ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
           Nasampayuttamūlakaṃ
   [1054]  Nasampayuttapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe nava
adhipatiyā  aṭṭha  anantare  satta  samanantare satta sahajāte pañca
aññamaññe  ekaṃ  nissaye  satta  upanissaye  nava purejāte tīṇi
pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre
tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  vippayutte pañca
atthiyā satta natthiyā satta vigate satta avigate satta.
   [1055]  Nasampayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
adhipatiyā  tīṇi  ...  anantare  satta samanantare satta purejāte
pañca  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  satta upanissaye nava purejāte
tīṇi  pacchājāte  tīṇi  āsevane  tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page354.

Āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi vippayutte pañca atthiyā satta natthiyā satta vigate satta avigate satta. [1056] Nasampayuttapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nissaye tīṇi ... upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte pañca atthiyā satta avigate satta. [1057] Nasampayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ . ... Nasahajātapaccayā naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā upanissaye nava ... pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte tīṇi atthiyā pañca avigate pañca. [1058] Nasampayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ . ... Nanissayapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā pacchājāte tīṇi ... kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte tīṇi atthiyā pañca avigate pañca. Saṅkhittaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 353-354. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=1054&items=5&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=1054&items=5&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=1054&items=5&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=1054&items=5&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1054              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :