ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [84]  Tena  kho  pana  samayena  upajjhāyā  sammāvattantaṃ
paṇāmenti  asammāvattantaṃ  na  paṇāmenti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  sammāvattanto  paṇāmetabbo  yo
Paṇāmeyya  āpatti  dukkaṭassa  na  ca  bhikkhave  asammāvattanto
na paṇāmetabbo yo na paṇāmeyya āpatti dukkaṭassa 1-.
   {84.1}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi samannāgato saddhivihāriko
paṇāmetabbo  upajjhāyamhi  nādhimattaṃ  pemaṃ  hoti  nādhimatto
pasādo  hoti  nādhimattā  hirī  hoti  nādhimatto  gāravo hoti
nādhimattā  bhāvanā  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi
samannāgato saddhivihāriko paṇāmetabbo.
   {84.2}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi samannāgato saddhivihāriko
na  paṇāmetabbo  upajjhāyamhi  adhimattaṃ  pemaṃ  hoti  adhimatto
pasādo hoti adhimattā hirī hoti adhimatto gāravo hoti adhimattā
bhāvanā  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgato
saddhivihāriko na paṇāmetabbo.
   {84.3}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi samannāgato saddhivihāriko
alaṃ  paṇāmetuṃ  upajjhāyamhi  nādhimattaṃ  pemaṃ  hoti  nādhimatto
pasādo  hoti  nādhimattā  hirī  hoti  nādhimatto  gāravo hoti
nādhimattā  bhāvanā  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi
samannāgato saddhivihāriko alaṃ paṇāmetuṃ.
   {84.4}  Pañcahi  bhikkhave aṅgehi  samannāgato saddhivihāriko
nālaṃ  paṇāmetuṃ  upajjhāyamhi  adhimattaṃ  pemaṃ  hoti  adhimatto
pasādo hoti adhimattā hirī hoti adhimatto gāravo hoti adhimattā
bhāvanā  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgato
saddhivihāriko nālaṃ paṇāmetuṃ.
@Footnote: 1 Ma. itisaddo dissati.
   {84.5}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgataṃ  saddhivihārikaṃ
appaṇāmento   upajjhāyo   sātisāro   hoti   paṇāmento
anatisāro  hoti  upajjhāyamhi  nādhimattaṃ  pemaṃ  hoti  nādhimatto
pasādo  hoti  nādhimattā  hirī  hoti  nādhimatto  gāravo hoti
nādhimattā  bhāvanā  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi
samannāgataṃ  saddhivihārikaṃ  appaṇāmento  upajjhāyo  sātisāro
hoti paṇāmento anatisāro hoti.
   {84.6}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgataṃ  saddhivihārikaṃ
paṇāmento   upajjhāyo   sātisāro   hoti   appaṇāmento
anatisāro  hoti  upajjhāyamhi  adhimattaṃ  pemaṃ  hoti  adhimatto
pasādo  hoti  adhimattā  hirī  hoti  adhimatto  gāravo  hoti
adhimattā  bhāvanā  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi
samannāgataṃ   saddhivihārikaṃ   paṇāmento  upajjhāyo  sātisāro
hoti appaṇāmento anatisāro hotīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 99-101. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=4&item=84&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=4&item=84&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=84&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=84&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=84              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=868              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=868              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :