ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 4 : Abhi. Kathāvatthu
   [1733]  Na vattabbaṃ buddho bhagavā manussaloke aṭṭhāsīti .
Āmantā  .  nanu  atthi  buddhavutthāni  cetiyāni  ārāma vihāra
gāmanigamanagarāni  raṭṭhāni  janapadānīti  .  āmantā . hañci atthi
buddhavutthāni   cetiyāni   ārāmavihāragāmanigamanagarāni   raṭṭhāni
janapadāni tena vata re vattabbe buddho bhagavā manussaloke aṭṭhāsīti.
   [1734]  Na vattabbaṃ buddho bhagavā manussaloke aṭṭhāsīti .
Āmantā . nanu bhagavā lumbiniyā jāto bodhiyā mūle abhisambuddho
bārāṇasiyaṃ bhagavatā dhammacakkaṃ pavattitaṃ pāvāle cetiye āyusaṅkhāro
ossaṭṭho  kusinārāyaṃ  bhagavā  parinibbutoti  .  āmantā .
Hañci  bhagavā  lumbiniyā jāto .pe. kusinārāyaṃ bhagavā parinibbuto
tena vata re vattabbe buddho bhagavā manussaloke aṭṭhāsīti.
   [1735]  Na vattabbaṃ buddho bhagavā manussaloke aṭṭhāsīti .
Āmantā . nanu vuttaṃ bhagavatā ekamidāhaṃ bhikkhave samayaṃ ukkaṭṭhāyaṃ
viharāmi  subhagavane  sālarājamūleti  ekamidāhaṃ  bhikkhave  samayaṃ
uruvelāyaṃ  viharāmi  ajapālanigrodhe  paṭhamābhisambuddhoti  ekamidāhaṃ
bhikkhave samayaṃ rājagahe viharāmi veḷuvane kalandakanivāpeti ekamidāhaṃ
bhikkhave  samayaṃ  sāvatthiyaṃ  viharāmi  jetavane  anāthapiṇḍikassa
ārāmeti  ekamidāhaṃ  bhikkhave  samayaṃ  vesāliyaṃ viharāmi mahāvane
kuṭāgārasālāyanti  attheva  suttantoti  .  āmantā . tena hi
buddho bhagavā manussaloke aṭṭhāsīti.
   [1736] Buddho bhagavā manussaloke aṭṭhāsīti . āmantā .
Nanu  bhagavā  loke  jāto  loke saṃvaḍḍho lokaṃ abhibhuyya viharati
anupalitto  lokenāti  . āmantā . hañci bhagavā loke jāto
loke  saṃvaḍḍho  lokaṃ abhibhuyya viharati anupalitto lokena no vata
re vattabbe buddho bhagavā manussaloke aṭṭhāsīti.
           Manussalokakathā.
             ------------
           Dhammadesanākathā             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 592-594. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=37&item=1733&items=4&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=37&item=1733&items=4              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=37&item=1733&items=4&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=37&item=1733&items=4&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1733              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6697              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6697              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :