayako thero ima gathayo abhasitthati. Kuranjiyaphaladayakattherassa apadanam samattam. @Footnote: 1 Ma. tadino. Yu. virassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page153.

Dutiyam kapitthaphaladayakattherapadanam (512) [102] |102.7| Suvannavannam sambuddham ahutinam patiggaham rathiyam patipajjantam kapittham adadim phalam. |102.8| Ekanavute ito kappe yam phalam adadim tada duggatim nabhijanami phaladanassidam phalam. |102.9| Kilesa jhapita mayham bhava sabbe samuhata nagova bandhanam chetva viharami anasavo. |102.10| Svagatam vata me asi mama buddhassa santike tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam. |102.11| Patisambhida catasso vimokkhapica atthime chalabhinna sacchikata katam buddhassa sasananti. Ittham sudam ayasma kapitthaphaladayako thero ima gathayo abhasitthati. Kapitthaphaladayakattherassa apadanam samattam. Tatiyam kosumbaphaliyattherapadanam 1- (513) [103] |103.12| Kakudham vilasantamva devadevam narasabham rathiyam patipajjantam kosumbamadadintada. |103.13| Ekattimse ito kappe yam phalam adadim tada duggatim nabhijanami phaladanassidam phalam. @Footnote: 1 Ma. kosamba....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page154.

|103.14| Kilesa jhapita mayham bhava sabbe samuhata nagova bandhanam chetva viharami anasavo. |103.15| Svagatam vata me asi mama buddhassa santike tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam. |103.16| Patisambhida catasso vimokkhapica atthime chalabhinna sacchikata katam buddhassa sasananti. Ittham sudam ayasma kosumbaphaliyo thero ima gathayo abhasitthati. Kosumbaphaliyattherassa apadanam samattam. Catuttham ketakapupphiyattherapadanam (514) [104] |104.17| Vinatanadiya 1- tire vihasi purisuttamo addasam virajam buddham ekaggam susamahitam. |104.18| Madhugandhassa pupphena ketakassa aham tada pasannacitto sumano buddhasetthassa pujayim. |104.19| Ekanavute ito kappe yam puppham abhipujayim duggatim nabhijanami buddhapujayidam phalam. |104.20| Kilesa jhapita mayham bhava sabbe samuhata nagova bandhanam chetva viharami anasavo. |104.21| Svagatam vata me asi mama buddhassa santike @Footnote: 1 Yu. vitthaya nadiya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page155.

Tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam. |104.22| Patisambhida catasso vimokkhapica atthime chalabhinna sacchikata katam buddhassa sasananti. Ittham sudam ayasma ketakapupphiyo thero ima gathayo abhasitthati. Ketakapupphiyattherassa apadanam samattam. Pancamam nagapupphiyattherapadanam (515) [105] |105.23| Suvannavannam sambuddham ahutinam patiggaham rathiyam patipajjantam nagapuppham apujayim. |105.24| Ekanavute ito kappe yam pupphamabhipujayim duggatim nabhijanami buddhapujayidam phalam. |105.25| Kilesa jhapita mayham bhava sabbe samuhata nagova bandhanam chetva viharami anasavo. |105.26| Svagatam vata me asi mama buddhassa santike tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam. |105.27| Patisambhida catasso vimokkhapica atthime chalabhinna sacchikata katam buddhassa sasananti. Ittham sudam ayasma nagapupphiyo thero ima gathayo abhasitthati. Nagapupphiyattherassa apadanam samattam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page156.

Chattham ajjunapupphiyattherapadanam (516) [106] |106.28| Candabhaganaditire ahosim kinnaro tada addasam virajam buddham sayambhum aparajitam. |106.29| Pasannacitto sumano vedajato katanjali gahetva ajjunapuppham sayambhum abhipujayim. |106.30| Tena kammena sukatena cetanapanidhihi ca jahitva kinnaram deham tavatimsam aganchaham. |106.31| Chattimsakkhattum devindo devarajjamakarayim dasakkhattum cakkavatti maharajjamakarayim. |106.32| Padesarajjam vipulam gananato asankhayam sukhette 1- vappitam vijam sayambhusmim ahosi 2- me. |106.33| Kusalam vijjate mayham pabbajim anagariyam pujaraho aham ajja sakyaputtassa sasane. |106.34| Kilesa jhapita mayham bhava sabbe samuhata nagova bandhanam chetva viharami anasavo. |106.35| Svagatam vata me asi mama buddhassa santike tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam. |106.36| Patisambhida catasso vimokkhapica atthime chalabhinna sacchikata katam buddhassa sasananti. @Footnote: 1 Yu. sukhetteva phitam bijam. 2 Ma. Yu. aho mamam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page157.

Ittham sudam ayasma ajjunapupphiyo thero ima gathayo abhasitthati. Ajjunapupphiyattherassa apadanam samattam. Sattamam kutajapupphiyattherapadanam (517) [107] |107.37| Himavantassa avidure accalo 1- nama pabbato buddho sudassano nama vasanto 2- pabbatantare. |107.38| Puppham hemavantam gayha vehasam agamasaham tatthaddasasim sambuddham oghatinnamanasavam. |107.39| Puppham kutajamadaya sire katvanahantada 3- buddhassa abhiropesim sayambhussa mahesino. |107.40| Ekattimse ito kappe yam pupphamabhipujayim duggatim nabhijanami buddhapujayidam phalam. |107.41| Kilesa jhapita mayham bhava sabbe samuhata nagova bandhanam chetva viharami anasavo. |107.42| Svagatam vata me asi mama buddhassa santike tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam. |107.43| Patisambhida catasso vimokkhapica atthime chalabhinna sacchikata katam buddhassa sasananti. Ittham sudam ayasma kutajapupphiyo thero ima gathayo abhasitthati. Kutajapupphiyattherassa apadanam samattam. @Footnote: 1 Ma. vasalo. Yu. cavalo. 2 Ma. Yu. vasate. 3 Ma. ... katvana anjalim.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page158.

Atthamam ghosasannakattherapadanam (518) [108] |108.44| Migaluddho pure asim aranne vivane aham addasam virajam buddham devasanghapurakkhatam. |108.45| Catusaccam pakasentam desentam amatampadam assosim madhuram dhammam sikhino lokabandhuno. |108.46| Ghose cittam pasadesim asamappatipuggale 1- tattha cittam pasadetva uttarim duttaram bhavam. |108.47| Ekattimse ito kappe yam sannamalabhim tada duggatim nabhijanami ghosasannayidam phalam. |108.48| Kilesa jhapita mayham bhava sabbe samuhata nagova bandhanam chetva viharami anasavo. |108.49| Svagatam vata me asi mama buddhassa santike tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam. |108.50| Patisambhida catasso vimokkhapica atthime chalabhinna sacchikata katam buddhassa sasananti. Ittham sudam ayasma ghosasannako thero ima gathayo abhasitthati. Ghosasannakattherassa apadanam samattam. @Footnote: 1 Yu. asamappatipuggalam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page159.

Navamam sabbaphaladayakattherapadanam (519) [109] |109.51| Varuno nama namena brahmano mantaparagu chaddetva dasa puttani vanamajjhogahim tada. |109.52| Assamam sukatam katva suvibhattam manoramam pannasalam karitvana vasami pavane aham. |109.53| Padumuttaro lokavidu ahutinam patiggaho mamuddharitukamo so aganchi mama assamam. |109.54| Yavata vanasandamhi obhaso vipulo ahu buddhassa anubhavena pajjali pavanam tada. |109.55| Disvana patihiriyam 1- buddhasetthassa tadino pattaputam gahetvana phalena purayim aham. |109.56| Upagantvana sambuddham saha 2- kharimadasaham anukampaya me buddho idam vacanamabravi. |109.57| Kharibharam gahetvana pacchato ehi me tuvam paribhutteva 3- sanghamhi punnam 4- tava bhavissati. |109.58| Putakantam gahetvana bhikkhusanghassadasaham tattha cittam pasadetva tusitam upapajjaham. |109.59| Tattha dibbehi naccehi gitehi vaditehi ca punnakammena samyutto 5- anubhomi yasam 6- aham. @Footnote: 1 Ma. ...tam patihiram. Yu. disvanaham patihiram. 2 Yu. sakharikam adasaham. @3 Ma. Yu. ... ca. 4 Yu. punnam tamva. 5 Ma. samyuttam. 6 Ma. sada sukham.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page160.

|109.60| Yam yam yonupapajjami devattam atha manusam bhoge me unata natthi phaladanassidam phalam. |109.61| Yavata caturo dipa sasamudda sapabbata phalam buddhassa datvana issaram karayim 1- aham. |109.62| Yavata ye pakkhigana akase upatanti ce 2- tepi mam vasamanventi phaladanassidam phalam. |109.63| Yavata vanasandamhi yakkha bhuta ca rakkhasa kumbhanda garula capi pacariyam 3- upenti me. |109.64| Kumma 4- sona madhukara damsa ca makasa ubho tepi mam vasamanventi phaladanassidam phalam. |109.65| Supanna nama sakuna pakkhijata mahabbala tepi mam saranam yanti phaladanassidam phalam. |109.66| Yepi dighayuka naga iddhimanto mahayasa tepi mam vasamanventi phaladanassidam phalam. |109.67| Siha byaggha ca dipi ca acchakokataracchaka tepi mam vasamanventi phaladanassidam phalam. |109.68| Osadhitinavasi ca ye ca akasavasino sabbe mam saranam yanti phaladanassidam phalam. |109.69| Sududdasam sunipunam gambhiram supakasitam phussayitva 5- viharami phaladanassidam phalam. @Footnote: 1 Ma. Yu. karayamaham. 2 Yu. te. 3 Ma. Yu. paricariyam. 4 Yu. kumbhasona. @5 Po. Ma. phassayitva. Yu. passitvana.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page161.

|109.70| Vimokkhe attha phussitva viharami anasavo atapi nipako capi 1- phaladanassidam phalam. |109.71| Ye phalattha buddhaputta khinadosa mahayasa aham annataro tesam phaladanassidam phalam. |109.72| Abhinnaparamim gantva sukkamulena codito sabbasave parinnaya viharami anasavo. |109.73| Tevijja iddhipatta ca buddhaputta mahayasa dibbasotasamapanna tesam annataro aham. |109.74| Satasahasse ito kappe yam phalam adadim tada duggatim nabhijanami phaladanassidam phalam. |109.75| Kilesa jhapita mayham bhava sabbe samuhata nagova bandhanam chetva viharami anasavo. |109.76| Svagatam vata me asi mama buddhassa santike tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam. |109.77| Patisambhida catasso vimokkhapica atthime chalabhinna sacchikata katam buddhassa sasananti. Ittham sudam ayasma sabbaphaladayako thero ima gathayo abhasitthati. Sabbaphaladayakattherassa apadanam samattam. @Footnote: 1 Ma. Yu. caham.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page162.

Dasamam padumadhariyattherapadanam (520) [110] |110.78| Himavantassa avidure romaso nama pabbato buddhobhisambhavo nama abbhokase vasi 1- tada. |110.79| Bhavana nikkhamitvana padumam dharayim aham ekaham dharayitvana bhavanam punaragamim. |110.80| Ekatimse ito kappe yam buddhamabhipujayim duggatim nabhijanami buddhapujayidam phalam. |110.81| Kilesa jhapita mayham bhava sabbe samuhata nagova bandhanam chetva viharami anasavo. |110.82| Svagatam vata me asi mama buddhassa santike tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam. |110.83| Patisambhida catasso vimokkhapica atthime chalabhinna sacchikata katam buddhassa sasananti. Ittham sudam ayasma padumadhariyo thero ima gathayo abhasitthati. Padumadhariyattherassa apadanam samattam. Uddanam kuranjiyam kapitthanca kosumbam atha ketakam nagapupphajjunanceva kutaji ghosasannako. @Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha vasi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page163.

Thero ca sabbaphalado tatha padumadhariyo asiti cetthe gathayo tisso gatha taduttari. Phaladayakavaggo dvepannaso. -----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 152-163. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=33&item=101&items=10&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=33&item=101&items=10&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=33&item=101&items=10&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=33&item=101&items=10&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=101              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :