ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
   [254]  Paṇṇarasindriyā  na  dassanena pahātabbā sattindriyā
siyā  dassanena  pahātabbā  siyā  na  dassanena  pahātabbā .
Paṇṇarasindriyā  na  bhāvanāya pahātabbā sattindriyā siyā bhāvanāya
pahātabbā  siyā  na  bhāvanāya  pahātabbā  . paṇṇarasindriyā na
dassanena pahātabbahetukā sattindriyā siyā dassanena pahātabbahetukā
siyā  na  dassanena pahātabbahetukā . paṇṇarasindriyā na bhāvanāya
pahātabbahetukā  sattindriyā  siyā  bhāvanāya  pahātabbahetukā
Siyā   na  bhāvanāya  pahātabbahetukā  .  navindriyā  avitakkā
domanassindriyaṃ  savitakkaṃ  dvādasindriyā  siyā  savitakkā  siyā
avitakkā . navindriyā avicārā domanassindriyaṃ savicāraṃ dvādasindriyā
siyā  savicārā  siyā  avicārā  .  ekādasindriyā  appītikā
ekādasindriyā  siyā  sappītikā siyā appītikā . ekādasindriyā
na pītisahagatā ekādasindriyā siyā pītisahagatā siyā na pītisahagatā.
   {254.1}  Dvādasindriyā  na  sukhasahagatā  dasindriyā  siyā
sukhasahagatā siyā na sukhasahagatā . dvādasindriyā na upekkhāsahagatā
dasindriyā  siyā  upekkhāsahagatā  siyā  na  upekkhāsahagatā .
Dasindriyā  kāmāvacarā  tīṇindriyā  na  kāmāvacarā  navindriyā
siyā kāmāvacarā siyā na kāmāvacarā . terasindriyā na rūpāvacarā
navindriyā  siyā  rūpāvacarā  siyā na rūpāvacarā . cuddasindriyā
na arūpāvacarā aṭṭhindriyā siyā arūpāvacarā siyā na arūpāvacarā.
   {254.2}  Dasindriyā  pariyāpannā  tīṇindriyā  apariyāpannā
navindriyā  siyā pariyāpannā siyā apariyāpannā . ekādasindriyā
aniyyānikā   anaññātaññassāmītindriyaṃ   niyyānikaṃ   dasindriyā
siyā  niyyānikā  siyā  aniyyānikā  .  dasindriyā  aniyatā
anaññātaññassāmītindriyaṃ    niyataṃ    ekādasindriyā    siyā
niyatā  siyā  aniyatā  .  dasindriyā  sauttarā  tīṇindriyā
anuttarā  navindriyā  siyā  sauttarā  siyā  anuttarā .
Paṇṇarasindriyā     araṇā     domanassindriyaṃ     saraṇaṃ
Cha indriyā siyā saraṇā siyā araṇāti.
           Pañhāpucchakaṃ.
         Indriyavibhaṅgo samatto.
           -----------
           Paccayākāravibhaṅgo             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 179-181. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=35&item=254&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=35&item=254&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=35&item=254&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=35&item=254&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=254              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=3232              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=3232              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :