ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 6 : Abhi. Yamakaṃ (2)
   [1445]  Yo  cakkhundriyam  na parijanittha so domanassindriyam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page552.

Nappajahissatiti: panca puggala cakkhundriyam na parijanittha no ca domanassindriyam nappajahissanti tayo puggala cakkhundriyanca na parijanittha domanassindriyanca nappajahissanti . yo va pana domanassindriyam nappajahissati so cakkhundriyam na parijanitthati: araha domanassindriyam nappajahissati no ca cakkhundriyam na parijanittha tayo puggala domanassindriyanca nappajahissanti cakkhundriyanca na parijanittha. [1446] Yo cakkhundriyam na parijanittha so anannatannassamitindriyam na bhavessatiti: ye puthujjana maggam patilabhissanti te cakkhundriyam na parijanittha no ca anannatannassamitindriyam na bhavessanti attha puggala cakkhundriyanca na parijanittha anannatannassamitindriyam na bhavessanti . yo va pana anannatannassamitindriyam na bhavessati so cakkhundriyam na parijanitthati: araha anannatannassamitindriyam na bhavessati no ca cakkhundriyam na parijanittha attha puggala anannatannassamitindriyanca na bhavessanti cakkhundriyanca na parijanittha. [1447] Yo cakkhundriyam na parijanittha so annindriyam na bhavessatiti: satta puggala cakkhundriyam na parijanittha no ca annindriyam na bhavessanti dve puggala cakkhundriyanca na parijanittha annindriyanca na bhavessanti . yo va pana annindriyam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page553.

Na bhavessati so cakkhundriyam na parijanitthati: araha annindriyam na bhavessati no ca cakkhundriyam na parijanittha dve puggala annindriyanca na bhavessanti cakkhundriyanca na parijanittha. [1448] Yo cakkhundriyam na parijanittha so annatavindriyam na sacchikarissatiti: attha puggala cakkhundriyam na parijanittha no ca annatavindriyam na sacchikarissanti ye puthujjana maggam na patilabhissanti te cakkhundriyanca na parijanittha annatavindriyanca na sacchikarissanti . yo va pana annatavindriyam na sacchikarissati so cakkhundriyam na parijanitthati: araha annatavindriyam na sacchikarissati no ca cakkhundriyam na parijanittha ye puthujjana maggam na patilabhissanti te annatavindriyanca na sacchikarissanti cakkhundriyanca na parijanittha. [1449] Yo domanassindriyam nappajahittha so anannatannassamitindriyam na bhavessatiti: ye puthujjana maggam patilabhissanti te domanassindriyam nappajahittha no ca anannatannassamitindriyam na bhavessanti cha puggala domanassindriyanca nappajahittha anannatannassamitindriyanca na bhavessanti . yo va pana anannatannassamitindriyam na bhavessati so domanassindriyam nappajahitthati: tayo puggala anannatannassamitindriyam na bhavessanti no ca domanassindriyam nappajahittha cha puggala anannatannassamitindriyanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page554.

Na bhavessanti domanassindriyanca nappajahittha. [1450] Yo domanassindriyam nappajahittha so annindriyam na bhavessatiti: cha puggala domanassindriyam nappajahittha no ca annindriyam na bhavessanti ye puthujjana maggam na patilabhissanti te domanassindriyanca nappajahittha annindriyanca na bhavessanti . Yo va pana annindriyam na bhavessati so domanassindriyam nappajahitthati: dve puggala annindriyam na bhavessanti no ca domanassindriyam nappajahittha ye puthujjana maggam na patilabhissanti te annindriyanca na bhavessanti domanassindriyanca nappajahittha. [1451] Yo domanassindriyam nappajahittha so annatavindriyam na sacchikarissatiti: cha puggala domanassindriyam nappajahittha no ca annatavindriyam na sacchikarissanti ye puthujjana maggam na patilabhissanti te domanassindriyanca nappajahittha annatavindriyanca na sacchikarissanti . yo va pana annatavindriyam na sacchikarissati so domanassindriyam nappajahitthati: araha annatavindriyam na sacchikarissati no ca domanassindriyam nappajahittha ye puthujjana maggam na patilabhissanti te annatavindriyanca na sacchikarissanti domanassindriyanca nappajahittha. [1452] Yo anannatannassamitindriyam na bhavittha so annindriyam na bhavessatiti: dve puggala anannatannassamitindriyam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page555.

Na bhavittha no ca annindriyam na bhavessanti ye puthujjana maggam na patilabhissanti te anannatannassamitindriyanca na bhavittha annindriyanca na bhavessanti . yo va pana annindriyam na bhavessati so anannatannassamitindriyam na bhavitthati: dve puggala annindriyam na bhavessanti no ca anannatannassamitindriyam na bhavittha ye puthujjana maggam na patilabhissanti te annindriyanca na bhavessanti anannatannassamitindriyanca na bhavittha. [1453] Yo anannatannassamitindriyam na bhavittha so annatavindriyam na sacchikarissatiti: dve puggala anannatannassamitindriyam na bhavittha no ca annatavindriyam na sacchikarissanti ye puthujjana maggam na patilabhissanti te anannatannassamitindriyanca na bhavittha annatavindriyanca na sacchikarissanti . yo va pana annatavindriyam na sacchikarissati so anannatannassamitindriyam na bhavitthati: araha annatavindriyam na sacchikarissati no ca anannatannassamitindriyam na bhavittha ye puthujjana maggam na patilabhissanti te annatavindriyanca na sacchikarissanti anannatannassamitindriyanca na bhavittha. [1454] Yo annindriyam na bhavittha so annatavindriyam na sacchikarissatiti: attha puggala annindriyam na bhavittha no ca annatavindriyam na sacchikarissanti ye puthujjana maggam na patilabhissanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page556.

Te annindriyanca na bhavittha annatavindriyanca na sacchikarissanti . yo va pana annatavindriyam na sacchikarissati so annindriyam na bhavitthati: araha annatavindriyam na sacchikarissati no ca annindriyam na bhavittha ye puthujjana maggam na patilabhissanti te annatavindriyanca na sacchikarissanti annindriyanca na bhavitthati. Indriyayamakam dasamam nitthitam. Yamakappakaranam pacchimam nitthitam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 551-556. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=39&item=1445&items=10&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=39&item=1445&items=10&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=39&item=1445&items=10&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=39&item=1445&items=10&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1445              Contents of The Tipitaka Volume 39 http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :