ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
   [766]  Katame dhamma sarammana vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho  vinnanakkhandho  ime  dhamma  sarammana  .
Katame  dhamma  anarammana  sabbanca  rupam  asankhata  ca  dhatu
ime dhamma anarammana.
   [767]  Katame  dhamma  citta  cakkhuvinnanam  sotavinnanam
ghanavinnanam  jivhavinnanam  kayavinnanam  manodhatu  manovinnanadhatu
ime   dhamma   citta   .   katame   dhamma  nocitta
vedanakkhandho  sannakkhandho  sankharakkhandho  sabbanca rupam asankhata
ca dhatu ime dhamma nocitta.
   [768]  Katame  dhamma cetasika vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho  ime  dhamma cetasika . katame dhamma acetasika
cittanca sabbanca rupam asankhata ca dhatu ime dhamma acetasika.
   [769]   Katame  dhamma  cittasampayutta  vedanakkhandho
sannakkhandho  sankharakkhandho  ime  dhamma  cittasampayutta .
Katame  dhamma cittavippayutta sabbanca rupam asankhata ca dhatu ime
dhamma  cittavippayutta  .  cittam na vattabbam cittena sampayuttantipi
cittena vippayuttantipi.
   [770] Katame dhamma cittasamsattha vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho ime dhamma cittasamsattha . katame dhamma cittavisamsattha
sabbanca rupam asankhata ca dhatu ime dhamma cittavisamsattha . cittam
na vattabbam cittena samsatthantipi cittena visamsatthantipi.
   [771] Katame dhamma cittasamutthana vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho  kayavinnatti  vacivinnatti  yam  va  panannampi  atthi
rupam  cittajam cittahetukam cittasamutthanam rupayatanam saddayatanam gandhayatanam
rasayatanam photthabbayatanam akasadhatu apodhatu rupassa lahuta rupassa
muduta  rupassa  kammannata rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro
aharo ime dhamma cittasamutthana . Katame dhamma nocittasamutthana
cittanca avasesanca rupam asankhata ca dhatu ime dhamma nocittasamutthana.
   [772] Katame dhamma cittasahabhuno vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho  kayavinnatti  vacivinnatti ime dhamma cittasahabhuno .
Katame dhamma nocittasahabhuno cittanca avasesanca rupam asankhata ca dhatu
ime dhamma nocittasahabhuno.
   [773] Katame dhamma cittanuparivattino vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho kayavinnatti vacivinnatti ime dhamma cittanuparivattino.
Katame dhamma nocittanuparivattino cittanca avasesanca rupam asankhata ca dhatu
ime dhamma nocittanuparivattino.
   [774]  Katame  dhamma  cittasamsatthasamutthana  vedanakkhandho
sannakkhandho  sankharakkhandho  ime  dhamma  cittasamsatthasamutthana .
Katame  dhamma  nocittasamsatthasamutthana  cittanca  sabbanca  rupam
asankhata ca dhatu ime dhamma nocittasamsatthasamutthana.
   [775]  Katame dhamma cittasamsatthasamutthanasahabhuno vedanakkhandho
sannakkhandho sankharakkhandho ime dhamma cittasamsatthasamutthanasahabhuno .
Katame  dhamma  nocittasamsatthasamutthanasahabhuno  cittanca  sabbanca  rupam
asankhata ca dhatu ime dhamma nocittasamsatthasamutthanasahabhuno.
   [776]   Katame   dhamma   cittasamsatthasamutthananuparivattino
vedanakkhandho   sannakkhandho   sankharakkhandho   ime  dhamma
cittasamsatthasamutthananuparivattino    .    katame    dhamma
nocittasamsatthasamutthananuparivattino      cittanca     sabbanca
rupam asankhata ca dhatu ime dhamma nocittasamsatthasamutthananuparivattino.
   [777]  Katame dhamma ajjhattika cakkhayatanam .pe. manayatanam
ime  dhamma  ajjhattika  .  katame  dhamma  bahira  rupayatanam
.pe. Dhammayatanam ime dhamma bahira.
   [778]  Katame  dhamma upada cakkhayatanam .pe. kabalimkaro
aharo ime dhamma upada. Katame dhamma noupada vedanakkhandho
sannakkhandho    sankharakkhandho    vinnanakkhandho   cattaro
ca mahabhuta asankhata ca dhatu ime dhamma noupada.
   [779] Katame dhamma upadinna sasava kusalakusalanam dhammanam
vipaka  kamavacara  rupavacara  arupavacara vedanakkhandho .pe.
Vinnanakkhandho  yanca  rupam  kammassa  katatta  ime  dhamma
Upadinna  .  katame  dhamma  anupadinna  sasava  kusalakusala
dhamma  kamavacara  rupavacara  arupavacara  vedanakkhandho .pe.
Vinnanakkhandho  ye  ca  dhamma  kiriya neva kusala nakusala na
ca  kammavipaka  yanca  rupam  na  kammassa  katatta  apariyapanna
magga ca maggaphalani ca asankhata ca dhatu ime dhamma anupadinna.
                -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 302-306. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=34&item=766&items=14&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=34&item=766&items=14&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=34&item=766&items=14&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=34&item=766&items=14&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=766              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :