ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
   [766]  Katame dhamma sarammana vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho  vinnanakkhandho  ime  dhamma  sarammana  .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page303.

Katame dhamma anarammana sabbanca rupam asankhata ca dhatu ime dhamma anarammana. [767] Katame dhamma citta cakkhuvinnanam sotavinnanam ghanavinnanam jivhavinnanam kayavinnanam manodhatu manovinnanadhatu ime dhamma citta . katame dhamma nocitta vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho sabbanca rupam asankhata ca dhatu ime dhamma nocitta. [768] Katame dhamma cetasika vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho ime dhamma cetasika . katame dhamma acetasika cittanca sabbanca rupam asankhata ca dhatu ime dhamma acetasika. [769] Katame dhamma cittasampayutta vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho ime dhamma cittasampayutta . Katame dhamma cittavippayutta sabbanca rupam asankhata ca dhatu ime dhamma cittavippayutta . cittam na vattabbam cittena sampayuttantipi cittena vippayuttantipi. [770] Katame dhamma cittasamsattha vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho ime dhamma cittasamsattha . katame dhamma cittavisamsattha sabbanca rupam asankhata ca dhatu ime dhamma cittavisamsattha . cittam na vattabbam cittena samsatthantipi cittena visamsatthantipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page304.

[771] Katame dhamma cittasamutthana vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho kayavinnatti vacivinnatti yam va panannampi atthi rupam cittajam cittahetukam cittasamutthanam rupayatanam saddayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam akasadhatu apodhatu rupassa lahuta rupassa muduta rupassa kammannata rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo ime dhamma cittasamutthana . Katame dhamma nocittasamutthana cittanca avasesanca rupam asankhata ca dhatu ime dhamma nocittasamutthana. [772] Katame dhamma cittasahabhuno vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho kayavinnatti vacivinnatti ime dhamma cittasahabhuno . Katame dhamma nocittasahabhuno cittanca avasesanca rupam asankhata ca dhatu ime dhamma nocittasahabhuno. [773] Katame dhamma cittanuparivattino vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho kayavinnatti vacivinnatti ime dhamma cittanuparivattino. Katame dhamma nocittanuparivattino cittanca avasesanca rupam asankhata ca dhatu ime dhamma nocittanuparivattino. [774] Katame dhamma cittasamsatthasamutthana vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho ime dhamma cittasamsatthasamutthana . Katame dhamma nocittasamsatthasamutthana cittanca sabbanca rupam asankhata ca dhatu ime dhamma nocittasamsatthasamutthana.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page305.

[775] Katame dhamma cittasamsatthasamutthanasahabhuno vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho ime dhamma cittasamsatthasamutthanasahabhuno . Katame dhamma nocittasamsatthasamutthanasahabhuno cittanca sabbanca rupam asankhata ca dhatu ime dhamma nocittasamsatthasamutthanasahabhuno. [776] Katame dhamma cittasamsatthasamutthananuparivattino vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho ime dhamma cittasamsatthasamutthananuparivattino . katame dhamma nocittasamsatthasamutthananuparivattino cittanca sabbanca rupam asankhata ca dhatu ime dhamma nocittasamsatthasamutthananuparivattino. [777] Katame dhamma ajjhattika cakkhayatanam .pe. manayatanam ime dhamma ajjhattika . katame dhamma bahira rupayatanam .pe. Dhammayatanam ime dhamma bahira. [778] Katame dhamma upada cakkhayatanam .pe. kabalimkaro aharo ime dhamma upada. Katame dhamma noupada vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho vinnanakkhandho cattaro ca mahabhuta asankhata ca dhatu ime dhamma noupada. [779] Katame dhamma upadinna sasava kusalakusalanam dhammanam vipaka kamavacara rupavacara arupavacara vedanakkhandho .pe. Vinnanakkhandho yanca rupam kammassa katatta ime dhamma

--------------------------------------------------------------------------------------------- page306.

Upadinna . katame dhamma anupadinna sasava kusalakusala dhamma kamavacara rupavacara arupavacara vedanakkhandho .pe. Vinnanakkhandho ye ca dhamma kiriya neva kusala nakusala na ca kammavipaka yanca rupam na kammassa katatta apariyapanna magga ca maggaphalani ca asankhata ca dhatu ime dhamma anupadinna. -----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 302-306. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=34&item=766&items=14&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=34&item=766&items=14&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=34&item=766&items=14&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=34&item=766&items=14&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=766              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :