ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 4 : Abhi. Kathāvatthu
         Pathavidhatu sanidassanatyadikatha
   [1117] Pathavidhatu sanidassanati . amanta . rupam rupayatanam
rupadhatu  nilam pitakam lohitakam odatam cakkhuvinneyyam cakkhusmim patihannati
@Footnote: 1 Ma. u. 461. sam. ni. 68.
Cakkhussa apatham agacchatiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1118]  Pathavidhatu  sanidassanati  .  amanta  . cakkhunca
paticca  pathavidhatunca  uppajjati  cakkhuvinnananti  .  na  hevam
vattabbe .pe.
   [1119]   Cakkhunca   paticca   pathavidhatunca   uppajjati
cakkhuvinnananti  .  amanta  .  cakkhunca  paticca  pathavidhatunca
uppajjati  cakkhuvinnananti  attheva  suttantoti . natthi . cakkhunca
paticca  rupe  ca  uppajjati  cakkhuvinnananti attheva suttantoti .
Amanta . hanci cakkhunca paticca rupe ca uppajjati cakkhuvinnananti
attheva suttanto no vata re vattabbe cakkhunca paticca pathavidhatunca
uppajjati cakkhuvinnananti.
   [1120]  Na  vattabbam pathavidhatu sanidassanati . amanta .
Nanu  passasi  bhumim  pasanam  pabbatanti  .  amanta  .  hanci
passasi  bhumim  pasanam  pabbatam  tena  vata re vattabbe pathavidhatu
sanidassanati .pe. na vattabbam apodhatu sanidassanati . Amanta.
Nanu  passasi  udakanti  .  amanta  . hanci passasi udakam tena
vata  re  vattabbe  apodhatu  sanidassanati  .pe.  na vattabbam
tejodhatu  sanidassanati  .  amanta  .  nanu  passasi  aggim
jalantanti  .  amanta  .  hanci  passasi  aggim  jalantam  tena
vata  re  vattabbe  tejodhatu  sanidassanati  .pe.  na vattabbam
Vayodhatu  sanidassanati . amanta . nanu passasi vatena rukkhe
sancaliyamaneti  .  amanta  .  hanci  passasi  vatena rukkhe
sancaliyamane tena vata re vattabbe vayodhatu sanidassanati .pe.
        Pathavidhatu sanidassanatyadikatha.
                --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 358-360. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=37&item=1117&items=4&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=37&item=1117&items=4&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=37&item=1117&items=4&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=37&item=1117&items=4&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1117              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4969              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4969              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :