ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
           Abhidhammapiṭake paṭṭhānaṃ
            paṭhamo bhāgo
              ------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
          Mātikānikkhepavāro 1-
   [1]  Hetupaccayo ārammaṇapaccayo adhipatipaccayo anantarapaccayo
samanantarapaccayo   sahajātapaccayo   aññamaññapaccayo  nissayapaccayo
upanissayapaccayo  purejātapaccayo  pacchājātapaccayo  āsevanapaccayo
kammapaccayo   vipākapaccayo   āhārapaccayo   indriyapaccayo
jhānapaccayo   maggapaccayo   sampayuttapaccayo   vippayuttapaccayo
atthipaccayo natthipaccayo vigatapaccayo avigatapaccayo.
          Paccayavibhaṅgavāro 2-
   [2]   Hetupaccayoti   hetu  hetusampayuttakānaṃ  dhammānaṃ
taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayoti.
   [3]   Ārammaṇapaccayoti   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  ārammaṇapaccayena  paccayo  saddāyatanaṃ
@Footnote: 1 paccayuddesotipi .  2 paccayaniddesotipi.
Sotaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  ārammaṇapaccayena
paccayo   gandhāyatanaṃ   ghānaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  ārammaṇapaccayena  paccayo  rasāyatanaṃ  jivhāviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  ārammaṇapaccayena  paccayo phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  ārammaṇapaccayena
paccayo  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ
manodhātuyā  taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  ārammaṇapaccayena  paccayo
sabbe   dhammā  manoviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ
ārammaṇapaccayena paccayo yaṃ yaṃ dhammaṃ ārabbha ye ye dhammā uppajjanti
cittacetasikā dhammā te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ ārammaṇapaccayena
paccayoti.
   [4]  Adhipatipaccayoti  chandādhipati  chandasampayuttakānaṃ  dhammānaṃ
taṃsamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   adhipatipaccayena  paccayo  viriyādhipati
viriyasampayuttakānaṃ  dhammānaṃ  taṃsamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo  cittādhipati  cittasampayuttakānaṃ  dhammānaṃ  taṃsamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ   adhipatipaccayena  paccayo  vīmaṃsādhipati  vīmaṃsasampayuttakānaṃ
dhammānaṃ   taṃsamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   adhipatipaccayena   paccayo
yaṃ  yaṃ  dhammaṃ garuṃ katvā ye ye dhammā uppajjanti cittacetasikā
dhammā te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ adhipatipaccayena paccayoti.
   [5]  Anantarapaccayoti  cakkhuviññāṇadhātu  taṃsampayuttakā  ca
dhammā  manodhātuyā  taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  manodhātu  taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo
   {5.1}  sotaviññāṇadhātu  taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  manodhātu
taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo
   {5.2}  ghānaviññāṇadhātu  taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  manodhātu
taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo
   {5.3}  jivhāviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  manodhātu
taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo
   {5.4}  kāyaviññāṇadhātu  taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  manodhātu
taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo
   {5.5} purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ
dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ
Pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo
   {5.6} purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  akusalā dhammā
pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo
   {5.7}  purimā  purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
abyākatānaṃ  dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā
abyākatā   dhammā   pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ
anantarapaccayena paccayo
   {5.8}  purimā  purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  yesaṃ  yesaṃ dhammānaṃ
anantarā  ye ye dhammā uppajjanti cittacetasikā dhammā te te
dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayoti.
   [6]  Samanantarapaccayoti  cakkhuviññāṇadhātu  taṃsampayuttakā  ca
dhammā  manodhātuyā  taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  samanantarapaccayena
paccayo  manodhātu  taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo
   {6.1}  sotaviññāṇadhātu  taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  samanantarapacyena  paccayo  manodhātu
taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo
   {6.2}  ghānaviññāṇadhātu  taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena
Paccayo  manodhātu  taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo
   {6.3}  jivhāviññāṇadhātu taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  samanantarapaccayena  paccayo  manodhātu
taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo
   {6.4}  kāyaviññāṇadhātu  taṃsampayuttakā ca dhammā manodhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  samanantarapaccayena  paccayo  manodhātu
taṃsampayuttakā  ca  dhammā  manoviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ samanantarapaccayena paccayo
   {6.5} purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ
dhammānaṃ  samanantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  kusalā dhammā
pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   abyākatānaṃ  dhammānaṃ  samanantarapaccayena
paccayo
   {6.6}  purimā  purimā  akusalā  dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  samanantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā
akusalā   dhammā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  abyākatānaṃ  dhammānaṃ
samanantarapaccayena paccayo
   {6.7}  purimā  purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
abyākatānaṃ  dhammānaṃ  samanantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā
abyākatā   dhammā   pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ
samanantarapaccayena paccayo
   {6.8}  purimā  purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
akusalānaṃ     dhammānaṃ     samanantarapaccayena     paccayo
Yesaṃ yesaṃ dhammānaṃ samanantarā ye ye dhammā uppajjanti cittacetasikā
dhammā  te  te  dhammā  tesaṃ  tesaṃ  dhammānaṃ samanantarapaccayena
paccayoti.
   [7]  Sahajātapaccayoti  cattāro  dhammā  arūpino  aññamaññaṃ
sahajātapaccayena   paccayo   cattāro   mahābhūtā   aññamaññaṃ
sahajātapaccayena   paccayo   okkantikkhaṇe  nāmarūpaṃ  aññamaññaṃ
sahajātapaccayena  paccayo  cittacetasikā  dhammā  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ   sahajātapaccayena   paccayo   mahābhūtā   upādārūpānaṃ
sahajātapaccayena  paccayo  rūpino  dhammā  arūpīnaṃ  dhammānaṃ  kañci
kālaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  kañci  kālaṃ  nasahajātapaccayena
paccayoti.
   [8]   Aññamaññapaccayoti   cattāro   khandhā   arūpino
aññamaññapaccayena  paccayo  cattāro  mahābhūtā  aññamaññapaccayena
paccayo okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ aññamaññapaccayena paccayoti.
   [9]  Nissayapaccayoti  cattāro  khandhā  arūpino  aññamaññaṃ
nissayapaccayena   paccayo   cattāro   mahābhūtā   aññamaññaṃ
nissayapaccayena   paccayo   okkantikkhaṇe   nāmarūpaṃ  aññamaññaṃ
nissayapaccayena  paccayo  cittacetasikā  dhammā  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  nissayapaccayena paccayo mahābhūtā upādārūpānaṃ nissayapaccayena
paccayo   cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
Dhammānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  sotāyatanaṃ  sotaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  ghānāyatanaṃ
ghānaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ   nissayapaccayena
paccayo   jivhāyatanaṃ   jivhāviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  nissayapaccayena  paccayo yaṃ rūpaṃ nissāya
manodhātu  ca  manoviññāṇadhātu ca vattanti taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca
manoviññāṇadhātuyā  ca  taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  nissayapaccayena
paccayoti.
   [10] Upanissayapaccayoti purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  upanissayapaccayena  paccayo  purimā
purimā  kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ kesañci
upanissayapaccayena paccayo
   {10.1}  purimā  purimā  kusalā  dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
abyākatānaṃ  dhammānaṃ  upanissayapaccayena  paccayo  purimā  purimā
akusalā   dhammā   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ
upanissayapaccayena paccayo
   {10.2}  purimā  purimā  akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
kusalānaṃ  dhammānaṃ  kesañci  upanissayapaccayena  paccayo  purimā
purimā  akusalā  dhammā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  abyākatānaṃ dhammānaṃ
upanissayapaccayena  paccayo  purimā  purimā  abyākatā  dhammā
pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   abyākatānaṃ  dhammānaṃ  upanissayapaccayena
Paccayo  purimā  purimā  abyākatā  dhammā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
akusalānaṃ   dhammānaṃ   upanissayapaccayena   paccayo   puggalopi
upanissayapaccayena paccayo senāsanaṃpi upanissayapaccayena paccayoti.
   [11]   Purejātapaccayoti   cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  sotāyatanaṃ
sotaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  purejātapaccayena
paccayo   ghānāyatanaṃ   ghānaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  jivhāyatanaṃ  jivhāviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca    dhammānaṃ    purejātapaccayena    paccayo
kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ
purejātapaccayena paccayo
   {11.1}   rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  saddāyatanaṃ  sotaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  gandhāyatanaṃ
ghānaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  purejātapaccayena
paccayo   rasāyatanaṃ   jivhāviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  purejātapaccayena  paccayo phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ
gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  manodhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  yaṃ  rūpaṃ nissāya manodhātu ca
Manoviññāṇadhātu  ca  vattanti  taṃ rūpaṃ manodhātuyā taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ    purejātapaccayena    paccayo   manoviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  kañci  kālaṃ  purejātapaccayena  paccayo
kañci kālaṃ napurejātapaccayena paccayoti.
   [12]  Pacchājātapaccayoti  pacchājātā  cittacetasikā  dhammā
purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayoti.
   [13] Āsevanapaccayoti purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  āsevanapaccayena  paccayo  purimā
purimā  akusalā  dhammā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ
āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā  kiriyābyākatā  dhammā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  kiriyābyākatānaṃ  dhammānaṃ  āsevanapaccayena
paccayoti.
   [14]  Kammapaccayoti  kusalākusalaṃ  kammaṃ  vipākānaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā  ca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  cetanāsampayuttakānaṃ
dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayoti.
   [15]  Vipākapaccayoti  vipākā  cattāro  khandhā  arūpino
aññamaññaṃ vipākapaccayena paccayoti.
   [16] Āhārapaccayoti kabaḷiṅkāro āhāro imassa kāyassa
āhārapaccayena  paccayo  arūpino  āhārā  sampayuttakānaṃ dhammānaṃ
taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayoti.
   [17]   Indriyapaccayoti   cakkhundriyaṃ   cakkhuviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  sotindriyaṃ
sotaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ  indriyapaccayena
paccayo   ghānindriyaṃ   ghānaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  jivhindriyaṃ  jivhāviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  kāyindriyaṃ
kāyaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ  indriyapaccayena
paccayo  rūpajīvitindriyaṃ  kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo
arūpino  indriyā  sampayuttakānaṃ  dhammānaṃ  taṃsamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
indriyapaccayena paccayoti.
   [18]  Jhānapaccayoti  jhānaṅgāni  jhānasampayuttakānaṃ  dhammānaṃ
taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayoti.
   [19]  Maggapaccayoti  maggaṅgāni  maggasampayuttakānaṃ  dhammānaṃ
taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayoti.
   [20]   Sampayuttapaccayoti   cattāro   khandhā  arūpino
aññamaññaṃ sampayuttapaccayena paccayoti.
   [21]  Vippayuttapaccayoti  rūpino  dhammā  arūpīnaṃ  dhammānaṃ
vippayuttapaccayena   paccayo  arūpino  dhammā  rūpīnaṃ  dhammānaṃ
vippayuttapaccayena paccayoti.
   [22]  Atthipaccayoti  cattāro  khandhā  arūpino  aññamaññaṃ
Atthipaccayena  paccayo  cattāro  mahābhūtā  aññamaññaṃ atthipaccayena
paccayo   okkantikkhaṇe   nāmarūpaṃ   aññamaññaṃ   atthipaccayena
paccayo  cittacetasikā  dhammā  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena
paccayo mahābhūtā upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo
   {22.1}  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  atthipaccayena  paccayo  sotāyatanaṃ  sotaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ  atthipaccayena  paccayo  ghānāyatanaṃ
ghānaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ   atthipaccayena
paccayo   jivhāyatanaṃ   jivhāviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  atthipaccayena  paccayo  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo
   {22.2}   rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  atthipaccayena  paccayo  saddāyatanaṃ  sotaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ  atthipaccayena  paccayo  gandhāyatanaṃ
ghānaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ   atthipaccayena
paccayo  rasāyatanaṃ  jivhāviññāṇadhātuyā  taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ
atthipaccayena   paccayo   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ atthipaccayena paccayo rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ
gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  manodhātuyā  taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  atthipaccayena  paccayo  yaṃ  rūpaṃ  nissāya  manodhātu  ca
Manoviññāṇadhātu ca vattanti taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca manoviññāṇadhātuyā
ca taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayoti.
   [23]  Natthipaccayoti  samanantaraniruddhā  cittacetasikā  dhammā
paṭuppannānaṃ cittacetasikānaṃ dhammānaṃ natthipaccayena paccayoti.
   [24]  Vigatapaccayoti  samanantaravigatā  cittacetasikā  dhammā
paṭuppannānaṃ cittacetasikānaṃ dhammānaṃ vigatapaccayena paccayoti.
   [25]  Avigatapaccayoti  cattāro  khandhā  arūpino  aññamaññaṃ
avigatapaccayena  paccayo  cattāro mahābhūtā aññamaññaṃ avigatapaccayena
paccayo  okkantikkhaṇe  nāmarūpaṃ  aññamaññaṃ  avigatapaccayena paccayo
cittacetasikā  dhammā  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ avigatapaccayena paccayo
mahābhūtā   upādārūpānaṃ   avigatapaccayena  paccayo  cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ   avigatapaccayena
paccayo   sotāyatanaṃ   sotaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  ghānāyatanaṃ  ghānaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  jivhāyatanaṃ
jivhāviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ  avigatapaccayena
paccayo   kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena
Paccayo   saddāyatanaṃ   sotaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  gandhāyatanaṃ  ghānaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  rasāyatanaṃ
jivhāviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ  avigatapaccayena
paccayo   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  manodhātuyā  taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ
avigatapaccayena paccayo yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca manoviññāṇadhātu ca
vattanti taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca manoviññāṇadhātuyā ca taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ avigatapaccayena paccayoti.
        Paccayavibhaṅgavāro niṭṭhito.
            ------------
           Anulomatikapaṭṭhānaṃ
             kusalattikaṃ
              -------
            paṭiccavāro
   [26]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā . siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo
uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā kusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ
hetupaccayā  .  siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca
dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [27]  Siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā . siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo
uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  . siyā akusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ
Hetupaccayā  .  siyā  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca
dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  akusalaṃ  dhammaṃ paṭicca
kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [28] Siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo
uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā abyākataṃ dhammaṃ paṭicca
kusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā .
Siyā  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca abyākato ca dhammā
uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  abyākataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo
ca  akusalo  ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca  kusalo  ca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā
uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [29]  Siyā  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā  kusalañca  abyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā . siyā
kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā . siyā kusalañca
@Footnote: 1 uddesavārotipi pucchāvārotipi paṇṇattivārotipi.
Abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā
uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paṭicca  kusalo  ca  akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā .
Siyā  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo ca akusalo ca
abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [30]  Siyā  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā  akusalañca abyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā . siyā
akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca abyākato dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā  akusalañca  abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā
akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato ca
dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  akusalañca abyākatañca
dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
Siyā   akusalañca   abyākatañca   dhammaṃ   paṭicca   kusalo
ca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [31]  Siyā  kusalañca  akusalañca dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo
uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca
akusalo  dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā kusalañca akusalañca
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo uppajjeyya hetupaccayā . siyā
Kusalañca  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  ca  abyākato  ca
dhammā  uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  kusalañca  akusalañca
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ
hetupaccayā  .  siyā  kusalañca  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
ca  akusalo  ca  dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā . siyā kusalañca
akusalañca  dhammaṃ paṭicca kusalo ca akusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [32]  Siyā  kusalañca  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ paṭicca
kusalo  dhammo  uppajjeyya hetupaccayā . siyā kusalañca akusalañca
abyākatañca   dhammaṃ   paṭicca   akusalo  dhammo  uppajjeyya
hetupaccayā  .  siyā  kusalañca akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca
abyākato  dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā  .  siyā  kusalañca
akusalañca  abyākatañca dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjeyyuṃ  hetupaccayā  .  siyā  kusalañca akusalañca abyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjeyyuṃ
hetupaccayā  .  siyā  kusalañca  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paṭicca  kusalo  ca  akusalo ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā .
Siyā  kusalañca  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  ca
akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā.
   [33]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
Ārammaṇapaccayā . yathā hetupaccayo vitthārito evaṃ ārammaṇapaccayopi
vitthāretabbo vācanāmaggena.
   [34]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
adhipatipaccayā  .  anantarapaccayā  samanantarapaccayā  sahajātapaccayā
aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā
pacchājātapaccayā   āsevanapaccayā   kammapaccayā   vipākapaccayā
āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā
vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā.
   [35]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
avigatapaccayā  .  siyā  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca . abyākataṃ dhammaṃ
paṭicca  .  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  .  akusalañca
abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  .  kusalañca akusalañca dhammaṃ paṭicca .
Kusalañca  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo
uppajjeyya  akusalo  dhammo  uppajjeyya  abyākato  dhammo
uppajjeyya  kusalo  ca  abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ akusalo
ca abyākato ca dhammā uppajjeyyuṃ kusalo ca akusalo ca akusalo ca
dhammā  uppajjeyyuṃ  kusalo  ca  akusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjeyyuṃ  avigatapaccayā  .  yathā  hetupaccayo vitthārito evaṃ
avigatapaccayopi vitthāretabbo vācanāmaggena.
           Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [36]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .pe.  siyā  kusalañca  akusalañca
abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  ca  akusalo ca abyākato ca
dhammā uppajjeyyuṃ hetupaccayā ārammaṇapaccayā.
   [37]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  adhipatipaccayā  .pe.  hetupaccayā  anantarapaccayā .
Hetupaccayā samanantarapaccayā .pe. Hetupaccayā avigatapaccayā.
            Dumūlakaṃ.
   [38]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   adhipatipaccayā  .  hetupaccayā
ārammaṇapaccayā  anantarapaccayā  .pe.  hetupaccayā ārammaṇapaccayā
avigatapaccayā.
            Timūlakaṃ.
   [39]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā  anantarapaccayā  .pe.
Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā avigatapaccayā.
            Catumūlakaṃ.
   [40]  Pañcamūlakādikā  saṅkhittā  . ekamūlakaṃ dumūlakaṃ timūlakaṃ
catumūlakaṃ pañcamūlakaṃ sabbamūlakaṃ asammūyhantena vitthāretabbaṃ.
           Hetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [41]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
ārammaṇapaccayā  hetupaccayā  .  ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā
.pe.  ārammaṇapaccayā  avigatapaccayā  .  siyā  kusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjeyya  adhipatipaccayā  anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā   ..  .
Avigatapaccayā  hetupaccayā  .  avigatapaccayā  ārammaṇapaccayā .
Avigatapaccayā adhipatipaccayā. Avigatapaccayā vigatapaccayā.
   [42]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
avigatapaccayā   hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .  avigatapaccayā
hetupaccayā   adhipatipaccayā   .   avigatapaccayā   hetupaccayā
anantarapaccayā. Avigatapaccayā hetupaccayā vigatapaccayā.
   [43]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
avigatapaccayā   hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā  .
Avigatapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  anantarapaccayā  .. .
Vigatapaccayā.
   [44]  Ekekassa  padassa  ekamūlakaṃ  dumūlakaṃ timūlakaṃ catumūlakaṃ
pañcamūlakaṃ sabbamūlakaṃ asammūyhantena vitthāretabbaṃ.
     Tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ  dukattikañceva tikaddukañca
     tikattikañceva dukaddukañca   cha anulomamhi nayā sugambhirā.
   [45]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
Nahetupaccayā  .  yathā  anulome  hetupaccayo  vitthārito  evaṃ
paccanīyepi nahetupaccayo vitthāretabbo.
   [46]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
naārammaṇapaccayā  . naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā
nasahajātapaccayā      naaññamaññapaccayā      nanissayapaccayā
naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā
nakammapaccayā   navipākapaccayā   naāhārapaccayā  naindriyapaccayā
najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā
navippayuttapaccayā   noatthipaccayā  nonatthipaccayā  novigatapaccayā
noavigatapaccayā.
   [47]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  .  yathā  anulome  ekekassa
padassa  ekamūlakaṃ  dumūlakaṃ  timūlakaṃ  catumūlakaṃ  yāva  tevīsatimūlakaṃ
evaṃ paccanīyepi vitthāretabbaṃ.
     Tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ  dukattikañceva tikaddukañca
     tikattikañceva dukaddukañca   cha paccanīyamhi nayā sugambhirā.
   [48]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  naārammaṇapaccayā  .  siyā  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
akusalo  dhammo  uppajjeyya  hetupaccayā  naārammaṇapaccayā .
Yathā  anulome  hetupaccayo  vitthārito  evaṃ  anulomapaccanīyepi
Padaṃ vitthāretabbaṃ.
   [49]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā  naadhipatipaccayā  .  hetupaccayā naanantarapaccayā .pe.
Hetupaccayā noavigatapaccayā.
   [50]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccayā   ārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā  .  hetupaccayā
ārammaṇapaccayā  naanantarapaccayā  .pe. hetupaccayā ārammaṇapaccayā
noavigatapaccayā  .  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā
naanantarapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   adhipatipaccayā
noavigatapaccayā  .  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā
anantarapaccayā   nasamanantarapaccayā   hetupaccayā  ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā  anantarapaccayā  noavigatapaccayā  .  hetupaccayā
ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā  anantarapaccayā  samanantarapaccayā  ..
Sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā
purejātapaccayā   pacchājātapaccayā  āsevanapaccayā  kammapaccayā
vipākapaccayā   āhārapaccayā   indriyapaccayā   jhānapaccayā
maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā
natthipaccayā vigatapaccayā .. Noavigatapaccayā.
   [51]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā  anantarapaccayā  .pe.  avigatapaccayā
Nahetupaccayā   .   avigatapaccayā   naārammaṇapaccayā   .pe.
Avigatapaccayā   novigatapaccayā   .  avigatapaccayā  hetupaccayā
naārammaṇapaccayā  avigatapaccayā  hetupaccayā  novigatapaccayā .
Avigatapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   naadhipatipaccayā
avigatapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  novigatapaccayā  .
Avigatapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā
samanantarapaccayā sahajātapaccayā .pe. .. Novigatapaccayā.
     Tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ  dukattikañceva tikaddukañca
     tikattikañceva dukaddukañca   cha anulomapaccanīyamhi nayā sugambhirā.
   [52]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
nahetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .  siyā kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo
dhammo   uppajjeyya   nahetupaccayā   adhipatipaccayā   .pe.
Nahetupaccayā avigatapaccayā.
   [53]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
nahetupaccayā    naārammaṇapaccayā    adhipatipaccayā    .pe.
Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  avigatapaccayā  .  nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā .. naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā
.pe.    noatthipaccayā    nonatthipaccayā    novigatapaccayā
.. Avigatapaccayā.
   [54]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
Naārammaṇapaccayā hetupaccayā.
   [55]  Siyā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjeyya
naārammaṇapaccayā   adhipatipaccayā   .pe.   naārammaṇapaccayā
avigatapaccayā  .pe. noavigatapaccayā hetupaccayā . noavigatapaccayā
ārammaṇapaccayā   .pe.   noavigatapaccayā   vigatapaccayā  .
Noavigatapaccayā   nahetupaccayā  ārammaṇapaccayā  noavigatapaccayā
nahetupaccayā   vigatapaccayā  .  noavigatapaccayā  nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā   ..  naadhipatipaccayā  .pe.  noatthipaccayā
nonatthipaccayā .. Vigatapaccayā.
     Tikañca paṭṭhānavaraṃ dukuttamaṃ  dukattikañceva tikaddukañca
     tikattikañceva dukaddukañca   cha paccanīyānulomamhi nayā sugambhirā.
         Paṇṇattivāro 1- niṭṭhito.
   [56] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo  khandhe  paṭicca
eko  khandho  dve  khandhe  paṭicca dve khandhā . kusalaṃ dhammaṃ
paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  kusale  khandhe
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe paṭicca
@Footnote: 1 paṭiccavārassa uddeso.
Eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca dve
khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {56.1} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā
akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve
khandhe paṭicca dve khandhā.
   {56.2} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā
akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ.
   {56.3}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca eko khandho
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve
khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte
paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca      cittasamuṭṭhānaṃ      rūpaṃ      kaṭattārūpaṃ
Upādārūpaṃ.
   {56.4}  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati hetupaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā akusale khandhe ca mahābhūte
ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [57] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve
khandhe paṭicca dve khandhā.
   {57.1} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā
akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve
khandhe paṭicca dve khandhā.
   {57.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve
khandhā  paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthuṃ
paṭicca khandhā.
   [58] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve
khandhe    paṭicca    dve    khandhā    .    kusalaṃ
Dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  kusale
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  adhipatipaccayā  kusalaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe
paṭicca  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe paṭicca
dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {58.1} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā
akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho
dve khandhe paṭicca dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  adhipatipaccayā akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ .
Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti
adhipatipaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe
paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {58.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
adhipatipaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā
tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paṭicca
Dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ .
Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
adhipatipaccayā  kusale  khandhe  ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo
uppajjati  adhipatipaccayā  akusale  khandhe  ca  mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [59]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
anantarapaccayā  samanantarapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā. Anantaraṃpi samanantaraṃpi ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [60]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
sahajātapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe
paṭicca  eko  khandho  dve khandhe paṭicca dve khandhā . kusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  sahajātapaccayā kusale
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  sahajātapaccayā kusalaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe
paṭicca  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe paṭicca
dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {60.1}  Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjati
sahajātapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo
khandhe    paṭicca    eko   khandho   dve   khandhe
Paṭicca  dve  khandhā  .  akusalaṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  sahajātapaccayā  akusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjanti  sahajātapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca eko khandho
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {60.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
sahajātapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve
khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte
paṭicca ekaṃ  mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ
mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paṭicca  dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca
upādārūpaṃ   āhārasamuṭṭhānaṃ   ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo
Mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ dve mahābhūte
paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  upādārūpaṃ utusamuṭṭhānaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca
ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paṭicca  dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca  upādārūpaṃ  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo
mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ dve mahābhūte
paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {60.4}  Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  sahajātapaccayā  kusale  khandhe  ca  mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
abyākato  dhammo  uppajjati  sahajātapaccayā  akusale  khandhe  ca
mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [61]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
aññamaññapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo
khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā. Akusalaṃ
dhammaṃ   paṭicca   akusalo  dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā
akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo  khandhe paṭicca
eko  khandho  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā . abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā
vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
Tayo  khandhe  paṭicca  eko  khandho  dve  khandhe paṭicca dve
khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  vatthu  ca  tayo  khandhe  paṭicca  eko khandho vatthu ca
dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā vatthu ca khandhe paṭicca vatthu
vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā
tayo  mahābhūte  paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve
mahābhūtā  .  bāhiraṃ  .  āhārasamuṭṭhānaṃ  .  utusamuṭṭhānaṃ .
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte
paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā.
   [62]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
nissayapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  .  nissayapaccayaṃ
sahajātapaccayasadisaṃ.
   [63]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
upanissayapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  .  upanissayapaccayaṃ
ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [64]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
purejātapaccayā  kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe
paṭicca  eko  khandho  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā vatthuṃ
purejātapaccayā  .  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati
purejātapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā tayo
Khandhe  paṭicca  eko  khandho  dve  khandhe paṭicca dve khandhā
vatthuṃ  purejātapaccayā  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati  purejātapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve
khandhe paṭicca dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā.
   [65] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho
dve khandhe paṭicca dve khandhā . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo
uppajjati āsevanapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo
khandhe  paṭicca  eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā .
Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato dhammo uppajjati āsevanapaccayā
kiriyābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca
eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [66] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati kammapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca tīṇi. Abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca abyākato dhammo uppajjati kammapaccayā vipākābyākataṃ
kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca   paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca   tayo  mahābhūtā   mahābhūte  paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ     kaṭattārūpaṃ     upādārūpaṃ      asaññasattānaṃ
Ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  .  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
abyākato  dhammo uppajjati kammapaccayā kusale khandhe ca mahābhūte
ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  kammapaccayā  akusale
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [67]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati
vipākapaccayā  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca  eko  khandho
kaṭattā  ca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca dve khandhā kaṭattā ca
rūpaṃ  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ
dve  mahābhūte  paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [68]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
āhārapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tīṇi  . akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjati  āhārapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ
Khandhaṃ  paṭicca  tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati  āhārapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo
mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ
āhārasamuṭṭhānaṃ   ekaṃ   mahābhūtaṃ  paṭicca  mahābhūte  paṭicca
upādārūpaṃ  .  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  . akusalañca
abyākatañca  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati āhārapaccayā
akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [69]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
indriyapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca
tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  .pe.  asaññasattānaṃ  ekaṃ
mahābhūtaṃ paṭicca. Indriyapaccayaṃ kammapaccayasadisaṃ.
   [70] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati jhānapaccayā
.. Maggapaccayā. Jhānapaccayampi maggapaccayampi hetupaccayasadisaṃ.
   [71] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati sampayuttapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca. Sampayuttapaccayaṃ ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [72] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo  khandhe
Paṭicca  eko  khandho  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā vatthuṃ
vippayuttapaccayā  .  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
vippayuttapaccayā  .  kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
khandhe  vippayuttapaccayā . kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato
ca  dhammā  uppajjanti  vippayuttapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {72.1}  Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā tayo
khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthuṃ
vippayuttapaccayā  .  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo
uppajjati  vippayuttapaccayā  akusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā  . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  vippayuttapaccayā  akusalaṃ ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca
eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā .  abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato
Dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo
khandhe  paṭicca  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe
paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ
vippayuttapaccayā   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ
dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhā vatthuṃ
vippayuttapaccayā   kaṭattārūpaṃ   khandhe  vippayuttapaccayā  khandhe
paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā
vatthu   khandhe   vippayuttapaccayā   ekaṃ   mahābhūtaṃ   paṭicca
tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve
mahābhūte  paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {72.2}  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā  kusale  khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā  .  akusalañca
abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā
akusale  khandhe  ca  mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe
vippayuttapaccayā.
   [73] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati atthipaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā . saṅkhittaṃ . atthipaccayaṃ
sahajātapaccayasadisaṃ.
   [74] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati natthipaccayā
.. Vigatapaccayā. Natthipaccayampi vigatapaccayampi ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [75] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati avigatapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā. Avigatapaccayaṃ sahajātapaccayasadisaṃ.
    Ime tevīsati paccayā sajjhāyantena vitthāretabbā.
   [76]  Hetuyā  nava ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye
nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi āsevane tīṇi kamme nava
vipāke  ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava
sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate
tīṇi avigate nava.
   [77] Hetupaccayā ārammaṇe tīṇi .. adhipatiyā nava anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye
nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi āsevane tīṇi kamme nava
vipāke  ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava
Sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate
tīṇi avigate nava.
   [78] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatiyā tīṇi .. Anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye
tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi
vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi jhāne tīṇi magge
tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā
tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [79] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā .. Anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā  nissayapaccayā
upanissayapaccayā   purejātapaccayā   āsevanapaccayā   kamme
tīṇi  ..  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi
sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi
vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [80]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .pe.  āsevanapaccayā
kammapaccayā  āhārapaccayā  indriyapaccayā  jhānapaccayā maggapaccayā
sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā   natthipaccayā
vigatapaccayā avigate tīṇi.
   [81]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .pe.  purejātapaccayā
kammapaccayā vipākapaccayā āhāre ekaṃ .. indriye ekaṃ jhāne
Ekaṃ  magge ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [82]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .pe.  purejātapaccayā
kammapaccayā   vipākapaccayā   āhārapaccayā   indriyapaccayā
jhānapaccayā   maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā
atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigate ekaṃ.
         Hetumūlakagaṇanā niṭṭhitā.
      Ārammaṇe ṭhitena sabbattha tīṇiyeva pañhā.
   [83] Ārammaṇapaccayā hetuyā tīṇi .. adhipatiyā tīṇi .pe.
Avigate  tīṇi  .  adhipatipaccayā  hetuyā nava .. ārammaṇe tīṇi
.pe.  avigate  nava  .  anantarapaccayā  samanantarapaccayā hetuyā
tīṇi  .pe.  avigate  tīṇi  . sahajātapaccayā hetuyā nava .pe.
Aññamaññapaccayā  hetuyā  tīṇi  .  nissayapaccayā  hetuyā nava .
Upanissayapaccayā hetuyā tīṇi. Purejātapaccayā hetuyā tīṇi.
   [84]  Āsevanapaccayā  hetuyā  tīṇi  ..  ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi
kamme  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi magge
tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā
tīṇi  vigate  tīṇi  avigate  tīṇi . asevanamūlake vipākaṃ natthi .
Kammapaccayā hetuyā nava.
   [85] Vipākapaccayā hetuyā ekaṃ .. Ārammaṇe ekaṃ adhipatiyā
ekaṃ  anantare  ekaṃ  samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe
ekaṃ  nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte
ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ
avigate  ekaṃ  .  vipākamūlake  āsevanaṃ natthi . āhārapaccayā
hetuyā nava . indriyapaccayā hetuyā nava . jhānapaccayā hetuyā
nava . maggapaccayā hetuyā nava . sampayuttapaccayā hetuyā tīṇi.
Vippayuttapaccayā  hetuyā  nava  .  atthipaccayā  hetuyā  nava .
Natthipaccayā hetuyā tīṇi. Vigatapaccayā hetuyā tīṇi.
   [86] Avigatapaccayā hetuyā nava .. ārammaṇe tīṇi adhipatiyā
nava natthiyā tīṇi .. Avigate tīṇi.
    Ekekaṃ paccayaṃ mūlaṃ kātūna sajjhāyamaggena gaṇetabbāti.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [87] Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato  moho  . abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ
ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca   tayo   khandhā   cittasamuṭṭhānañca
Rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ     ahetukapaṭisandhikkhaṇe     vipākābyākataṃ    ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca
eko  khandho  kaṭattā  ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā
kaṭattā  ca  rūpaṃ  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca
ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paṭicca  dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ..
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ
dve  mahābhūte  paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   [88]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā  kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā
akusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā
vipākābyākate  kiriyābyākate  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākate  khandhe  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  khandhe
Paṭicca  vatthu  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo
mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā
mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ
bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ
mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte
paṭicca  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  .  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā  kusale
khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalañca
abyākatañca   dhammaṃ   paṭicca   abyākato  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ.
   [89] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo  khandhe
paṭicca  eko  khandho  dve khandhe paṭicca dve khandhā . kusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā kusale
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  naadhipatipaccayā kusalaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe
paṭicca  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe paṭicca
Dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {89.1}  Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe
paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati naadhipatipaccayā akusale khandhe
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato
ca  dhammā  uppajjanti  naadhipatipaccayā  akusalaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {89.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve
khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte
paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve
mahābhūte  paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   {89.3}  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  kusale  khandhe  ca mahābhūte ca
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  akusale
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [90]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
naanantarapaccayā  ...  nasamanantarapaccayā  kusale  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   .  naanantarapaccayampi  nasamanantarapaccayampi
naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [91]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
naaññamaññapaccayā  kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati naaññamaññapaccayā
akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {91.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo
uppajjati naaññamaññapaccayā vipākābyākate
kiriyābyākate  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
vipākābyākate  khandhe  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  mahābhūte  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhire  mahābhūte
Paṭicca  upādārūpaṃ  āhārasamuṭṭhāne  mahābhūte  paṭicca  upādārūpaṃ
utusamuṭṭhāne  mahābhūte  paṭicca  upādārūpaṃ  asaññasattānaṃ mahābhūte
paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {91.2}  Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  naaññamaññapaccayā  kusale  khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . akusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato
dhammo  uppajjati  naaññamaññapaccayā akusale khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [92]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
naupanissayapaccayā  kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Naupanissayapaccayaṃ naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [93]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
napurejātapaccayā arūpe kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo
khandhe  paṭicca eko khandho dve  khandhe paṭicca dve khandhā .
Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo uppajjati napurejātapaccayā
kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca
akusalo  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  arūpe  akusalaṃ ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe
paṭicca  dve  khandhā  .  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  napurejātapaccayā  akusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ.
   {93.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
napurejātapaccayā  arūpe  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca
dve khandhā vipākābyākate kiriyābyākate khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve
khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte
paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ..
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ
dve  mahābhūte  paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {93.2}  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  kusale  khandhe  ca  mahābhūte
ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  akusale
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [94] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati napacchājātapaccayā
Kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca .pe.
   [95] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati naāsevanapaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca . napacchājātapaccayampi naāsevanapaccayampi
naadhipatipaccayasadisaṃ.
   [96] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā
kusale khandhe paṭicca kusalā cetanā . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  akusale  khandhe  paṭicca  akusalā
cetanā  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati
nakammapaccayā  kiriyābyākate  khandhe  paṭicca kiriyābyākatā cetanā
bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca
tayo mahābhūtā tayo mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte
paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ.
   [97]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
navipākapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tīṇi  . akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca akusalo dhammo uppajjati navipākapaccayā. Tīṇi.
   {97.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
navipākapaccayā  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
Rūpaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ ..
Utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo
mahābhūtā .pe. Mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {97.2}  Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati navipākapaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo
uppajjati  navipākapaccayā  akusale  khandhe  ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [98]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati
naāhārapaccayā  bāhiraṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  .pe.  mahābhūte  paṭicca
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [99]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati
naindriyapaccayā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  .pe.  mahābhūte  paṭicca
upādārūpaṃ asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ.
   [100]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato dhammo uppajjati
najhānapaccayā   pañcaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  tayo  khandhe  paṭicca  eko  khandho dve khandhe paṭicca
Dve  khandhā  bāhiraṃ  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...  utusamuṭṭhānaṃ  ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte
paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [101]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato dhammo uppajjati
namaggapaccayā  ahetukaṃ  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe paṭicca
eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca dve
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe
paṭicca  eko  khandho  kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve
khandhā  kaṭattā  ca rūpaṃ khandhā paṭicca  vatthu vatthuṃ paṭicca khandhe
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca
ekaṃ  mahābhūtaṃ  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  .pe.
Mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [102]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
nasampayuttapaccayā  kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [103] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā
Arūpe  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo
khandhe  paṭicca  eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā .
Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjati navippayuttapaccayā
arūpe  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo khandhe
paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā . abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā
arūpe  vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
tayo  khandhe  paṭicca  eko  khandho  dve  khandhe paṭicca dve
khandhā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  .pe.  mahābhūte
paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [104]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
nonatthipaccayā ... novigatapaccayā kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ. Naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [105]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  pañca naadhipatiyā nava
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye   pañca   napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [106] Nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā dve
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme
ekaṃ  navipāke  dve  naāhāre  ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [107]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ
naanantare   ekaṃ   nasamanantare   ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ
naupanissaye  ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane
ekaṃ  nakamme  ekaṃ  navipāke  ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [108]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā ...
Naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā     napacchājātapaccayā     naāsevanapaccayā
nakammapaccayā   navipākapaccayā   naāhārapaccayā  naindriyapaccayā
najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā
nonatthipaccayā ... Novigate ekaṃ.
          Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [109] Naārammaṇapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā pañca
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca napurejāte pañca napacchājāte pañca naāsevane
pañca   nakamme  ekaṃ  navipāke  pañca  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
pañca navippayutte ekaṃ nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [110]   Naārammaṇapaccayā   nahetupaccayā  naadhipatipaccayā
naanantare ekaṃ ... Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [111] Naadhipatipaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [112]  Naadhipatipaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ
naupanissaye  ekaṃ napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane
dve  nakamme  ekaṃ  navipāke dve naāhāre  ekaṃ naindriye
ekaṃ   najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ
navippayutte dve nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [113]   Naadhipatipaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [114]  Naanantarapaccayā  ...  nasamanantarapaccayā  ...
Naaññamaññapaccayā ... Naupanissayapaccayā .... Naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [115] Napurejātapaccayā nahetuyā dve ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  satta  naanantare  pañca  nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca   naupanissaye  pañca  napacchājāte  satta  naāsevane
satta  nakamme  tīṇi  navipāke  satta  naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [116]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye  ekaṃ  napacchājāte  dve  naāsevane
dve  nakamme  ekaṃ  navipāke  dve naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
dve nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [117]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā  ekaṃ ... naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [118] Napacchājātapaccayā ... naāsevanapaccayā nahetuyā dve
...  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca
nasamanantare   pañca   naaññamaññe  pañca  naupanissaye  pañca
napurejāte  satta  napacchājāte  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge
ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [119]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve  napacchājāte
dve  nakamme  ekaṃ  navipāke  dve naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
dve nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [120]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [121]  Nakammapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye   ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  navipāke  tīṇi naāhāre ekaṃ naindriye
Ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
tīṇi nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [122]  Nakammapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... Naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [123] Navipākapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte
nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [124]  Navipākapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve  napacchājāte  dve
naāsevane  dve  nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [125]   Navipākapaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [126] Naāhārapaccayā ... naindriyapaccayā ... Najhānapaccayā
... namaggapaccayā nahetuyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Nonatthiyā ekaṃ
Novigate ekaṃ.
   [127]  Nasampayuttapaccayā  nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe
pañca. Naārammaṇapaccayasadisaṃ. ... Novigate pañca.
   [128] Navippayuttapaccayā nahetuyā dve ... Naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [129]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve  napacchājāte
dve  naāsevane  dve  nakamme ekaṃ navipāke dve naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [130]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [131]  Nonatthipaccayā  novigatapaccayā  nahetuyā  ekaṃ
... naārammaṇe pañca naadhipatiyā pañca naanantare pañca nasamanantare
Pañca  naaññamaññe  pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  pañca
napacchājāte  pañca  naāsevane  pañca  nakamme  ekaṃ  navipāke
pañca  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne ekaṃ namagge
ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte ekaṃ nonatthiyā pañca.
   [132]  Novigatapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
...  naadhipatiyā  ekaṃ  (sabbattha  ekaṃ) ... navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [133]  Hetupaccayā  naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [134]   Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
...  napurejāte  tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme
tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi.
   [135]  Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte
tīṇi  ...  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi
navipāke tīṇi navippayutte tīṇi.
   [136] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā
Samanantarapaccayā      sahajātapaccayā      aññamaññapaccayā
nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā  napacchājāte  tīṇi
... Naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi.
   [137] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā
napacchājāte tīṇi ... Nakamme tīṇi navipāke tīṇi.
   [138] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā
kammapaccayā    āhārapaccayā   indriyapaccayā   jhānapaccayā
maggapaccayā  sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā
vigatapaccayā avigatapaccayā napacchājāte tīṇi ... Navipāke tīṇi.
   [139] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [140] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā   āhārapaccayā   indriyapaccayā   jhānapaccayā
maggapaccayā  sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā
vigatapaccayā     avigatapaccayā     napacchājāte    ekaṃ
... Naāsevane ekaṃ.
   [141]  Ārammaṇapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [142]   Ārammaṇapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... Napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  navippayutte  tīṇi  . ārammaṇamūlakaṃ yathā hetumūlakaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [143] Adhipatipaccayā naārammaṇe pañca ... naanantare pañca
nasamanantare   pañca   naaññamaññe  pañca  naupanissaye  pañca
napurejāte  satta  napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi
navipāke  nava  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā
pañca novigate pañca.
   [144]  Adhipatipaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā napurejāte
tīṇi  ...  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi
navipāke  tīṇi  navippayutte  tīṇi . anantarapaccayā samanantarapaccayā
yathā ārammaṇapaccayā evaṃ vitthāretabbā.
   [145] Sahajātapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [146]  Sahajātapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
Pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [147]   Sahajātapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane
tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte  tīṇi  .  yathā
hetumūlakaṃ.
   [148] Aññamaññapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi
nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  ekaṃ  naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [149]  Aññamaññapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā tīṇi naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi
nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ navippayutte tīṇi
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [150]   Aññamaññapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi
Nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ.
   [151] Nissayapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca.
Nissayapaccayā ... yathā sahajātamūlakaṃ . upanissayapaccayā ... yathā
ārammaṇamūlakaṃ.
   [152]  Purejātapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
...  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi nakamme tīṇi navipāke
tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ.
   [153]   Purejātapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
...  pacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke
tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [154]  Āsevanapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [155] Āsevanapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... Napurejāte
tīṇi   napacchājāte   tīṇi   nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi
navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ.
   [156]  Kammapaccayā  nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  navipāke  nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
Najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [157]   Kammapaccayā   hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  navipāke  nava  nasampayutte  pañca  navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [158]  Kammapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
tīṇi  ...  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane
tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ.
   [159]  Vipākapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ  nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [160] Vipākapaccayā hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... Adhipatiyā
ekaṃ  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ
naupanissaye   ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [161]  Vipākapaccayā  hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
ekaṃ  ... napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ
navippayutte ekaṃ.
   [162] Vipākapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā
napurejāte  ekaṃ  ...  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ
navippayutte ekaṃ.
   [163]   Vipākapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā   anantarapaccayā   samanantarapaccayā   sahajātapaccayā
aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā
kammapaccayā  āhārapaccayā  indriyapaccayā  jhānapaccayā maggapaccayā
sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā   natthipaccayā
vigatapaccayā     avigatapaccayā     napacchājāte    ekaṃ
... Naāsevane ekaṃ.
   [164] Āhārapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte
nava  naāsevane  nava nakamme tīṇi navipāke nava naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [165]  Āhārapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... Naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [166]  Āhārapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
tīṇi  ...  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi
nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [167] Indriyapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [168]  Indriyapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe pañca ...
Naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [169]   Indriyapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
Naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi
nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [170]  Jhānapaccayā  nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  namagge  ekaṃ
nasampayutte   pañca   navippayutte   tīṇi   nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [171]   Jhānapaccayā   hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [172]  Jhānapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
tīṇi  ...  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi
nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [173]  Maggapaccayā  nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
Pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [174] Maggapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca ... Naadhipatiyā
nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [175]  Maggapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme
tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte  tīṇi  .  yathā hetumūlakaṃ evaṃ
vitthāretabbaṃ.
   [176]  Sampayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [177]   Sampayuttapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ.
   [178] Vippayuttapaccayā  nahetuyā dve ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  anantare  pañca  nasamanantare  pañca  naaññamaññe
Pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  pañca  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  najhāne  ekaṃ
namagge ekaṃ nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [179]  Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  pañca  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [180]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane
tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi.
   [181]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā  napacchājāte tīṇi ... naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi.
   [182]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā   anantarapaccayā   samanantarapaccayā   sahajātapaccayā
aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā
napacchājāte  tīṇi  ...  naāsevane  tīṇi nakamme tīṇi navipāke
tīṇi.
   [183] Vippayuttapaccayā hetupaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā
Kammapaccayā    āhārapaccayā   avigatapaccayā   napacchājāte
tīṇi ... Navipāke tīṇi.
   [184] Vippayuttapaccayā hetupaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [185] Vippayuttapaccayā hetupaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā   āhārapaccayā   avigatapaccayā   napacchājāte
ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [186]  Atthipaccayā  nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [187]   Atthipaccayā   hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [188]  Atthipaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
tīṇi  ...  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi
Nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [189]  Natthipaccayā  ... vigatapaccayā nahetuyā dve ...
Naadhipatiyā  tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi
nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte
tīṇi. Yathā ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [190]  Avigatapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [191]   Avigatapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca  novigate  pañca  .  yathā
hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Anulomapaccanīyagaṇanā niṭṭhitā.
   [192] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Anantare dve samanantare
dve  sahajāte  dve  aññamaññe  dve nissaye dve upanissaye
dve  purejāte dve āsevane dve kamme dve vipāke ekaṃ
āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte
dve  vippayutte  dve  atthiyā dve natthiyā dve vigate dve
avigate dve.
   [193]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ...
Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [194]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā   nasamanantarapaccayā   naaññamaññapaccayā  sahajāte
ekaṃ ... nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ
indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
ekaṃ (sabbattha ekaṃ).
   [195]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā   napacchājātapaccayā   naāsevanapaccayā  .
Yāvāsevanā   sabbaṃ   sadisaṃ   .  nakamme  gaṇite  pañca
pañhā honti . ... nakammapaccayā sahajāte ekaṃ ... Nissaye ekaṃ
Āhāre ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [196]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā     napacchājātapaccayā     naāsevanapaccayā
nakammapaccayā  navipākapaccayā  naāhārapaccayā  sahajāte  ekaṃ
... Nissaye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [197]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā     napacchājātapaccayā     naāsevanapaccayā
nakammapaccayā   navipākapaccayā   naāhārapaccayā  naindriyapaccayā
najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā
nonatthipaccayā  novigatapaccayā  sahajāte  ekaṃ ... nissaye ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [198]  Naārammaṇapaccayā hetuyā pañca ... adhipatiyā pañca
sahajāte  pañca  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  pañca  kamme  pañca
vipāke  ekaṃ  āhāre  pañca  indriye  pañca  jhāne  pañca
magge pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca.
   [199]  Naārammaṇapaccayā  nahetupaccayā sahajāte ekaṃ ...
Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
Avigate ekaṃ. Yathā nahetumūlakaṃ.
   [200] Naadhipatipaccayā hetuyā nava ... Ārammaṇe tīṇi anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye
nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi āsevane tīṇi kamme nava
vipāke  ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava
sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  tīṇi
vigate tīṇi avigate nava.
   [201] Naadhipatipaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Anantare
dve  samanantare  dve  sahajāte  dve aññamaññe dve nissaye
dve upanissaye dve purejāte dve āsevane dve kamme dve
vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve magge
ekaṃ  sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiyā dve natthiyā
dve vigate dve avigate dve.
   [202] Naadhipatipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ  ...  aññamaññe  ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke
ekaṃ  āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [203]  Naanantarapaccayā  ...  nasamanantarapaccayā  ...
Naaññamaññapaccayā ... naupanissayapaccayā hetuyā pañca ... Adhipatiyā
pañca  sahajāte  pañca aññamaññe ekaṃ nissaye pañca kamme pañca
Vipāke  ekaṃ  āhāre  pañca  indriye  pañca  jhāne  pañca
magge pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca.
   [204]  Naupanissayapaccayā  nahetupaccayā sahajāte ekaṃ ...
Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [205]  Napurejātapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  satta  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte satta
aññamaññe  tīṇi  nissaye  satta  upanissaye  tīṇi  āsevane tīṇi
kamme  satta  vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne
satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā
satta natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate satta.
   [206]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve magge
ekaṃ sampayutte dve vippayutte ekaṃ atthiyā dve natthiyā dve
vigate dve avigate dve.
   [207] Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ  ...  aññamaññe  ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke
Ekaṃ  āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [208]  Napacchājātapaccayā hetuyā nava ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  nava  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava
aññamaññe  tīṇi  nissaye  nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi
āsevane  tīṇi  kamme nava vipāke ekaṃ āhāre nava indriye
nava  jhāne  nava  magge  nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte nava
atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava.
   [209]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve nissaye dve upanissaye dve purejāte dve āsevane dve
kamme  dve  vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne
dve  magge ekaṃ sampayutte dve vippayutte dve atthiyā dve
natthiyā dve vigate dve avigate dve
   [210]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte
ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [211]  Naāsevanapaccayā  hetuyā nava ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  nava  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava
Aññamaññe  tīṇi nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi kamme
nava  vipāke ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge
nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava  atthiyā nava natthiyā tīṇi
vigate tīṇi avigate nava.
   [212]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve purejāte dve kamme dve
vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve magge
ekaṃ  sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiyā dve natthiyā
dve vigate dve avigate dve.
   [213]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte
ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [214]  Nakammapaccayā  hetuyā  tīṇi  ...  ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi
āsevane  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye tīṇi jhāne tīṇi magge
tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā
tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [215] Nakammapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare
ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye
ekaṃ  upanissaye  ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ āhāre
ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [216]  Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ  ...  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  ekaṃ  āhāre  ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [217]  Navipākapaccayā  hetuyā  nava  ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  nava  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava
aññamaññe tīṇi nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane
tīṇi  kamme  nava  āhāre nava indriye nava jhāne nava magge
nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava  atthiyā nava natthiyā tīṇi
vigate tīṇi avigate nava.
   [218] Navipākapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Anantare
dve  samanantare  dve  sahajāte  dve aññamaññe dve nissaye
dve upanissaye dve purejāte dve āsevane dve kamme dve
āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte
dve  vippayutte  dve  atthiyā dve natthiyā dve vigate dve
avigate dve.
   [219] Navipākapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ  ...  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [220] Naāhārapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ
nissaye  ekaṃ  kamme ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [221] Naindriyapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ
nissaye  ekaṃ  kamme ekaṃ āhāre ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [222]  Najhānapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ  sampayutte  ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā
ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [223] Namaggapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare
ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye
ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ kamme ekaṃ
vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte
ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ
Avigate ekaṃ.
   [224]  Namaggapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā
ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [225]  Nasampayuttapaccayā hetuyā pañca ... adhipatiyā pañca
sahajāte  pañca  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  pañca  kamme  pañca
vipāke  ekaṃ  āhāre pañca indriye pañca jhāne pañca magge
pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca.
   [226]  Nasampayuttapaccayā  nahetupaccayā sahajāte ekaṃ ...
Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [227]  Navippayuttapaccayā  hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  āsevane  tīṇi
kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi indriye tīṇi jhāne
tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi
vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [228]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  Anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte
dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve.
   [229]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [230] Nonatthipaccayā ... novigatapaccayā hetuyā pañca ...
Adhipatiyā  pañca  sahajāte  pañca  aññamaññe  ekaṃ nissaye pañca
kamme  pañca  vipāke ekaṃ āhāre pañca indriye pañca jhāne
pañca  magge  pañca  vippayutte  pañca  atthiyā  pañca  avigate
pañca.
   [231]  Novigatapaccayā  nahetupaccayā  sahajāte  ekaṃ ...
Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [232]   Novigatapaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ...  nissaye  ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā
Ekaṃ avigate ekaṃ.
   [233] Novigatapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ...  nissaye  ekaṃ  āhāre  ekaṃ  atthiyā
ekaṃ avigate.
   [234] Novigatapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā
navipākapaccayā  naāhārapaccayā  sahajāte  ekaṃ  ...  nissaye
ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [235] Novigatapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā
navipākapaccayā   naāhārapaccayā   naindriyapaccayā  najhānapaccayā
namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā  nonatthipaccayā
sahajāte ekaṃ ... Nissaye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.
            Sahajātavāro
   [236] Kusalaṃ dhammaṃ sahajāto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  sahajātā  tayo  khandhā  tayo  khandhe
sahajāto  eko  khandho  dve  khandhe sahajātā dve khandhā .
Kusalaṃ  dhammaṃ  sahajāto  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
kusale  khandhe  sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . kusalaṃ dhammaṃ sahajāto
Kusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā kusalaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  sahajātā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ tayo
khandhe  sahajāto  eko  khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe
sahajātā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [237]  Akusalaṃ  dhammaṃ  sahajāto  akusalo  dhammo uppajjati
hetupaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā tayo khandhe
sahajāto  eko  khandho  dve  khandhe sahajātā dve khandhā .
Akusalaṃ  dhammaṃ  sahajāto  abyākato  dhammo  uppajjati hetupaccayā
akusale khandhe sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ sahajāto
akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā akusalaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  sahajātā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ tayo
khandhe  sahajāto  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve
khandhe sahajātā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [238]  Abyākataṃ dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  sahajātā
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo khandhe sahajāto eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe sahajātā dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
sahajātā  tayo  khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ tayo khandhe sahajāto
eko  khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe sahajātā dve khandhā
Kaṭattā  ca  rūpaṃ  khandhe  sahajātaṃ  vatthu  vatthuṃ sahajātā khandhā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  sahajātā  tayo  mahābhūtā tayo mahābhūte sahajātaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte sahajātā dve mahābhūtā mahābhūte
sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [239]  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  sahajāto  abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  kusale  khandhe  ca  mahābhūte  ca
sahajātaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
sahajāto  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  akusale
khandhe ca mahābhūte ca sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
       Yathā paṭiccavāre evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [240]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi ... adhipatiyā nava
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe
tīṇi  nissaye  nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane
tīṇi  kamme  nava  vipāke  ekaṃ  āhāre  nava  indriye nava
jhāne  nava  magge  nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava
atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
       Yathā paṭiccavāragaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [241]  Akusalaṃ  dhammaṃ  sahajāto  akusalo  dhammo uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  sahajāto
Vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [242]  Abyākataṃ dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
sahajātā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe
sahajāto  eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe sahajātā
dve   khandhā   cittasamuṭṭhānañca   rūpaṃ   ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ sahajātā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ
tayo  khandhe sahajāto eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe
sahajātā  dve  khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ  khandhe sahajātaṃ vatthu
vatthuṃ  sahajātā  khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  sahajātā tayo mahābhūtā
tayo  mahābhūte  sahajātaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ dve mahābhūte sahajātā
dve   mahābhūtā   mahābhūte   sahajātaṃ   cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  sahajātā  tayo  mahābhūtā  .pe.
Mahābhūte sahajātaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
       Yathā paṭiccavāre evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [243] Nahetuyā dve naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye   pañca   napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
Naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [244]  Hetupaccayā  naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane
nava   nakamme   tīṇi   navipāke  nava  nasampayutte  pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [245]  Nahetupaccayā  ārammaṇe dve ... anantare dve
samanantare  dve  sahajāte  dve  aññamaññe  dve  nissaye
dve  upanissaye  dve  purejāte  dve āsevane dve kamme
dve  vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve
magge  ekaṃ  sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiyā dve
natthiyā dve vigate dve avigate dve.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Sahajātavāro niṭṭhito.
    Paṭiccatthaṃ nāma sahajātatthaṃ sahajātatthaṃ nāma paṭiccatthaṃ.
            Paccayavāro
   [246]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā tayo khandhā tayo khandhe
paccayā  eko khandho dve khandhe paccayā dve khandhā . kusalaṃ
dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  kusale
khandhe  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo khandhe
paccayā  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paccayā
dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [247]  Akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  akusalaṃ  ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā tayo khandhe
paccayā  eko  khandho  dve  khandhe  paccayā  dve khandhā .
Akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
akusale  khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ paccayā
akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā akusalaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo
khandhe  paccayā  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe
paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [248]  Abyākataṃ  dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe paccayā eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paccayā dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paccayā  tayo  khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ  tayo  khandhe paccayā
eko  khandho  kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paccayā dve khandhā
kaṭattā  ca  rūpaṃ  khandhe  paccayā  vatthu  vatthuṃ  paccayā khandhā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  tayo  mahābhūtā  tayo mahābhūte paccayā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paccayā dve mahābhūtā mahābhūte
paccayā   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  vatthuṃ
paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.
   {248.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā vatthuṃ paccayā akusalā khandhā.
Abyākataṃ  dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā  vatthuṃ  paccayā  akusalā  khandhā mahābhūte
paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [249]  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā
tayo  khandhā  tayo  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā eko khandho
dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā . Kusalañca abyākatañca
dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  kusale
khandhe  ca  mahābhūte  ca  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . kusalañca
abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  kusalo  ca  abyākato  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā
tayo  khandhā  tayo  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā eko khandho
dve  khandhe  ca  vatthuñca paccayā dve khandhā kusale khandhe ca
mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [250]  Akusalañca  abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā
tayo  khandhā  tayo  khandhā  ca  vatthuñca  paccayā eko khandho
dve  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  dve  khandhā  . akusalañca
abyākatañca  dhammaṃ  paccayā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā
akusale  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ .
Akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  akusalo  ca  abyākato
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca
paccayā  tayo  khandhā  tayo  khandhe  ca vatthuñca paccayā eko
Khandho  dve  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā dve khandhā akusale
khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [251]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā tayo
khandhe paccayā eko khandho dve khandhe paccayā dve khandhā.
   [252]  Akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā tayo
khandhe paccayā eko khandho dve khandhe paccayā dve khandhā .
Abyākataṃ   dhammaṃ   paccayā   abyākato   dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā
tayo  khandhā  tayo  khandhe  paccayā  eko khandho dve khandhe
paccayā  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paccayā  tayo  khandhā  tayo  khandhe paccayā eko khandho dve
khandhe  paccayā  dve  khandhā  vatthuṃ  paccayā  khandhā cakkhāyatanaṃ
paccayā   cakkhuviññāṇaṃ   sotāyatanaṃ   paccayā   sotaviññāṇaṃ
ghānāyatanaṃ   paccayā   ghānaviññāṇaṃ   jivhāyatanaṃ   paccayā
jivhāviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā
vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.
   [253]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  vatthuṃ  paccayā  kusalā  khandhā  .  abyākataṃ
Dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  vatthuṃ
paccayā akusalā khandhā.
   [254]  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā   kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā  tayo  khandhā  .pe.  dve  khandhe ca vatthuñca paccayā
dve khandhā.
   [255]  Akusalañca  abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā  tayo  khandhā  .pe.  dve  khandhe ca vatthuñca paccayā
dve khandhā.
   [256]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
adhipatipaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi  . akusalaṃ dhammaṃ
paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  akusalaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato
dhammo   uppajjati  adhipatipaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ekaṃ
mahābhūtaṃ  paccayā  tayo  mahābhūtā  mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  upādārūpaṃ  vatthuṃ  paccayā  vipākābyākatā  kiriyābyākatā
khandhā  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
adhipatipaccayā  vatthuṃ  paccayā  kusalā  khandhā  . yathā hetupaccayaṃ
Evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [257]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
anantarapaccayā  ...  samanantarapaccayā ... . yathā ārammaṇapaccayaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [258]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
sahajātapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ
paccayā  tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo
uppajjati   sahajātapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  .pe.  mahābhūte  paccayā
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.
Kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā  vipākābyākatā
kiriyābyākatā  khandhā  .  abyākataṃ  dhammaṃ paccayā kusalo dhammo
uppajjati  sahajātapaccayā  vatthuṃ  paccayā  kusalā  khandhā . yathā
hetupaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [259]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
aññamaññapaccayā  ekaṃ  .  akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā akusalo dhammo
uppajjati  aññamaññapaccayā  ekaṃ  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā
abyākato   dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā  vipākābyākataṃ
Kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  .pe.  dve
khandhe  paccayā  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā vatthu ca .pe. dve khandhe paccayā
dve  khandhā  vatthu ca khandhe paccayā vatthu vatthuṃ paccayā khandhā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  tayo  mahābhūtā  .pe.  dve mahābhūte
paccayā dve mahābhūtā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  tayo  mahābhūtā  .pe.
Dve  mahābhūte  paccayā  dve  mahābhūtā  cakkhāyatanaṃ  paccayā
cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ
paccayā  vipākābyākatā  kiriyābyākatā  khandhā . abyākataṃ dhammaṃ
paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā  vatthuṃ paccayā
kusalā khandhā. Yathā ārammaṇapaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [260]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
nissayapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā . yathā
sahajātapaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [261] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati upanissayapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā. Ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [262]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
purejātapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā .pe.
Dve  khandhe paccayā dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā . akusalaṃ
Dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  purejātapaccayā akusalaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  .pe. dve khandhe paccayā
dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā.
   {262.1} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
purejātapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā
tayo khandhā .pe. Dve khandhe paccayā dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā
cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā
kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā  vipākābyākatā  kiriyābyākatā khandhā
vatthuṃ purejātapaccayā.
   {262.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo uppajjati
purejātapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā vatthuṃ purejātapaccayā.
Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā
vatthuṃ paccayā akusalā khandhā vatthuṃ purejātapaccayā.
   {262.3}  Kusalañca  abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo dhammo
uppajjati  purejātapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca paccayā
tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vatthuṃ
purejātapaccayā  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ paccayā akusalo
dhammo  uppajjati  purejātapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā
vatthuṃ purejātapaccayā.
   [263] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā
Kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  .pe.  akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
akusalo  dhammo  uppajjati  āsevanapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paccayā  .pe.  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo
uppajjati  āsevanapaccayā  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā
tayo  khandhā  tayo  khandhe  paccayā  eko khandho dve khandhe
paccayā  dve  khandhā  vatthuṃ  paccayā  kiriyābyākatā  khandhā .
Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo uppajjati āsevanapaccayā
vatthuṃ  paccayā  kusalā  khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo
dhammo  uppajjati  āsevanapaccayā vatthuṃ paccayā akusalā khandhā .
Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  .pe. akusalañca abyākatañca
dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  āsevanapaccayā akusalaṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā .pe.
   [264]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
kammapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paccayā
akusalo  dhammo  uppajjati  kammapaccayā  tīṇi  .  abyākataṃ dhammaṃ
paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  kammapaccayā  vipākābyākataṃ
kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  .pe.  paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ
mahābhūtaṃ   paccayā   .pe.   asaññasattānaṃ   ekaṃ  mahābhūtaṃ
paccayā  .pe.  mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ cakkhāyatanaṃ
paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ
Vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.
   {264.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo uppajjati
kammapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā
akusalo dhammo uppajjati kammapaccayā vatthuṃ paccayā akusalā khandhā.
Kusalañca  abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjanti  kammapaccayā  .pe.  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paccayā  akusalo  ca  abyākato ca dhammā uppajjanti kammapaccayā
akusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  .pe.  akusale khandhe
ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [265]  Abyākataṃ  dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
vipākapaccayā   vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  .pe.
Paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  .pe.  cakkhāyatanaṃ paccayā
cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ
paccayā vipākābyākatā khandhā.
   [266] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati āhārapaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi  .  akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati
āhārapaccayā  .pe.  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  āhārasamuṭṭhānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ   .pe.   cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.
Kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā  vipākābyākatā
Kiriyābyākatā khandhā. Paripuṇṇaṃ.
   [267]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
indriyapaccayā  .pe.  asaññasattānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā .pe.
Cakkhāyatanaṃ   paccayā   cakkhuviññāṇaṃ   .pe.   kāyāyatanaṃ
paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā
khandhā indriyapaccayā. Yathā kammapaccayā evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [268]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
jhānapaccayā  maggapaccayā  .  jhānapaccayāpi  maggapaccayāpi .
Yathā hetupaccayā evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [269]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
sampayuttapaccayā. Ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [270]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā .pe.
Dve  khandhe  paccayā dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . kusalaṃ
dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā
kusale  khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā .
Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  ca abyākato ca dhammā uppajjanti
vippayuttapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ   .pe.   dve   khandhe   paccayā   dve   khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  cittasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {270.1}  Akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo dhammo uppajjati
vippayuttapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā .pe. Dve
khandhe  paccayā dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . akusalaṃ dhammaṃ
paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā  akusale
khandhe  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā . akusalaṃ
dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā
akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. Dve
khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {270.2} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
vippayuttapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. dve khandhe paccayā dve
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   khandhe   vippayuttapaccayā   paṭisandhikkhaṇe
vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  kaṭattā  ca
rūpaṃ .pe. dve khandhe paccayā dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhā
vatthuṃ   vippayuttapaccayā   kaṭattārūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā
khandhe  paccayā  vatthu  vatthuṃ  paccayā  khandhā  khandhā  vatthuṃ
vippayuttapaccayā  vatthu  khandhe  vippayuttapaccayā  ekaṃ  mahābhūtaṃ
Paccayā  .pe.  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ   khandhe   vippayuttapaccayā   cakkhāyatanaṃ   paccayā
cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ
paccayā   vipākābyākatā   kiriyābyākatā   khandhā   vatthuṃ
vippayuttapaccayā.
   {270.3}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo uppajjati
vippayuttapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā.
Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā
vatthuṃ  paccayā  akusalā  khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . abyākataṃ
dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā
vatthuṃ  paccayā  kusalā  khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {270.4} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjanti  vippayuttapaccayā  vatthuṃ paccayā akusalā khandhā mahābhūte
paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā . kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā
kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā tayo khandhe ca vatthuñca paccayā eko khandho dve
khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kusalañca
Abyākatañca   dhammaṃ   paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {270.5}  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  kusalo ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  vippayuttapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ
khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā tayo khandhe ca vatthuñca
paccayā eko khandho dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā
kusale  khandhe  ca  mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhā
vatthuṃ  vippayuttapaccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā .
Akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā
.pe. Dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   {270.6}  Akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā abyākato
dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā  akusale khandhe ca mahābhūte ca
paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā  . akusalañca
abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti
vippayuttapaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā
.pe. dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā akusale khandhe ca
mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   [271]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
atthipaccayā  .pe.  atthipaccayā  sahajātapaccayasadisaṃ  kātabbaṃ .
Natthipaccayā  vigatapaccayā  ārammaṇapaccayasadisaṃ  .  avigatapaccayā
sahajātapaccayasadisaṃ.
   [272]  Hetuyā  sattarasa  ārammaṇe  satta  adhipatiyā
sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  sattarasa
aññamaññe  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejāte
satta  āsevane  satta  kamme  sattarasa  vipāke ekaṃ āhāre
sattarasa  indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa
sampayutte  satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā
satta vigate satta avigate sattarasa.
   [273]  Hetupaccayā  ārammaṇe  satta  ...  adhipatiyā
sattarasa  anantare  satta samanantare satta sahajāte sattarasa .pe.
Avigate sattarasa.
   [274]  Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatiyā satta (sabbattha
satta) ... Vipāke ekaṃ avigate satta.
   [275] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā
samanantarapaccayā      sahajātapaccayā      aññamaññapaccayā
nissayapaccayā   upanissayapaccayā  purejātapaccayā  āsevanapaccayā
kamme satta ... Āhāre satta avigate satta.
   [276] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā
kammapaccayā āhārapaccayā vigatapaccayā avigate satta.
   [277]   Hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   purejātapaccayā
kammapaccayā vipākapaccayā āhāre ekaṃ ... Avigate ekaṃ.
   [278]   Hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   purejātapaccayā
kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā vigatapaccayā avigate ekaṃ.
            Hetumūlakaṃ.
   [279] Ārammaṇapaccayā hetuyā satta ... Adhipatiyā satta .pe.
Ārammaṇamūlakaṃ yathā hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [280] Adhipatipaccayā hetuyā sattarasa . anantarapaccayā ...
Samanantarapaccayā hetuyā satta . sahajātapaccayā ... Aññamaññapaccayā
nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā ... āsevanapaccayā
hetuyā  satta  ...  ārammaṇe  satta  adhipatiyā satta anantare
satta  samanantare  satta  sahajāte  satta aññamaññe satta nissaye
satta  upanissaye  satta  purejāte  satta  kamme satta āhāre
satta  indriye  satta  jhāne satta magge satta sampayutte satta
vippayutte  satta  atthiyā  satta  natthiyā  satta  vigate  satta
avigate satta.
   [281] Kammapaccayā ... Vipākapaccayā hetuyā ekaṃ ... Ārammaṇe
ekaṃ adhipatiyā ekaṃ anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ
Aññamaññe  ekaṃ  nissaye  ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ
kamme  ekaṃ  āhāre  ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge
ekaṃ  sampayutte  ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā
ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [282]  Āhārapaccayā  ...  indriyapaccayā  jhānapaccayā
maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā
natthipaccayā vigatapaccayā ... Avigatapaccayā hetuyā sattarasa ... Ārammaṇe
satta vigate satta.
         Paccayavāre anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [283]  Akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccayā
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   {283.1} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
nahetupaccayā ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. Dve khandhe paccayā dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ
paccayā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ .pe. Dve khandhe paccayā dve khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paccayā vatthu vatthuṃ paccayā khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ
paccayā  tayo  mahābhūtā  .pe.  mahābhūte  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  tayo
mahābhūtā  .pe. mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ cakkhāyatanaṃ
paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ
paccayā ahetukavipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.
   {283.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati
nahetupaccayā vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho .
Akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthuñca
paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [284]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā kusale khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   Yathā paṭiccavāre naārammaṇapaccayā evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [285]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ
paccayā  tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  paṭisandhikkhaṇe .pe.
Abyākataṃ  paripuṇṇaṃ  kātabbaṃ  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā .pe. Cakkhāyatanaṃ
paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ
vatthuṃ  paccayā  vipākābyākatā  kiriyābyākatā khandhā . abyākataṃ
dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  vatthuṃ
Paccayā  kusalā  khandhā  .pe.  yathā  anulome  sahajātapaccayaṃ
evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [286]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo uppajjati
naanantarapaccayā   ...   nasamanantarapaccayā   naaññamaññapaccayā
naupanissayapaccayā  napurejātapaccayā ... . yathā paṭiccavāre evaṃ
vitthāretabbaṃ.
   [287]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
napacchājātapaccayā  ...  naāsevanapaccayā  cakkhāyatanaṃ  paccayā
cakkhuviññāṇaṃ   .pe.   napacchājātapaccayampi   naāsevanapaccayampi
paripuṇṇaṃ sattarasa. Yathā anulome sahajātapaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [288] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā
kusale  khandhe  paccayā   kusalā  cetanā  .  akusalaṃ  dhammaṃ
paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  akusale khandhe
paccayā  akusalā  cetanā  .  abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  kiriyābyākate  khandhe  paccayā
kiriyābyākatā cetanā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  .pe. mahābhūte paccayā upādārūpaṃ vatthuṃ
paccayā kiriyābyākatā cetanā.
   {288.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo uppajjati
nakammapaccayā  vatthuṃ  paccayā  kusalā  cetanā  . abyākataṃ dhammaṃ
paccayā    akusalo    dhammo   uppajjati   nakammapaccayā
Vatthuṃ  paccayā  akusalā  cetanā  .  kusalañca  abyākatañca dhammaṃ
paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā kusale khandhe ca
vatthuñca  paccayā  kusalā  cetanā  . akusalañca abyākatañca dhammaṃ
paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  akusale khandhe
ca vatthuñca paccayā akusalā cetanā.
   [289]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
navipākapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ
paccayā  tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo
uppajjati  navipākapaccayā  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .pe.  dve  khandhe paccayā dve
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  tayo
mahābhūtā  .pe.  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ
bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ asaññasattānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  vatthuṃ  paccayā  kiriyābyākatā  khandhā  .  abyākataṃ
dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati  navipākapaccayā  vatthuṃ
paccayā kusalā khandhā. Vipākaṃ ṭhapetvā sabbattha vitthāretabbaṃ.
   [290]  Abyākataṃ  dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
naāhārapaccayā  ... naindriyapaccayā ... najhānapaccayā cakkhāyatanaṃ
paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ
Najhāne  imaṃ  nānākaraṇaṃ . ... namaggapaccayā cakkhāyatanaṃ paccayā
cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ
paccayā  ahetukavipākābyākatā  kiriyābyākatā  khandhā namagge imaṃ
nānākaraṇaṃ . avasesaṃ yathā paṭiccavāre paccanīyaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
Nasampayuttapaccayā    navippayuttapaccayā    nonatthipaccayā   .
Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati novigatapaccayā
kusale  khandhe  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  . yathā paṭiccavāre
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [291]  Nahetuyā  cattāri  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca  naaññamaññe
pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte
sattarasa  naāsevane  sattarasa  nakamme  satta  navipāke  sattarasa
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte   pañca   navippayutte   tīṇi   nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [292] Nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... Naadhipatiyā cattāri
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napurejāte  dve napacchājāte cattāri naāsevane cattāri
nakamme  ekaṃ  navipāke cattāri naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve
Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [293]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ
naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [294] Naārammaṇapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā pañca
naanantare   pañca   nasamantare   pañca   naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca napurejāte pañca napacchājāte pañca naāsevane
pañca nakamme ekaṃ navipāke pañca naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte ekaṃ
nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [295]  Naārammaṇapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ
... Novigate ekaṃ.
   [296] Naadhipatipaccayā nahetuyā cattāri ... Naārammaṇe pañca
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte sattarasa naāsevane
sattarasa nakamme satta navipāke sattarasa naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [297]  Naadhipatipaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
Ekaṃ  napurejāte  dve napacchājāte cattāri naāsevane cattāri
nakamme  ekaṃ  navipāke cattāri naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [298]   Naadhipatipaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) . naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā
naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [299] Napurejātapaccayā nahetuyā dve ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  satta  naanantare  pañca  nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napacchājāte  satta  naāsevane  satta
nakamme  tīṇi  navipāke  satta  naāhāre  ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte pañca navippayutte tīṇi
nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [300]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ naupanissaye ekaṃ napacchājāte dve naāsevane dve nakamme
ekaṃ navipāke dve naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ
namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve nonatthiyā ekaṃ
novigate  ekaṃ  . napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā
Naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Novigate ekaṃ.
   [301] Napacchājātapaccayā ... Naāsevanapaccayā nahetuyā cattāri
...  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā  sattarasa  naanantare  pañca
nasamanantare  pañca  naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte
satta   napacchājāte   sattarasa   nakamme   satta  navipāke
sattarasa naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [302]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā cattāri naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve napacchājāte cattāri
nakamme  ekaṃ  navipāke cattāri naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve
nonatthiyā  ekaṃ  novigate ekaṃ . naāsevanapaccayā nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... novigate
ekaṃ.
   [303]  Nakammapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  satta  naanantare  ekaṃ  nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  satta
naāsevane  satta navipāke satta naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi
Nonatthiyā  ekaṃ  novigate  ekaṃ  .  nakammapaccayā nahetupaccayā
naārammaṇe ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Novigate ekaṃ.
   [304] Navipākapaccayā nahetuyā cattāri ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā   sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
naaññamaññe  pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte
sattarasa  naāsevane  sattarasa  nakamme  satta  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [305]  Navipākapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā cattāri naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve napacchājāte cattāri
naāsevane cattāri nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve
... nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ . navipākapaccayā nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Novigate ekaṃ.
   [306]  Naāhārapaccayā  nahetuyā  ekaṃ  (sabbattha  ekaṃ)
... novigate ekaṃ. Naindriyapaccayā nahetuyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ).
Najhānapaccayā  nahetuyā  ekaṃ  (sabbattha  ekaṃ)  . namaggapaccayā
nahetuyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ). Nasampayuttapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [307] Navippayuttapaccayā nahetuyā dve ... Naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [308]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve  napacchājāte
dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā  ekaṃ  novigate ekaṃ . navippayuttapaccayā nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ  (sabbattha ekaṃ) nonatthipaccayā
novigatapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ.
         Paccayavāre paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [309] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā sattarasa
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane
sattarasa  nakamme  satta  navipāke  sattarasa  nasampayutte  pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [310]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  satta
... napurejāte tīṇi napacchājāte satta naāsevane satta nakamme
satta navipāke satta navippayutte tīṇi.
   [311] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā  nissayapaccayā
upanissayapaccayā    purejātapaccayā    napacchājāte    satta
... Naāsevane satta nakamme satta navipāke satta.
   [312] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā
napacchājāte satta ... Nakamme satta navipāke satta.
   [313]   Hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   purejātapaccayā
āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā
maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā
natthipaccayā   vigatapaccayā   avigatapaccayā  napacchājāte  satta
... Navipāke satta.
   [314] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [315] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā    āhārapaccayā    .pe.    avigatapaccayā
napacchājāte ekaṃ ... Naasevane ekaṃ.
   [316] Ārammaṇapaccayā nahetuyā cattāri ... Naadhipatiyā satta
Napurejāte  tīṇi  napacchājāte  satta  naāsevane  satta nakamme
satta navipāke satta najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [317]  Ārammaṇapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā satta ...
Napurejāte tīṇi napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta
navipāke satta navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [318] Adhipatipaccayā naārammaṇe pañca ... naanantare pañca
nasamanantare   pañca   naaññamaññe  pañca  naupanissaye  pañca
napurejāte satta napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa nakamme
satta  navipāke  sattarasa  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi
nonatthiyā  pañca  novigate  pañca  .  adhipatipaccayā  hetupaccayā
saṅkhittaṃ  .  anantarapaccayā  hetupaccayā  samanantarapaccayā  yathā
ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [319] Sahajātapaccayā nahetuyā cattāri ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā   sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
naaññamaññe   pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta
napacchājāte  sattarasa  naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke
sattarasa  naāhāre  ekaṃ  naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge
ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [320]  Sahajātapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca .
Saṅkhittaṃ  .  ... navipāke sattarasa nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi  nonatthiyā  pañca  novigate  pañca  .  sahajātapaccayā
hetupaccayā ārammaṇapaccayā. Saṅkhittaṃ.
   [321]  Aññamaññapaccayā  nahetuyā cattāri ... naārammaṇe
ekaṃ naadhipatiyā satta naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  satta  naāsevane  satta
nakamme  satta  navipāke  satta  naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte
tīṇi nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [322]  Aññamaññapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā satta naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye
ekaṃ napurejāte tīṇi napacchājāte satta naāsevane satta nakamme
satta  navipāke  satta  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte  tīṇi
nonatthiyā  ekaṃ  novigate  ekaṃ  . aññamaññapaccayā hetupaccayā
ārammaṇapaccayā naadhipatiyā satta. Saṅkhittaṃ.
   [323]  Nissayapaccayā  nahetuyā  cattāri  .  nissayapaccayā
yathā  sahajātapaccayā  .  upanissayapaccayā  nahetuyā  cattāri .
Uppanissayapaccayā ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [324] Purejātapaccayā nahetuyā cattāri ... Naadhipatiyā satta
napacchājāte  satta  naāsevane  satta  nakamme  satta  navipāke
Satta  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  .pe.  purejātapaccayā
hetupaccayā .pe.
   [325] Āsevanapaccayā nahetuyā cattāri ... Naadhipatiyā satta
napurejāte  tīṇi  napacchājāte satta nakamme satta navipāke satta
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [326]  Āsevanapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  satta
...  napurejāte  tīṇi napacchājāte satta nakamme satta navipāke
satta navippayutte tīṇi.
   [327]   Āsevanapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā  satta . saṅkhittaṃ . āsevanapaccayā hetupaccayā .pe.
Purejātapaccayā  kammapaccayā  āhārapaccayā  .  saṅkhittaṃ .
... Avigatapaccayā napacchājāte satta ... Navipāke satta .pe.
   [328] Kammapaccayā nahetuyā cattāri ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā   sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
naaññamaññe   pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta
napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa navipāke sattarasa naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [329] Kammapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca. Saṅkhittaṃ.
...  Navipāke  sattarasa  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi
Nonatthiyā pañca novigate pañca. Saṅkhittaṃ.
   [330]  Vipākapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ  nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [331]   Vipākapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [332] Vipākapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā . Saṅkhittaṃ.
... Purejātapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ .pe.
Vipākapaccayā hetupaccayā . saṅkhittaṃ . purejātapaccayā kammapaccayā
āhārapaccayā . saṅkhittaṃ . ... avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ
... Naāsevane ekaṃ .pe.
   [333] Āhārapaccayā nahetuyā cattāri ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā   sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
naaññamaññe   pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta
napacchājāte  sattarasa  naāsevane  sattarasa  nakamme  satta
Navipāke  sattarasa  naindriye  ekaṃ  najhāne ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte   pañca   navippayutte   tīṇi   nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [334]  Āhārapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca .
Saṅkhittaṃ  .  ... navipāke sattarasa nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. Saṅkhittaṃ.
   [335]  Indriyapaccayā  nahetuyā  cattāri ... naārammaṇe
pañca .pe. navipāke sattarasa naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ namagge
ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca
novigate pañca. Indriyapaccayā hetupaccayā. Saṅkhittaṃ.
   [336]  Jhānapaccayā  nahetuyā  cattāri  ...  naārammaṇe
pañca .pe. ... navipāke sattarasa namagge ekaṃ nasampayutte pañca
navippayutte   tīṇi  nonatthiyā  pañca  novigate  pañca  .
Jhānapaccayā hetupaccayā. Saṅkhittaṃ.
   [337]  Maggapaccayā  nahetuyā  tīṇi ... naārammaṇe pañca
navipāke  sattarasa  nasampayutte  pañca  navippayutte tīṇi nonatthiyā
pañca  novigate  pañca  .  maggapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe
pañca. Saṅkhittaṃ. Sampayuttapaccayā ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [338]  Vippayuttapaccayā  nahetuyā cattāri ... naārammaṇe
pañca  naadhipatiyā  sattarasa  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
Naaññamaññe   pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  pañca
napacchājāte  sattarasa  naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke
sattarasa  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  pañca
nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [339]  Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
...  naadhipatiyā  sattarasa  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
naaññamaññe   pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  pañca
napacchājāte  sattarasa  naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke
sattarasa nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [340]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā  satta  ...  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  satta
naāsevane satta nakamme satta navipāke satta.
   [341]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā  napacchājāte  satta  ... naāsevane satta nakamme
satta navipāke satta.
   [342]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā  purejātapaccayā  āsevanapaccayā  napacchājāte  satta
... Nakamme satta navipāke satta.
   [343]  Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  .pe. āsevanapaccayā
kammapaccayā  āhārapaccayā  avigatapaccayā  napacchājāte  satta
... Navipāke satta.
   [344]  Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā .
Saṅkhittaṃ  .  ...  purejātapaccayā  kammapaccayā  vipākapaccayā
napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [345]  Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  .pe. purejātapaccayā
kammapaccayā  vipākapaccayā  āhārapaccayā avigatapaccayā napacchājāte
ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ .pe.
   [346] Atthipaccayā sahajātapaccayasadisaṃ . Natthipaccayā vigatapaccayā
ārammaṇapaccayasadisaṃ. Avigatapaccayā sahajātapaccayasadisaṃ.
       Paccayavāre anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [347] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Anantare cattāri
samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri aññamaññe cattāri nissaye
cattāri  upanissaye  cattāri purejāte cattāri āsevane cattāri
kamme  cattāri  vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye cattāri
jhāne  cattāri  magge tīṇi sampayutte cattāri vippayutte cattāri
atthiyā cattāri natthiyā cattāri vigate cattāri avigate cattāri.
   [348]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  sahajāte  ekaṃ
...  aññamaññe  ekaṃ  nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ
āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [349]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā   nasamanantarapaccayā   naaññamaññapaccayā  sahajāte
ekaṃ ... nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ
indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [350]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā     napacchājātapaccayā     naāsevanapaccayā
nakammapaccayā  sahajāte  ekaṃ  ... nissaye ekaṃ āhāre ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [351]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā   nakammapaccayā
navipākapaccayā  naāhārapaccayā  sahajāte ekaṃ ... nissaye ekaṃ
atthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [352]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā   nakammapaccayā
navipākapaccayā  naāhārapaccayā  naindriyapaccayā  .  saṅkhittaṃ .
... Novigatapaccayā sahajāte ekaṃ ... nissaye ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [353]  Naārammaṇapaccayā hetuyā pañca ... adhipatiyā pañca
sahajāte  pañca  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  pañca  kamme  pañca
vipāke  ekaṃ  āhāre  pañca  indriye  pañca  jhāne  pañca
Magge pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca.
   [354]  Naārammaṇapaccayā  nahetupaccayā  sahajāte  ekaṃ
...  aññamaññe  ekaṃ  nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ
āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [355] Naadhipatipaccayā hetuyā sattarasa ... ārammaṇe satta
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  sattarasa  aññamaññe
satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejāte  satta
āsevane  satta  kamme  sattarasa vipāke ekaṃ āhāre sattarasa
indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā  satta
vigate satta avigate sattarasa.
   [356]  Naadhipatipaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  cattāri
...  anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri
aññamaññe  cattāri  nissaye cattāri upanissaye cattāri purejāte
cattāri  āsevane cattāri kamme cattāri vipāke ekaṃ āhāre
cattāri  indriye  cattāri  jhāne cattāri magge tīṇi sampayutte
cattāri  vippayutte  cattāri  atthiyā  cattāri  natthiyā  cattāri
vigate  cattāri  avigate  cattāri  . naadhipatipaccayā nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ. Saṅkhittaṃ. ... Avigate ekaṃ.
   [357]  Naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā
naupanissayapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [358]  Napurejātapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  satta  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte satta
aññamaññe  tīṇi  nissaye  satta  upanissaye  tīṇi  āsevane tīṇi
kamme  satta  vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne
satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā
satta natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate satta.
   [359]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve magge
ekaṃ  sampayutte  dve  vippayutte  ekaṃ  atthiyā dve natthiyā
dve  vigate dve avigate dve . napurejātapaccayā nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ. Saṅkhittaṃ. Avigate ekaṃ.
   [360]  Napacchājātapaccayā  hetuyā sattarasa ... ārammaṇe
satta  adhipatiyā  sattarasa anantare satta samanantare satta sahajāte
sattarasa  aññamaññe  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta
purejāte  satta  āsevane  satta  kamme sattarasa vipāke ekaṃ
āhāre  sattarasa indriye sattarasa jhāne sattarasa magge sattarasa
Sampayutte  satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā
satta vigate satta avigate sattarasa.
   [361]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe cattāri
...  anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri
aññamaññe   cattāri  nissaye  cattāri  upanissaye  cattāri
purejāte cattāri āsevane cattāri kamme cattāri vipāke ekaṃ
āhāre  cattāri  indriye  cattāri  jhāne cattāri magge tīṇi
sampayutte  cattāri  vippayutte  cattāri  atthiyā cattāri natthiyā
cattāri  vigate  cattāri  avigate  cattāri  . napacchājātapaccayā
nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  sahajāte  ekaṃ  .  saṅkhittaṃ .
... Avigate ekaṃ.
   [362] Naāsevanapaccayā hetuyā sattarasa ... Ārammaṇe satta
adhipatiyā  sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte
sattarasa  aññamaññe  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta
purejāte  satta  kamme  sattarasa vipāke ekaṃ āhāre sattarasa
indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā  satta
vigate satta avigate sattarasa.
   [363]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  cattāri
...  anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri
Aññamaññe  cattāri  nissaye cattāri upanissaye cattāri purejāte
cattāri  kamme  cattāri vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye
cattāri  jhāne  cattāri magge tīṇi sampayutte cattāri vippayutte
cattāri  atthiyā  cattāri natthiyā cattāri vigate cattāri avigate
cattāri  .  naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte ekaṃ. Saṅkhittaṃ. ... Avigate ekaṃ.
   [364]  Nakammapaccayā  hetuyā  satta ... ārammaṇe satta
adhipatiyā  satta  anantare  satta  samanantare satta sahajāte satta
aññamaññe  satta  nissaye  satta  upanissaye  satta  purejāte
satta  āsevane satta āhāre satta indriye satta jhāne satta
magge  satta  sampayutte  satta  vippayutte  satta  atthiyā satta
natthiyā satta vigate satta avigate satta.
   [365] Nakammapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare
ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye
ekaṃ  upanissaye  ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  sampayutte ekaṃ vippayutte
ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [366]  Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ āhāre ekaṃ atthiyā
ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [367] Navipākapaccayā hetuyā sattarasa ... ārammaṇe satta
adhipatiyā  sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte
sattarasa  aññamaññe  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta
purejāte  satta āsevane satta kamme sattarasa āhāre sattarasa
indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa natthiyā satta vigate
satta avigate sattarasa.
   [368]  Navipākapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  cattāri
...  anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri
aññamaññe   cattāri  nissaye  cattāri  upanissaye  cattāri
purejāte  cattāri  āsevane  cattāri  kamme cattāri āhāre
cattāri  indriye  cattāri  jhāne cattāri magge tīṇi sampayutte
cattāri  vippayutte  cattāri  atthiyā  cattāri  natthiyā  cattāri
vigate cattāri avigate cattāri.
   [369]   Navipākapaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [370] Naāhārapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ
nissaye  ekaṃ  kamme ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
Ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [371] Naindriyapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ
nissaye  ekaṃ  kamme ekaṃ āhāre ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [372]  Najhānapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ  sampayutte  ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā
ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [373]   Najhānapaccayā   nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [374]  Namaggapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ kamme ekaṃ vipāke
ekaṃ  āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ
vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [375]   Namaggapaccayā   nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā
sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke
ekaṃ  āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ
Atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [376]  Nasampayuttapaccayā hetuyā pañca ... adhipatiyā pañca
sahajāte  pañca  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  pañca  kamme  pañca
vipāke  ekaṃ  āhāre pañca indriye pañca jhāne pañca magge
pañca  vippayutte  pañca  atthiyā  pañca  avigate  pañca .
Nasampayuttapaccayā  nahetupaccayā  sahajāte  ekaṃ  .  saṅkhittaṃ .
... Avigate ekaṃ.
   [377]  Navippayuttapaccayā  hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  āsevane  tīṇi
kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi indriye tīṇi jhāne
tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi
vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [378]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte
dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve.
   [379]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
Āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
Nonatthipaccayā novigatapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ.
        Paccayavāre paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Paccayavāro niṭṭhito.
            Nissayavāro
   [380]  Kusalaṃ  dhammaṃ  nissāya  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ nissāya tayo khandhā tayo khandhe
nissāya  eko khandho dve khandhe nissāya dve khandhā . kusalaṃ
dhammaṃ  nissāya  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  kusale
khandhe  nissāya  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . kusalaṃ dhammaṃ nissāya kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  nissāya  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo khandhe
nissāya  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe nissāya
dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [381]  Akusalaṃ  dhammaṃ  nissāya  akusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  nissāya  tayo  khandhā  .pe.
Dve khandhe nissāya dve khandhā . akusalaṃ dhammaṃ nissāya abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā akusale khandhe nissāya cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  akusalaṃ  dhammaṃ  nissāya akusalo ca abyākato ca dhammā
Uppajjanti  hetupaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ nissāya tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .pe.  dve  khandhe  nissāya dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [382]  Abyākataṃ  dhammaṃ nissāya abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  nissāya
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe nissāya eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  nissāya dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
nissāya  tayo  khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ  tayo  khandhe nissāya
eko  khandho  kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe nissāya dve khandhā
kaṭattā  ca  rūpaṃ  khandhe  nissāya  vatthu  vatthuṃ  nissāya khandhā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  nissāya  tayo  mahābhūtā  tayo mahābhūte nissāya
ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  nissāya dve mahābhūtā mahābhūte
nissāya  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  vatthuṃ nissāya
vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.
   {382.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ  nissāya kusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā  vatthuṃ  nissāya  kusalā  khandhā  .  abyākataṃ  dhammaṃ
nissāya  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  vatthuṃ  nissāya
akusalā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ nissāya kusalo ca abyākato ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  vatthuṃ  nissāya  kusalā  khandhā
mahābhūte   nissāya   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   .   abyākataṃ
Dhammaṃ  nissāya  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā  vatthuṃ  nissāya  akusalā  khandhā  mahābhūte  nissāya
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [383]  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  nissāya kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  nissāya
tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca nissāya dve khandhā.
Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  nissāya  abyākato  dhammo uppajjati
hetupaccayā  kusale  khandhe  ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ . kusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya kusalo ca abyākato ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
nissāya tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca nissāya dve
khandhā kusale khandhe ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {383.1} Akusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya akusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  nissāya
tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca nissāya dve khandhā.
Akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  nissāya  abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  akusale  khandhe ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  . akusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya akusalo ca abyākato
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca
nissāya  tayo  khandhā  .pe.  dve  khandhe ca vatthuñca nissāya
Dve  khandhā akusale khandhe ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ.
   [384]  Hetuyā  sattarasa ārammaṇe satta adhipatiyā sattarasa
anantare   satta   samanantare   satta   sahajāte   sattarasa
aññamaññe  satta nissaye sattarasa upanissaye satta purejāte satta
āsevane  satta  kamme  sattarasa vipāke ekaṃ āhāre sattarasa
indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā  satta
vigate satta avigate sattarasa.
         Nissayavāre anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [385]  Akusalaṃ  dhammaṃ  nissāya  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  nissāya
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  . abyākataṃ dhammaṃ nissāya
abyākato  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ vipākābyākataṃ
kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  nissāya  tayo  khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  tayo  khandhe  nissāya  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve  khandhe  nissāya  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ .pe. dve khandhe nissāya dve khandhā kaṭattā ca
rūpaṃ  khandhe  nissāya  vatthu  vatthuṃ  nissāya khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ
Nissāya  tayo  mahābhūtā  .pe.  mahābhūte  nissāya cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ
...  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  nissāya  tayo  mahābhūtā
.pe.  mahābhūte  nissāya  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  cakkhāyatanaṃ
nissāya  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  nissāya  kāyaviññāṇaṃ
vatthuṃ  nissāya  ahetukā  vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā .
Abyākataṃ  dhammaṃ  nissāya  akusalo  dhammo  uppajjati nahetupaccayā
vatthuṃ nissāya vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [386]  Akusalañca  abyākatañca dhammaṃ nissāya akusalo dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe
ca vatthuñca nissāya vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [387]  Nahetuyā  cattāri  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca  naaññamaññe
pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte
sattarasa  naāsevane  sattarasa  nakamme  satta  navipāke  sattarasa
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte  pañca  navippapayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca novigate
pañca.
        Nissayavārassa paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [388] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā sattarasa
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  sattarasa
naāsevane  sattarasa  nakamme  satta navipāke sattarasa nasampayutte
pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   Nissayavārassa anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [389] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Anantare cattāri
samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri aññamaññe cattāri nissaye
cattāri  upanissaye  cattāri purejāte cattāri āsevane cattāri
kamme  cattāri  vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye cattāri
jhāne  cattāri  magge tīṇi sampayutte cattāri vippayutte cattāri
atthiyā cattāri natthiyā cattāri vigate cattāri avigate cattāri.
       Nissayavāre paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
     Paccayatthaṃ nāma nissayatthaṃ nissayatthaṃ nāma paccayatthaṃ.
          Nissayavāro niṭṭhito.
            Saṃsaṭṭhavāro
   [390] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  tayo  khandhe
saṃsaṭṭho  eko  khandho  dve  khandhe  saṃsaṭṭhā  dve khandhā .
Akusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā tayo khandhe saṃsaṭṭho
eko  khandho  dve  khandhe  saṃsaṭṭhā  dve khandhā . abyākataṃ
dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā vipākābyākataṃ
kiriyābyākataṃ   ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  tayo
khandhe  saṃsaṭṭho  eko  khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā
paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā
tayo  khandhe  saṃsaṭṭho  eko  khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve
khandhā.
   [391] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā
... adhipatipaccayā ... adhipati paṭisandhikkhaṇe natthi . Anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā  nissayapaccayā
upanissayapaccayā sabbāni padāni hetumūlakasadisāni.
   [392]  Kusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  kusalo  dhammo  uppajjati
purejātapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā tayo
khandhe  saṃsaṭṭho  eko  khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā
vatthuṃ  purejātapaccayā  .  akusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho akusalo dhammo
uppajjati  purejātapaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā
tayo  khandhe  saṃsaṭṭho  eko  khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve
khandhā  vatthuṃ  purejātapaccayā  .  abyākataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho
Abyākato dhammo uppajjati purejātapaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  tayo khandhe saṃsaṭṭho eko
khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā.
   [393]  Kusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  .pe.  akusalaṃ dhammaṃ .pe.
Abyākataṃ  dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati āsevanapaccayā
kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā .pe.
   [394] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati kammapaccayā.
Akusalaṃ   dhammaṃ  saṃsaṭṭho  .pe.  abyākataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho
.pe.  abyākataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  abyākato  dhammo  uppajjati
vipākapaccayā vipākābyākataṃ .pe.
   [395] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati āhārapaccayā
...  indriyapaccayā  jhānapaccayā  maggapaccayā  sampayuttapaccayā
imāni padāni hetupaccayasadisāni.
   [396]  Kusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  kusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo khandhā .pe.
Dve  khandhe  saṃsaṭṭhā  dve  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā .
Akusalaṃ  dhammaṃ  .pe.  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  .  abyākataṃ
dhammaṃ .pe. Vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   [397] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati atthipaccayā
... Natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā ... Hetupaccayasadisaṃ.
   [398]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane
tīṇi  kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye tīṇi
jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi
atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi  vigate  tīṇi  avigate  tīṇi .
Hetupaccayā ārammaṇe tīṇi. Hetumūlakaṃ vitthāretabbaṃ.
   [399]  Āsevanapaccayā  hetuyā  tīṇi ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi
kamme  tīṇi  āhāre  tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi
sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi
vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [400] Vipākapaccayā hetuyā ekaṃ ... Ārammaṇe ekaṃ adhipatiyā
ekaṃ  anantare  ekaṃ  samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe
ekaṃ  nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte
ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ
avigate ekaṃ.
         Saṃsaṭṭhavāre anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [401]  Akusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  saṃsaṭṭho
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  . abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho
abyākato  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ vipākābyākataṃ
kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  tayo  khandhe
saṃsaṭṭho  eko  khandho  dve  khandhe  saṃsaṭṭhā  dve  khandhā
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā
tayo  khandhe  saṃsaṭṭho  eko  khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve
khandhā.
   [402] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā
...  napurejātapaccayā  āruppe  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā
tayo khandhā .pe. Dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā.
   [403]  Akusalaṃ  dhammaṃ  .pe.  abyākataṃ dhammaṃ .pe. kusalaṃ
dhammaṃ  saṃsaṭṭho  kusalo  dhammo  uppajjati  napacchājātapaccayā ...
Tīṇi. ... Naāsevanapaccayā ... Tīṇi.
   [404]  Kusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  kusalo  dhammo  uppajjati
nakammapaccayā kusale khandhe saṃsaṭṭhā kusalā cetanā . akusalaṃ dhammaṃ
saṃsaṭṭho  akusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  akusale khandhe
saṃsaṭṭhā  akusalā  cetanā  .  abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  kiriyābyākate  khandhe  saṃsaṭṭhā
Kiriyābyākatā cetanā.
   [405] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho .pe. akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho .pe.
Abyākataṃ   dhammaṃ   saṃsaṭṭho   abyākato   dhammo  uppajjati
navipākapaccayā  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā .
Saṃsaṭṭhavāre  paccanīyavibhaṅge  nakamme ca navipāke ca paṭisandhi natthi
avasesesu sabbattha atthi.
   [406]  Abyākataṃ  dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati
najhānapaccayā  pañcaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo
khandhā .pe. Dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā.
   [407]  Abyākataṃ  dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati
namaggapaccayā  ahetukaṃ  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  .pe.  dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā
ahetukapaṭisandhikkhaṇe.
   [408]  Kusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  kusalo  dhammo  uppajjati
navippayuttapaccayā  āruppe  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo
khandhā .pe. dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho
akusalo  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā  āruppe  akusalaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  .pe. dve khandhe saṃsaṭṭhā
dve  khandhā  .  abyākataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  abyākato  dhammo
uppajjati    navippayuttapaccayā    āruppe    vipākābyākataṃ
Kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  .pe.  dve
khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. Navippayutte paṭisandhi natthi.
   [409]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke
tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [410] Nahetupaccayā naadhipatiyā dve ... napurejāte dve
napacchājāte  dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [411]  Nahetupaccayā  naadhipatipaccayā  napurejāte  dve
... napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [412] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājāte
dve ... naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [413]   Nahetupaccayā   naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakamme  ekaṃ ... navipāke
dve namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [414]   Nahetupaccayā   naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipāke ekaṃ ...
Namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ.
   [415] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā
namaggapaccayā navippayutte ekaṃ.
   [416]  Naadhipatipaccayā nahetuyā dve ... napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [417]  Naadhipatipaccayā  nahetupaccayā napurejāte dve ...
Napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [418] Napurejātapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [419]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  dve
... napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve
namagge ekaṃ navippayutte dve. Saṅkhittaṃ.
   [420] Napacchājātapaccayā ... naāsevanapaccayā nahetuyā dve
...  naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi nakamme
tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [421]  Naāsevanapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā dve ...
Napurejāte dve napacchājāte dve nakamme ekaṃ navipāke dve najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve. Saṅkhittaṃ.
   [422] Nakammapaccayā nahetuyā ekaṃ ... Naadhipatiyā tīṇi napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  navipāke  tīṇi
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [423]   Nakammapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ
... napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ navipāke ekaṃ
namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [424]  Navipākapaccayā  nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [425]   Navipākapaccayā   nahetupaccayā   naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā nakamme ekaṃ
... Namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [426] Najhānapaccayā nahetuyā ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ namagge ekaṃ.
   [427] Najhānapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napacchājātapaccayā
naāsevanapaccayā namagge ekaṃ.
   [428]  Namaggapaccayā  nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ
napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ
navipāke ekaṃ najhāne ekaṃ navippayutte ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [429] Navippayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
Napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi navipāke tīṇi namagge ekaṃ.
   [430]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  dve
... napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ
navipāke dve namagge ekaṃ.
   [431]   Navippayuttapaccayā   nahetupaccayā  naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā
navipākapaccayā namagge ekaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [432]  Hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi ... napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
navippayutte tīṇi.
   [433]   Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi navippayutte tīṇi.
   [434]  Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte
tīṇi ... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke
tīṇi navippayutte tīṇi.
   [435] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā
samanantarapaccayā      sahajātapaccayā      aññamaññapaccayā
Nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā  napacchājāte  tīṇi
... Naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi.
   [436]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ . ...
Purejātapaccayā āsevanapaccayā napacchājāte tīṇi ... nakamme tīṇi
navipāke tīṇi.
   [437]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ . ...
Purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā. Saṅkhittaṃ.
... Avigatapaccayā napacchājāte tīṇi ... Navipāke tīṇi.
   [438] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā. Saṅkhittaṃ. ... Purejāta-
paccayā kammapaccayā vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane
ekaṃ.
   [439]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ . ...
Purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā . Saṅkhittaṃ.
... Avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [440]  Ārammaṇapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ navippayutte tīṇi .
Ārammaṇapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [441] Adhipatipaccayā napurejāte tīṇi ... napacchājāte tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi .
Adhipatipaccayā  hetupaccayā  .  saṅkhittaṃ  .  ...  anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā  nissayapaccayā
upanissayapaccayā. Yathā ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [442]  Purejātapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ.
   [443]   Purejātapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi.
Saṅkhittaṃ.
   [444]  Āsevanapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [445]  Āsevanapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi ...
Napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
navippayutte tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [446]  Kammapaccayā  nahetuyā  dve  ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  navipāke
tīṇi  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  navippayutte  tīṇi .
Kammapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [447]  Vipākapaccayā  nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ
Napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ najhāne ekaṃ
namagge  ekaṃ  navippayutte  ekaṃ  .  vipākapaccayā  hetupaccayā
naadhipatiyā ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [448]  Āhārapaccayā  nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ navippayutte tīṇi .
Āhārapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [449]  Indriyapaccayā  nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi .
Indriyapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [450] Jhānapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi ...
Napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  namagge  ekaṃ  navippayutte  tīṇi  . jhānapaccayā
hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [451]  Maggapaccayā  nahetuyā  ekaṃ  ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  navippayutte  tīṇi  .  maggapaccayā  hetupaccayā
naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [452]  Sampayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
Napurejāte  tīṇi  napacchajāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi  navipāke  tīṇi  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  navippayutte
tīṇi. Sampayuttapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   [453]  Vippayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ.
   [454]   Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi.
   [455]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane
tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi . vippayuttapaccayā hetupaccayā
ārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ . ... purejātapaccayā napacchājāte
tīṇi ... naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi. Vippayuttapaccayā
hetupaccayā  .  saṅkhittaṃ  . ... purejātapaccayā āsevanapaccayā
kammapaccayā  āhārapaccayā  .  saṅkhittaṃ  .  ...  avigatapaccayā
napacchājāte  tīṇi  ...  navipāke  tīṇi  .  vippayuttapaccayā
hetupaccayā . saṅkhittaṃ. ... Purejātapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā
āhārapaccayā  .  saṅkhittaṃ  .  ...  avigatapaccayā napacchājāte
ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [456]  Atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā .
Yathā ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Anuloma paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [457]  Nahetupaccayā  ārammaṇe dve ... anantare dve
samanantare  dve  sahajāte  dve  aññamaññe dve nissaye dve
upanissaye  dve  purejāte  dve  āsevane dve kamme dve
vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve magge
ekaṃ  sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiyā dve natthiyā
dve vigate dve avigate dve.
   [458]  Nahetupaccayā  naadhipatipaccayā  ārammaṇe  dve .
Saṅkhittaṃ. ... Avigate dve (sabbattha dve).
   [459] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā ārammaṇe
dve ... anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ
sampayutte  dve  vippayutte  ekaṃ  atthiyā  dve natthiyā dve
vigate dve avigate dve.
   [460]   Nahetupaccayā   naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā  ārammaṇe ekaṃ
...  anantare  ekaṃ  samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe
Ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ
jhāne  ekaṃ  sampayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate
ekaṃ avigate ekaṃ (sabbattha ekaṃ).
   [461]   Nahetupaccayā   naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā  navipākapaccayā
namaggapaccayā navippayuttapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte
ekaṃ  atthiyā  ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ .
Navipākaṃ namaggaṃ navippayuttaṃ nakammapaccayasadisaṃ.
   [462]  Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi .
Saṅkhittaṃ  .  ...  avigate  tīṇi  . naadhipatipaccayā nahetupaccayā
ārammaṇe dve . saṅkhittaṃ . ... avigate dve . naadhipatimūlakaṃ
nahetumhi ṭhitena nahetumūlakasadisaṃ kātabbaṃ.
   [463] Napurejātapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi.
Saṅkhittaṃ . ... āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ. Sabbāni
padāni  vitthāretabbāni . imāni alikkhitesu padesu tīṇi pañhā .
Napurejātamūlake nahetuyā ṭhitena āsevane ca magge ca eko pañho
kātabbo  .  avasesāni  nahetupaccayasadisāni  . napacchājātapaccayā
paripuṇṇaṃ naadhipatipaccayasadisaṃ.
   [464]  Nakammapaccayā  hetuyā  tīṇi  ...  ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi
āsevane  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye tīṇi jhāne tīṇi magge
tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā
tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [465] Nakammapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare
ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye
ekaṃ  upanissaye  ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  sampayutte ekaṃ vippayutte
ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [466] Nakammapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā
ārammaṇe  ekaṃ  ...  anantare  ekaṃ  samanantare  ekaṃ
sahajāte  ekaṃ  aññamaññe  ekaṃ  nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ atthiyā
ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ . avasesāni padāni
etena upāyena vitthāretabbāni. Saṅkhittaṃ.
   [467] Navipākapaccayā hetuyā tīṇi . saṅkhittaṃ . paripuṇṇaṃ.
...  Avigate  tīṇi  . navipākapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve samanantare dve
Sahajāte  dve  aññamaññe  dve  nissaye dve upanissaye dve
āsevane ekaṃ kamme dve āhāre dve indriye dve jhāne
dve  magge  ekaṃ  sampayutte dve atthiyā dve natthiyā dve
vigate  dve  avigate  dve  .  navipākamūlakaṃ imaṃ nānākaraṇaṃ .
Avasesāni yathā nahetumūlakaṃ.
   [468]  Najhānapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ  sampayutte  ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā
ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [469]   Najhānapaccayā   nahetupaccayā   naadhipatipaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  namaggapaccayā  ārammaṇe ekaṃ
...  anantare  ekaṃ  samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe
ekaṃ  nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ
vipāke  ekaṃ  āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ sampayutte ekaṃ
vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [470]  Namaggapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye  ekaṃ  purejāte  ekaṃ  āsevane ekaṃ kamme ekaṃ
vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte
Ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [471]   Namaggapaccayā   nahetupaccayā   naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ
sahajāte  ekaṃ  aññamaññe  ekaṃ  nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ
kamme  ekaṃ  vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne
ekaṃ  sampayutte  ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā
ekaṃ  vigate ekaṃ avigate ekaṃ . namaggapaccayā nahetupaccayā .
Saṅkhittaṃ.
   [472]  Navippayuttapaccayā  hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  āsevane  tīṇi
kamme  tīṇi  vipāke tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi
magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā tīṇi vigate
tīṇi avigate tīṇi.
   [473]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte
dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve.
   [474] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejāta-
paccayā  napacchājātapaccayā naāsevanapaccayamūlakampi nahetumūlakasadisaṃ .
Nakammapaccayā   navipākapaccayā   namaggapaccayā   imāni   tīṇi
mūlāni ekasadisāni . ... ārammaṇe ekaṃ anantare ekaṃ samanantare
ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe  ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye
ekaṃ  āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Saṃsaṭṭhavāro niṭṭhito.
           Sampayuttavāro
   [475]  Kusalaṃ  dhammaṃ  sampayutto  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā tayo khandhe
sampayutto eko khandho dve khandhe sampayuttā dve khandhā.
   [476]  Akusalaṃ  dhammaṃ  sampayutto  akusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā tayo khandhe
sampayutto eko khandho dve khandhe sampayuttā dve khandhā.
   [477] Abyākataṃ dhammaṃ sampayutto abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  sampayuttā
tayo  khandhā  tayo  khandhe sampayutto eko khandho dve khandhe
Sampayuttā  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ
sampayuttā  tayo  khandhā  tayo  khandhe  sampayutto eko khandho
dve khandhe sampayuttā dve khandhā. Saṅkhittaṃ.
   [478]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane
tīṇi  kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye tīṇi
jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi
atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [479]  Akusalaṃ  dhammaṃ  sampayutto  akusalo dhammo uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  sampayutto
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [480] Abyākataṃ dhammaṃ sampayutto abyākato dhammo uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
sampayuttā  tayo  khandhā  tayo  khandhe  sampayutto eko khandho
dve  khandhe  sampayuttā  dve  khandhā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  sampayuttā  tayo khandhā tayo khandhe
sampayutto  eko  khandho dve khandhe sampayuttā dve khandhā .
Saṅkhittaṃ.
   [481]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke
tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [482]  Hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi ... napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
navippayutte tīṇi.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [483]  Nahetupaccayā  ārammaṇe dve ... anantare dve
samanantare  dve  sahajāte  dve  aññamaññe dve nissaye dve
upanissaye  dve  purejāte  dve  āsevane dve kamme dve
vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne ekaṃ magge ekaṃ
sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiyā  dve natthiyā dve
vigate dve avigate dve.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
         Sampayuttavāro niṭṭhito.
Saṃsaṭṭhatthaṃ nāma sampayuttatthaṃ sampayuttatthaṃ nāma saṃsaṭṭhatthaṃ.
            Pañhāvāro
   [484]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo
kusalā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo .
Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa  hetupaccayena paccayo kusalā
hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo . kusalo dhammo
kusalassa  ca  abyākatassa  ca dhammassa hetupaccayena paccayo kusalā
hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena
paccayo.
   [485] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo
akusalā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo .
Akusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo
akusalā  hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo .
Akusalo  dhammo  akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa hetupaccayena
paccayo  akusalā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [486]  Abyākato  dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo  vipākābyākatā  kiriyābyākatā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
vipākābyākatā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca rūpānaṃ
Hetupaccayena paccayo.
   [487]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā taṃ
paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā  vuṭṭhahitvā
jhānaṃ  paccavekkhati  sekkhā  gotrabhuṃ  paccavekkhanti  vodānaṃ
paccavekkhanti  sekkhā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti
sekkhā  vā  puthujjanā  vā  kusalaṃ  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti   cetopariyañāṇena  kusalacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti
ākāsānañcāyatanakusalaṃ   viññāṇañcāyatanakusalassa   ārammaṇapaccayena
paccayo    ākiñcaññāyatanakusalaṃ    nevasaññānāsaññāyatanakusalassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   kusalā   khandhā   iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [488]  Kusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā taṃ
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati
vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ  uppajjati  domanassaṃ uppajjati pubbe
suciṇṇāni  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ
uppajjati  jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  assādeti  abhinandati  taṃ
Ārabbha  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati
uddhaccaṃ  uppajjati  jhāne  parihīne  vippaṭisārissa  domanassaṃ
uppajjati.
   [489]  Kusalo  dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  arahā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhati  pubbe
suciṇṇāni   paccavekkhati  kusalaṃ  aniccato  dukkhato  anattato
vipassati   cetopariyañāṇena   kusalacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti
sekkhā  vā  puthujjanā  vā  kusalaṃ  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti  kusale  niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā uppajjati kusalaṃ
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati
vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ  uppajjati domanassaṃ uppajjati akusale
niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati  ākāsānañcāyatanakusalaṃ
viññāṇañcāyatanavipākassa   ca   kiriyassa   ca  ārammaṇapaccayena
paccayo    ākiñcaññāyatanakusalaṃ    nevasaññānāsaññāyatanavipākassa
ca  kiriyassa  ca  ārammaṇapaccayena  paccayo  kusalā  khandhā
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [490]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  rāgaṃ  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ
Uppajjati  diṭṭhiṃ  assādeti  abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ
uppajjati  vicikicchaṃ  ārabbha  vicikicchā  uppajjati  diṭṭhi uppajjati
uddhaccaṃ  uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  uddhaccaṃ  ārabbha uddhaccaṃ
uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā uppajjati domanassaṃ uppajjati
domanassaṃ  ārabbha  domanassaṃ  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati vicikicchā
uppajjati uddhaccaṃ uppajjati.
   [491]  Akusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo   sekkhā  pahīnakilese  paccavekkhanti  vikkhambhitakilese
paccavekkhanti  pubbe  samudāciṇṇe  kilese  jānanti  sekkhā vā
puthujjanā  vā  akusalaṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
cetopariyañāṇena   akusalacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti  akusalā
khandhā      cetopariyañāṇassa     pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa      anāgataṃsañāṇassa      āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [492]  Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  arahā pahīnakilese paccavekkhati pubbe samudāciṇṇe kilese
jānāti akusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassati cetopariyañāṇena
akusalacittasamaṅgissa  cittaṃ jānāti sekkhā vā puthujjanā vā akusalaṃ
aniccato dukkhato anattato
Vipassanti  akusale  niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati
akusalaṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati
diṭṭhi   uppajjati   vicikicchā   uppajjati  uddhaccaṃ  uppajjati
domanassaṃ  uppajjati  akusale  niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā
uppajjati     akusalā     khandhā     cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [493] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo   arahā   phalaṃ   paccavekkhati  nibbānaṃ  paccavekkhati
nibbānaṃ  phalassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena  paccayo  arahā
cakkhuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  sotaṃ  ...  ghānaṃ
jivhaṃ  kāyaṃ  rūpe  sadde  gandhe  rase  phoṭṭhabbe vatthuṃ ...
Vipākābyākate  kiriyābyākate  khandhe  aniccato dukkhato anattato
vipassati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā
saddaṃ  suṇāti  cetopariyañāṇena vipākābyākatakiriyābyākatacittasamaṅgissa
cittaṃ   jānāti   ākāsānañcāyatanakiriyaṃ   viññāṇañcāyatanakiriyassa
ārammaṇapaccayena paccayo ākiñcaññāyatanakiriyaṃ
nevasaññānāsaññāyatanakiriyassa     ārammaṇapaccayena    paccayo
rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  saddāyatanaṃ
sotaviññāṇassa  gandhāyatanaṃ  ghānaviññāṇassa  rasāyatanaṃ jivhāviññāṇassa
Phoṭṭhabbāyatanaṃ      kāyaviññāṇassa      ārammaṇapaccayena
paccayo   abyākatā  khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa     anāgataṃsañāṇassa     āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [494]  Abyākato  dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  sekkhā  phalaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  paccavekkhanti
nibbānaṃ   gotrabhussa   vodānassa   maggassa  ārammaṇapaccayena
paccayo  sekkhā  vā  puthujjanā  vā  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato
anattato vipassanti sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe
rase  phoṭṭhabbe  vatthuṃ ... vipākābyākate kiriyābyākate khandhe
aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ
passanti  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇanti  cetopariyañāṇena
vipākābyākatakiriyābyākatacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti  abyākatā
khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [495]  Abyāto  dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  cakkhuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ
uppajjati  sotaṃ  ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase
phoṭṭhabbe vatthuṃ ... vipākābyākate kiriyābyākate khandhe assādeti
Abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā
uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati.
   [496]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā
paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  garuṃ  katvā  paccavekkhati  jhānā
vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  sekkhā gotrabhuṃ garuṃ
katvā  paccavekkhanti  vodānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti sekkhā
maggā  vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti . sahajātādhipati:
kusalādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [497]  Kusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati:  dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ
katvā  taṃ  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ
katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  pubbe  suciṇṇāni
garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  garuṃ katvā assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [498]  Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
arahā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati .
Sahajātādhipati:  kusalādhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo  .  kusalo  dhammo  kusalassa  ca abyākatassa ca dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  sahajātādhipati:  kusalādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [499]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
rāgaṃ  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ katvā rāgo
uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  diṭṭhi  garuṃ katvā assādeti abhinandati
taṃ  garuṃ  katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati . sahajātādhipati:
akusalādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [500]  Akusalo  dhammo  abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   sahajātādhipati:  akusalādhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [501]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  sahajātādhipati:  akusalādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [502]  Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
arahā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati
nibbānaṃ  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:
Vipākābyākatā  kiriyābyākatā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [503]  Abyākato  dhammo  kusalassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati:  sekkhā  phalaṃ  garuṃ  katvā paccavekkhanti
nibbānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti  nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa
maggassa adhipatipaccayena paccayo.
   [504]  Abyākato  dhammo  akusalassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati:  cakkhuṃ  garuṃ  katvā  assādeti abhinandati
taṃ  garuṃ  katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati sotaṃ ... ghānaṃ
jivhaṃ  kāyaṃ  rūpe  sadde  gandhe  rase  phoṭṭhabbe vatthuṃ ...
Vipākābyākate  kiriyābyākate  khandhe  garuṃ  katvā  assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [505]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  kusalā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
kusalānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa
anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa anantarapaccayena
paccayo.
   [506]  Kusalo  dhammo  abyākatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  kusalaṃ  vuṭṭhānassa  maggo  phalassa  sekkhānaṃ  anulomaṃ
phalasamāpattiyā   nirodhā  vuṭṭhahantassa  nevasaññānāsaññāyatanakusalaṃ
Phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [507]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  akusalā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
akusalānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [508]  Akusalo  dhammo abyākatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo akusalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [509] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo   purimā   purimā   vipākābyākatā   kiriyābyākatā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  vipākābyākatānaṃ  kiriyābyākatānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  bhavaṅgaṃ  āvajjanāya  kiriyaṃ
vuṭṭhānassa   arahato   anulomaṃ   phalasamāpattiyā   nirodhā
vuṭṭhahantassa  nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena
paccayo.
   [510]  Abyākato  dhammo  kusalassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo āvajjanā kusalānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [511]  Abyākato  dhammo akusalassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo āvajjanā akusalānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [512]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  samanantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  kusalā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
kusalānaṃ  khandhānaṃ  samanantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa
Anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa samanantarapaccayena
paccayo.
   [513]  Kusalo  dhammo abyākatassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo  kusalaṃ  vuṭṭhānassa  maggo  phalassa  sekkhānaṃ  anulomaṃ
phalasamāpattiyā   nirodhā  vuṭṭhahantassa  nevasaññānāsaññāyatanakusalaṃ
phalasamāpattiyā samanantarapaccayena paccayo.
   [514]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  akusalā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
akusalānaṃ khandhānaṃ samanantarapaccayena paccayo.
   [515]  Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo akusalaṃ vuṭṭhānassa samanantarapaccayena paccayo.
   [516] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo   purimā   purimā   vipākābyākatā   kiriyābyākatā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  vipākābyākatānaṃ  kiriyābyākatānaṃ
khandhānaṃ  samanantarapaccayena  paccayo  bhavaṅgaṃ  āvajjanāya  kiriyaṃ
vuṭṭhānassa   arahato   anulomaṃ   phalasamāpattiyā   nirodhā
vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ phalasamāpattiyā samanantarapaccayena
paccayo.
   [517]  Abyākato  dhammo kusalassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo āvajjanā kusalānaṃ khandhānaṃ samanantarapaccayena paccayo.
   [518]  Abyākato dhammo akusalassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo āvajjanā akusalānaṃ khandhānaṃ samanantarapaccayena paccayo.
   [519]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  sahajātapaccayena
paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ sahajātapaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  sahajātapaccayena paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [520]  Kusalo  dhammo  abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo  kusalā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  sahajātapaccayena
paccayo.
   [521]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  tayo  khandhā
ekassa   khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  sahajātapaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
sahajātapaccayena paccayo.
   [522]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa sahajātapaccayena
paccayo  akusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena
paccayo   tayo   khandhā  ekassa  khandhassa  sahajātapaccayena
paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [523]  Akusalo  dhammo abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena
Paccayo  akusalā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  sahajātapaccayena
paccayo.
   [524]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo  akusalo  eko  khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  tayo  khandhā
ekassa   khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  sahajātapaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
sahajātapaccayena paccayo.
   [525] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo   vipākābyākato   kiriyābyākato   eko   khandho
tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  sahajātapaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
sahajātapaccayena   paccayo   dve   khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo
   {525.1} paṭisandhikkhaṇe vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo tayo khandhā
ekassa  khandhassa  kaṭattā ca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve
khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo khandhā
vatthussa  sahajātapaccayena  paccayo  vatthu  khandhānaṃ  sahajātapaccayena
paccayo  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  sahajātapaccayena
Paccayo  tayo  mahābhūtā  ekassa  mahābhūtassa  sahajātapaccayena
paccayo  dve  mahābhūtā  dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ  sahajātapaccayena
paccayo   mahābhūtā   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ   kaṭattārūpānaṃ
upādārūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  bāhiraṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  tayo  mahābhūtā
ekassa  mahābhūtassa  sahajātapaccayena  paccayo  dve  mahābhūtā
dvinnaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo
   {525.2}  mahābhūtā  upādārūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo
āhārasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena
paccayo  tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa sahajātapaccayena paccayo
dve  mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ sahajātapaccayena paccayo mahābhūtā
upādārūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  utusamuṭṭhānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ
tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  tayo  mahābhūtā
ekassa  mahābhūtassa  sahajātapaccayena  paccayo  dve  mahābhūtā
dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo mahābhūtā upādārūpānaṃ
sahajātapaccayena   paccayo   asaññasattānaṃ   ekaṃ   mahābhūtaṃ
tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  tayo  mahābhūtā
ekassa  mahābhūtassa  sahajātapaccayena  paccayo  dve  mahābhūtā
dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ
upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [526]  Kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa
sahajātapaccayena paccayo kusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [527] Akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa
sahajātapaccayena paccayo akusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [528]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  aññamaññapaccayena
paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena
paccayo   tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  aññamaññapaccayena
paccayo   dve   khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  aññamaññapaccayena
paccayo.
   [529]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa aññamaññapaccayena
paccayo   akusalo   eko   khandho   tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ
aññamaññapaccayena   paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa
aññamaññapaccayena   paccayo   dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ
aññamaññapaccayena paccayo.
   [530] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa aññamaññapaccayena
paccayo   vipākābyākato   kiriyābyākato   eko   khandho
tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ  aññamaññapaccayena  paccayo  tayo  khandhā
ekassa   khandhassa  aññamaññapaccayena  paccayo  dve  khandhā
Dvinnaṃ   khandhānaṃ   aññamaññapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe
vipākābyākato  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  vatthussa  ca
aññamaññapaccayena   paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa
vatthussa  ca  aññamaññapaccayena  paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ
khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo
   {530.1}  khandhā  vatthussa  aññamaññapaccayena  paccayo vatthu
khandhānaṃ  aññamaññapaccayena  paccayo  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ
mahābhūtānaṃ  aññamaññapaccayena  paccayo  tayo  mahābhūtā  ekassa
mahābhūtassa  aññamaññapaccayena  paccayo  dve  mahābhūtā  dvinnaṃ
mahābhūtānaṃ  aññamaññapaccayena  paccayo  bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ
... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ
aññamaññapaccayena  paccayo  tayo  mahābhūtā  ekassa  mahābhūtassa
aññamaññapaccayena  paccayo  dve  mahābhūtā  dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ
aññamaññapaccayena paccayo.
   [531]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  nissayapaccayena
paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  nissayapaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  nissayapaccayena  paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [532]  Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa nissayapaccayena
paccayo  kusalā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  nissayapaccayena
paccayo.
   [533]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  tayo  khandhā
ekassa   khandhassa   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  nissayapaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
nissayapaccayena paccayo.
   [534]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  nissayapaccayena
paccayo  akusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ nissayapaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  nissayapaccayena  paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [535]  Akusalo  dhammo  abyākatassa dhammassa nissayapaccayena
paccayo  akusalā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  nissayapaccayena
paccayo.
   [536]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  akusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  tayo  khandhā
ekassa  khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena
paccayo.
   [537]  Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa nissayapaccayena
Paccayo  vipākābyākato  kiriyābyākato  eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  tayo
khandhā  ekassa  khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ nissayapaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
nissayapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākato  eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  nissayapaccayena
paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa kaṭattā ca rūpānaṃ nissayapaccayena
paccayo
   {537.1}  dve  khandhā  dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ
nissayapaccayena  paccayo  khandhā  vatthussa  nissayapaccayena  paccayo
vatthu  khandhānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ
mahābhūtānaṃ nissayapaccayena paccayo tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa
nissayapaccayena  paccayo  dve  mahābhūtā  dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ
nissayapaccayena   paccayo  mahābhūtā  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kaṭattārūpānaṃ  upādārūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  bāhiraṃ  ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  tayo  mahābhūtā
ekassa  mahābhūtassa  nissayapaccayena  paccayo  dve  mahābhūtā
dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ
upādārūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
nissayapaccayena  paccayo  sotāyatanaṃ  ...  ghānāyatanaṃ  ...
Jivhāyatanaṃ  ...  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa nissayapaccayena paccayo
vatthu  vipākābyākatānaṃ  kiriyābyākatānaṃ  khandhānaṃ  nissayapaccayena
paccayo.
   [538]  Abyākato  dhammo  kusalassa  dhammassa nissayapaccayena
paccayo vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [539]  Abyākato  dhammo  akusalassa dhammassa nissayapaccayena
paccayo vatthu akusalānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [540]  Kusalo  ca  abyākato  ca dhammā kusalassa dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  kusalo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  nissayapaccayena  paccayo tayo khandhā ca vatthu ca ekassa
khandhassa  nissayapaccayena  paccayo  dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ
khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [541]  Kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa
nissayapaccayena paccayo kusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [542]  Akusalo  ca abyākato ca dhammā akusalassa dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  akusalo  eko  khandho  ca  vatthu  ca
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  tayo  khandhā  ca
vatthu  ca  ekassa  khandhassa  nissayapaccayena  paccayo dve khandhā
ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [543] Akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa
nissayapaccayena paccayo akusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [544]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo.
   {544.1}  Ārammaṇūpanissayo:  dānaṃ  datvā sīlaṃ samādiyitvā
uposathakammaṃ  katvā  taṃ  garuṃ  katvā paccavekkhati pubbe suciṇṇāni
garuṃ katvā paccavekkhati jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati
sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti
sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti.
   {544.2} Anantarūpanissayo: purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  kusalānaṃ  khandhānaṃ  upanissayapaccayena  paccayo  anulomaṃ
gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu  maggassa vodānaṃ maggassa
upanissayapaccayena paccayo.
   {544.3} Pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati
uposathakammaṃ karoti jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ uppādeti
abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti sīlaṃ ... Sutaṃ ... Cāgaṃ ... Paññaṃ
upanissāya  dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati  uposathakammaṃ karoti jhānaṃ
uppādeti  vipassanaṃ  uppādeti  maggaṃ uppādeti abhiññaṃ uppādeti
samāpattiṃ  uppādeti  saddhā  ...  sīlaṃ  sutaṃ  cāgo  ...
Paññā  saddhāya  sīlassa  sutassa  cāgassa paññāya upanissayapaccayena
paccayo
   {544.4}  paṭhamassa  jhānassa  parikammaṃ  paṭhamassa  jhānassa
upanissayapaccayena  paccayo  dutiyassa  jhānassa  parikammaṃ  dutiyassa
jhānassa  upanissayapaccayena  paccayo  tatiyassa  jhānassa  parikammaṃ
tatiyassa  jhānassa  upanissayapaccayena  paccayo  catutthassa  jhānassa
parikammaṃ   catutthassa   jhānassa   upanissayapaccayena   paccayo
ākāsānañcāyatanassa     parikammaṃ     ākāsānañcāyatanassa
upanissayapaccayena    paccayo    viññānañcāyatanassa   parikammaṃ
viññāṇañcāyatanassa  upanissayapaccayena  paccayo  ākiñcaññāyatanassa
parikammaṃ    ākiñcaññāyatanassa    upanissayapaccayena   paccayo
nevasaññānāsaññāyatanassa    parikammaṃ    nevasaññānāsaññāyatanassa
upanissayapaccayena paccayo
   {544.5}  paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyassa  jhānassa  upanisayapaccayena
paccayo  .pe. catutthaṃ jhānaṃ ākāsānañcāyatanassa ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa     viññāṇañcātayanaṃ     ākiñcaññāyatanassa
ākiñcaññāyatanaṃ    nevasaññānāsaññāyatanassa    upanissayapaccayena
paccayo  dibbassa cakkhussa parikammaṃ dibbassa cakkhussa upanissayapaccayena
paccayo  dibbāya  sotadhātuyā  parikammaṃ  dibbāya  sotadhātuyā
upanissayapaccayena  paccayo  iddhividhañāṇassa  parikammaṃ  iddhividhañāṇassa
upanissayapaccayena    paccayo    cetopariyañāṇassa    parikammaṃ
cetopariyañāṇassa  upanissayapaccayena  paccayo pubbenivāsānussatiñāṇassa
Parikammaṃ     pubbenivāsānussatiñāṇassa     upanissayapaccayena
paccayo    yathākammūpagañāṇassa   parikammaṃ   yathākammūpagañāṇassa
upanissayapaccayena paccayo
   {544.6}   anāgataṃsañāṇassa   parikammaṃ   anāgataṃsañāṇassa
upanissayapaccayena  paccayo  dibbaṃ  cakkhu  dibbāya  sotadhātuyā
upanissayapaccayena   paccayo   dibbā  sotadhātu  iddhividhañāṇassa
upanissayapaccayena   paccayo   iddhividhañāṇaṃ   cetopariyañāṇassa
upanissayapaccayena  paccayo  cetopariyañāṇaṃ  pubbenivāsānussatiñāṇassa
upanissayapaccayena      paccayo      pubbenivāsānussatiñāṇaṃ
yathākammūpagañāṇassa upanissayapaccayena paccayo
yathākammūpagañāṇaṃ   anāgataṃsañāṇassa   upanissayapaccayena   paccayo
paṭhamassa  maggassa  parikammaṃ  paṭhamassa  maggassa  upanissayapaccayena
paccayo  dutiyassa maggassa parikammaṃ dutiyassa maggassa upanissayapaccayena
paccayo   tatiyassa   maggassa   parikammaṃ   tatiyassa   maggassa
upanissayapaccayena paccayo
   {544.7}  catutthassa  maggassa  parikammaṃ  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  paṭhamo  maggo  dutiyassa  maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  dutiyo  maggo  tatiyassa  maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  tatiyo  maggo  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  sekkhā  maggaṃ  upanissāya  anuppannaṃ
samāpattiṃ  uppādenti  uppannaṃ  samāpajjanti  saṅkhāre  aniccato
dukkhato    anattato    vipassanti    maggo    sekkhānaṃ
Atthapaṭisambhidāya      dhammapaṭisambhidāya     niruttipaṭisambhidāya
paṭibhāṇapaṭisambhidāya    ṭhānāṭhānakosallassa    upanissayapaccayena
paccayo.
   [545]  Kusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  ārammaṇūpanissayo  pakatūpanissayo  .  ārammaṇūpanissayo:
dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā
assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi
uppajjati  pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ
katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ
garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi uppajjati.
   {545.1} Pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ
gaṇhāti sīlaṃ ... Sutaṃ ... Cāgaṃ ... Paññaṃ upanissāya mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ
gaṇhāti saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo ... Paññā rāgassa dosassa mohassa
mānassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [546]  Kusalo  dhammo abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Ārammaṇūpanissayo:  arahā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ  katvā
paccavekkhati.
   {546.1}  Anantarūpanissayo:  kusalaṃ  vuṭṭhānassa maggo phalassa
sekkhānaṃ  anulomaṃ  phalasamāpattiyā  nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññā-
nāsaññāyatanakusalaṃ phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {546.2}  Pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti
paritāpeti pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti sīlaṃ ... Sutaṃ ... Cāgaṃ ...
Paññaṃ  upanissāya  attānaṃ  ātāpeti paritāpeti pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ
paccanubhoti saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo ... paññā kāyikassa sukhassa
kāyikassa  dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena  paccayo kusalaṃ
kammaṃ  vipākassa upanissaya paccayena paccayo arahā maggaṃ upanissāya
anuppannaṃ  kiriyasamāpattiṃ  uppādeti  uppannaṃ  samāpajjati  saṅkhāre
aniccato  dukkhato anattato vipassati maggo arahato atthapaṭisambhidāya
dhammapaṭisambhidāya     niruttipaṭisambhidāya     paṭibhāṇapaṭisambhidāya
ṭhānāṭhānakosallassa    upanissayapaccayena    paccayo   maggo
phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [547]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo.
   {547.1}  Ārammaṇūpanissayo:  rāgaṃ  garuṃ  katvā assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati diṭṭhiṃ garuṃ
katvā  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  .  anantarūpanissayo:  purimā  purimā  akusalā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  akusalānaṃ  khandhānaṃ  upanissayapaccayena
paccayo.
   {547.2}  Pakatūpanissayo: rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati adinnaṃ
ādiyati  musā  bhaṇati  pisuṇaṃ  bhaṇati  pharusaṃ  phaṇati  samphaṃ  palapati
Sandhiṃ  chindati  nillopaṃ  harati  ekāgārikaṃ karoti paripanthe tiṭṭhati
paradāraṃ  gacchati  gāmaghātaṃ  karoti  nigamaghātaṃ karoti mātaraṃ jīvitā
voropeti  pitaraṃ  jīvitā  voropeti  arahantaṃ  jīvitā  voropeti
duṭṭhena  cittena  tathāgatassa  lohitaṃ uppādeti saṅghaṃ bhindati dosaṃ
upanissāya ... mohaṃ upanissāya mānaṃ upanissāya diṭṭhiṃ upanissāya ...
Patthanaṃ  upanissāya  pāṇaṃ  hanati  .pe. saṅghaṃ bhindati rāgo ...
Doso  moho māno diṭṭhi ... patthanā rāgassa dosassa mohassa
mānassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [548]  Pāṇātipāto pāṇātipātassa upanissayapaccayena paccayo
pāṇātipāto  adinnādānassa ... kāmesu micchācārassa musāvādassa
pisuṇāvācāya    pharusavācāya    samphappalāpassa    abhijjhāya
byāpādassa ... micchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo. Adinnādānaṃ
adinnādānassa  kāmesu  micchācārassa  musāvādassa  . saṅkhittaṃ .
Micchādiṭṭhiyā  pāṇātipātassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  cakkaṃ
bandhitabbaṃ.
   [549] Kāmesu micchācāro ... Musāvādo pisuṇāvācā pharusavācā
samphappalāpo  abhijjhā  byāpādo ... . micchādiṭṭhi micchādiṭṭhiyā
upanissayapaccayena   paccayo   micchādiṭṭhi  pāṇātipātassa  ...
Adinnādānassa  kāmesu  micchācārassa  musāvādassa  pisuṇāvācāya
pharusavācāya samphappalāpassa abhijjhāya ... Byāpādassa upanissayapaccayena
Paccayo.
   [550]   Mātughātakammaṃ  mātughātakammassa  upanissayapaccayena
paccayo  mātughātakammaṃ  pitughātakammassa  ...  arahantaghātakammassa
ruhiruppādakammassa saṅghabhedakammassa ... Niyatamicchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena
paccayo  .  pitughātakammaṃ  pitughātakammassa  ...  arahantaghātakammassa
ruhiruppādakammassa   saṅghabhedakammassa   niyatamicchādiṭṭhiyā   ...
Mātughātakammassa  upanissayapaccayena  paccayo . arahantaghātakammaṃ ...
Ruhiruppādakammaṃ  ...  saṅghabhedakammaṃ  ...  . niyatamicchādiṭṭhi ...
Niyatamicchādiṭṭhiyā   upanissayapaccayena   paccayo   niyatamicchādiṭṭhi
mātughātakammassa  upanissayapaccayena  paccayo  pitughātakammassa  ...
Arahantaghātakammassa  ...  ruhiruppādakammassa  ...  saṅghabhedakammassa
upanissayapaccayena paccayo. Cakkaṃ kātabbaṃ.
   [551]  Akusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  pakatūpanissayo:  rāgaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  sīlaṃ
samādiyati  uposathakammaṃ  karoti  jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti
maggaṃ  uppādeti abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti dosaṃ ...
Mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ ... patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati
uposathakammaṃ  karoti  jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ  uppādeti  maggaṃ
uppādeti  abhiññaṃ  uppādeti samāpattiṃ uppādeti . rāgo ...
Doso  moho  māno  diṭṭhi ... patthanā saddhāya sīlassa sutassa
Cāgassa paññāya upanissayapaccayena paccayo.
   {551.1}  Pāṇaṃ hantvā tassa paṭighātatthāya dānaṃ deti sīlaṃ
samādiyati  uposathakammaṃ  karoti  jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti
maggaṃ  uppādeti  abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti . adinnaṃ
ādiyitvā  ...  musā bhaṇitvā pisuṇaṃ bhaṇitvā pharusaṃ bhaṇitvā samphaṃ
palapitvā  sandhiṃ  chinditvā  nillopaṃ  haritvā  ekāgārikaṃ karitvā
paripanthe  ṭhatvā paradāraṃ gantvā gāmaghātaṃ karitvā ... nigamaghātaṃ
karitvā  tassa  paṭighātatthāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ
karoti  jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ  uppādeti  maggaṃ  uppādeti
abhiññaṃ  uppādeti  samāpattiṃ  uppādeti  .  mātaraṃ  jīvitā
voropetvā  tassa  paṭighātatthāya  dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati
uposathakammaṃ  karoti  .  pitaraṃ  jīvitā voropetvā ... arahantaṃ
jīvitā voropetvā ... Duṭṭhena cittena tathāgatassa lohitaṃ uppādetvā
...  saṅghaṃ  bhinditvā  tassa  paṭighātatthāya  dānaṃ  deti  sīlaṃ
samādiyati uposathakammaṃ karoti.
   [552]  Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  anantarūpanissayo:
akusalaṃ  vuṭṭhānassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  pakatūpanissayo:
rāgaṃ  upanissāya  attānaṃ  ātāpeti  paritāpeti  pariyiṭṭhimūlakaṃ
dukkhaṃ paccanubhoti dosaṃ ... mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ ... Patthanaṃ upanissāya
Attānaṃ  ātāpeti  paritāpeti  pariyiṭṭhimūlakaṃ  dukkhaṃ  paccanubhoti .
Rāgo ... doso moho māno diṭṭhi ... Patthanā kāyikassa sukhassa
kāyikassa  dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena  paccayo .
Akusalaṃ kammaṃ vipākassa upanissayapaccayena paccayo.
   [553]   Abyākato   dhammo   abyākatassa   dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo.
   {553.1} Ārammaṇūpanissayo: arahā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati
nibbānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati nibbānaṃ phalassa upanissayapaccayena
paccayo  .  anantarūpanissayo:  purimā  purimā  vipākābyākatā
kiriyābyākatā   khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  vipākābyākatānaṃ
kiriyābyākatānaṃ   khandhānaṃ   upanissayapaccayena  paccayo  bhavaṅgaṃ
āvajjanāya  kiriyaṃ  vuṭṭhānassa  arahato  anulomaṃ  phalasamāpattiyā
nirodhā   vuṭṭhahantassa  nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ  phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   {553.2}   Pakatūpanissayo:   kāyikaṃ   sukhaṃ   kāyikassa
sukhassa   kāyikassa  dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo  kāyikaṃ  dukkhaṃ  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa
phalasamāpattiyā   upanissayapaccayena   paccayo   utu   kāyikassa
sukhassa   kāyikassa   dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo  bhojanaṃ  kāyikassa  sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena   paccayo   senāsanaṃ   kāyikassa   sukhassa
Kāyikassa   dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena  paccayo
kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ utu bhojanaṃ ... senāsanaṃ kāyikassa
sukhassa   kāyikassa   dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo  phalasamāpattiyā  kāyikassa  sukhassa upanissayapaccayena paccayo
arahā  kāyikaṃ  sukhaṃ  upanissāya  anuppannaṃ kiriyasamāpattiṃ uppādeti
uppannaṃ  samāpajjati  saṅkhāre  aniccato  dukkhato  anattato
vipassati  kāyikaṃ  dukkhaṃ ... utuṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya
anuppannaṃ  kiriyasamāpattiṃ  uppādeti  uppannaṃ  samāpajjati  saṅkhāre
aniccato dukkhato anattato vipassati.
   [554]  Abyākato  dhammo kusalassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo.
   {554.1} Ārammaṇūpanissayo: sekhā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti
nibbānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti  nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa
maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  . anantarūpanissayo: āvajjanā
kusalānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   {554.2} Pakatūpanissayo: kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ
samādiyati  uposathakammaṃ  karoti  jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti
maggaṃ  uppādeti  abhiññaṃ  uppādeti  samāpattiṃ  uppādeti kāyikaṃ
dukkhaṃ ... Utuṃ ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati
uposathakammaṃ karoti jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ uppādeti
Abhiññaṃ  uppādeti  samāpattiṃ  uppādeti  kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ
dukkhaṃ  utu  bhojanaṃ  ... senāsanaṃ saddhāya sīlassa sutassa cāgassa
paññāya upanissayapaccayena paccayo.
   [555]  Abyākato dhammo akusalassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo.
   {555.1}  Ārammaṇūpanissayo:  cakkhuṃ  garuṃ  katvā assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati sotaṃ ... Ghānaṃ
jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... Vatthuṃ vipākābyākate
kiriyābyākate  khandhe  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ
garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati diṭṭhi uppajjati . anantarūpanissayo:
āvajjanā akusalānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   {555.2}  Pakatūpanissayo:  kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati
adinnaṃ  ādiyati  musā  bhaṇati pisuṇaṃ bhaṇati pharusaṃ bhaṇati samphaṃ palapati
sandhiṃ chindati nillopaṃ harati ekāgārikaṃ karoti paripanthe tiṭṭhati paradāraṃ
gacchati  gāmaghātaṃ  karoti nigamaghātaṃ karoti mātaraṃ jīvitā voropeti
pitaraṃ  jīvitā voropeti arahantaṃ jīvitā voropeti duṭṭhena cittena
tathāgatassa lohitaṃ uppādeti saṅghaṃ bhindati kāyikaṃ dukkhaṃ ... Utuṃ ...
Bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati. Saṅkhittaṃ. Saṅghaṃ bhindati.
Kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ utu bhojanaṃ ... Senāsanaṃ rāgassa dosassa
mohassa mānassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [556] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
arahā  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  sotaṃ ...
Ghānaṃ  jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... vatthuṃ
aniccato  dukkhato  anattato  vipassati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati
dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  .  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
purejātapaccayena  paccayo  saddāyatanaṃ  sotaviññāṇassa  gandhāyatanaṃ
ghānaviññāṇassa   rasāyatanaṃ   jivhāviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   purejātapaccayena  paccayo  .  vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  purejātapaccayena  paccayo  sotāyatanaṃ
sotaviññāṇassa    ghānāyatanaṃ    ghānaviññāṇassa    jivhāyatanaṃ
jivhāviññāṇassa   kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   purejātapaccayena
paccayo   vatthu   vipākābyākatānaṃ   kiriyābyākatānaṃ  khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   [557]  Abyākato  dhammo kusalassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
sekkhā  vā  puthujjanā  vā  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti  sotaṃ  ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase
phoṭṭhabbe  ...  vatthuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
dibbena  cakkhunā rūpaṃ passanti dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti .
Vatthupurejātaṃ: vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [558]  Abyākato dhammo akusalassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati diṭṭhi
uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ  uppajjati  domanassaṃ
uppajjati  sotaṃ  ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase
phoṭṭhabbe  ...  vatthuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha rāgo
uppajjati  diṭṭhi  uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati
domanassaṃ  uppajjati  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu  akusalānaṃ  khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   [559]  Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo  pacchājātā:  kusalā  khandhā  purejātassa imassa kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [560] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo   pacchājātā:   akusalā   khandhā   purejātassa
imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [561] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo    pacchājātā:    vipākābyākatā   kiriyābyākatā
khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [562]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  āsevanapaccayena
Paccayo  purimā  purimā  kusalā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
kusalānaṃ  khandhānaṃ  āsevanapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa
anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena
paccayo.
   [563]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo  purimā  purimā  akusalā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
akusalānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo.
   [564] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo   purimā   purimā  kiriyābyākatā  khandhā  pacchimānaṃ
pacchimānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo.
   [565]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa kammapaccayena paccayo
kusalā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [566]  Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  kusalā  cetanā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
kusalā  cetanā  vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo.
   [567]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
kammapaccayena  paccayo  kusalā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [568]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  akusalā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   [569]  Akusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  akusalā  cetanā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
akusalā  cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo.
   [570]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
kammapaccayena  paccayo  akusalā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [571]  Abyākato  dhammo abyākatassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  vipākābyākatā  kiriyābyākatā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe
vipākābyākatā   cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   kaṭattā
ca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  cetanā  vatthussa kammapaccayena
paccayo.
   [572]  Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo   vipākābyākato  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  vipākapaccayena  paccayo  tayo  khandhā
Ekassa  khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena
paccayo   paṭisandhikkhaṇe   vipākābyākato   eko   khandho
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  vipākapaccayena  paccayo
tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena
paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena
paccayo khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo.
   [573] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa āhārapaccayena paccayo
kusalā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo.
   [574]  Kusalo  dhammo  abyākatassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo  kusalā  āhārā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ āhārapaccayena
paccayo.
   [575]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
āhārapaccayena  paccayo  kusalā  āhārā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo.
   [576]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa āhārapaccayena
paccayo  akusalā  āhārā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ āhārapaccayena
paccayo.
   [577]  Akusalo  dhammo abyākatassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo  akusalā  āhārā  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena
Paccayo.
   [578]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
āhārapaccayena  paccayo  akusalā  āhārā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo.
   [579] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo  vipākābyākatā  kiriyābyākatā  āhārā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe
vipākābyākatā   āhārā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  kaṭattā
ca  rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  kabaḷiṃkāro  āhāro imassa
kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   [580]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  indriyapaccayena
paccayo  kusalā  indriyā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  indriyapaccayena
paccayo.
   [581]  Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa indriyapaccayena
paccayo  kusalā  indriyā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ indriyapaccayena
paccayo.
   [582]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
indriyapaccayena  paccayo  kusalā  indriyā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [583]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa indriyapaccayena
Paccayo  akusalā  indriyā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ indriyapaccayena
paccayo.
   [584]  Akusalo  dhammo abyākatassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo  akusalā  indriyā  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ indriyapaccayena
paccayo.
   [585]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
indriyapaccayena  paccayo  akusalā  indriyā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [586] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo    vipākābyākatā    kiriyābyākatā    indriyā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  indriyapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākatā  indriyā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo cakkhundriyaṃ
cakkhuviññāṇassa  indriyapaccayena  paccayo  sotindriyaṃ  sotaviññāṇassa
indriyapaccayena    paccayo    ghānindriyaṃ    ghānaviññāṇassa
indriyapaccayena  paccayo  jivhindriyaṃ jivhāviññāṇassa indriyapaccayena
paccayo    kāyindriyaṃ    kāyaviññāṇassa    indriyapaccayena
paccayo rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [587]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa jhānapaccayena paccayo
kusalāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo.
   [588]  Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa  jhānapaccayena
paccayo  kusalāni  jhānaṅgāni  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ jhānapaccayena
paccayo.
   [589]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
jhānapaccayena  paccayo  kusalāni  jhānaṅgāni  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
   [590]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  jhānapaccayena
paccayo  akusalāni  jhānaṅgāni  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ jhānapaccayena
paccayo.
   [591]  Akusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa jhānapaccayena
paccayo  akusalāni  jhānaṅgāni  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena
paccayo.
   [592]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
jhānapaccayena  paccayo  akusalāni  jhānaṅgāni  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
   [593]  Abyākato  dhammo abyākatassa dhammassa jhānapaccayena
paccayo  vipākābyākatāni  kiriyābyākatāni  jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   jhānapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākatāni  jhānaṅgāni  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā ca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
   [594]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa maggapaccayena paccayo
kusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo.
   [595]  Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa  maggapaccayena
paccayo  kusalāni  maggaṅgāni  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ maggapaccayena
paccayo.
   [596]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
maggapaccayena  paccayo  kusalāni  maggaṅgāni  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo.
   [597]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  maggapaccayena
paccayo  akusalāni  maggaṅgāni  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ maggapaccayena
paccayo.
   [598]  Akusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa maggapaccayena
paccayo  akusalāni  maggaṅgāni  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ maggapaccayena
paccayo.
   [599]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
maggapaccayena  paccayo  akusalāni  maggaṅgāni  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo.
   [600]  Abyākato  dhammo abyākatassa dhammassa maggapaccayena
paccayo  vipākābyākatāni  kiriyābyākatāni  maggaṅgāni sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   maggapaccayena  paccayo
Paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākatāni  maggaṅgāni  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā ca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo.
   [601]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  sampayuttapaccayena
paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena
paccayo   tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  sampayuttapaccayena
paccayo   dve   khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  sampayuttapaccayena
paccayo.
   [602]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa sampayuttapaccayena
paccayo  akusalo  eko  khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa sampayuttapaccayena paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo.
   [603] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa sampayuttapaccayena
paccayo   vipākābyākato   kiriyābyākato   eko   khandho
tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ  sampayuttapaccayena  paccayo  tayo  khandhā
ekassa  khandhassa  sampayuttapaccayena  paccayo  dve  khandhā dvinnaṃ
khandhānaṃ  sampayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākato
eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  sampayuttapaccayena  paccayo
tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  sampayuttapaccayena  paccayo  dve
khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo.
   [604]  Kusalo  dhammo abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena
Paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  kusalā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo . pacchājātā:
kusalā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [605]  Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  akusalā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo . pacchājātā:
akusalā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [606] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo   sahajātaṃ   purejātaṃ   pacchājātaṃ   .  sahajātā:
vipākābyākatā  kiriyābyākatā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākatā  khandhā
kaṭattārūpānaṃ   vippayuttapaccayena   paccayo   khandhā   vatthussa
vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo .
Purejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  vippayuttapaccayena  paccayo
sotāyatanaṃ  sotaviññāṇassa  vippayuttapaccayena  paccayo  ghānāyatanaṃ
ghānaviññāṇassa    vippayuttapaccayena    paccayo    jivhāyatanaṃ
jivhāviññāṇassa    vippayuttapaccayena    paccayo   kāyāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa  vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu  vipākābyākatānaṃ
Kiriyābyākatānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā:
vipākābyākatā  kiriyābyākatā  khandhā  purejātassa imassa kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [607]  Abyākato  dhammo kusalassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  purejātaṃ:  vatthu  kusalānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [608]  Abyākato dhammo akusalassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  purejātaṃ:  vatthu  akusalānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [609]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo
kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo
tayo  khandhā  ekassa  khandhassa atthipaccayena paccayo dve khandhā
dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [610]  Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  kusalā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
kusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [611]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  tayo  khandhā
Ekassa  khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena paccayo
dve   khandhā   dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [612]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  akusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  atthipaccayena  paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [613]  Akusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  akusalā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
akusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [614]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo  akusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  tayo  khandhā
ekassa  khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena paccayo
dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [615]  Abyākato  dhammo abyākatassa dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ .
Sahajāto:  vipākābyākato  kiriyābyākato  eko  khandho tiṇṇannaṃ
Khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  tayo
khandhā  ekassa  khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
atthipaccayena   paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākato  eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  kaṭattā  ca  rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā
ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo
   {615.1} khandhā vatthussa atthipaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ
atthipaccayena   paccayo  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ
atthipaccayena paccayo tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa atthipaccayena
paccayo  dve  mahābhūtā  dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo
mahābhūtā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  upādārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  atthipaccayena
paccayo  tayo  mahābhūtā  ekassa mahābhūtassa atthipaccayena paccayo
dve  mahābhūtā  dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo mahābhūtā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  upādārūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo.
   {615.2} Purejātaṃ: arahā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato
vipassati  sotaṃ  ...  ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase
Phoṭṭhabbe  ...  vatthuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ
suṇāti   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   atthipaccayena   paccayo
saddāyatanaṃ   .pe.   gandhāyatanaṃ   rasāyatanaṃ   phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa  atthipaccayena  paccayo  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
atthipaccayena    paccayo    sotāyatanaṃ    sotaviññāṇassa
ghānāyatanaṃ    ghānaviññāṇassa    jivhāyatanaṃ   jivhāviññāṇassa
kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   atthipaccayena   paccayo   vatthu
vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {615.3}  Pacchājātā: vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā
purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Kabaḷiṃkāro āhāro
imassa  kāyassa atthipaccayena paccayo . rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [616]  Abyākato  dhammo  kusalassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  purejātaṃ:  sekkhā  vā  puthujjanā  vā cakkhuṃ aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  sotaṃ  ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe
sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... vatthuṃ aniccato dukkhato anattato
vipassanti  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passanti  dibbāya  sotadhātuyā
saddaṃ suṇanti. Vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [617]  Abyākato  dhammo  akusalassa  dhammassa atthipaccayena
Paccayo  purejātaṃ:  cakkhuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha
rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ
uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe
sadde  gandhe  rase  phoṭṭhabbe  ... vatthuṃ assādeti abhinandati
taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  .pe.  domanassaṃ  uppajjati .
Vatthu akusalānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [618]  Kusalo  ca  abyākato  ca dhammā kusalassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto:  kusalo
eko  khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo  .pe.  dve  khandhā  ca  vatthu  ca  dvinnaṃ  khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [619]  Kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ .
Sahajātā:  kusalā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā: kusalā khandhā ca
kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa kāyassa atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  kusalā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [620]  Akusalo  ca abyākato ca dhammā akusalassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto: akusalo
Eko  khandho  ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo
tayo  khandhā  ca  vatthu ca ekassa khandhassa atthipaccayena paccayo
dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [621] Akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ .
Sahajātā:  akusalā  khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  akusalā  khandhā  ca
kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa kāyassa atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  akusalā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo
   [622]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa natthipaccayena paccayo
purimā  purimā  kusalā  khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ
natthipaccayena  paccayo  .  saṅkhittaṃ  .  yathā anantarapaccayaṃ evaṃ
vitthāretabbaṃ.
   [623]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa vigatapaccayena paccayo
purimā  purimā  kusalā  khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ khandhānaṃ
vigatapaccayena  paccayo  .  saṅkhittaṃ  .  yathā anantarapaccayaṃ evaṃ
vitthāretabbaṃ.
   [624]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  avigatapaccayena
paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  avigatapaccayena
Paccayo  tayo  khandhā  ekassa khandhassa avigatapaccayena paccayo .
Dve  khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ avigatapaccayena paccayo . saṅkhittaṃ .
Yathā atthipaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Pañhāvārassa vibhaṅgo niṭṭhito.
         Pañhāvārassa anulomagaṇanā
            hetumūlakaṃ
   [625]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  dasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  nava  aññamaññe
tīṇi  nissaye  terasa  upanissaye  nava purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  tīṇi  kamme  satta vipāke ekaṃ āhāre satta
indriye  satta  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi
vippayutte  pañca  atthiyā  terasa  natthiyā  satta  vigate  satta
avigate terasa.
   [626]  Hetupaccayā  adhipatiyā cattāri ... sahajāte satta
aññamaññe  tīṇi  nissaye  satta  vipāke  ekaṃ indriye cattāri
jhāne  cattāri  magge  cattāri  sampayutte  tīṇi vippayutte tīṇi
atthiyā satta avigate satta.
   [627]    Hetusahajātanissayaatthiavigatanti    satta   .
Hetusahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti tīṇi.
Hetusahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     tīṇi    .
Hetusahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti
Tīṇi.
   {627.1}   Hetusahajātanissayavipākaatthiavigatanti   ekaṃ  .
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti     ekaṃ     .
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  .  hetusahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {627.2}  Hetusahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  cattāri .
Hetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggaatthiavigatanti    dve    .
Hetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti
dve.
   {627.3} Hetusahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
dve  .  hetusahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti  ekaṃ .
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
ekaṃ    .    hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  ekaṃ  .  hetusahajātanissayavipākaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ  .  hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
maggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {627.4} Hetuadhipatisahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti
cattāri   .   hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  dve  .  hetuadhipatisahajātanissayaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti dve.
   {627.5} Hetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
ekaṃ   .   hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti
Ekaṃ    .    hetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti ekaṃ.
           Hetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Ārammaṇamūlakaṃ
   [628]  Ārammaṇapaccayā  adhipatiyā  satta ... nissaye tīṇi
upanissaye  satta  purejāte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā tīṇi
avigate tīṇi.
   [629]  Ārammaṇaadhipatiupanissayanti  satta . ārammaṇapurejāta-
atthiavigatanti  tīṇi  .  ārammaṇanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti
tīṇi   .  ārammaṇaadhipatiupanissayapurejātaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Ārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
            Adhipatimūlakaṃ
   [630]  Adhipatipaccayā hetuyā cattāri ... ārammaṇe satta
sahajāte  satta  aññamaññe  tīṇi  nissaye  aṭṭha  upanissaye
satta purejāte ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta
magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  cattāri atthiyā aṭṭha
avigate aṭṭha.
   [631]  Adhipatiatthiavigatanti  aṭṭha  . adhipatinissayaatthiavigatanti
aṭṭha. Adhipatinissayavippayuttaatthiavigatanti cattāri.
   {631.1}  Adhipatiārammaṇaupanissayanti  satta . adhipatiārammaṇa-
upanissayapurejātaatthiavigatanti   ekaṃ   .  adhipatiārammaṇanissaya-
upanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {631.2}   Adhipatisahajātanissayaatthiavigatanti   satta  .
Adhipatisahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     tīṇi    .
Adhipatisahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {631.3}   Adhipatisahajātanissayavipākaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ. Adhipatisahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {631.4}  Adhipatisahajātanissayaāhāraindriyaatthiavigatanti satta .
Adhipatisahajātaaññamaññanissayaāhāraindriyasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi.
   {631.5} Adhipatisahajātanissayaāhāraindriyavippayuttaatthi-
avigatanti   tīṇi   .  adhipatisahajātanissayavipākaāhāraindriyaatthi-
avigatanti   ekaṃ   .   adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaāhāra-
indriyasampayuttaatthiavigatanti  ekaṃ  .  adhipatisahajātanissayavipāka-
āhāraindriyavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {631.6}  Adhipatisahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  satta .
Adhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Adhipatisahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {631.7} Adhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
ekaṃ    .   adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti
Ekaṃ   .   adhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
ekaṃ.
   {631.8} Adhipatihetusahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti
cattāri     .     adhipatihetusahajātaaññamaññanissayaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti   dve  .  adhipatihetusahajātanissayaindriya-
maggavippayuttaatthiavigatanti dve.
   {631.9} Adhipatihetusahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
ekaṃ    .    adhipatihetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti   ekaṃ   .  adhipatihetusahajātanissayavipāka-
indriyamaggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
            Anantaramūlakaṃ
   [632] Anantarapaccayā samanantare satta ... upanissaye satta
āsevane tīṇi kamme ekaṃ natthiyā satta vigate satta.
   [633]   Anantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti   satta  .
Anantarasamanantaraupanissayaāsevananatthivigatanti      tīṇi     .
Anantarasamanantaraupanissayakammanatthivigatanti ekaṃ.
            Samanantaramūlakaṃ
   [634] Samanantarapaccayā anantare satta ... upanissaye satta
āsevane tīṇi kamme ekaṃ natthiyā satta vigate satta.
   [635]   Samanantaraanantaraupanissayanatthivigatanti   satta  .
Samanantaraanantaraupanissayaāsevananatthivigatanti      tīṇi     .
Samanantaraanantaraupanissayakammanatthivigatanti ekaṃ.
            Sahajātamūlakaṃ
   [636]  Sahajātapaccayā  hetuyā  satta ... adhipatiyā satta
aññamaññe  tīṇi  nissaye nava kamme satta vipāke ekaṃ āhāre
satta  indriye  satta  jhāne  satta magge satta sampayutte tīṇi
vippayutte tīṇi atthiyā nava avigate nava.
   [637] Sahajātanissayaatthiavigatanti nava. Sahajātaaññamaññanissayaatthi-
avigatanti   tīṇi   .   sahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi    .   sahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti   tīṇi   .
Sahajātaaññamaññanissayavippayuttaatthiavigatanti      ekaṃ     .
Sahajātanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ . sahajātaaññamaññanissayavipākaatthi-
avigatanti  ekaṃ  .  sahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ   .   sahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti   ekaṃ  .
Sahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
            Aññamaññamūlakaṃ
   [638]  Aññamaññapaccayā  hetuyā  tīṇi  ... adhipatiyā tīṇi
sahajāte  tīṇi  nissaye  tīṇi  kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ
āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi
sampayutte tīṇi vippayutte ekaṃ atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [639]   Aññamaññasahajātanissayaatthiavigatanti   tīṇi   .
Aññamaññasahajātanissayasampayuttaatthiavigatanti      tīṇi     .
Aññamaññasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti      ekaṃ     .
Aññamaññasahajātanissayavipākaatthiavigatanti      ekaṃ     .
Aññamaññasahajātanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti     ekaṃ    .
Aññamaññasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
            Nissayamūlakaṃ
   [640] Nissayapaccayā hetuyā satta ... Ārammaṇe tīṇi adhipatiyā
aṭṭha  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi upanissaye ekaṃ purejāte
tīṇi  kamme  satta  vipāke  ekaṃ āhāre satta indriye satta
jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca
atthiyā terasa avigate terasa.
   [641]  Nissayaatthiavigatanti  terasa . nissayaadhipatiatthiavigatanti
aṭṭha . nissayaindriyaatthiavigatanti satta . nissayavippayuttaatthiavigatanti
pañca   .   nissayaadhipativippayuttaatthiavigatanti   cattāri  .
Nissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
Nissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
Nissayaārammaṇapurejātavippayuttaatthiavigatanti      tīṇi     .
Nissayaārammaṇaadhipatiupanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {641.1}  Nissayapurejātaindriyavippayuttaatthiavigatanti  ekaṃ .
Nissayasahajātaatthiavigatanti   nava   .   nissayasahajātaaññamaññaatthi-
avigatanti  tīṇi  . nissayasahajātaaññamaññasampayuttaatthiavigatanti tīṇi .
Nissayasahajātavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
Nissayasahajātaaññamaññavippayuttaatthiavigatanti      ekaṃ     .
Nissayasahajātavipākaatthiavigatanti ekaṃ.
Nissayasahajātaaññamaññavipākaatthiavigatanti      ekaṃ     .
Nissayasahajātaaññamaññavipākasampayuttaatthiavigatanti     ekaṃ    .
Nissayasahajātavipākavippayuttaatthiavigatanti      ekaṃ     .
Nissayasahajātaaññamaññavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
            Upanissayamūlakaṃ
   [642] Upanissayapaccayā ārammaṇe satta ... adhipatiyā satta
anantare  satta  samanantare  satta  nissaye  ekaṃ  purejāte
ekaṃ  āsevane  tīṇi  kamme  dve  vippayutte  ekaṃ  atthiyā
ekaṃ natthiyā satta vigate satta avigate ekaṃ.
   [643]    Upanissayaārammaṇaadhipatīti    satta    .
Upanissayaārammaṇaadhipatipurejātaatthiavigatanti     ekaṃ     .
Upanissayaārammaṇaadhipatinissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti   ekaṃ  .
Upanissayaanantarasamanantaranatthivigatanti satta.
Upanissayaanantarasamanantaraāsevananatthivigatanti      tīṇi     .
Upanissayakammanti dve. Upanissayaanantarasamanantarakammanatthivigatanti ekaṃ.
            Purejātamūlakaṃ
   [644]  Purejātapaccayā ārammaṇe tīṇi ... adhipatiyā ekaṃ
nissaye  tīṇi  upanissaye  ekaṃ  indriye  ekaṃ  vippayutte tīṇi
Atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [645]     Purejātaatthiavigatanti     tīṇi    .
Purejātanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
Purejātaārammaṇaatthiavigatanti tīṇi.
Purejātaārammaṇanissayavippayuttaatthiavigatanti      tīṇi     .
Purejātaārammaṇaadhipatiupanissayaatthiavigatanti     ekaṃ     .
Purejātaārammaṇaadhipatinissayaupanissayavippayuttaatthiavigatanti   ekaṃ  .
Purejātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
           Pacchājātamūlakaṃ
   [646]  Pacchājātapaccayā  vippayutte tīṇi ... atthiyā tīṇi
avigate tīṇi. Pacchājātavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
            Āsevanamūlakaṃ
   [647]  Āsevanapaccayā  anantare tīṇi ... samanantare tīṇi
upanissaye   tīṇi   natthiyā   tīṇi   vigate   tīṇi  .
Āsevanaanantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti tīṇi.
            Kammamūlakaṃ
   [648] Kammapaccayā anantare ekaṃ ... Samanantare ekaṃ sahajāte
satta  aññamaññe  tīṇi  nissaye  satta  upanissaye  dve vipāke
ekaṃ  āhāre  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi atthiyā
satta natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate satta.
   [649]  Kammaupanissayanti  dve  .  kammaanantarasamanantara-
upanissayanatthivigatanti  ekaṃ  .  kammasahajātanissayaāhāraatthiavigatanti
Satta     .     kammasahajātaaññamaññanissayaāhāraatthiavigatanti
tīṇi    .    kammasahajātaaññamaññanissayaāhārasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi    .    kammasahajātaaññamaññanissayaāhāravippayuttaatthiavigatanti
tīṇi   .   kammasahajātanissayavipākaāhāraatthiavigatanti  ekaṃ  .
Kammasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāraatthiavigatanti    ekaṃ   .
Kammasahajātaaññamaññanissayavipākaāhārasampayuttaatthiavigatanti   ekaṃ  .
Kammasahajātanissayavipākaāhāravippayuttaatthiavigatanti    ekaṃ   .
Kammasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāravippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
            Vipākamūlakaṃ
   [650] Vipākapaccayā hetuyā ekaṃ ... Adhipatiyā ekaṃ sahajāte
ekaṃ  aññamaññe  ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ āhāre ekaṃ
indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte
ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [651]  Vipākasahajātanissayaatthiavigatanti ekaṃ . vipākasahajāta-
aññamaññanissayaatthiavigatanti ekaṃ . Vipākasahajātaaññamaññanissayasampayutta-
atthiavitatanti   ekaṃ  .  vipākasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti
ekaṃ. Vipākasahajātaaññamaññanissayavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
            Āhāramūlakaṃ
   [652]  Āhārapaccayā  adhipatiyā satta ... sahajāte satta
aññamaññe  tīṇi  nissaye  satta  kamme  satta  vipāke  ekaṃ
indriye  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā satta
avigate satta.
   [653]     Āhāraatthiavigatanti     satta    .
Āhārasahajātanissayaatthiavigatanti satta.
Āhārasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti      tīṇi     .
Āhārasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     tīṇi    .
Āhārasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {653.1}  Āhārasahajātanissayavipākaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti     ekaṃ    .
Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti   ekaṃ   .
Āhārasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti     ekaṃ    .
Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
ekaṃ.
   {653.2}   Āhārasahajātanissayakammaatthiavigatanti  satta  .
Āhārasahajātaaññamaññanissayakammaatthiavigatanti     tīṇi     .
Āhārasahajātaaññamaññanissayakammasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Āhārasahajātanissayakammavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {653.3}  Āhārasahajātanissayakammavipākaatthiavigatanti  ekaṃ .
Āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākaatthiavigatanti    ekaṃ   .
Āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākasampayuttaatthiavigatanti
Ekaṃ    .    āhārasahajātanissayakammavipākavippayuttaatthiavigatanti
ekaṃ     .    āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākavippayutta-
atthiavigatanti ekaṃ.
   {653.4}  Āhārasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti  satta .
Āhārasahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti     tīṇi    .
Āhārasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Āhārasahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {653.5}  Āhārasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti ekaṃ .
Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyaatthiavigatanti    ekaṃ   .
Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  . āhārasahajātanissayavipākaindriyavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ .
Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyavippayuttaatthiavigatanti
ekaṃ.
   {653.6}  Āhāraadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti satta .
Āhāraadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Āhāraadhipatisahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {653.7} Āhāraadhipatisahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
ekaṃ   .   āhāraadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ  .  āhāraadhipatisahajātanissayavipākaindriya-
vippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
            Indriyamūlakaṃ
   [654]  Indriyapaccayā hetuyā cattāri ... adhipatiyā satta
sahajāte  satta  aññamaññe  tīṇi  nissaye  satta purejāte ekaṃ
vipāke  ekaṃ āhāre satta jhāne satta magge satta sampayutte
tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā satta avigate satta.
   [655]  Indriyaatthiavigatanti satta . indriyanissayaatthiavigatanti
satta   .   indriyanissayavippayuttaatthiavigatanti   tīṇi   .
Indriyanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti      ekaṃ     .
Indriyasahajātanissayaatthiavigatanti satta.
Indriyasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti      tīṇi     .
Indriyasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     tīṇi    .
Indriyasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {655.1}  Indriyasahajātanissayavipākaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti     ekaṃ    .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  .  indriyasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti  ekaṃ .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {655.2}   Indriyasahajātanissayamaggaatthiavigatanti  satta  .
Indriyasahajātaaññamaññanissayamaggaatthiavigatanti     tīṇi     .
Indriyasahajātaaññamaññanissayamaggasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Indriyasahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {655.3}  Indriyasahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti  ekaṃ .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākamaggaatthiavigatanti    ekaṃ   .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayuttaatthi-
avigatanti   ekaṃ  .  indriyasahajātanissayavipākamaggavippayuttaatthi-
avigatanti   ekaṃ   .   indriyasahajātaaññamaññanissayavipākamagga-
vippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {655.4}   Indriyasahajātanissayajhānaatthiavigatanti  satta  .
Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānaatthiavigatanti     tīṇi     .
Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Indriyasahajātanissayajhānavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {655.5}  Indriyasahajātanissayavipākajhānaatthiavigatanti  ekaṃ .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānaatthiavigatanti    ekaṃ   .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  .  indriyasahajātanissayavipākajhānavippayuttaatthiavigatanti  ekaṃ .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānavippayuttaatthiavigatanti
ekaṃ.
   {655.6}  Indriyasahajātanissayajhānamaggaatthiavigatanti  satta .
Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānamaggaatthiavigatanti     tīṇi    .
Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānamaggasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Indriyasahajātanissayajhānamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {655.7} Indriyasahajātanissayavipākajhānamaggaatthiavigatanti ekaṃ .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānamaggaatthiavigatanti   ekaṃ   .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānamaggasampayuttaatthi-
avigatanti   ekaṃ  .  indriyasahajātanissayavipākajhānamaggavippayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ   .   indriyasahajātaaññamaññanissayavipāka-
jhānamaggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {655.8}  Indriyasahajātanissayaāhāraatthiavigatanti  satta .
Indriyasahajātaaññamaññanissayaāhāraatthiavigatanti     tīṇi    .
Indriyasahajātaaññamaññanissayaāhārasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Indriyasahajātanissayaāhāravippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {655.9}  Indriyasahajātanissayavipākaāhāraatthiavigatanti ekaṃ .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāraatthiavigatanti    ekaṃ   .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhārasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  . indriyasahajātanissayavipākaāhāravippayuttaatthiavigatanti ekaṃ .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāravippayuttaatthiavigatanti
ekaṃ.
   {655.10} Indriyaadhipatisahajātanissayaāhāraatthiavigatanti
satta    .    indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayaāhārasampayutta-
atthiavigatanti  tīṇi  .  indriyaadhipatisahajātanissayaāhāravippayutta-
atthiavigatanti tīṇi.
   {655.11} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākaāhāraatthiavigatanti
ekaṃ   .   indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaāhārasampayutta-
atthiavigatanti  ekaṃ . indriyaadhipatisahajātanissayavipākaāhāravippayutta-
atthiavigatanti ekaṃ.
   {655.12} Indriyaadhipatisahajātanissayamaggaatthiavigatanti
Satta     .    indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti   tīṇi   .  indriyaadhipatisahajātanissayamaggavippayutta-
atthiavigatanti tīṇi.
   {655.13} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti
ekaṃ    .   indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayutta-
atthiavigatanti  ekaṃ  .  indriyaadhipatisahajātanissayavipākamaggavippayutta-
atthiavigatanti ekaṃ.
   {655.14}  Indriyahetusahajātanissayamaggaatthiavigatanti cattāri .
Indriyahetusahajātaaññamaññanissayamaggaatthiavigatanti    dve    .
Indriyahetusahajātaaññamaññanissayamaggasampayuttaatthiavigatanti
dve. Indriyahetusahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti dve.
   {655.15} Indriyahetusahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti
ekaṃ   .   indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipākamaggaatthiavigatanti
ekaṃ    .    indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayutta-
atthiavigatanti  ekaṃ  .  indriyahetusahajātanissayavipākamaggavippayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ  .  indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipāka-
maggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {655.16} Indriyahetuadhipatisahajātanissayamaggaatthiavigatanti
cattāri   .   indriyahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti  dve  .  indriyahetuadhipatisahajātanissayamaggavippayutta-
atthiavigatanti dve.
   {655.17} Indriyahetuadhipatisahajātanissayavipākamaggaatthi-
avigatanti   ekaṃ   .   indriyahetuadhipatisahajātaaññamaññanissaya-
vipākamaggasampayuttaatthiavigatanti
Ekaṃ    .    indriyahetuadhipatisahajātanissayavipākamaggavippayutta-
atthiavigatanti ekaṃ.
            Jhānamūlakaṃ
   [656]  Jhānapaccayā  sahajāte  satta  ... aññamaññe tīṇi
nissaye satta vipāke ekaṃ indriye satta magge satta sampayutte
tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā satta avigate satta.
   [657]    Jhānasahajātanissayaatthiavigatanti    satta   .
Jhānasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti tīṇi.
Jhānasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     tīṇi    .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {657.1} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti
ekaṃ  .  jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  .  jhānasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {657.2}   Jhānasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti  satta  .
Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti     tīṇi     .
Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Jhānasahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {657.3} Jhānasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
Ekaṃ    .    jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
ekaṃ    .    jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayuttaatthi-
avigatanti   ekaṃ  .  jhānasahajātanissayavipākaindriyavippayuttaatthi-
avigatanti   ekaṃ   .   jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
vippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {657.4}   Jhānasahajātanissayamaggaatthiavigatanti   satta  .
Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggaatthiavigatanti      tīṇi     .
Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggasampayuttaatthiavigatanti    tīṇi    .
Jhānasahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {657.5}  Jhānasahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti  ekaṃ .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākamaggaatthiavigatanti     ekaṃ    .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  .  jhānasahajātanissayavipākamaggavippayuttaatthiavigatanti  ekaṃ .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākamaggavippayuttaatthiavigatanti
ekaṃ.
   {657.6}  Jhānasahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  satta .
Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyamaggaatthiavigatanti     tīṇi    .
Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Jhānasahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {657.7} Jhānasahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti ekaṃ .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti   ekaṃ   .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayuttaatthi-
avigatanti   ekaṃ  .  jhānasahajātanissayavipākaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ   .   jhānasahajātaaññamaññanissayavipāka-
indriyamaggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
            Maggamūlakaṃ
   [658] Maggapaccayā hetuyā cattāri ... Adhipatiyā satta sahajāte
satta  aññamaññe  tīṇi  nissaye  satta  vipāke  ekaṃ  indriye
satta  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte
tīṇi atthiyā satta avigate satta.
   [659]    Maggasahajātanissayaatthiavigatanti    satta   .
Maggasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti tīṇi.
Maggasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     tīṇi    .
Maggasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {659.1}   Maggasahajātanissayavipākaatthiavigatanti   ekaṃ  .
Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti     ekaṃ     .
Maggasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  .  maggasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Maggasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {659.2}   Maggasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti  satta  .
Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti     tīṇi     .
Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti    tīṇi   .
Maggasahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {659.3} Maggasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
ekaṃ    .    maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
ekaṃ     .    maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ  .  maggasahajātanissayavipākaindriyavippayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ  .  maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
vippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {659.4}   Maggasahajātanissayajhānaatthiavigatanti   satta  .
Maggasahajātaaññamaññanissayajhānaatthiavigatanti      tīṇi     .
Maggasahajātaaññamaññanissayajhānasampayuttaatthiavigatanti    tīṇi    .
Maggasahajātanissayajhānavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {659.5}  Maggasahajātanissayavipākajhānaatthiavigatanti  ekaṃ .
Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhānaatthiavigatanti     ekaṃ    .
Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhānasampayuttaatthiavigatanti   ekaṃ  .
Maggasahajātanissayavipākajhānavippayuttaatthiavigatanti     ekaṃ    .
Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhānavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {659.6}  Maggasahajātanissayaindriyajhānaatthiavigatanti  satta .
Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyajhānaatthiavigatanti     tīṇi    .
Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyajhānasampayuttaatthiavigatanti   tīṇi  .
Maggasahajātanissayaindriyajhānavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {659.7}  Maggasahajātanissayavipākaindriyajhānaatthiaviganti ekaṃ .
Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyajhānaatthiavigatanti
ekaṃ    .    maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyajhānasampayutta-
atthiaviganti  ekaṃ  .  maggasahajātanissayavipākaindriyajhānavippayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ  .  maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
jhānavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {659.8}  Maggaadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti  satta .
Maggaadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Maggaadhipatisahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {659.9} Maggaadhipatisahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
ekaṃ    .   maggaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  ekaṃ  .  maggaadhipatisahajātanissayavipākaindriyavippayutta-
atthiavigatanti ekaṃ.
   {659.10}  Maggahetusahajātanissayaindriyaatthiavigatanti cattāri .
Maggahetusahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti    dve    .
Maggahetusahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
dve. Maggahetusahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti dve.
   {659.11} Maggahetusahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
ekaṃ   .   maggahetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
ekaṃ    .    maggahetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  ekaṃ  .  maggahetusahajātanissayavipākaindriyavippayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ   .   maggahetusahajātaaññamaññanissayavipāka-
indriyavippayuttaatthiavigatanti
Ekaṃ.
   {659.12} Maggahetuadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti
cattāri   .   maggahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  dve  .  maggahetuadhipatisahajātanissayaindriyavippayutta-
atthiavigatanti dve.
   {659.13} Maggahetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyaatthi-
avigatanti   ekaṃ   .  maggahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipāka-
indriyasampayuttaatthiavigatanti   ekaṃ   .  maggahetuadhipatisahajāta-
nissayavipākaindriyavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
            Sampayuttamūlakaṃ
   [660] Sampayuttapaccayā hetuyā tīṇi ... Adhipatiyā tīṇi sahajāte
tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  kamme  tīṇi  vipāke ekaṃ
āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge tīṇi atthiyā
tīṇi avigate tīṇi.
   [661]  Sampayuttasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti  tīṇi  .
Sampayuttasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ.
            Vippayuttamūlakaṃ
   [662]  Vippayuttapaccayā  hetuyā  tīṇi ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  cattāri  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  ekaṃ  nissaye
pañca  upanissaye  ekaṃ  purejāte  tīṇi  pacchājāte tīṇi kamme
tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne tīṇi
magge tīṇi atthiyā pañca avigate pañca.
   [663] Vippayuttaatthiavigatanti pañca . Vippayuttanissayaatthiavigatanti
pañca   .   vippayuttaadhipatinissayaatthiavigatanti   cattāri  .
Vippayuttanissayaindriyaatthiavigatanti tīṇi.
   {663.1}   Vippayuttapacchājātaatthiavigatanti   tīṇi   .
Vippayuttanissayapurejātaatthiavigatanti tīṇi.
Vippayuttaārammaṇanissayapurejātaatthiavigatanti tīṇi.
   {663.2} Vippayuttaārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejāta-
atthiavigatanti  ekaṃ  .  vippayuttanissayapurejātaindriyaatthiavigatanti
ekaṃ  .  vippayuttasahajātanissayaatthiavigatanti  tīṇi  .  vippayutta-
sahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti ekaṃ.
   {663.3}  Vippayuttasahajātanissayavipākaatthiavigatanti  ekaṃ .
Vippayuttasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ.
            Atthimūlakaṃ
   [664] Atthipaccayā hetuyā satta ... Ārammaṇe tīṇi adhipatiyā
aṭṭha  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye terasa upanissaye
ekaṃ  purejāte  tīṇi pacchājāte tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ
āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte
tīṇi vippayutte pañca avigate terasa.
   [665]  Atthiavigatanti terasa . atthinissayaavigatanti terasa .
Atthiadhipatiavigatanti  aṭṭha  .  atthiadhipatinissayaavigatanti  aṭṭha .
Atthiāhāraavigatanti  satta  .  atthiindriyaavigatanti  satta .
Atthinissayaindriyaavigatanti  satta  .  atthivippayuttaavigatanti  pañca .
Atthinissayavippayuttaavigatanti  pañca  . atthiadhipatinissayavippayuttaavigatanti
cattāri. Atthiadhipatinissayaindriyavippayuttaavigatanti tīṇi.
   {665.1} Atthipacchājātavippayuttaavigatanti tīṇi . atthipurejāta-
avigatanti  tīṇi  .  atthinissayapurejātavippayuttaavigatanti  tīṇi .
Atthiārammaṇapurejātaavigatanti  tīṇi  .  atthiārammaṇanissayapurejāta-
vippayuttaavigatanti   tīṇi  .  atthiārammaṇaadhipatiupanissayapurejāta-
avigatanti   ekaṃ   .  atthiārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejāta-
vippayuttaavigatanti   ekaṃ  .  atthinissayapurejātaindriyavippayutta-
avigatanti ekaṃ.
          Pakiṇṇakaṃ nāma imaṃ.
   [666]  Atthisahajātanissayaavigatanti  nava  .  atthisahajāta-
aññamaññanissayaavigatanti   tīṇi   .   atthisahajātaaññamaññanissaya-
sampayuttaavigatanti   tīṇi   .   atthisahajātanissayavippayuttaavigatanti
tīṇi. Atthisahajātaaññamaññanissayavippayuttaavigatanti ekaṃ.
   {666.1} Atthisahajātanissayavipākaavigatanti ekaṃ . atthisahajāta-
aññamaññanissayavipākaavigatanti   ekaṃ   .   atthisahajātaaññamañña-
nissayavipākasampayuttaavigatanti   ekaṃ  .  atthisahajātanissayavipāka-
vippayuttaavigatanti   ekaṃ   .   atthisahajātaaññamaññanissayavipāka-
vippayuttaavigatanti ekaṃ.
            Natthimūlakaṃ
   [667]  Natthipaccayā  anantare  satta ... samanantare satta
upanissaye satta āsevane tīṇi kamme ekaṃ vigate satta.
   [668]   Natthianantarasamanantaraupanissayavigatanti   satta  .
Natthianantarasamanantaraupanissayaāsevanavigatanti      tīṇi     .
Natthianantarasamanantaraupanissayakammavigatanti ekaṃ.
            Vigatamūlakaṃ
   [669]  Vigatapaccayā  anantare  satta ... samanantare satta
upanissaye satta āsevane tīṇi kamme ekaṃ natthiyā satta.
   [670]   Vigataanantarasamanantaraupanissayanatthīti   satta  .
Vigataanantarasamanantaraupanissayaāsevananatthīti      tīṇi     .
Vigataanantarasamanantaraupanissayakammanatthīti ekaṃ.
            Avigatamūlakaṃ
   [671] Avigatapaccayā hetuyā satta ... Ārammaṇe tīṇi adhipatiyā
aṭṭha  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye terasa upanissaye
ekaṃ  purejāte  tīṇi pacchājāte tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ
āhāre  satta  indriye  satta  jhāne  satta  magge  satta
sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa.
   [672]  Avigataatthīti  terasa  . avigatanissayaatthīti terasa .
Avigataadhipatiatthīti  aṭṭha  .  avigataadhipatinissayaatthīti  aṭṭha .
Avigataāhāraatthīti   satta  .  avigataindriyaatthīti  satta  .
Avigatanissayaindriyaatthīti  satta  .  avigatavippayuttaatthīti  pañca .
Avigatanissayavippayuttaatthīti  pañca  .  avigataadhipatinissayavippayuttaatthīti
cattāri. Avigatanissayaindriyavippayuttaatthīti tīṇi.
   {672.1} Avigatapacchājātavippayuttaatthīti tīṇi . avigatapurejāta-
atthīti  tīṇi  .  avigatanissayapurejātavippayuttaatthīti tīṇi . avigata-
ārammaṇapurejātaatthīti   tīṇi   .  avigataārammaṇanissayapurejāta-
vippayuttaatthīti   tīṇi   .  avigataārammaṇaadhipatiupanissayapurejāta-
atthīti  ekaṃ  .  avigataārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejātavippayutta-
atthīti ekaṃ. Avigatanissayapurejātaindriyavippayuttaatthīti ekaṃ.
          Pakiṇṇakaṃ nāma imaṃ.
   [673]  Avigatasahajātanissayaatthīti nava . avigatasahajātaaññamañña-
nissayaatthīti   tīṇi   .  avigatasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthīti
tīṇi  .  avigatasahajātanissayavippayuttaatthīti  tīṇi  .  avigatasahajāta-
aññamaññanissayavippayuttaatthīti   ekaṃ   .   avigatasahajātanissaya-
vipākaatthīti   ekaṃ   .   avigatasahajātaaññamaññanissayavipākaatthīti
ekaṃ.
   {673.1} Avigatasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthīti
ekaṃ   .   avigatasahajātanissayavipākavippayuttaatthīti   ekaṃ  .
Avigatasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthīti ekaṃ.
       Pañhāvārassa anulomagaṇanā niṭṭhitā.
         Pañhāvārassa paccanīyauddhāro
   [674]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo ... sahajātapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo.
Kusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo
... upanissayapaccayena paccayo . kusalo dhammo abyākatassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo ... sahajātapaccayena paccayo ... Upanissaya-
paccayena paccayo ... pacchājātapaccayena paccayo ... Kammapaccayena
paccayo  .  kusalo  dhammo  kusalassa  ca abyākatassa ca dhammassa
sahajātapaccayena paccayo.
   [675]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo ... sahajātapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo.
Akusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo ...
Upanissayapaccayena  paccayo  .  akusalo dhammo abyākatassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo ... sahajātapaccayena paccayo ... Upanissaya-
paccayena paccayo ... pacchājātapaccayena paccayo ... Kammapaccayena
paccayo  .  akusalo  dhammo  akusalassa  ca  abyākatassa  ca
dhammassa sahajātapaccayena paccayo.
   [676] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  ...  sahajātapaccayena  paccayo  ...  upanissayapaccayena
paccayo ... purejātapaccayena paccayo ... Pacchājātapaccayena paccayo
...  Āhārapaccayena  paccayo  ...  indriyapaccayena paccayo .
Abyākato  dhammo  kusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo
...  upanissayapaccayena  paccayo ... purejātapaccayena paccayo .
Abyākato  dhammo  akusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo
... Upanissayapaccayena paccayo ... Purejātapaccayena paccayo.
   [677]  Kusalo  ca  abyākato  ca dhammā kusalassa dhammassa
sahajātaṃ  purejātaṃ  . kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa
dhammassa sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
   [678]  Akusalo  ca abyākato ca dhammā akusalassa dhammassa
sahajātaṃ  purejātaṃ . akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa
dhammassa sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
        Pañhāvārassa paccanīyauddhāro.
         Pañhāvārassa paccanīyagaṇanā
            nahetumūlakaṃ
   [679]  Nahetuyā  paṇṇarasa  naārammaṇe  paṇṇarasa naadhipatiyā
paṇṇarasa    naanantare   paṇṇarasa   nasamanantare   paṇṇarasa
nasahajāte  ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye  ekādasa
naupanissaye  paṇṇarasa  napurejāte  terasa  napacchājāte  paṇṇarasa
naāsevane   paṇṇarasa  nakamme  paṇṇarasa  navipāke  paṇṇarasa
naāhāre  paṇṇarasa  naindriye  paṇṇarasa  najhāne paṇṇarasa namagge
Paṇṇarasa  nasampayutte  ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā nava
nonatthiyā paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate nava.
   [680]  Nahetupaccayā  naārammaṇe  paṇṇarasa ... naadhipatiyā
paṇṇarasa  naanantare  paṇṇarasa  nasamanantare  paṇṇarasa  nasahajāte
ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye
paṇṇarasa  napurejāte  terasa  napacchājāte  paṇṇarasa  naāsevane
paṇṇarasa  nakamme  paṇṇarasa  navipāke  paṇṇarasa  naāhāre paṇṇarasa
naindriye  paṇṇarasa  najhāne  paṇṇarasa namagge paṇṇarasa nasampayutte
ekādasa   navippayutte   nava   noatthiyā  nava  nonatthiyā
paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate nava.
   [681]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  paṇṇarasa
...  naanantare  paṇṇarasa nasamanantare paṇṇarasa nasahajāte ekādasa
naaññamaññe  ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye  terasa
napurejāte  terasa  napacchājāte  paṇṇarasa  naāsevane  paṇṇarasa
nakamme  paṇṇarasa  navipāke  paṇṇarasa naāhāre paṇṇarasa naindriye
paṇṇarasa  najhāne  paṇṇarasa  namagge  paṇṇarasa nasampayutte ekādasa
navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  paṇṇarasa  novigate
paṇṇarasa noavigate nava.
   [682]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā nasahajāte ekādasa ... Naaññamaññe
Ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye  terasa  napurejāte
terasa  napacchājāte  paṇṇarasa naāsevane paṇṇarasa nakamme paṇṇarasa
navipāke  paṇṇarasa  naāhāre  paṇṇarasa naindriye paṇṇarasa najhāne
paṇṇarasa  namagge  paṇṇarasa  nasampayutte  ekādasa navippayutte nava
noatthiyā nava nonatthiyā paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate nava.
   [683]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā   nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā  naaññamaññe
ekādasa ... nanissaye ekādasa naupanissaye satta napurejāte ekādasa
napacchājāte  nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke
ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa
namagge  ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā
nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava.
   [684]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā  naaññamaññapaccayā
nanissaye  ekādasa  ...  naupanissaye satta napurejāte ekādasa
napacchājāte  nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke
ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa
namagge  ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā
nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava.
   [685]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
Naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā  naaññamaññapaccayā
nanissayapaccayā   naupanissaye   pañca   napurejāte   ekādasa
napacchājāte  nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke
ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa
namagge  ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte nava noatthiyā
nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava.
   [686]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā  naaññamaññapaccayā
nanissayapaccayā    naupanissayapaccayā    napurejāte    pañca
...  napacchājāte  tīṇi naāsevane pañca nakamme pañca navipāke
pañca  naāhāre  pañca  naindriye  pañca  najhāne pañca namagge
pañca  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve
nonatthiyā pañca novigate pañca noavigate dve.
   [687]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā  naaññamaññapaccayā
nanissayapaccayā      naupanissayapaccayā     napurejātapaccayā
napacchājāte  tīṇi  ... naāsevane pañca nakamme pañca navipāke
pañca  naāhāre  pañca  naindriye  pañca  najhāne pañca namagge
pañca  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve
nonatthiyā pañca novigate pañca noavigate dve.
   [688]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  .  saṅkhittaṃ . napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevane  tīṇi  ... nakamme ekaṃ navipāke
tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge
tīṇi  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi noavigate dve.
   [689] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā .pe. Napacchājātapaccayā
naāsevanapaccayā  nakammapaccayā  navipāke  ekaṃ  ...  naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [690]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  .pe. nakammapaccayā
navipākapaccayā  naāhārapaccayā  najhānapaccayā  namagge  ekaṃ ...
Nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [691]   Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naāhārapaccayā
najhānapaccayā namagge ekaṃ ... nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [692]  Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā .pe. naāhārapaccayā
najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā
nonatthipaccayā novigate ekaṃ.
   [693]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  .pe. nakammapaccayā
Navipākapaccayā  naindriyapaccayā  najhāne  ekaṃ ... namagge ekaṃ
nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [694]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  .pe. nakammapaccayā
navipākapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā
navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigate ekaṃ.
           Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
           Naārammaṇamūlakaṃ
   [695]  Naārammaṇapaccayā  nahetuyā paṇṇarasa ... naadhipatiyā
paṇṇarasa  naanantare  paṇṇarasa  nasamanantare  paṇṇarasa  nasahajāte
ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye
terasa napurejāte terasa napacchājāte paṇṇarasa naāsevane paṇṇarasa
nakamme  paṇṇarasa  navipāke  paṇṇarasa naāhāre paṇṇarasa naindriye
paṇṇarasa  najhāne  paṇṇarasa  namagge  paṇṇarasa nasampayutte ekādasa
navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  paṇṇarasa  novigate
paṇṇarasa noavigate nava.
   [696]   Naārammaṇapaccayā   nahetupaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā   nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā  naaññamaññe
ekādasa  ...  nanissaye  ekādasa naupanissaye satta napurejāte
ekādasa  napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa
navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne
Ekādasa  namagge  ekādasa  nasampayutte  ekādasa  navippayutte
nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  ekādasa  novigate  ekādasa
noavigate  nava  .pe.  yathā  nahetumūlakaṃ  evaṃ vitthāretabbaṃ .
Naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā yathā nahetumūlakaṃ.
            Sahajātamūlakaṃ
   [697]  Nasahajātapaccayā nahetuyā ekādasa ... naārammaṇe
ekādasa  naadhipatiyā  ekādasa  naanantare  ekādasa  nasamanantare
ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye
ekādasa napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevane ekādasa
nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye
ekādasa  najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa
navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  ekādasa novigate
ekādasa noavigate nava.
   [698]   Nasahajātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā ekādasa ... naanantare ekādasa nasamanantare ekādasa
naaññamaññe  ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye  satta
napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevana ekādasa nakamme
ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa
najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte
nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  ekādasa  novigate  ekādasa
Noavigate nava. Sahajātapaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ.
           Naaññamaññamūlakaṃ
   [699] Naaññamaññapaccayā nahetuyā ekādasa ... naārammaṇe
ekādasa  naadhipatiyā  ekādasa  naanantare  ekādasa  nasamanantare
ekādasa  nasahajāte  ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye
ekādasa  napurejāte  ekādasa napacchājāte ekādasa naāsevane
ekādasa  nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa
naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte
ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā ekādasa
novigate ekādasa noavigate nava.
   [700]  Naaññamaññapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā ekādasa ... naanantare ekādasa nasamanantare ekādasa
nasahajāte  ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye  satta
napurejāte  ekādasa  napacchājāte ekādasa naāsevane ekādasa
nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye
ekādasa  najhāne  ekādasa  namagge  ekādasa  nasampayutte
ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā ekādasa
novigate ekādasa noavigate nava.
   [701]  Naaññamaññapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
Nanissaye   ekādasa  ...  naupanissaye  satta  napurejāte
ekādasa  napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa
navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne
ekādasa  namagge  ekādasa  nasampayutte  ekādasa  navippayutte
nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  ekādasa  novigate  ekādasa
noavigate nava. Saṅkhittaṃ.
            Nanissayamūlakaṃ
   [702]  Nanissayapaccayā  nahetuyā ekādasa ... naārammaṇe
ekādasa  naadhipatiyā  ekādasa  naanantare  ekādasa  nasamanantare
ekādasa  nasahajāte  ekādasa  naaññamaññe  ekādasa naupanissaye
ekādasa  napurejāte  ekādasa  napacchājāte  nava  naāsevane
ekādasa  nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa
naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte
ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā ekādasa
novigate ekādasa noavigate nava.
   [703]   Nanissayapaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā ekādasa ... naanantare ekādasa nasamanantare ekādasa
nasahajāte  ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  naupanissaye  pañca
napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme
ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa
Najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte
nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  ekādasa  novigate  ekādasa
noavigate nava.
   [704]   Nanissayapaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejāte pañca ... Napacchājāte
tīṇi   naāsevane  pañca  nakamme  pañca  navipāke  pañca
naāhāre  pañca  naindriye  pañca  najhāne  pañca namagge pañca
nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve nonatthiyā
pañca novigate pañca noavigate dve. Saṅkhittaṃ.
           Naupanissayamūlakaṃ
   [705]  Naupanissayapaccayā nahetuyā paṇṇarasa ... naārammaṇe
terasa  naadhipatiyā  paṇṇarasa  naanantare  paṇṇarasa  nasamanantare
paṇṇarasa  nasahajāte  ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye
ekādasa  napurejāte  terasa  napacchājāte  paṇṇarasa  naāsevane
paṇṇarasa  nakamme  paṇṇarasa  navipāke  paṇṇarasa  naāhāre paṇṇarasa
naindriye  paṇṇarasa  najhāne  paṇṇarasa namagge paṇṇarasa nasampayutte
ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  paṇṇarasa
novigate paṇṇarasa noavigate nava.
   [706]  Naupanissayapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
Naadhipatiyā terasa ... naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte
satta  naaññamaññe  satta  nanissaye  pañca  napurejāte  nava
napacchājāte  terasa  naāsevane  terasa nakamme terasa navipāke
terasa  naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa namagge
terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  pañca  noatthiyā  dve
nonatthiyā terasa novigate terasa noavigate dve.
   [707]  Naupanissayapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññe  satta  ...  nanissaye  pañca  napurejāte  pañca
napacchājāte  pañca  naāsevane  satta  nakamme  satta  navipāke
satta  naāhāre  satta  naindriye  satta  najhāne satta namagge
satta  nasampayutte  satta  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve
nonatthiyā satta novigate satta noavigate dve.
   [708]  Naupanissayapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā  nanissaye  pañca  ...  napurejāte  pañca
napacchājāte  pañca  naāsevane  satta  nakamme  satta  navipāke
satta  naāhāre  satta  naindriye  satta  najhāne satta namagge
satta  nasampayutte  satta  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve
nonatthiyā satta novigate satta noavigate dve.
   [709]  Naupanissayapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā    nanissayapaccayā    napurejāte    pañca
...  napacchājāte  tīṇi naāsevane pañca nakamme pañca navipāke
pañca  naāhāre  pañca  naindriye  pañca  najhāne pañca namagge
pañca  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve
nonatthiyā pañca novigate pañca noavigate dve. Saṅkhittaṃ.
           Napurejātamūlakaṃ
   [710] Napurejātapaccayā nahetuyā terasa ... Naārammaṇe terasa
naadhipatiyā  terasa  naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte
ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye
terasa  napacchājāte  terasa  naāsevane  terasa  nakamme terasa
navipāke terasa naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa
namagge  terasa  nasampayutte  ekādasa navippayutte nava noatthiyā
nava nonatthiyā terasa novigate terasa noavigate nava.
   [711]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā terasa ... naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte
ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye
nava napacchājāte terasa naāsevane terasa nakamme terasa navipāke
terasa  naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa namagge
Terasa  nasampayutte  ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā  nava
nonatthiyā terasa novigate terasa noavigate nava.
   [712]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññe  ekādasa  ...  nanissaye ekādasa naupanissaye pañca
napacchājāte  nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke
ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa
namagge  ekādasa  nasampayutte  ekādasa  navippayutte  nava
noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava.
   [713]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā    nanissayapaccayā    naupanissaye    pañca
...  napacchājāte  nava  naāsevane  ekādasa nakamme ekādasa
navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne
ekādasa  namagge  ekādasa  nasampayutte  ekādasa  navippayutte
nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  ekādasa  novigate  ekādasa
noavigate nava.
   [714]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā .
Saṅkhittaṃ  .  nanissayapaccayā  naupanissayapaccayā  napacchājāte  tīṇi
...  naāsevane  pañca  nakamme pañca navipāke pañca naāhāre
Pañca  naindriye  pañca  najhāne  pañca namagge pañca nasampayutte
pañca  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve  nonatthiyā  pañca
novigate pañca noavigate dve.
           Napacchājātamūlakaṃ
   [715] Napacchājātapaccayā nahetuyā paṇṇarasa ... naārammaṇe
paṇṇarasa  naadhipatiyā  paṇṇarasa  naanantare  paṇṇarasa  nasamanantare
paṇṇarasa  nasahajāte  nava  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye  nava
naupanissaye  paṇṇarasa  napurejāte  terasa  naāsevane  paṇṇarasa
nakamme   paṇṇarasa   navipāke  paṇṇarasa  naāhāre  paṇṇarasa
naindriye   paṇṇarasa   najhāne   paṇṇarasa  namagge  paṇṇarasa
nasampayutte  ekādasa  navippayutte  nava noatthiyā nava nonatthiyā
paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate nava.
   [716]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā  paṇṇarasa  ...  naanantare paṇṇarasa nasamanantare paṇṇarasa
nasahajāte  nava  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye nava naupanissaye
terasa  napurejāte  terasa  naāsevane  paṇṇarasa nakamme paṇṇarasa
navipāke  paṇṇarasa  naāhāre  paṇṇarasa naindriye paṇṇarasa najhāne
paṇṇarasa  namagge  paṇṇarasa  nasampayutte  ekādasa  navippayutte
nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  paṇṇarasa  novigate  paṇṇarasa
noavigate nava.
   [717]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññe  nava  ...  nanissaye  nava  naupanissaye  pañca
napurejāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  nava  navipāke nava
naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte
nava  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā nava novigate
nava noavigate nava.
   [718]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā    nanissayapaccayā    naupanissaye    tīṇi
...  napurejāte nava naāsevane nava nakamme nava navipāke nava
naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte
nava  navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā nava novigate nava
noavigate nava.
   [719]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  .  saṅkhittaṃ .
Nanissayapaccayā  naupanissayapaccayā  napurejāte tīṇi ... naāsevane
tīṇi  nakamme  ekaṃ  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi  navippayutte
tīṇi  noatthiyā  dve  nonatthiyā  tīṇi  novigate tīṇi noavigate
dve. Saṅkhittaṃ. Naāsevanapaccayā yathā nahetupaccayā evaṃ.
            Nakammamūlakaṃ
   [720]  Nakammapaccayā  nahetuyā  paṇṇarasa  ... naārammaṇe
paṇṇarasa  naadhipatiyā  paṇṇarasa  naanantare  paṇṇarasa  nasamanantare
paṇṇarasa  nasahajāte  ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye
ekādasa  naupanissaye  paṇṇarasa  napurejāte  terasa  napacchājāte
paṇṇarasa  naāsevane  paṇṇarasa navipāke paṇṇarasa naāhāre paṇṇarasa
naindriye  paṇṇarasa  najhāne  paṇṇarasa namagge paṇṇarasa nasampayutte
ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  paṇṇarasa
novigate paṇṇarasa noavigate nava.
   [721]   Nakammapaccayā   nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā paṇṇarasa . saṅkhittaṃ . ... Naupanissaye terasa napurejāte
terasa napacchājāte paṇṇarasa. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava.
   [722]  Nakammapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā .
Saṅkhittaṃ  .  nanissayapaccayā  naupanissaye  pañca  ... napurejāte
ekādasa  napacchājāte  nava  naāsevane ekādasa . saṅkhittaṃ .
... Noavigate nava.
   [723] Nakammapaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Naupanissayapaccayā
napurejāte  pañca  ...  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  pañca
navipāke  pañca  naāhāre  pañca  naindriye pañca najhāne pañca
namagge  pañca  nasampayutte  pañca  navippayutte  ekaṃ  nonatthiyā
Pañca novigate pañca.
   [724] Nakammapaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevane  ekaṃ  ...  navipāke  ekaṃ
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte  ekaṃ  navippayutte  ekaṃ  nonatthiyā  ekaṃ novigate
ekaṃ. Saṅkhittaṃ. Navipākapaccayā yathā nahetumūlakaṃ evaṃ.
            Naāhāramūlakaṃ
   [725]  Naāhārapaccayā  nahetuyā paṇṇarasa ... naārammaṇe
paṇṇarasa  naadhipatiyā  paṇṇarasa  naanantare  paṇṇarasa  nasamanantare
paṇṇarasa  nasahajāte  ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye
ekādasa  naupanissaye  paṇṇarasa  napurejāte terasa . saṅkhittaṃ .
... Noavigate nava.
   [726]   Naāhārapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā  paṇṇarasa  .  saṅkhittaṃ  . ... naupanissaye terasa .
Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava.
   [727]  Naāhārapaccayā  nahetupaccayā  .  saṅkhittaṃ .
Nasahajātapaccayā  naaññamaññe  ekādasa  ...  nanissaye  ekādasa
naupanissaye satta napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevane
ekādasa  nakamme  ekādasa  navipāke  ekādasa  naindriye nava
najhāne  ekādasa  namagge  ekādasa  nasampayutte  ekādasa
Navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  ekādasa novigate
ekādasa noavigate nava.
   [728] Naāhārapaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Nanissayapaccayā
naupanissaye  pañca  ...  napurejāte  ekādasa  napacchājāte
nava  naāsevane  ekādasa  nakamme  ekādasa navipāke ekādasa
naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte
ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā ekādasa
novigate ekādasa noavigate nava.
   [729] Naāhārapaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Naupanissayapaccayā
napurejāte  pañca  ...  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  pañca
nakamme  pañca  navipāke  pañca  naindriye  tīṇi  najhāne  pañca
namagge  pañca  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  noatthiyā
dve nonatthiyā pañca novigate pañca noavigate dve.
   [730]  Naāhārapaccayā  nahetupaccayā  .  saṅkhittaṃ .
Napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  naāsevane tīṇi ... nakamme
ekaṃ  navipāke  tīṇi  naindriye  dve najhāne tīṇi namagge tīṇi
nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi noavigate dve.
   [731] Naāhārapaccayā nahetupaccayā . Saṅkhittaṃ. Napacchājāta-
paccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipāke ekaṃ ... Najhāne
Ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte  ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [732] Naāhārapaccayā nahetupaccayā . Saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā
navipākapaccayā    najhānapaccayā   namaggapaccayā   nasampayutte
ekaṃ ... Navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
            Naindriyamūlakaṃ
   [733]  Naindriyapaccayā  nahetuyā paṇṇarasa ... naārammaṇe
paṇṇarasa. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava.
   [734]  Naindriyapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā .
Saṅkhittaṃ. Naupanissaye terasa. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava.
   [735]  Naindriyapaccayā  nahetupaccayā  .  saṅkhittaṃ .
Nasahajātapaccayā  naaññamaññe  ekādasa  ...  nanissaye  ekādasa
naupanissaye  satta  napurejāte  ekādasa  napacchājāte  nava
naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre
nava  najhāne  ekādasa  namagge  ekādasa  nasampayutte ekādasa
navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  ekādasa novigate
ekādasa noavigate nava.
   [736] Naindriyapaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Nanissayapaccayā
naupanissayapaccayā   napurejāte  ekādasa  ...  napacchājāte
nava  naāsevane  ekādasa  nakamme  ekādasa navipāke ekādasa
Naāhāre  nava  najhāne  ekādasa  namagge ekādasa nasampayutte
ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā ekādasa
novigate ekādasa noavigate nava.
   [737]  Naindriyapaccayā  nahetupaccayā  .  saṅkhittaṃ .
Naupanissayapaccayā napurejāte pañca ... napacchājāte tīṇi naāsevane
pañca  nakamme pañca navipāke pañca naāhāre tīṇi . kātabbaṃ .
Napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevane tīṇi ... Nakamme ekaṃ
navipāke  tīṇi  naāhāre  dve  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi noavigate dve.
   [738] Naindriyapaccayā nahetupaccayā . Saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā
navipāke  ekaṃ  ...  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [739] Naindriyapaccayā nahetupaccayā . Saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā
navipākapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā   nasampayuttapaccayā
navippayuttapaccayā  nonatthipaccayā  novigate  ekaṃ  . najhānapaccayā
namaggapaccayā   yathā   nahetumūlakaṃ   evaṃ  vitthāretabbaṃ  .
Nasampayuttapaccayā yathā naaññamaññamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
           Navippayuttamūlakaṃ
   [740] Navippayuttapaccayā nahetuyā nava ... naārammaṇe nava
naadhipatiyā  nava  naanantare  nava  nasamanantare nava nasahajāte nava
naaññamaññe  nava  nanissaye  nava  naupanissaye  nava  napurejāte
nava  napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme nava navipāke
nava  naāhāre  nava  naindriye  nava  najhāne nava namagge nava
nasampayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  nava novigate nava
noavigate nava.
   [741]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā nava ... naanantare nava nasamanantare nava nasahajāte nava
naaññamaññe  nava  nanissaye  nava  naupanissaye  pañca  napurejāte
nava  napacchājāte nava naāsevane nava nakamme nava navipāke nava
naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte
nava noatthiyā nava nonatthiyā nava novigate nava noavigate nava.
   [742]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā  nanissayapaccayā  naupanissaye tīṇi ... napurejāte
nava. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava.
   [743]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā .
Mūlakaṃ  saṅkhittaṃ  .  nanissayapaccayā  naupanissayapaccayā  napurejāte
Tīṇi  ...  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  ekaṃ
navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi
namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi  noatthiyā  dve  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi noavigate dve.
   [744]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā .
Mūlakaṃ  saṅkhittaṃ  .  nakammapaccayā  navipākapaccayā  naindriyapaccayā
najhāne ekaṃ .pe. ... Novigate ekaṃ.
            Noatthimūlakaṃ
   [745]  Noatthipaccayā  nahetuyā nava ... naārammaṇe nava
naadhipatiyā  nava  naanantare  nava  nasamanantare nava nasahajāte nava
naaññamaññe  nava  nanissaye  nava naupanissaye nava napurejāte nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  nava navipāke nava
naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte
nava navippayutte nava nonatthiyā nava novigate nava noavigate nava.
   [746]   Noatthipaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
nanissaye nava ... Naupanissaye dve.
   [747] Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā      nasamanantarapaccayā     nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā  nanissayapaccayā naupanissaye dve ... napurejāte
nava noavigate nava.
   [748]  Noatthipaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā .
Mūlakaṃ saṅkhittaṃ . naupanissayapaccayā napurejāte dve ... Napacchājāte
dve  naāsevane dve navipāke dve naāhāre dve naindriye
dve najhāne dve namagge dve nasampayutte dve navippayutte dve
nonatthiyā dve novigate dve noavigate dve.
   [749] Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ
saṅkhittaṃ  .  naāsevanapaccayā  navipākapaccayā  naāhārapaccayā
naindriyapaccayā noavigate dve.
   [750] Noatthipaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā     napacchājātapaccayā     naāsevanapaccayā
navipākapaccayā  naāhārapaccayā  naindriyapaccayā  navippayuttapaccayā
nonatthiyā dve ... Novigate dve noavigate dve.
   [751]  Noatthipaccayā nahetupaccayā novigatapaccayā noavigate
dve . nonatthipaccayā nahetuyā paṇṇarasa . saṅkhittaṃ . nonatthiyā
ca  novigate  ca  nahetupaccayasadisaṃ  .  novigatapaccayā  nahetuyā
paṇṇarasa . saṅkhittaṃ . noavigatapaccayā nahetuyā nava ... Naārammaṇe
nava  naadhipatiyā  nava  novigate  nava  .  noavigatapaccayā
noatthipaccayasadisaṃ.
       Pañhāvārassa paccanīyagaṇanā niṭṭhitā.
       Pañhāvārassa anuloma paccanīya gaṇanā
            hetumūlakaṃ
   [752]  Hetupaccayā naārammaṇe satta ... naadhipatiyā satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  naaññamaññe tīṇi naupanissaye
satta   napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane
satta  nakamme  satta  navipāke  satta naāhāre satta naindriye
satta  najhāne  satta  namagge  satta nasampayutte tīṇi navippayutte
tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [753]   Hetusahajātanissayaatthiavigatanti  naārammaṇe  satta
... naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe
tīṇi  naupanissaye  satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta
naāsevane  satta  nakamme  satta navipāke satta naāhāre satta
naindriye  satta  najhāne  satta  namagge  satta nasampayutte tīṇi
navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [754]   Hetusahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti   naārammaṇe
tīṇi  ...  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte tīṇi naāsevane
tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ navippayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [755] Hetusahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe  tīṇi  ... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  navippayutte  tīṇi
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [756]   Hetusahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti   naārammaṇe
tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe
tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [757]   Hetusahajātanissayavipākaatthiavigatanti   naārammaṇe
ekaṃ  ...  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ
naaññamaññe  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [758] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti
naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
Ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [759] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe  ekaṃ  ...  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [760] Hetusahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [761] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe  ekaṃ  ...  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
Najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [762]  Hetusahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  naārammaṇe
cattāri  ...  naadhipatiyā  cattāri naanantare cattāri nasamanantare
cattāri  naaññamaññe  dve  naupanissaye  cattāri  napurejāte
cattāri  napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri
navipāke  cattāri  naāhāre cattāri najhāne cattāri nasampayutte
dve navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [763] Hetusahajātaaññamaññenissayaindriyamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe dve ... Naadhipatiyā dve naanantare dve nasamanantare dve
naupanissaye  dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane
dve nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve nasampayutte
ekaṃ navippayutte dve nonatthiyā dve novigate dve.
   [764] Hetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe   dve   ...   naadhipatiyā   dve  naanantare
dve  nasamanantare  dve  naupanissaye  dve  napurejāte  dve
napacchājāte  dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve
naāhāre  dve  najhāne dve navippayutte dve nonatthiyā dve
novigate dve.
   [765] Hetusahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
Naārammaṇe dve ... naadhipatiyā dve naanantare dve nasamanantare
dve  naaññamaññe  dve  naupanissaye  dve  napurejāte  dve
napacchājāte  dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve
naāhāre  dve  najhāne dve nasampayutte dve nonatthiyā dve
novigate dve.
   [766] Hetusahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
najhāne  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [767] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe  ekaṃ  ...  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ
nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [768] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  naārammaṇe  ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne
Ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [769] Hetusahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe  ekaṃ  ...  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ
naāhāre  ekaṃ  najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [770] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti  naārammaṇe  ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne
ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [771] Hetuadhipatisahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe  cattāri  ... naanantare cattāri nasamanantare cattāri
naaññamaññe  dve  naupanissaye  cattāri  napurejāte  cattāri
napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri navipāke
cattāri  naāhāre  cattāri  najhāne  cattāri  nasampayutte dve
navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [772] Hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  naārammaṇe dve ... naanantare dve nasamanantare
Dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane
dve  nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve
navippayutte dve nonatthiyā dve novigate dve.
   [773] Hetuadhipatisahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe  dve  ...  naanantare  dve  nasamanantare  dve
naaññamaññe  dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte
dve  naāsevane  dve  nakamme  dve  navipāke  dve
naāhāre  dve  najhāne dve nasampayutte dve nonatthiyā dve
novigate dve.
   [774] Hetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ
naaññamaññe  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne
ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte  ekaṃ  nonatthiyā  ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [775] Hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti  naārammaṇe  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [776] Hetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe   ekaṃ   ...   naanantare  ekaṃ  nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
           Hetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Ārammaṇamūlakaṃ
   [777]  Ārammaṇapaccayā  nahetuyā nava ... naadhipatiyā nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava nasahajāte nava naaññamaññe nava
nanissaye  nava  naupanissaye nava napurejāte nava napacchājāte nava
naāsevane nava nakamme nava navipāke nava naāhāre nava naindriye
nava  najhāne  nava  namagge nava nasampayutte nava navippayutte nava
noatthiyā nava nonatthiyā nava novigate nava noavigate nava.
   [778] Ārammaṇaadhipatiupanissayanti nahetuyā satta ... Naanantare
satta  nasamanantare  satta  nasahajāte  satta  naaññamaññe  satta
nanissaye  satta  napurejāte  satta napacchājāte satta naāsevane
satta  nakamme  satta  navipāke  satta naāhāre satta naindriye
satta  najhāne  satta  namagge  satta   nasampayutte  satta
navippayutte  satta  noatthiyā  satta  nonatthiyā  satta  novigate
satta noavigate satta.
   [779]   Ārammaṇapurejātaatthiavigatanti   nahetuyā   tīṇi
... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi
naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre
tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte
tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [780]  Ārammaṇanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
tīṇi  ...  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [781]  Ārammaṇaadhipatiupanissayapurejātaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  nasahajāte
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  nanissaye  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [782] Ārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ
Nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane
ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
          Ārammaṇamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Adhipatimūlakaṃ
   [783]  Adhipatipaccayā  nahetuyā dasa ... naārammaṇe satta
naanantare  dasa  nasamanantare  dasa  nasahajāte  satta  naaññamaññe
aṭṭha nanissaye satta naupanissaye satta napurejāte dasa napacchājāte
dasa  naāsevane  dasa  nakamme  dasa  navipāke  dasa  naāhāre
dasa  naindriye  dasa  najhāne  dasa  namagge  dasa  nasampayutte
aṭṭha  navippayutte  satta noatthiyā satta nonatthiyā dasa novigate
dasa noavigate satta.
   [784]  Adhipatiatthiavigatanti  nahetuyā aṭṭha ... naārammaṇe
satta naanantare aṭṭha nasamanantare aṭṭha nasahajāte ekaṃ naaññamaññe
cattāri  nanissaye  ekaṃ  naupanissaye  satta  napurejāte  satta
napacchājāte  aṭṭha  naāsevane  aṭṭha  nakamme  aṭṭha  navipāke
aṭṭha  naāhāre  aṭṭha  naindriye  aṭṭha  najhāne aṭṭha namagge
aṭṭha  nasampayutte  cattāri  navippayutte  cattāri nonatthiyā aṭṭha
novigate aṭṭha.
   [785]    Adhipatinissayaatthiavigatanti   nahetuyā   aṭṭha
... naārammaṇe satta naanantare aṭṭha nasamanantare aṭṭha nasahajāte
ekaṃ  naaññamaññe  cattāri  naupanissaye  satta  napurejāte satta
napacchājāte  aṭṭha  naāsevane  aṭṭha  nakamme  aṭṭha  navipāke
aṭṭha  naāhāre  aṭṭha  naindriye  aṭṭha  najhāne aṭṭha namagge
aṭṭha  nasampayutte  cattāri  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  aṭṭha
novigate aṭṭha.
   [786]  Adhipatinissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  cattāri
...  naārammaṇe  tīṇi  naanantare  cattāri  nasamanantare cattāri
nasahajāte   ekaṃ   naaññamaññe  cattāri  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme
cattāri  navipāke  cattāri  naāhāre cattāri naindriye cattāri
najhāne  cattāri  namagge  cattāri nasampayutte cattāri nonatthiyā
cattāri novigate cattāri.
   [787] Adhipatiārammaṇaupanissayanti nahetuyā satta ... Naanantare
satta  nasamanantare  satta  nasahajāte  satta  naaññamaññe  satta
nanissaye  satta  napurejāte  satta napacchājāte satta naāsevane
satta  nakamme  satta  navipāke  satta naāhāre satta naindriye
satta  najhāne  satta  namagge satta nasampayutte satta navippayutte
satta  noatthiyā  satta  nonatthiyā  satta  novigate  satta
Noavigate satta.
   [788]  Adhipatiārammaṇaupanissayapurejātaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ
naaññamaññe ekaṃ nanissaye ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ
nakamme  ekaṃ  navipāke  ekaṃ  naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [789] Adhipatiārammaṇanissayaupanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ
nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane
ekaṃ  nakamme  ekaṃ  navipāke  ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [790]   Adhipatisahajātanissayaatthiavigatanti   nahetuyā  satta
... naārammaṇe satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe
tīṇi  naupanissaye  satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta
naāsevane  satta  nakamme  satta navipāke satta naāhāre satta
naindriye  satta  najhāne  satta  namagge  satta nasampayutte tīṇi
navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [791] Adhipatisahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti
Nahetuyā   tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naanantare  tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre
tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  navippayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [792]   Adhipatisahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi
naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre
tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [793]  Adhipatisahajātanissayavipākaatthiavigatanti  nahetuyā  ekaṃ
... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [794] Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
Ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [795]  Adhipatisahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naanantare  ekaṃ  nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [796] Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [797]  Adhipatisahajātanissayaāhāraindriyaatthiavigatanti  nahetuyā
satta  ...  naārammaṇe  satta  naanantare  satta  nasamanantare
satta  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  satta  napurejāte  satta
napacchājāte  satta  naāsevane  satta  nakamme  satta  navipāke
satta  najhāne  satta  namagge  satta nasampayutte tīṇi navippayutte
Tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [798] Adhipatisahajātaaññamaññanissayaāhāraindriyasampayutta-
atthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi naanantare
tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  najhāne
tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [799] Adhipatisahajātanissayaāhāraindriyavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā   tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naanantare  tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [800] Adhipatisahajātanissayavipākaāhāraindriyaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte  ekaṃ  naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ
namagge  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte  ekaṃ  nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [801] Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaāhāraindriya-
sampayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ
Naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [802] Adhipatisahajātanissayavipākaāhāraindriyavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [803]   Adhipatisahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  nahetuyā
satta  ...  naārammaṇe  satta naanantare satta nasamanantare satta
naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte
satta  naāsevane  satta  nakamme  satta  navipāke  satta
naāhāre  satta  najhāne  satta  nasampayutte  tīṇi  navippayutte
tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [804] Adhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi naanantare
tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre
tīṇi najhāne tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [805] Adhipatisahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
Nahetuyā   tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naanantare  tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke
tīṇi  naāhāre  tīṇi  najhāne  tīṇi  nasampayutte  tīṇi nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [806] Adhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
najhāne  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte  ekaṃ  nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [807] Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre
ekaṃ najhāne ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [808] Adhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre
Ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [809]  Adhipatihetusahajātanissayaindriyamaggaatthiaviganti naārammaṇe
cattāri   ...   naanantare  cattāri  nasamanantare  cattāri
naaññamaññe  dve  naupanissaye  cattāri  napurejāte  cattāri
napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri navipāke
cattāri  naāhāre  cattāri  najhāne  cattāri  nasampayutte dve
navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [810] Adhipatihetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  naārammaṇe dve ... naanantare dve nasamanantare
dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane
dve  nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve
navippayutte dve nonatthiyā dve novigate dve.
   [811] Adhipatihetusahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe  dve  ...  naanantare  dve  nasamanantare  dve
naaññamaññe  dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte
dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve naāhāre dve
najhāne dve nasampayutte dve nonatthiyā dve novigate dve.
   [812] Adhipatihetusahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ
naaññamaññe  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
Ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ
nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [813] Adhipatihetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti  naārammaṇe  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [814] Adhipatihetusahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe   ekaṃ   ...   naanantare  ekaṃ  nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
           Adhipatimūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Anantaramūlakaṃ
   [815] Anantarapaccayā nahetuyā satta ... naārammaṇe satta
naadhipatiyā  satta  nasahajāte  satta  naaññamaññe  satta  nanissaye
satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane  pañca
nakamme  satta  navipāke  satta  naāhāre satta naindriye satta
najhāne  satta  namagge  satta  nasampayutte  satta  navippayutte
satta noatthiyā satta noavigate satta.
   [816]  Anantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti  nahetuyā  satta
... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta nasahajāte satta naaññamaññe
satta  nanissaye  satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta
naāsevane  pañca  nakamme  satta  navipāke  satta  naāhāre
satta  naindriye  satta  najhāne  satta namagge satta nasampayutte
satta navippayutte satta noatthiyā satta noavigate satta.
   [817]  Anantarasamanantaraupanissayaāsevananatthivigatanti  nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  nasahajāte  tīṇi
naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte
tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi  navippayutte
tīṇi noatthiyā tīṇi noavigate tīṇi.
   [818]   Anantarasamanantaraupanissayakammanatthivigatanti   nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ nasahajāte ekaṃ
naaññamaññe  ekaṃ  nanissaye  ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
noatthiyā ekaṃ noavigate ekaṃ.
           Anantaramūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Samanantaramūlakaṃ
   [819] Samanantarapaccayā nahetuyā satta ... naārammaṇe satta
naadhipatiyā  satta  nasahajāte  satta  naaññamaññe  satta  nanissaye
satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane  pañca
nakamme  satta  navipāke  satta  naāhāre satta naindriye satta
najhāne  satta  namagge  satta nasampayutte satta navippayutte satta
noatthiyā satta noavigate satta.
   [820]  Samanantaraanantaraupanissayanatthivigatanti  nahetuyā  satta
...  naārammaṇe  satta  naadhipatiyā  satta  nasahajāte  satta
naaññamaññe  satta  nanissaye  satta napurejāte satta napacchājāte
satta naāsevane pañca nakamme satta navipāke satta naāhāre satta
naindriye  satta  najhāne  satta  namagge satta nasampayutte satta
navippayutte satta noatthiyā satta noavigate satta.
   [821]  Samanantaraanantaraupanissayaāsevananatthivigatanti  nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  nasahajāte  tīṇi
naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte
tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi
najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi
noatthiyā tīṇi noavigate tīṇi.
   [822]   Samanantaraanantaraupanissayakammanatthivigatanti   nahetuyā
Ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ nasahajāte ekaṃ
naaññamaññe  ekaṃ  nanissaye  ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
noatthiyā ekaṃ noavigate ekaṃ.
          Samanantaramūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Sahajātamūlakaṃ
   [823]  Sahajātapaccayā  nahetuyā nava ... naārammaṇe nava
naadhipatiyā  nava  naanantare  nava  nasamanantare  nava  naaññamaññe
pañca naupanissaye nava napurejāte nava napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  nava  navipāke  nava naāhāre nava naindriye nava
najhāne  nava  namagge  nava  nasampayutte  pañca  navippayutte tīṇi
nonatthiyā nava novigate nava.
   [824]  Sahajātanissayaatthiavigatanti  nahetuyā  nava  ...
Naārammaṇe  nava  naadhipatiyā  nava naanantare nava nasamanantare nava
naaññamaññe  pañca  naupanissaye  nava napurejāte nava napacchājāte
nava  naāsevane  nava  nakamme nava navipāke nava naāhāre nava
naindriye  nava  najhāne  nava  namagge  nava  nasampayutte  pañca
vippayutte tīṇi nonatthiyā nava novigate nava.
   [825]   Sahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  Naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ
navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [826]   Sahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare
tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke
tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge
tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [827]   Sahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [828]   Sahajātaaññamaññanissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
Napacchājāte  ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [829]   Sahajātanissayavipākaatthiavigatanti   nahetuyā  ekaṃ
... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [830]   Sahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti   nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [831] Sahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ
Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [832]   Sahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti   nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [833] Sahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
           Sahajātamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Aññamaññamūlakaṃ
   [834]  Aññamaññapaccayā nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye
tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme
tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne
tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā
Tīṇi novigate tīṇi.
   [835]   Aññamaññasahajātanissayaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ
navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [836]   Aññamaññasahajātanissayasampayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare
tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [837]   Aññamaññasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte  ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [838]   Aññamaññasahajātanissayavipākaatthiavigatanti   nahetuyā
Ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [839] Aññamaññasahajātanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ... ārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ naāhāre
ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [840] Aññamaññasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ
naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
          Aññamaññamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Nissayamūlakaṃ
   [841] Nissayapaccayā nahetuyā terasa ... naārammaṇe terasa
naadhipatiyā  terasa  naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte
Tīṇi  naaññamaññe  satta  naupanissaye  terasa  napurejāte  nava
napacchājāte  terasa  naāsevane  terasa nakamme terasa navipāke
terasa  naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa namagge
terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  terasa
novigate terasa.
   [842]  Nissayaatthiavigatanti nahetuyā terasa ... naārammaṇe
terasa  naadhipatiyā  terasa  naanantare  terasa  nasamanantare terasa
nasahajāte   tīṇi   naaññamaññe   satta  naupanissaye  terasa
napurejāte  nava  napacchājāte  terasa naāsevane terasa nakamme
terasa navipāke terasa naāhāre terasa naindriye terasa najhāne
terasa  namagge  terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  tīṇi
nonatthiyā terasa novigate terasa.
   [843] Nissayaadhipatiatthiavigatanti nahetuyā aṭṭha ... Naārammaṇe
satta  naanantare  aṭṭha  nasamanantare  aṭṭha  nasahajāte  ekaṃ
naaññamaññe  cattāri  naupanissaye  satta  napurejāte  satta
napacchājāte  aṭṭha  naāsevane  aṭṭha  nakamme  aṭṭha  navipāke
aṭṭha  naāhāre  aṭṭha  naindriye  aṭṭha  najhāne aṭṭha namagge
aṭṭha  nasampayutte  cattāri  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  aṭṭha
novigate aṭṭha.
   [844] Nissayaindriyaatthiavigatanti nahetuyā satta ... Naārammaṇe
Satta  naadhipatiyā  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta
nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye satta napurejāte
satta  napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke
satta  naāhāre  satta  najhāne  satta namagge satta nasampayutte
tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [845]   Nissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuyā   pañca
...  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā  pañca  naanantare  pañca
nasamanantare  pañca  nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe pañca naupanissaye
pañca  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  pañca  naāsevane  pañca
nakamme  pañca  navipāke  pañca  naāhāre pañca naindriye pañca
najhāne  pañca  namagge  pañca  nasampayutte pañca nonatthiyā pañca
novigate pañca.
   [846]  Nissayaadhipativippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  cattāri
...  naārammaṇe  tīṇi  naanantare  cattāri  nasamanantare cattāri
nasahajāte   ekaṃ   naaññamaññe  cattāri  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme
cattāri  navipāke  cattāri  naāhāre cattāri naindriye cattāri
najhāne  cattāri  namagge  cattāri nasampayutte cattāri nonatthiyā
cattāri novigate cattāri.
   [847]   Nissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  Naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  najhāne  tīṇi namagge tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [848]  Nissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [849]  Nissayaārammaṇapurejātavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
tīṇi  ...  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [850] Nissayaārammaṇaadhipatiupanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ
Nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ
namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [851]   Nissayapurejātaindriyavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  nasahajāte  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke
ekaṃ  naāhāre  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [852]    Nissayasahajātaatthiavigatanti   nahetuyā   nava
... naārammaṇe nava naadhipatiyā nava naanantare nava nasamanantare nava
naaññamaññe  pañca  naupanissaye  nava napurejāte nava napacchājāte
nava  naāsevane  nava  nakamme nava navipāke nava naāhāre nava
naindriye  nava  najhāne  nava  namagge  nava  nasampayutte  pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā nava novigate nava.
   [853]   Nissayasahajātaaññamaññaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane
tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi
najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte tīṇi
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [854]   Nissayasahajātaaññamaññasampayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare
tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [855]   Nissayasahajātavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [856]   Nissayasahajātaaññamaññavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte  ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [857]   Nissayasahajātavipākaatthiavigatanti   nahetuyā  ekaṃ
... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
Ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [858]   Nissayasahajātaaññamaññavipākaatthiavigatanti   nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [859] Nissayasahajātaaññamaññavipākasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [860]   Nissayasahajātavipākavippayuttaatthiavigatanti   nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare   ekaṃ   naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ
napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ
Naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [861] Nissayasahajātaaññamaññavipākavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
           Nissayamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Upanissayamūlakaṃ
   [862]  Upanissayapaccayā nahetuyā nava ... naārammaṇe nava
naadhipatiyā  nava  naanantare  nava  nasamanantare nava nasahajāte nava
naaññamaññe  nava  nanissaye  nava  napurejāte  nava  napacchājāte
nava  naāsevane  nava  nakamme nava navipāke nava naāhāre nava
naindriye  nava  najhāne  nava  namagge  nava  nasampayutte  nava
navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  nava novigate nava
noavigate nava.
   [863] Upanissayaārammaṇaadhipatīti nahetuyā satta ... Naanantare
satta  nasamanantare  satta  nasahajāte  satta  naaññamaññe  satta
nanissaye  satta  napurejāte  satta napacchājāte satta naāsevane
Satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta
najhāne  satta  namagge  satta nasampayutte satta navippayutte satta
noatthiyā satta nonatthiyā satta novigate satta noavigate satta.
   [864]  Upanissayaārammaṇaadhipatipurejātaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ
naaññamaññe ekaṃ nanissaye ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ
nakamme  ekaṃ  navipāke  ekaṃ  naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [865] Upanissayaārammaṇaadhipatinissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ
nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane
ekaṃ  nakamme  ekaṃ  navipāke  ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [866]  Upanissayaanantarasamanantaranatthivigatanti  nahetuyā  satta
...  naārammaṇe  satta  naadhipatiyā  satta  nasahajāte  satta
naaññamaññe  satta  nanissaye  satta napurejāte satta napacchājāte
satta  naāsevane  pañca  nakamme satta navipāke satta naāhāre
satta  naindriye  satta  najhāne  satta namagge satta nasampayutte
Satta navippayutte satta noatthiyā satta noavigate satta.
   [867]    Upanissayaanantaraāsevananatthivigatanti    nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  nasahajāte
tīṇi   naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi
navippayutte tīṇi noatthiyā tīṇi noavigate tīṇi.
   [868] Upanissayakammanti nahetuyā dve ... naārammaṇe dve
naadhipatiyā  dve  naanantare  dve  nasamanantare  dve nasahajāte
dve naaññamaññe dve nanissaye dve napurejāte dve napacchājāte
dve  naāsevane dve navipāke dve naāhāre dve naindriye
dve najhāne dve namagge dve nasampayutte dve navippayutte dve
noatthiyā dve nonatthiyā dve novigate dve noavigate dve.
   [869]   Upanissayaanantarasamanantarakammanatthivigatanti   nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ nasahajāte ekaṃ
naaññamaññe  ekaṃ  nanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ  napacchājāte
ekaṃ  naāsevane ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
ekaṃ noatthiyā ekaṃ noavigate ekaṃ.
          Upanissayamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Purejātamūlakaṃ
   [870]  Purejātapaccayā nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  nasahajāte
tīṇi  naaññamaññe  tīṇi nanissaye tīṇi naupanissaye tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre
tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte
tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [871] Purejātaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... Naārammaṇe tīṇi
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  nasahajāte
tīṇi  naaññamaññe  tīṇi nanissaye tīṇi naupanissaye tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi naāhāre
tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte
tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [872]  Purejātanissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [873]   Purejātaārammaṇaatthiavigatanti   nahetuyā   tīṇi
... Naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi
naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi
navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [874]  Purejātaārammaṇanissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
tīṇi  ...  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi
nasahajāte   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi   naupanissaye   tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [875]  Purejātaārammaṇaadhipatiupanissayaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ
naaññamaññe  ekaṃ  nanissaye  ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane
ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [876] Purejātaārammaṇaadhipatinissayaupanissayavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ
nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane
Ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [877]   Purejātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  nasahajāte  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke
ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
          Purejātamūlaṃ niṭṭhitaṃ.
           Pacchājātamūlakaṃ
   [878] Pacchājātapaccayā nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  nasahajāte
tīṇi   naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [879]   Pacchājātavippayuttaatthiavigatanti   nahetuyā   tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi   nasahajāte   tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi
Naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi  naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge
tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
          Pacchājātamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Āsevanamūlakaṃ
   [880]  Āsevanapaccayā nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  nasahajāte
tīṇi   naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  tīṇi  noavigate
tīṇi.
   [881] Āsevanaanantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti
nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi nasahajāte tīṇi
naaññamaññe  tīṇi  nanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi
nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi
najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi
noatthiyā tīṇi noavigate tīṇi.
          Āsevanamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Kammamūlakaṃ
   [882]  Kammapaccayā  nahetuyā satta ... naārammaṇe satta
naadhipatiyā  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta nasahajāte
dve naaññamaññe tīṇi nanissaye dve naupanissaye satta napurejāte
satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta  navipāke  satta
naāhāre  dve  naindriye  satta  najhāne  satta namagge satta
nasampayutte  tīṇi  navippayutte  pañca  noatthiyā  dve nonatthiyā
satta novigate satta noavigate dve.
   [883] Kammaupanissayanti nahetuyā dve ... naārammaṇe dve
naadhipatiyā dve naanantare dve nasamanantare dve nasahajāte dve
naaññamaññe  dve  nanissaye  dve napurejāte dve napacchājāte
dve  naāsevane dve navipāke dve naāhāre dve naindriye
dve  najhāne  dve  namagge dve nasampayutte dve navippayutte
dve noatthiyā dve nonatthiyā dve novigate dve noavigate dve.
   [884]   Kammaanantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti   nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ nasahajāte ekaṃ
naaññamaññe  ekaṃ  nanissaye  ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
ekaṃ noatthiyā ekaṃ noavigate ekaṃ.
   [885]  Kammasahajātanissayaāhāraatthiavigatanti  nahetuyā  satta
... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare
satta  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  satta  napurejāte  satta
napacchājāte  satta  naāsevane  satta  navipāke satta naindriye
satta  najhāne  satta  namagge  satta nasampayutte tīṇi navippayutte
tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [886] Kammasahajātaaññamaññanissayaāhāraatthiavigatanti
nahetuyā  tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare
tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi navipāke tīṇi naindriye tīṇi
najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte tīṇi
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [887] Kammasahajātaaññamaññanissayaāhārasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā   tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane tīṇi navipāke tīṇi naindriye
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi
novigate tīṇi.
   [888] Kammasahajātanissayaāhāravippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare
Tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [889]   Kammasahajātanissayavipākaāhāraatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [890] Kammasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāraatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ
naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ
namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [891] Kammasahajātaaññamaññanissayavipākaāhārasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
Ekaṃ  namagge  ekaṃ  navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate
ekaṃ.
   [892] Kammasahajātanissayavipākaāhāravippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ
napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [893] Kammasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāravippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate
ekaṃ.
           Kammamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Vipākamūlakaṃ
   [894]  Vipākapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ  nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
Najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [895]   Vipākasahajātanissayaatthiavigatanti   nahetuyā  ekaṃ
... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [896]   Vipākasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti   nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [897] Vipākasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [898]   Vipākasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [899] Vipākasahajātaaññamaññanissayavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
           Vipākamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Āhāramūlakaṃ
   [900] Āhārapaccayā nahetuyā satta ... naārammaṇe satta
naadhipatiyā  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta nasahajāte
ekaṃ naaññamaññe tīṇi nanissaye ekaṃ naupanissaye satta napurejāte
satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta  nakamme  satta
navipāke  satta  naindriye  satta  najhāne  satta  namagge satta
nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [901]  Āhāraatthiavigatanti  nahetuyā  satta ... naārammaṇe
satta  naadhipatiyā  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta
nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  ekaṃ  naupanissaye
satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta
nakamme  satta  navipāke  satta  naindriye  satta  najhāne satta
namagge  satta  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā
satta novigate satta.
   [902]   Āhārasahajātanissayaatthiavigatanti  nahetuyā  satta
... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare
satta  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  satta  napurejāte  satta
napacchājāte  satta  naāsevane  satta  nakamme  satta  navipāke
satta  naindriye  satta  najhāne  satta namagge satta nasampayutte
tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [903]   Āhārasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti   nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naindriye
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ navippayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [904] Āhārasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti
Nahetuyā  tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare
tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naindriye
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [905]   Āhārasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare nasamanantare
naaññamaññe  naupanissaye  napurejāte  napacchājāte  naāsevane
nakamme  navipāke  naindriye  najhāne  namagge  nasampayutte
nonatthiyā novigate tīṇi.
   [906]  Āhārasahajātanissayavipākaatthiavigatanti  nahetuyā  ekaṃ
... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [907] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
Ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [908] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [909] Āhārasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ
napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane ekaṃ nakamme
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [910] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [911]  Āhārasahajātanissayakammaatthiavigatanti  nahetuyā  satta
... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare
satta  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  satta  napurejāte  satta
napacchājāte  satta  naāsevane  satta  navipāke satta naindriye
satta  najhāne  satta  namagge  satta nasampayutte tīṇi navippayutte
tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [912] Āhārasahajātaaññamaññanissayakammaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  navipāke  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne
tīṇi   namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte  tīṇi
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [913] Āhārasahajātaaññamaññanissayakammasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā   tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane tīṇi navipāke tīṇi naindriye
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [914] Āhārasahajātanissayakammavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare
Tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  navipāke
tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [915]   Āhārasahajātanissayakammavipākaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [916] Āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākaatthiavigatanti nahetuyā
ekaṃ   ...   naārammaṇe   ekaṃ   naadhipatiyā   ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [917] Āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā   ekaṃ   ...   naārammaṇe   ekaṃ   naadhipatiyā
ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  naindriye  ekaṃ
Najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [918] Āhārasahajātanissayakammavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ
napurejāte  ekaṃ  napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [919] Āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā   ekaṃ   ...   naārammaṇe   ekaṃ   naadhipatiyā
ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  naindriye  ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [920]   Āhārasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti   nahetuyā
satta  ...  naārammaṇe  satta  naadhipatiyā satta naanantare satta
nasamanantare  satta  naaññamaññe  tīṇi naupanissaye satta napurejāte
satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta  nakamme  satta
navipāke  satta  najhāne  satta  namagge  satta  nasampayutte tīṇi
navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [921]  Āhārasahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare
tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  najhāne
tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [922] Āhārasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā   tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi nakamme tīṇi navipāke
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [923]  Āhārasahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi napurejāte
tīṇi   napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi
navipāke  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [924]  Āhārasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
Ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ
napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [925] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [926] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayuttaatthi-
avigatanti  nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā
ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [927] Āhārasahajātanissayavipākaindriyavippayuttaatthi-
avigatanti  nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā
Ekaṃ novigate ekaṃ.
   [928] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyavippayutta-
atthiavigatanti  nahetuyā  ekaṃ  ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā
ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [929]  Āhāraadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti  nahetuyā
satta  ...  naārammaṇe  satta naanantare satta nasamanantare satta
naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte
satta  naāsevane  satta  nakamme  satta  navipāke  satta
najhāne  satta  namagge  satta  nasampayutte  tīṇi navippayutte tīṇi
nonatthiyā satta novigate satta.
   [930] Āhāraadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi naanantare
tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  najhāne
tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [931] Āhāraadhipatisahajātanissayaindriyavippayuttaatthi-
avigatanti  nahetuyā  tīṇi  ...  naārammaṇe tīṇi naanantare tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi napurejāte
Tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [932] Āhāraadhipatisahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naanantare  ekaṃ  nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte  ekaṃ  naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ
namagge  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte  ekaṃ  nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [933] Āhāraadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [934] Āhāraadhipatisahajātanissayavipākaindriyavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
           Āhāramūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Indriyamūlakaṃ
   [935] Indriyapaccayā nahetuyā satta ... naārammaṇe satta
naadhipatiyā  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta nasahajāte
ekaṃ naaññamaññe tīṇi nanissaye ekaṃ naupanissaye satta napurejāte
satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta  nakamme  satta
navipāke satta naāhāre satta najhāne satta namagge satta nasampayutte
tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [936]  Indriyaatthiavigatanti  nahetuyā  satta ... naārammaṇe
satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte
ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  ekaṃ  naupanissaye  satta
napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane satta nakamme
satta  navipāke  satta  naāhāre  satta  najhāne  satta namagge
satta  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  satta
novigate satta.
   [937]   Indriyanissayaatthiavigatanti   nahetuyā   satta
... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare
satta  nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  satta
napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane satta nakamme
satta  navipāke  satta  naāhāre  satta  najhāne  satta namagge
satta  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  satta
Novigate satta.
   [938]   Indriyanissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  najhāne  tīṇi namagge tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [939]   Indriyanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  nasahajāte  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke
ekaṃ  naāhāre  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [940]   Indriyasahajātanissayaatthiavigatanti  nahetuyā  satta
...  naārammaṇe  satta  naadhipatiyā  satta  naanantare  satta
nasamanantare  satta  naaññamaññe  tīṇi naupanissaye satta napurejāte
satta  napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke
satta  naāhāre  satta  najhāne  satta namagge satta nasampayutte
tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [941]   Indriyasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti   nahetuyā
Tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ navippayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [942] Indriyasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā   tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke
tīṇi  naāhāre  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  navippayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi.
   [943]   Indriyasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke
tīṇi  naāhāre  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [944]  Indriyasahajātanissayavipākaatthiavigatanti  nahetuyā  ekaṃ
... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
Napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [945]  Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne
ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [946] Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthi-
avigatanti  nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [947]  Indriyasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ
naāhāre  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [948] Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthi-
avigatanti  nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre
ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [949]  Indriyasahajātanissayamaggaatthiavigatanti  nahetuyā  satta
naārammaṇe satta. Saṅkhittaṃ. ... Novigate satta.
   {949.1} Indriyasahajātaaññamaññanissayamaggaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi . Saṅkhittaṃ. ... Novigate tīṇi. Indriyasahajātaaññamañña-
nissayamaggasampayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi . saṅkhittaṃ . ...
Novigate tīṇi.
   {949.2} Indriyasahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. ... Novigate tīṇi.
   {949.3}  Indriyasahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ . saṅkhittaṃ . ... novigate ekaṃ . Indriyasahajātaaññamañña-
vipākamaggaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.4} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ. Saṅkhittaṃ. ... Novigate ekaṃ.
   {949.5} Indriyasahajātanissayavipākamaggavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā   ekaṃ   .   saṅkhittaṃ   .   ...   novigate
Ekaṃ.
   {949.6} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.7}   Indriyasahajātanissayajhānaatthiavigatanti   nahetuyā
satta. Saṅkhittaṃ. ... Novigate satta.
   {949.8} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. ... Novigate tīṇi.
   {949.9} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.10} Indriyasahajātanissayajhānavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.11} Indriyasahajātanissayavipākajhānaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.12} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.13} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.14} Indriyasahajātanissayavipākajhānavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.15} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna-
vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.16} Indriyasahajātanissayajhānamaggaatthiavigatanti
nahetuyā satta .pe. Novigate satta.
   {949.17} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānamaggaatthi-
avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.18} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānamagga-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.19} Indriyasahajātanissayajhānamaggavippayuttaatthi-
avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.20} Indriyasahajātanissayavipākajhānamaggaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.21} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānamagga-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.22} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānamagga-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.23} Indriyasahajātanissayavipākajhānamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.24} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna-
maggavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.25}  Indriyasahajātanissayaāhāraatthiavigatanti  nahetuyā
satta .pe. Novigate satta.
   {949.26} Indriyasahajātaaññamaññanissayaāhāraatthi-
avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.27} Indriyasahajātaaññamaññanissayaāhārasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.28} Indriyasahajātanissayaāhāravippayuttaatthi-
avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.29} Indriyasahajātanissayavipākaāhāraatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.30} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāra-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.31} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāra-
sampayuttaatthiavigatanti   nahetuyā   ekaṃ   .pe.   novigate
Ekaṃ.
   {949.32} Indriyasahajātanissayavipākaāhāravippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.33} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāra-
vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.34} Indriyaadhipatisahajātanissayaāhāraatthiavigatanti
nahetuyā satta .pe. Novigate satta.
   {949.35} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayaāhāra-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.36} Indriyaadhipatisahajātanissayaāhāravippayuttaatthi-
avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.37} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākaāhāraatthi-
avigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.38} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipāka-
āhārasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.39} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākaāhāravippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.40} Indriyaadhipatisahajātanissayamaggaatthiavigatanti
nahetuyā satta .pe. Novigate satta.
   {949.41} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.42} Indriyaadhipatisahajātanissayamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.43} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.44} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipāka-
maggasampayuttaatthiavigatanti
Nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.45} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.46} Indriyahetusahajātanissayamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe cattāri .pe. Novigate cattāri.
   {949.47} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayamaggaatthi-
avigatanti naārammaṇe dve .pe. Novigate dve.
   {949.48} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayamagga-
sampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe dve .pe. Novigate dve.
   {949.49} Indriyahetusahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe dve .pe. Novigate dve.
   {949.50} Indriyahetusahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.51} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipāka-
maggaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.52} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipākamagga-
sampayuttaatthiavigatanti ārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.53} Indriyahetusahajātanissayavipākamaggavippayutta-
atthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.54} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipāka-
maggavippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   [950] Indriyahetuadhipatisahajātanissayamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe  cattāri  ... naanantare cattāri nasamanantare cattāri
naaññamaññe  dve  naupanissaye  cattāri  napurejāte  cattāri
Napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri navipāke
cattāri  naāhāre  cattāri  najhāne  cattāri  nasampayutte dve
navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [951] Indriyahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti  naārammaṇe dve ... naanantare dve nasamanantare
dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane
dve  nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve
navippayutte dve nonatthiyā dve novigate dve.
   [952] Indriyahetuadhipatisahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe  dve  ...  naanantare  dve  nasamanantare  dve
naaññamaññe  dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte
dve  naāsevane  dve  nakamme dve navipāke dve naāhāre
dve najhāne dve nasampayutte dve nonatthiyā dve novigate dve.
   [953] Indriyahetuadhipatisahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ
nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [954] Indriyahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākamagga-
sampayuttaatthiavigatanti  naārammaṇe  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ
Nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [955] Indriyahetuadhipatisahajātanissayavipākamaggavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe   ekaṃ   ...   naanantare  ekaṃ  nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
           Indriyamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Jhānamūlakaṃ
   [956]  Jhānapaccayā  nahetuyā satta ... naārammaṇe satta
naadhipatiyā  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta nasahajāte
satta naaññamaññe tīṇi nanissaye satta naupanissaye satta napurejāte
satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta  nakamme  satta
navipāke  satta  naāhāre  satta  naindriye satta namagge satta
nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [957]   Jhānasahajātanissayaatthiavigatanti   nahetuyā   satta
saṅkhittaṃ. Novigate satta.
   {957.1} Jhānasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.2} Jhānasahajātaaññamaññanissayasampayutta-
atthiavigatanti      nahetuyā      tīṇi      .pe.
Novigate tīṇi.
   {957.3}   Jhānasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuyā
tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.4}   Jhānasahajātanissayavipākaatthiavigatanti   nahetuyā
ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.5} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.6} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.7} Jhānasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.8} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.9}   Jhānasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti   nahetuyā
satta .pe. Novigate satta.
   {957.10} Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriya-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.11} Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.12} Jhānasahajātanissayaindriyavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.13} Jhānasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.14} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.15} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.16} Jhānasahajātanissayavipākaindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā
Ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.17} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipāka-
indriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.18}   Jhānasahajātanissayamaggaatthiavigatanti   nahetuyā
satta .pe. Novigate satta.
   {957.19} Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.20} Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.21} Jhānasahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.22} Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.23}  Jhānasahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.24} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipāka-
maggaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.25} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipāka-
maggasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.26} Jhānasahajātanissayavipākamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.27} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.28} Jhānasahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti
nahetuyā satta .pe. Novigate satta.
   {957.29} Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyamagga-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.30} Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriya-
maggasampayuttaatthiavigatanti
Nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.31} Jhānasahajātanissayaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {957.32} Jhānasahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.33} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.34} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
maggasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.35} Jhānasahajātanissayavipākaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {957.36} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga-
vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
           Jhānamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Maggamūlakaṃ
   [958]  Maggapaccayā  nahetuyā satta ... naārammaṇe satta
naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte satta
naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  satta  naupanissaye  satta napurejāte
satta  napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke
satta  naāhāre  satta naindriye satta najhāne satta nasampayutte
tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [959]   Maggasahajātanissayaatthiavigatanti   nahetuyā   satta
Saṅkhittaṃ. ... Novigate satta.
   {959.1} Maggasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.2} Maggasahajātaaññamaññanissayasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.3}   Maggasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuyā
tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.4}  Maggasahajātanissayavipākaatthiavigatanti  nahetuyā  ekaṃ
.pe. Novigate ekaṃ.
   {959.5} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.6} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.7} Maggasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.8} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.9}  Maggasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti  nahetuyā satta
.pe. Novigate satta.
   {959.10} Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.11} Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.12} Maggasahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.13} Maggasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.14} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
atthiavigatanti      nahetuyā      ekaṃ     .pe.
Novigate ekaṃ.
   {959.15} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.16} Maggasahajātanissayavipākaindriyavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.17} Maggasahajātaaññamaññanissayavipāka-
indriyavippayuttaatthiavigatanti    nahetuyā    ekaṃ    .pe.
Novigate ekaṃ.
   {959.18}   Maggasahajātanissayajhānaatthiavigatanti   nahetuyā
satta .pe. Novigate satta.
   {959.19} Maggasahajātaaññamaññanissayajhānaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.20} Maggasahajātaaññamaññanissayajhānasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.21} Maggasahajātanissayajhānavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.22} Maggasahajātanissayavipākajhānaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.23} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.24} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.25} Maggasahajātanissayavipākajhānavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.26} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna-
vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.27} Maggasahajātanissayaindriyajhānaatthiavigatanti
nahetuyā satta .pe. Novigate satta.
   {959.28} Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyajhāna-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.29} Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyajhāna-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.30} Maggasahajātanissayaindriyajhānavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.31} Maggasahajātanissayavipākaindriyajhānaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.32} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyajhāna-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.33} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyajhāna-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.34} Maggasahajātanissayavipākaindriyajhānavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.35} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyajhāna-
vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.36} Maggaadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti
nahetuyā satta .pe. Novigate satta.
   {959.37} Maggaadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.38} Maggaadhipatisahajātanissayaindriyavippayuttaatthi-
avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.39} Maggaadhipatisahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.40} Maggaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti
Nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.41} Maggaadhipatisahajātanissayavipākaindriyavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.42} Maggahetusahajātanissayaindriyaatthiavigatanti
naārammaṇe cattāri .pe. Novigate cattāri.
   {959.43} Maggahetusahajātaaññamaññanissayaindriya-
atthiavigatanti naārammaṇe dve .pe. Novigate dve.
   {959.44}    Maggahetusahajātaaññamaññanissaya    indriya-
sampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe dve .pe. Novigate dve.
   {959.45} Maggahetusahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe dve .pe. Novigate dve.
   {959.46} Maggahetusahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.47} Maggahetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
atthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.48} Maggahetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.49} Maggahetusahajātanissayavipākaindriyavippayutta-
atthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.50} Maggahetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
vippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.51} Maggahetuadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti
naārammaṇe cattāri .pe. Novigate cattāri.
   {959.52} Maggahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe
Dve .pe. Novigate dve.
   {959.53} Maggahetuadhipatisahajātanissayaindriyavippayutta-
atthiavigatanti naārammaṇe dve .pe. Novigate dve.
   {959.54} Maggahetuadhipatisahajātanissayavipākaindriya-
atthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.55} Maggahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipāka-
indriyasampayuttaatthiavigatanti  naārammaṇe  ekaṃ  .pe.  novigate
ekaṃ.
   {959.56} Maggahetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyavippayutta-
atthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
           Maggamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Sampayuttamūlakaṃ
   [960]  Sampayuttapaccayā nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye
tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme
tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi
namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [961] Sampayuttasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi.
Saṅkhittaṃ . ... novigate tīṇi . Sampayuttasahajātaaññamaññanissayavipāka-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
          Sampayuttamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Vippayuttamūlakaṃ
   [962] Vippayuttapaccayā nahetuyā pañca ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  pañca  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca nasahajāte
tīṇi  naaññamaññe  pañca  nanissaye  tīṇi  naupanissaye  pañca
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  pañca  naāsevane  pañca nakamme
pañca  navipāke  pañca  naāhāre  pañca naindriye pañca najhāne
pañca  namagge  pañca  nasampayutte  pañca  nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [963] Vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā pañca ... naārammaṇe
pañca  naadhipatiyā  pañca  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
nasahajāte  pañca  naaññamaññe  pañca  nanissaye  tīṇi  naupanissaye
pañca  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  pañca  naāsevane  pañca
nakamme  pañca  navipāke  pañca  naāhāre pañca naindriye pañca
najhāne  pañca  namagge  pañca  nasampayutte  pañca  nonatthiyā
pañca novigate pañca.
   [964]   Vippayuttanissayaatthiavigatanti   nahetuyā   pañca
...  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā  pañca  naanantare  pañca
nasamanantare  pañca  nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe pañca naupanissaye
pañca  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  pañca  naāsevane  pañca
nakamme  pañca  navipāke  pañca  naāhāre  pañca  naindriye
Pañca   najhāne  pañca  namagge  pañca  nasampayutte  pañca
nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [965]  Vippayuttaadhipatinissayaatthiavigatanti  nahetuyā  cattāri
...  naārammaṇe  cattāri naanantare cattāri nasamanantare cattāri
nasahajāte   ekaṃ   naaññamaññe  cattāri  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  cattāri  naāsevane  cattāri
nakamme  cattāri  navipāke  cattāri naāhāre cattāri naindriye
cattāri   najhāne   cattāri  namagge  cattāri  nasampayutte
cattāri nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [966]   Vippayuttanissayaindriyaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  najhāne  tīṇi namagge tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [967]   Vippayuttapacchājātaatthiavigatanti   nahetuyā   tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi   nasahajāte   tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi  naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi
Namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [968]  Vippayuttanissayapurejātaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [969]  Vippayuttaārammaṇanissayapurejātaatthiavigatanti  nahetuyā
tīṇi  ...  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [970] Vippayuttaārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejātaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ
nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane
ekaṃ  nakamme  ekaṃ  navipāke  ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [971]   Vippayuttanissayapurejātaindriyaatthiavigatanti  nahetuyā
Ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  nasahajāte  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke
ekaṃ  naāhāre  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [972]   Vippayuttasahajātanissayaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi vovigate tīṇi.
   [973]   Vippayuttasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [974]   Vippayuttasahajātanissayavipākaatthiavigatanti   nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare   ekaṃ   naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ
Napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [975]  Vippayuttaārammaṇanissayaatthiavigatanti  .  saṅkhittaṃ .
... Nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [976]  Vippayuttasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
          Vippayuttamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Atthimūlakaṃ
   [977] Atthipaccayā nahetuyā terasa ... naārammaṇe terasa
naadhipatiyā  terasa  naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte
satta  naaññamaññe  satta  nanissaye  satta  naupanissaye  terasa
napurejāte  nava  napacchājāte  terasa naāsevane terasa nakamme
terasa navipāke terasa naāhāre terasa naindriye terasa najhāne
terasa  namagge  terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  pañca
nonatthiyā terasa novigate terasa.
   [978] Atthiavigatanti nahetuyā terasa ... naārammaṇe terasa
naadhipatiyā  terasa  naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte
satta  naaññamaññe  satta  nanissaye  satta  naupanissaye  terasa
napurejāte  nava  napacchājāte  terasa naāsevane terasa nakamme
terasa navipāke terasa naāhāre terasa naindriye terasa najhāne
terasa  namagge  terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  pañca
nonatthiyā terasa novigate terasa.
   [979]  Atthinissayaavigatanti nahetuyā terasa ... naārammaṇe
terasa  naadhipatiyā  terasa  naanantare  terasa  nasamanantare terasa
nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe  satta naupanissaye terasa napurejāte
nava napacchājāte terasa naāsevane terasa nakamme terasa navipāke
terasa  naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa namagge
terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  terasa
novigate terasa.
   [980]  Atthiadhipatiavigatanti  nahetuyā  aṭṭha ... ārammaṇe
satta  naanantare  aṭṭha  nasamanantare  aṭṭha  nasahajāte  ekaṃ
naaññamaññe  cattāri  nanissaye ekaṃ naupanissaye satta napurejāte
satta  napacchājāte  aṭṭha  naāsevane  aṭṭha  nakamme  aṭṭha
navipāke  aṭṭha  naāhāre  aṭṭha  naindriye aṭṭha najhāne aṭṭha
namagge  aṭṭha  nasampayutte cattāri navippayutte cattāri nonatthiyā
Aṭṭha novigate aṭṭha.
   [981]  Atthiadhipatinissayaavigatanti  nahetuyā  aṭṭha  ...
Naārammaṇe  satta  naanantare  aṭṭha  nasamanantare aṭṭha nasahajāte
ekaṃ  naaññamaññe  cattāri  naupanissaye  satta  napurejāte satta
napacchājāte  aṭṭha naāsevane aṭṭha nakamme aṭṭha navipāke aṭṭha
naāhāre  aṭṭha  naindriye  aṭṭha  najhāne  aṭṭha namagge aṭṭha
nasampayutte   cattāri   navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  aṭṭha
novigate aṭṭha.
   [982]  Atthiāhāraavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe
satta  naadhipatiyā  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta
nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  ekaṃ  naupanissaye
satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta
nakamme  satta  navipāke  satta  naindriye  satta  najhāne satta
namagge  satta  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā
satta novigate satta.
   [983]  Atthiindriyaavigatanti  hetuyā satta ... naārammaṇe
satta  naadhipatiyā  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta
nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  ekaṃ  naupanissaye
satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta
nakamme  satta  navipāke  satta  naāhāre  satta  najhāne satta
Namagge  satta  nasampayutte  tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta
novigate satta.
   [984]   Atthinissayaindriyaavigatanti   nahetuyā   satta
...  naārammaṇe  satta  naadhipatiyā  satta  naanantare  satta
nasamanantare  satta  nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe tīṇi naupanissaye
satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta
nakamme  satta  navipāke  satta  naāhāre  satta  najhāne satta
namagge  satta  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā
satta novigate satta.
   [985] Atthivippayuttaavigatanti nahetuyā pañca ... naārammaṇe
pañca  naadhipatiyā  pañca  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
nasahajāte   pañca   naaññamaññe   pañca   nanissaye   tīṇi
naupanissaye   pañca   napurejāte  tīṇi  napacchājāte  pañca
naāsevane  pañca  nakamme  pañca  navipāke  pañca  naāhāre
pañca   naindriye   pañca  najhāne  pañca  namagge  pañca
nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [986]   Atthinissayavippayuttaavigatanti   nahetuyā   pañca
...  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā  pañca  naanantare  pañca
nasamanantare   pañca   nasahajāte   tīṇi   naaññamaññe  pañca
naupanissaye   pañca   napurejāte  tīṇi  napacchājāte  pañca
Naāsevane  pañca  nakamme  pañca  navipāke  pañca  naāhāre
pañca   naindriye   pañca  najhāne  pañca  namagge  pañca
nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [987]  Atthiadhipatinissayavippayuttaavigatanti  nahetuyā  cattāri
...  naārammaṇe  tīṇi  naanantare  cattāri  nasamanantare cattāri
nasahajāte   ekaṃ   naaññamaññe  cattāri  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  cattāri  naāsevane  cattāri
nakamme  cattāri  navipāke  cattāri naāhāre cattāri naindriye
cattāri  najhāne  cattāri  namagge  cattāri  nasampayutta  cattāri
nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [988]   Atthinissayaindriyavippayuttaavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [989]   Atthipacchājātavippayuttaavigatanti   nahetuyā   tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi   nasahajāte   tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi  naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
Navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi
namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [990]  Atthipurejātaavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe
tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte
tīṇi   naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [991]  Atthinissayapurejātavippayuttaavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [992]   Atthiārammaṇapurejātaavigatanti   nahetuyā   tīṇi
... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi
naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi
navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [993]  Atthiārammaṇanissayapurejātavippayuttaavigatanti  nahetuyā
tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte
tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napacchājāte  tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [994]  Atthiārammaṇaadhipatiupanissayapurejātaavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ
naaññamaññe  ekaṃ  nanissaye  ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane
ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [995] Atthiārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejātavippayuttaavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ
nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane
ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [996]   Atthinissayapurejātaindriyavippayuttaavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
Nasamanantare  ekaṃ  nasahajāte  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke
ekaṃ  naāhāre  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [997]    Atthisahajātanissayaavigatanti   nahetuyā   nava
... naārammaṇe nava naadhipatiyā nava naanantare nava nasamanantare nava
naaññamaññe  pañca  naupanissaye  nava napurejāte nava napacchājāte
nava  naāsevane  nava  nakamme nava navipāke nava naāhāre nava
naindriye  nava  najhāne  nava  namagge  nava  nasampayutte  pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā nava novigate nava.
   [998]   Atthisahajātaaññamaññanissayaavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ
navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [999]   Atthisahajātaaññamaññanissayasampayuttaavigatanti  nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare
tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi   naāsevane   tīṇi   nakamme   tīṇi  navipāke  tīṇi
Naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [1000]  Atthisahajātanissayavippayuttaavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [1001]  Atthisahajātaaññamaññanissayavippayuttaavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte  ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [1002]   Atthisahajātanissayavipākaavigatanti  nahetuyā  ekaṃ
... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [1003]  Atthisahajātaaññamaññanissayavipākaavigatanti nahetuyā ekaṃ
...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [1004] Atthisahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaavigatanti nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [1005]  Atthisahajātanissayavipākavippayuttaavigatanti nahetuyā ekaṃ
...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [1006] Atthisahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaavigatanti nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
Ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
           Atthimūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
           Natthivigataavigatamūlakaṃ
   [1007] Natthipaccayā nahetuyā satta . vigatapaccayā nahetuyā
satta  .  natthipaccayampi  vigatapaccayampi  anantarapaccayasadisaṃ  .
Avigatapaccayā  nahetuyā  terasa  .  yathā  atthipaccayo vitthārito
evaṃ avigatapaccayo vitthāretabbo.
        Pañhāvārassa anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
        Pañhāvārassa paccanīyānulomagaṇanā
            nahetumūlakaṃ
   [1008] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā dasa anantare
satta  samanantare  satta  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi nissaye
terasa  upanissaye  nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane
tīṇi  kamme  satta  vipāke  ekaṃ āhāre satta indriye satta
jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca
atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa.
   [1009]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  adhipatiyā  satta
... Anantare satta samanantare satta sahajāte nava aññamaññe tīṇi
nissaye  terasa  upanissaye  nava  purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi
āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye
satta  jhāne  satta  magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca
atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa.
   [1010]   Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
anantare  satta  ...  samanantare  satta sahajāte nava aññamaññe
tīṇi  nissaye  terasa  upanissaye  nava purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  tīṇi  kamme  satta vipāke ekaṃ āhāre satta
indriye  satta  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi
vippayutte  pañca  atthiyā  terasa  natthiyā  satta  vigate  satta
avigate terasa.
   [1011]   Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  samanantare  satta  ...  sahajāte nava aññamaññe
tīṇi  nissaye  terasa  upanissaye  nava purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  kamme  satta  vipāke  ekaṃ āhāre satta indriye satta
jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca
atthiyā terasa avigate terasa.
   [1012]   Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  sahajāte  nava  ... aññamaññe
Tīṇi nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi
kamme  satta  vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne
satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā
terasa avigate terasa.
   [1013]   Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā   nasamanantarapaccayā   nasahajātapaccayā  aññamaññe
tīṇi  ... nissaye tīṇi upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  kamme  dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte pañca
atthiyā satta avigate satta.
   [1014]   Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā  naaññamaññapaccayā
nissaye  tīṇi  ...  upanissaye  nava  purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  kamme  dve  āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ  vippayutte
pañca atthiyā satta avigate satta.
   [1015]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ .
Naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā upanissaye nava ... purejāte tīṇi
pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte
tīṇi atthiyā pañca avigate pañca.
   [1016]  Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Nanissayapaccayā  naupanissayapaccayā  napurejātapaccayā  pacchājāte tīṇi
...  Kamme  dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte tīṇi
atthiyā pañca avigate pañca.
   [1017]  Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Naupanissayapaccayā  napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  kamme dve
... Āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1018]  Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā  navipākapaccayā
naāhārapaccayā indriye ekaṃ ... Atthiyā ekaṃ vigate ekaṃ.
   [1019]  Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Naāhārapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā
navippayuttapaccayā  nonatthipaccayā  novigatapaccayā  indriye  ekaṃ
... Atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1020]  Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Navipākapaccayā  naindriyapaccayā  āhāre ekaṃ ... atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [1021]  Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Naindriyapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā
navippayuttapaccayā  nonatthipaccayā  novigatapaccayā  āhāre  ekaṃ
... Atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
           Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
           Naārammaṇamūlakaṃ
   [1022] Naārammaṇapaccayā hetuyā satta ... adhipatiyā satta
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  nava aññamaññe tīṇi
nissaye  terasa  upanissaye  nava  purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi
āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye
satta  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte
pañca  atthiyā  terasa  natthiyā  satta  vigate  satta  avigate
terasa.
   [1023]   Naārammaṇapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā  naaññamaññapaccayā
nissaye  tīṇi  ...  upanissaye  nava  purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  kamme  dve  āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ  vippayutte
pañca atthiyā satta avigate satta.
            Naadhipatimūlakaṃ
   [1024] Naadhipatipaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava.
Yathā nahetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
            Naanantaramūlakaṃ
   [1025]  Naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  hetuyā  satta
...  ārammaṇe  nava adhipatiyā nava sahajāte nava aññamaññe tīṇi
nissaye  terasa  upanissaye  nava  purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi
Kamme  satta  vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne
satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā
terasa avigate terasa.
           Nasamanantaramūlakaṃ
   [1026]  Nasamanantarapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasahajātapaccayā  naaññamaññapaccayā
nissaye  tīṇi  ...  upanissaye  nava  purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  tīṇi  kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ
vippayutte pañca atthiyā satta avigate satta. Saṅkhittaṃ.
           Nasahajātamūlakaṃ
   [1027] Nasahajātapaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā satta
anantare  satta  samanantare  satta  nissaye  tīṇi  upanissaye nava
purejāte  tīṇi  pacchājāte  tīṇi  āsevane  tīṇi  kamme dve
āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ  vippayutte  pañca atthiyā satta
natthiyā satta vigate satta avigate satta.
   [1028]  Nasahajātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  anantare  satta ... samanantare satta nissaye tīṇi
upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi
kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte pañca atthiyā
satta natthiyā satta vigate satta avigate satta.
   [1029]  Nasahajātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā
nanissayapaccayā  upanissaye  nava  ...  purejāte nava pacchājāte
tīṇi  kamme  dve  āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte tīṇi
atthiyā pañca avigate pañca. Saṅkhittaṃ.
           Naaññamaññamūlakaṃ
   [1030]  Naaññamaññapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe nava
adhipatiyā  aṭṭha  anantare  satta  samanantare satta sahajāte pañca
nissaye  satta  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi pacchājāte tīṇi
āsevane  tīṇi  kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye
tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā satta
natthiyā satta vigate satta avigate satta.
   [1031]  Naaññamaññapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
adhipatiyā tīṇi ... anantare satta samanantare satta sahajāte pañca
nissaye  satta  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi pacchājāte tīṇi
āsevane  tīṇi  kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye
tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā satta
natthiyā satta vigate satta avigate satta.
   [1032]  Naaññamaññapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
Nissaye  tīṇi ... upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi
kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte pañca atthiyā
satta avigate satta. Saṅkhittaṃ.
            Nanissayamūlakaṃ
   [1033]  Nanissayapaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā satta
anantare  satta  samanantare  satta  upanissaye nava purejāte tīṇi
pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye
ekaṃ  vippayutte  tīṇi  atthiyā  satta natthiyā satta vigate satta
avigate satta.
   [1034]   Nanissayapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā anantare satta ... samanantare satta upanissaye nava
pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye
ekaṃ  vippayutte  tīṇi  atthiyā  pañca natthiyā satta vigate satta
avigate pañca.
   [1035]   Nanissayapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā  upanissaye  nava  ...  pacchājāte  tīṇi kamme
dve  āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ  vippayutte  tīṇi atthiyā
pañca avigate pañca. Saṅkhittaṃ.
           Naupanissayamūlakaṃ
   [1036] Naupanissayapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava
adhipatiyā  satta  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye terasa
purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre
satta  indriye  satta  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte
tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa avigate terasa.
   [1037]  Naupanissayapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
nissaye  tīṇi  ...  purejāte  tīṇi  pacchājāte  tīṇi  kamme
dve  āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ  vippayutte pañca atthiyā
satta avigate satta. Saṅkhittaṃ.
           Napurejātamūlakaṃ
   [1038] Napurejātapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava
adhipatiyā  dasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte nava
aññamaññe  tīṇi  nissaye  nava  upanissaye  nava  pacchājāte tīṇi
āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye
satta  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte
tīṇi atthiyā nava natthiyā satta vigate satta avigate nava.
   [1039]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
adhipatiyā satta ... anantare satta samanantare satta sahajāte nava
Aññamaññe  tīṇi  nissaye  nava  upanissaye  nava  pacchājāte tīṇi
āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye
satta  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte
tīṇi atthiyā nava natthiyā satta vigate satta avigate nava.
   [1040]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā   nissaye   nava   ...   upanissaye  nava
pacchājāte  tīṇi  kamme  dve  āhāre  ekaṃ  indriye ekaṃ
vippayutte tīṇi atthiyā pañca avigate pañca. Saṅkhittaṃ.
           Napacchājātamūlakaṃ
   [1041] Napacchājātapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava
adhipatiyā  dasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte nava
aññamaññe  tīṇi  nissaye  terasa  upanissaye  nava purejāte tīṇi
āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye
satta  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte
pañca atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa.
   [1042]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā   nissaye   tīṇi   ...   upanissaye  nava
purejāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte
Tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [1043]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā    nanissayapaccayā    upanissaye    nava
... kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
           Naāsevanamūlakaṃ
   [1044] Naāsevanapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava
adhipatiyā  dasa  anantare  pañca  samanantare  pañca  sahajāte nava
aññamaññe  tīṇi  nissaye  terasa  upanissaye  nava purejāte tīṇi
pacchājāte  tīṇi  kamme  satta  vipāke  ekaṃ  āhāre  satta
indriye  satta  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi
vippayutte  pañca  atthiyā  terasa  natthiyā  pañca  vigate  pañca
avigate terasa.
   [1045]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā   nissaye   tīṇi   ...   upanissaye  nava
purejāte  tīṇi  pacchājāte  tīṇi  kamme  dve  āhāre ekaṃ
indriye  ekaṃ  vippayutte  pañca atthiyā satta avigate satta .
Saṅkhittaṃ.
           Nakamma navipākamūlakaṃ
   [1046]  Nakammapaccayā  hetuyā  satta ... ārammaṇe nava
adhipatiyā  dasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte nava
aññamaññe  tīṇi  nissaye  terasa  upanissaye  nava  purejāte
tīṇi  pacchājāte  tīṇi  āsevane  tīṇi  vipāke  ekaṃ āhāre
satta  indriye  satta  jhāne  satta magge satta sampayutte tīṇi
vippayutte  pañca  atthiyā  terasa  natthiyā  satta  vigate  satta
avigate terasa.
   [1047]   Nakammapaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā  nissaye  tīṇi  ...  upanissaye  nava purejāte
tīṇi  pacchājāte  tīṇi  āhāre  ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte
pañca  atthiyā  satta  avigate satta . saṅkhittaṃ . navipākapaccayā
hetuyā   satta   (yathā   nahetumūlakaṃ  evaṃ  vitthāretabbaṃ)
... Avigate terasa.
            Naāhāramūlakaṃ
   [1048]  Naāhārapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava
adhipatiyā  dasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte nava
aññamaññe  tīṇi  nissaye  terasa  upanissaye  nava purejāte tīṇi
pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme dve vipāke ekaṃ indriye
Satta  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte
pañca atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa.
   [1049]  Naāhārapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
adhipatiyā  satta  ...  anantare  satta samanantare satta sahajāte
nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye  terasa  upanissaye nava purejāte
tīṇi  pacchājāte  tīṇi  āsevane tīṇi kamme dve vipāke ekaṃ
indriye  satta  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi
vippayutte  pañca  atthiyā  terasa  natthiyā  satta  vigate  satta
avigate terasa.
   [1050]  Naāhārapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  .  saṅkhittaṃ .
Nakammapaccayā   navipākapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā
nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā  nonatthipaccayā  novigatapaccayā
indriye ekaṃ ... Atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
            Naindriyamūlakaṃ
   [1051] Naindriyapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava.
Saṅkhittaṃ  .  ... avigate terasa . naindriyapaccayā nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā  .  mūlakaṃ saṅkhittaṃ . navipākapaccayā najhānapaccayā
namaggapaccayā      nasampayuttapaccayā      navippayuttapaccayā
nonatthipaccayā novigatapaccayā āhāre ekaṃ ... Atthiyā ekaṃ avigate
Ekaṃ  . naindriyapaccayā kamme satta pañhā yathā nahetumūlake .
Saṅkhittaṃ.
            Najhānamūlakaṃ
   [1052] Najhānapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe nava .
Saṅkhittaṃ . ... avigate terasa . yathā nahetumūlakaṃ evaṃ najhānamūlakaṃ
vitthāretabbaṃ.
            Namaggamūlakaṃ
   [1053] Namaggapaccayā hetuyā satta . Saṅkhittaṃ. ... Avigate
terasa. Yathā nahetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
           Nasampayuttamūlakaṃ
   [1054]  Nasampayuttapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe nava
adhipatiyā  aṭṭha  anantare  satta  samanantare satta sahajāte pañca
aññamaññe  ekaṃ  nissaye  satta  upanissaye  nava purejāte tīṇi
pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre
tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  vippayutte pañca
atthiyā satta natthiyā satta vigate satta avigate satta.
   [1055]  Nasampayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
adhipatiyā  tīṇi  ...  anantare  satta samanantare satta purejāte
pañca  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  satta upanissaye nava purejāte
tīṇi  pacchājāte  tīṇi  āsevane  tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ
Āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne tīṇi magge tīṇi vippayutte
pañca atthiyā satta natthiyā satta vigate satta avigate satta.
   [1056]  Nasampayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā   nissaye   tīṇi   ...   upanissaye  nava
purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye
ekaṃ vippayutte pañca atthiyā satta avigate satta.
   [1057]  Nasampayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
...  Nasahajātapaccayā  naaññamaññapaccayā  nanissayapaccayā  upanissaye
nava ... pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ
vippayutte tīṇi atthiyā pañca avigate pañca.
   [1058]  Nasampayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
...  Nanissayapaccayā  naupanissayapaccayā napurejātapaccayā pacchājāte
tīṇi ... kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte tīṇi
atthiyā pañca avigate pañca. Saṅkhittaṃ.
           Navippayuttamūlakaṃ
   [1059]  Navippayuttapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe nava
adhipatiyā  satta  anantare  satta  samanantare  satta sahajāte tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi
āsevane  tīṇi kamme pañca vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye
Tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā  pañca
natthiyā satta vigate satta avigate pañca.
   [1060]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
adhipatiyā  tīṇi ... anantare satta samanantare satta sahajāte tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  nava  āsevane  tīṇi
kamme  pañca  vipāke  ekaṃ  āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne
tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā satta
vigate satta avigate tīṇi.
   [1061]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  sahajāte  tīṇi
...  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi upanissaye nava kamme pañca
vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi jhāne tīṇi magge
tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [1062]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā   nissaye   tīṇi   ...   upanissaye  nava
kamme  dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
ekaṃ.
   [1063]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
Naaññamaññapaccayā      nanissayapaccayā     naupanissayapaccayā
kamme dve ... āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
ekaṃ.
   [1064]  Navippayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Nakammapaccayā  āhāre  ekaṃ  ... indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [1065]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  .  saṅkhittaṃ .
Nakammapaccayā  navipākapaccayā  naāhārapaccayā  indriye  ekaṃ
... Atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1066]  Navippayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Naāhārapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā
nonatthipaccayā  novigatapaccayā  indriye  ekaṃ ... atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [1067]  Navippayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Navipākapaccayā  naindriyapaccayā  āhāre ekaṃ ... atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [1068]  Navippayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Naindriyapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā
nonatthipaccayā  novigatapaccayā  āhāre  ekaṃ ... atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
            Noatthimūlakaṃ
   [1069]  Noatthipaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā satta
anantare  satta  samanantare  satta  upanissaye nava āsevane tīṇi
kamme dve natthiyā satta vigate satta.
   [1070]   Noatthipaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
anantare  satta  ...  samanantare satta upanissaye nava āsevane
tīṇi kamme dve natthiyā satta vigate satta.
   [1071]   Noatthipaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  upanissaye  nava
... Kamme dve.
   [1072]   Noatthipaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā  nanissayapaccayā  naupanissayapaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā     naāsevanapaccayā     navipākapaccayā
naāhārapaccayā   naindriyapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā
nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā  nonatthipaccayā  novigatapaccayā
noavigatapaccayā kamme dve.
   [1073]   Noatthipaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā  nanissayapaccayā  napurejātapaccayā napacchājātapaccayā
Naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā
naāhārapaccayā   naindriyapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā
nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā  nonatthipaccayā  novigatapaccayā
noavigatapaccayā upanissaye nava.
            Nonatthimūlakaṃ
   [1074] Nonatthipaccayā hetuyā satta. Saṅkhittaṃ. ... Avigate
terasa. Yathā nahetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
            Novigatamūlakaṃ
   [1075] Novigatapaccayā hetuyā satta. Saṅkhittaṃ. ... Avigate
terasa. Yathā hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
            Noavigatamūlakaṃ
   [1076]  Noavigatapaccayā  ārammaṇe  nava  .  saṅkhittaṃ .
...  Natthiyā  satta  vigate  satta  .  yathā noatthimūlakaṃ evaṃ
vitthāretabbaṃ.
         Pañhāvārassa paccanīyānulomaṃ
           kusalattikaṃ paṭhamaṃ
             niṭṭhitaṃ.
            -------------
            Vedanāttikaṃ
            paṭiccavāro
   [1077] Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya
sampayutto  dhammo  uppajjati hetupaccayā sukhāya vedanāya sampayuttaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā  dve  khandhe  paṭicca eko
khandho  paṭisandhikkhaṇe  sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho.
   [1078]  Dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  dukkhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe
paṭicca eko khandho.
   [1079]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā
dve  khandhe  paṭicca  eko  khandho  paṭisandhikkhaṇe  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe
paṭicca eko khandho.
   [1080]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya sampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā ... Adhipatipaccayā
...  .  Adhipatiyā  paṭisandhi  natthi  .  ...  anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā  nissayapaccayā
upanissayapaccayā  purejātapaccayā  sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā  dve  khandhe  paṭicca eko khandho
vatthuṃ purejātapaccayā. Saṅkhittaṃ.
   [1081]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya sampayutto dhammo uppajjati āsevanapaccayā ... Kammapaccayā
...  vipākapaccayā  sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho paṭisandhikkhaṇe
sukhāya   vedanāya   sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve
khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho.
   [1082]  Dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  vipākapaccayā  dukkhasahagataṃ
kāyaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā dve khandhe
paṭicca eko khandho.
   [1083]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati vipākapaccayā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā
dve  khandhe  paṭicca  eko  khandho  paṭisandhikkhaṇe  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe
Paṭicca eko khandho.
   [1084]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya sampayutto dhammo uppajjati āhārapaccayā ... Indriyapaccayā
jhānapaccayā   maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā
sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā
dve khandhe paṭicca eko khandho vatthuṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe
sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā
dve khandhe paṭicca eko khandho vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   [1085]  Dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā  dukkhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe
paṭicca eko khandho vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   [1086]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto dhammo uppajjati vippayuttapaccayā
adukkhamasukhāya   vedanāya   sampayuttaṃ   ekaṃ   khandhaṃ  paṭicca
dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho vatthuṃ vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe   adukkhamasukhāya   vedanāya   sampayuttaṃ   ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā  dve  khandhe  paṭicca eko khandho
vatthuṃ  vippayuttapaccayā  .  saṅkhittaṃ  .  atthipaccayā  natthipaccayā
vigatapaccayā avigatapaccayā.
   [1087]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  .  saṅkhittaṃ .
... Avigate tīṇi . hetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... Vipāke dve
avigate  tīṇi  .  ārammaṇapaccayā ... adhipatipaccayā hetuyā tīṇi
...  vipāke  dve avigate tīṇi . āsevanapaccayā hetuyā tīṇi
... kamme tīṇi āhāre tīṇi avigate tīṇi . Vipākapaccayā hetuyā
dve ... ārammaṇe tīṇi adhipatiyā dve. Saṅkhittaṃ. ... Purejāte
tīṇi kamme tīṇi jhāne dve magge dve avigate tīṇi. Jhānapaccayā
hetuyā  tīṇi  ...  vipāke  dve  avigate tīṇi . maggapaccayā
hetuyā  tīṇi  ...  vipāke  dve avigate tīṇi . avigatapaccayā
hetuyā  tīṇi  ... natthiyā tīṇi vigate tīṇi . yathā kusalattikassa
paccayagaṇanā evaṃ vitthāretabbā.
   [1088]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ
sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve
khandhe paṭicca eko khandho.
   [1089]  Dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  dukkhasahagataṃ
kāyaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā dve khandhe
paṭicca eko khandho.
   [1090]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati nahetupaccayā
ahetukaṃ  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve
khandhā  dve  khandhe  paṭicca  eko  khandho  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā
dve  khandhe  paṭicca  eko khandho vicikicchāsahagate uddhaccasahagate
khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1091]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya sampayutto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā . Nādhipatiparipuṇṇaṃ
paṭisandhikaṃ.
   [1092]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā āruppe
sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve
khandhe  paṭicca  eko  khandho  paṭisandhikkhaṇe  sukhāya  vedanāya
sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā dve khandhe paṭicca
eko khandho.
   [1093]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
adukkhamasukhāya  vedanāya sampayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā
āruppe   adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho paṭisandhikkhaṇe
adukkhamasukhāya   vedanāya   sampayuttaṃ   ekaṃ   khandhaṃ  paṭicca
Dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho.
   [1094]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  napacchājātapaccayā  ...
Naāsevanapaccayā  ...  .  napacchājātampi  naāsevanampi  paripuṇṇaṃ
paṭisandhikaṃ.
   [1095]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  sukhāya
vedanāya  sampayutte  khandhe  paṭicca  sukhāya  vedanāya sampayuttā
cetanā.
   [1096]  Dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  dukkhāya
vedanāya  sampayutte  khandhe  paṭicca  dukkhāya vedanāya sampayuttā
cetanā.
   [1097]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati nakammapaccayā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  paṭicca  adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttā cetanā.
   [1098]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya sampayutto dhammo uppajjati navipākapaccayā ... Najhānapaccayā
sukhasahagataṃ    kāyaviññāṇasahagataṃ    ekaṃ    khandhaṃ   paṭicca
Dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho.
   [1099]  Dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  najhānapaccayā  dukkhasahagataṃ
kāyaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā dve khandhe
paṭicca eko khandho.
   [1100]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati najhānapaccayā
cakkhuviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā dve khandhe
paṭicca eko khandho.
   [1101]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  namaggapaccayā  ahetukaṃ
sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve
khandhe paṭicca eko khandho.
   [1102]  Dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  namaggapaccayā  dukkhasahagataṃ
kāyaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā dve khandhe
paṭicca eko khandho.
   [1103]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati namaggapaccayā
ahetukaṃ  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve
Khandhā  dve  khandhe  paṭicca  eko  khandho  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā
dve khandhe paṭicca eko khandho.
   [1104]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā āruppe
sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve
khandhe paṭicca eko khandho.
   [1105]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
adukkhamasukhāya  vedanāya sampayutto dhammo uppajjati navippayuttapaccayā
āruppe   adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho.
   [1106]  Nahetuyā  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi napurejāte dve
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke
tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte dve.
   [1107] Nahetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte ekaṃ
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi nakamme dve navipāke dve
najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte ekaṃ.
   [1108]   Nahetupaccayā  naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājāte ekaṃ ... naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ
namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ.
   [1109]   Nahetupaccayā  naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā  navipākapaccayā
namaggapaccayā navippayutte ekaṃ.
   [1110] Naadhipatipaccayā nahetuyā tīṇi ... napurejāte dve
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte dve.
   [1111] Napurejātapaccayā nahetuyā ekaṃ ... Naadhipatiyā dve
napacchājāte  dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve
namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [1112]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ
... napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ
namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [1113]  Napacchājātapaccayā  ...  naāsevanapaccayā  ...
Nakammapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte dve
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  navipāke tīṇi namagge dve
navippayutte dve.
   [1114]  Nakammapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  dve
... napurejāte ekaṃ napacchājāte dve naāsevane dve navipāke dve
namagge dve navippayutte ekaṃ.
   [1115] Nakammapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā
Napacchājāte  ekaṃ  ...  naāsevane  ekaṃ  navipāke  ekaṃ
namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [1116]  Navipākapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  dve  napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
namagge dve navippayutte dve. Navipākapaccayaṃ nakammapaccayasadisaṃ.
   [1117]  Najhānapaccayā  nahetuyā  tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi
napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi namagge tīṇi.
   [1118]   Najhānapaccayā   nahetupaccayā   naadhipatipaccayā
napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā namagge tīṇi.
   [1119]  Namaggapaccayā  nahetuyā  tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
dve navipāke dve najhāne tīṇi navippayutte ekaṃ.
   [1120]   Namaggapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme dve
navipāke dve najhāne tīṇi navippayutte ekaṃ.
   [1121] Namaggapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā
napacchājāte  ekaṃ  ...  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ
navipāke ekaṃ navippayutte ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [1122] Navippayuttapaccayā nahetuyā ekaṃ ... Naadhipatiyā dve
napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme dve
Navipāke dve namagge ekaṃ.
   [1123]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ
... napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme
ekaṃ navipāke ekaṃ namagge ekaṃ.
   [1124]   Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā
navipākapaccayā namagge ekaṃ.
          Paccanīyagaṇanā niṭṭhitā.
   [1125]  Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte dve
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
navippayutte dve.
   [1126]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... napurejāte dve napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi navippayutte dve. Yathā kusalattikaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1127]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  tīṇi ... anantare tīṇi
samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi
upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane  dve  kamme  tīṇi
vipāke  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi jhāne dve magge
ekaṃ  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā
Tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [1128]  Nahetupaccayā  naadhipatipaccayā  ārammaṇe  tīṇi
...  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi aññamaññe
tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane
dve  kamme  tīṇi  vipāke  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye tīṇi
jhāne  dve  magge ekaṃ sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā
tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [1129]   Nahetupaccayā  naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
ārammaṇe  ekaṃ  ...  anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte
ekaṃ  aññamaññe  ekaṃ  nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āsevane
ekaṃ  kamme  ekaṃ  vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ
jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā
ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1130]   Nahetupaccayā  naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā  ārammaṇe ekaṃ
...  anantare  ekaṃ  samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe
ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ
jhāne  ekaṃ  sampayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate
ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1131] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā . Saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā
Navipākapaccayā   namaggapaccayā   navippayuttapaccayā   ārammaṇe
ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe
ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ
jhāne  ekaṃ  sampayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate
ekaṃ avigate ekaṃ.
          Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1132]  Naadhipatipaccayā  hetuyā  tīṇi  .  saṅkhittaṃ .
Napurejātapaccayā  hetuyā  dve  . saṅkhittaṃ . napacchājātapaccayā
naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā hetuyā tīṇi .pe.
   [1133]  Najhānapaccayā  ārammaṇe  tīṇi ... anantare tīṇi
samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi
upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  kamme  tīṇi  vipāke  tīṇi
āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi
atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi . namaggapaccayā
ārammaṇe tīṇi ... Anantare tīṇi samanantare tīṇi.
   [1134] Navippayuttapaccayā hetuyā dve ... ārammaṇe dve
adhipatiyā  dve  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve
aññamaññe  dve  nissaye  dve upanissaye dve āsevane dve
kamme  dve  vipāke dve āhāre dve indriye dve jhāne
dve  magge  dve  sampayutte dve atthiyā dve natthiyā dve
Vigate dve avigate dve.
   [1135]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  ekaṃ
...  anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ
nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āsevane ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1136]   Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā
navipākapaccayā  napaggapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte
ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1137]   Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā
navipākapaccayā  namaggapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte
ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.
   [1138] Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ sahajāto .pe. Sukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  . sukhāya vedanāya sampayuttaṃ
dhammaṃ nissāya. Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho.
   [1139]  Sukhāya  vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ sampayutto sukhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo uppajjati hetupaccayā sukhāya vedanāya
sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  sampayuttā  dve  khandhā  dve  khandhe
sampayutto eko khandho.
          Sampayuttavāro niṭṭhito.
            Pañhāvāro
   [1140]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  sukhāya  vedanāya
sampayutto  hetu  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  sukhāya  vedanāya  sampayutto  hetu  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1141] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  dukkhāya  vedanāya
sampayutto hetu sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1142] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   hetupaccayena   paccayo
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  hetu  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
Hetupaccayena   paccayo  paṭisandhikkhaṇe  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayutto hetu sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1143]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  sukhāya  vedanāya
sampayuttena  cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā uposathakammaṃ
katvā  sukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena paccavekkhati sukhāya
vedanāya  sampayuttā  jhānā  vuṭṭhahitvā  maggā  vuṭṭhahitvā phalā
vuṭṭhahitvā  sukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena paccavekkhati .
Ariyā  sukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena  sukhāya  vedanāya
sampayutte  pahīne  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese
paccavekkhanti  pubbe  samudāciṇṇe kilese jānanti sukhāya vedanāya
sampayutte  khandhe  sukhāya  vedanāya sampayuttena cittena aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ ārabbha
sukhāya  vedanāya sampayutto rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati .pe.
Sukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  ārabbha  sukhāya  vedanāya
sampayuttā khandhā uppajjanti.
   [1144] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  sukhāya  vedanāya
sampayuttena  cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā uposathakammaṃ
katvā  vippaṭisārissa  domanassaṃ  uppajjati  sukhāya  vedanāya
Sampayutte  jhāne  pahīne  vippaṭisārissa  domanassaṃ  uppajjati
sukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  ārabbha  dukkhāya  vedanāya
sampayuttā khandhā uppajjanti.
   [1145]  Sukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  sukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā
uposathakammaṃ  katvā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena
paccavekkhati  sukhāya  vedanāya  sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā maggā
vuṭṭhahitvā  phalā  vuṭṭhahitvā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena
cittena  paccavekkhati  . ariyā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena
cittena  sukhāya  vedanāya  sampayutte pahīne kilese paccavekkhanti
vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti  pubbe  samudāciṇṇe  kilese
jānanti  sukhāya  vedanāya sampayutte khandhe adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttena  cittena  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayutto  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā uppajjati
uddhaccaṃ   uppajjati  .  cetopariyañāṇena  sukhāya  vedanāya
sampayuttacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti . sukhāya vedanāya sampayuttā
khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena
Paccayo . sukhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti.
   [1146] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  dosaṃ  ārabbha
doso  uppajjati  moho  uppajjati  dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ
mohaṃ  ārabbha  moho  uppajjati  doso  uppajjati  dukkhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ  ārabbha  doso  uppajjati  moho  uppajjati dukkhāya
vedanāya  sampayutte  khandhe  ārabbha dukkhāya vedanāya sampayuttā
khandhā uppajjanti.
   [1147] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā  sukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena dukkhāya vedanāya sampayutte pahīne
kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti  pubbe
samudāciṇṇe  kilese  jānanti  dukkhāya vedanāya sampayutte khandhe
sukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena aniccato dukkhato anattato
vipassanti  .  dukkhāya  vedanāya sampayutte khandhe ārabbha sukhāya
vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti.
   [1148]  Dukkhāya  vedanāya  sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena  dukkhāya  vedanāya
Sampayutte  pahīne  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese
paccavekkhanti  pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti dukkhāya vedanāya
sampayutte  khandhe  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena
aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  cetopariyañāṇena  dukkhāya
vedanāya  sampayuttacittasamaṅgissa  cittaṃ jānanti . dukkhāya vedanāya
sampayuttā   khandhā   cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa  anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo  .  dukkhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  ārabbha
adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti.
   [1149] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ
samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena
cittena   paccavekkhanti   adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayuttā
jhānā  vuṭṭhahitvā  maggā vuṭṭhahitvā phalā vuṭṭhahitvā adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhanti.
   {1149.1}  Ariyā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena
cittena  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutte  pahīne  kilese
paccavekkhanti   vikkhambhite   kilese   paccavekkhanti   pubbe
samudāciṇṇe   kilese   jānanti   adukkhamasukhāya   vedanāya
sampayutte   khandhe   adukkhamasukhāya   vedanāya   sampayuttena
Cittena  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti
abhinandanti  taṃ  ārabbha  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayutto rāgo
uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati.
Cetopariyañāṇena   adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttacittasamaṅgissa
cittaṃ jānanti.
   {1149.2}    Ākāsānañcāyatanaṃ    viññāṇañcāyatanassa
ārammaṇapaccayena    paccayo    .pe.    ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanassa    ārammaṇapaccayena   paccayo   .
Adukkhamasukhāya   vedanāya   sampayuttā   khandhā  iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa   āvajjanāya   ārammaṇapaccayena  paccayo  .
Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  ārabbha  adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti.
   [1150]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo sukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ
samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā  sukhāya  vedanāya  sampayuttena
cittena  paccavekkhanti  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  jhānā
vuṭṭhahitvā  maggā  vuṭṭhahitvā  phalā  vuṭṭhahitvā  sukhāya vedanāya
sampayuttena  cittena  paccavekkhanti  .  ariyā  sukhāya  vedanāya
sampayuttena cittena adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte pahīne kilese
Paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe
kilese  jānanti  adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha
sukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena aniccato dukkhato anattato
vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  sukhāya  vedanāya
sampayutto  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati .pe. adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayutte   khandhe   ārabbha  sukhāya  vedanāya
sampayuttā khandhā uppajjanti.
   [1151]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto dhammo dukkhāya
vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā
uposathakammaṃ  katvā  vippaṭisārissa  domanassaṃ uppajjati adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayutte  jhāne  pahīne  vippaṭisārissa  domanassaṃ
uppajjati  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  ārabbha
dukkhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti.
   [1152]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa   dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  sukhāya  vedanāya  sampayuttena
cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā sukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena  taṃ garuṃ katvā paccavekkhati sukhāya
vedanāya  sampayuttā  jhānā  vuṭṭhahitvā  maggā  vuṭṭhahitvā phalā
Vuṭṭhahitvā  sukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena taṃ garuṃ katvā
paccavekkhati  sukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe sukhāya vedanāya
sampayuttena  cittena  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ
katvā  sukhāya  vedanāya  sampayutto  rāgo  uppajjati  diṭṭhi
uppajjati  .pe.  sahajātādhipati:  sukhāya  vedanāya  sampayuttādhipati
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1153]  Sukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .
Ārammaṇādhipati:  sukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena  dānaṃ
datvā  sīlaṃ  samādiyitvā uposathakammaṃ katvā adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttena  cittena  taṃ  garuṃ katvā paccavekkhati sukhāya vedanāya
sampayuttā  jhānā  vuṭṭhahitvā  maggā  vuṭṭhahitvā phalā vuṭṭhahitvā
adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati
sukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttena  cittena  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ
katvā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  rāgo uppajjati diṭṭhi
uppajjati .pe.
   [1154] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:
dukkhāya vedanāya sampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena
Paccayo.
   [1155] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā
uposathakammaṃ  katvā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena
taṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā
jhānā  vuṭṭhahitvā  maggā vuṭṭhahitvā phalā vuṭṭhahitvā adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena  taṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttena  cittena  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ
katvā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  rāgo uppajjati diṭṭhi
uppajjati   .pe.   sahajātādhipati:   adukkhamasukhāya   vedanāya
sampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1156]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo sukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .
Ārammaṇādhipati:  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena
dānaṃ  datvā  sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā sukhāya vedanāya
sampayuttena  cittena  taṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttā  jhānā  vuṭṭhahitvā  maggā  vuṭṭhahitvā phalā
Vuṭṭhahitvā  sukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena taṃ garuṃ katvā
paccavekkhati  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  sukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena  garuṃ  katvā  assādeti abhinandati
taṃ  garuṃ  katvā  sukhāya  vedanāya  sampayutto  rāgo  uppajjati
diṭṭhi uppajjati .pe.
   [1157]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā
sukhāya  vedanāya  sampayuttā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  sukhāya
vedanāya  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  sukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ anulomaṃ sukhāya vedanāya sampayuttassa gotrabhussa
anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu  maggassa
vodānaṃ  maggassa  maggo  phalassa  phalaṃ  phalassa  anulomaṃ  sukhāya
vedanāya  sampayuttāya  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena  paccayo .
Sukhāya  vedanāya  sampayuttā  khandhā  sukhāya vedanāya sampayuttassa
vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [1158]  Sukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  sukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  cuticittaṃ  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttassa
upapatticittassa   anantarapaccayena   paccayo   sukhāya  vedanāya
sampayuttaṃ  bhavaṅgaṃ  āvajjanāya  anantarapaccayena  paccayo  sukhasahagataṃ
Kāyaviññāṇaṃ  vipākamanodhātuyā  anantarapaccayena  paccayo  sukhāya
vedanāya  sampayuttā  vipākamanoviññāṇadhātu  kiriyāmanoviññāṇadhātuyā
anantarapaccayena   paccayo   sukhāya   vedanāya   sampayuttaṃ
bhavaṅgaṃ  adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa bhavaṅgassa anantarapaccayena
paccayo  sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  kusalākusalaṃ  adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttassa   vuṭṭhānassa   kiriyaṃ   vuṭṭhānassa
phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [1159] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā
dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  khandhā  pacchimānaṃ pacchimānaṃ dukkhāya
vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1160]  Dukkhāya  vedanāya  sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena paccayo dukkhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ    vipākamanodhātuyā   anantarapaccayena   paccayo
dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  khandhā  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [1161]   Adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayutto  dhammo
adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo
purimā  purimā  adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena
Paccayo   adukkhamasukhāya   vedanāya   sampayuttaṃ   anulomaṃ
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttassa  gotrabhussa  anantarapaccayena
paccayo  anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu  maggassa  vodānaṃ  maggassa
maggo  phalassa  phalaṃ  phalassa  anulomaṃ  phalasamāpattiyā  nirodhā
vuṭṭhahantassa   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   adukkhamasukhāya   vedanāya
sampayuttāya  phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo . adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttā   khandhā   adukkhamasukhāya   vedanāya
sampayuttassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [1162]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo sukhāya
vedanāya  sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  cuticittaṃ  sukhāya  vedanāya  sampayuttassa
upapatticittassa  anantarapaccayena  paccayo āvajjanā sukhāya vedanāya
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  vipākamanodhātu
sukhāya    vedanāya    sampayuttāya   vipākamanoviññāṇadhātuyā
anantarapaccayena  paccayo  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ bhavaṅgaṃ
sukhāya  vedanāya  sampayuttassa  bhavaṅgassa  anantarapaccayena  paccayo
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  kusalākusalaṃ  sukhāya  vedanāya
sampayuttassa   vuṭṭhānassa  kiriyaṃ  vuṭṭhānassa  phalaṃ  vuṭṭhānassa
nirodhā  vuṭṭhahantassa  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  sukhāya  vedanāya
sampayuttāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [1163]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto dhammo dukkhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena paccayo āvajjanā
dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1164]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo. Anantarapaccayasadisaṃ.
   [1165]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  sukhāya  vedanāya
sampayutto  eko  khandho  dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo
dve   khandhā   ekassa  khandhassa  sahajātapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  sukhāya  vedanāya  sampayutto  eko  khandho dvinnaṃ
khandhānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  dve  khandhā  ekassa khandhassa
sahajātapaccayena paccayo.
   [1166] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  dukkhāya  vedanāya
sampayutto  eko  khandho  dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo
dve  khandhā  ekassa  khandhassa  sahajātapaccayena  paccayo dukkhāya
vedanāya sampayuttapaṭisandhi na labbhati.
   [1167]   Adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayutto  dhammo
adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo
Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  eko  khandho dvinnaṃ khandhānaṃ
sahajātapaccayena   paccayo   dve  khandhā  ekassa  khandhassa
sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayutto  eko  khandho  dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo
dve khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo.
   [1168]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  aññamaññapaccayena paccayo ... nissayapaccayena
paccayo. Aññamaññampi nissayampi sahajātapaccayasadisaṃ.
   [1169]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  sukhāya vedanāya
sampayuttaṃ   saddhaṃ  upanissāya  sukhāya  vedanāya  sampayuttena
cittena  dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati  uposathakammaṃ  karoti sukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ  uppādeti  maggaṃ
uppādeti   abhiññaṃ  uppādeti  samāpattiṃ  uppādeti  mānaṃ
jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti.
   {1169.1}  Sukhāya  vedanāya sampayuttaṃ sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ
paññaṃ  rāgaṃ  mohaṃ  mānaṃ  diṭṭhiṃ  patthanaṃ  ...  sukhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ   upanissāya   sukhāya   vedanāya   sampayuttena
cittena  dānaṃ  deti  .  saṅkhittaṃ  .  samāpattiṃ  uppādeti .
Saddhāpañcamakesu   mānaṃ   jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhātīti  kātabbaṃ
Avasesesu  na  kātabbaṃ  .  sukhāya vedanāya sampayuttena cittena
adinnaṃ  ādiyati  musā  bhaṇati  pisuṇaṃ  bhaṇati  pharusaṃ  bhaṇati  samphaṃ
palapati  sandhiṃ  chindati  nillopaṃ  harati ekāgārikaṃ karoti paripanthe
tiṭṭhati  paradāraṃ  gacchati  gāmaghātaṃ  karoti  nigamaghātaṃ  karoti .
Sukhāya  vedanāya  sampayuttā  saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā
rāgo  moho  māno  diṭṭhi  patthanā ... sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ
sukhāya  vedanāya  sampayuttāya  saddhāya  sīlassa  sutassa  cāgassa
paññāya  rāgassa  mohassa  mānassa  diṭṭhiyā patthanāya sukhasahagatassa
kāyaviññāṇassa   sukhāya   vedanāya   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
upanissayapaccayena paccayo.
   [1170] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  pakatūpanissayo:
sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  saddhaṃ  upanissāya  attānaṃ ātāpeti
paritāpeti  pariyiṭṭhimūlakaṃ  dukkhaṃ  paccanubhoti  .  sukhāya  vedanāya
sampayuttaṃ sīlaṃ ... Sutaṃ ... Cāgaṃ ... Paññaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti
paritāpeti  pariyiṭṭhimūlakaṃ  dukkhaṃ  paccanubhoti  .  sukhāya  vedanāya
sampayuttaṃ  rāgaṃ  ...  mohaṃ  mānaṃ  diṭṭhiṃ patthanaṃ ... sukhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati . dukkhāya vedanāya sampayuttena
cittena  adinnaṃ  ādiyati  musā  bhaṇati  pisuṇaṃ  bhaṇati  pharusaṃ bhaṇati
samphaṃ  palapati  sandhiṃ  chindati  nillopaṃ  harati  ekāgārikaṃ  karoti
Paripanthe  tiṭṭhati  paradāraṃ gacchati gāmaghātaṃ karoti nigamaghātaṃ karoti
mātaraṃ  jīvitā  voropeti  pitaraṃ jīvitā voropeti arahantaṃ jīvitā
voropeti  duṭṭhena  cittena  tathāgatassa  lohitaṃ  uppādeti saṅghaṃ
bhindati . sukhāya vedanāya sampayuttā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo
paññā  rāgo  moho  māno  diṭṭhi  patthanā  ...  sukhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ   dosassa   .pe.   mohassa   dukkhasahagatassa
kāyaviññāṇassa   dukkhāya   vedanāya   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
upanissayapaccayena paccayo.
   [1171]  Sukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:
sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  saddhaṃ  upanissāya  adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ
karoti  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  jhānaṃ  uppādeti
vipassanaṃ   uppādeti   maggaṃ  uppādeti  abhiññaṃ  uppādeti
samāpattiṃ  uppādeti  mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti  .  sukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  sīlaṃ  ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ rāgaṃ mohaṃ mānaṃ
diṭṭhiṃ  patthanaṃ  ...  sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti.
   {1171.1}  Saṅkhittaṃ  .  samāpattiṃ  uppādeti adukkhamasukhāya
vedanāya      sampayuttena      cittena     adinnaṃ
Ādiyati  musā  bhaṇati  pisuṇaṃ  bhaṇati  pharusaṃ  bhaṇati  samphaṃ  palapati
sandhiṃ  chindati  nillopaṃ  harati  ekāgārikaṃ karoti paripanthe tiṭṭhati
paradāraṃ gacchati gāmaghātaṃ karoti nigamaghātaṃ karoti . sukhāya vedanāya
sampayuttā  saddhā  ...  sīlaṃ  sutaṃ  cāgo paññā rāgo moho
māno  diṭṭhi  patthanā  ...  sukhasahagataṃ  kāyaviññāṇaṃ adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttāya  saddhāya  sīlassa  sutassa  cāgassa  paññāya
rāgassa   mohassa  mānassa  diṭṭhiyā  patthanāya  sukhasahagatassa
kāyaviññāṇassa  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
upanissayapaccayena paccayo.
   [1172] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  dosaṃ  upanissāya  pāṇaṃ  hanati
dukkhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati . saṅkhittaṃ.
Saṅghaṃ  bhindati  .  mohaṃ  dukkhasahagataṃ  kāyaviññāṇaṃ upanissāya pāṇaṃ
hanati  dukkhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena adinnaṃ ādiyati .
Saṅkhittaṃ  .  saṅghaṃ  bhindati  .  doso  moho  dukkhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ   dosassa   mohassa  dukkhasahagatassa  kāyaviññāṇassa
dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   [1173] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  pakatūpanissayo:
Dosaṃ upanissāya sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti.
Saṅkhittaṃ  .  samāpattiṃ  uppādeti  sukhāya  vedanāya  sampayuttena
cittena  adinnaṃ  ādiyati  .  saṅkhittaṃ  .  nigamaghātaṃ  karoti .
Mohaṃ  ...  dukkhasahagataṃ  kāyaviññāṇaṃ  upanissāya  sukhāya vedanāya
sampayuttena cittena dānaṃ deti . saṅkhittaṃ . nigamaghātaṃ karoti .
Doso   moho   dukkhasahagataṃ  kāyaviññāṇaṃ  sukhāya  vedanāya
sampayuttāya  saddhāya  .pe.  sukhasahagatassa  kāyaviññāṇassa  sukhāya
vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   [1174]  Dukkhāya  vedanāya  sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  dosaṃ upanissāya
adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti . Saṅkhittaṃ.
Nigamaghātaṃ  karoti  . mohaṃ ... dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya
adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti . Saṅkhittaṃ.
Nigamaghātaṃ   karoti   doso  moho  dukkhasahagataṃ  kāyaviññāṇaṃ
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttāya  saddhāya  .pe.  patthanāya
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1175] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
Ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  saddhaṃ  upanissāya  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena  dānaṃ  deti  .  diṭṭhiṃ  gaṇhāti
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ rāgaṃ
mohaṃ  mānaṃ  diṭṭhiṃ  ... patthanaṃ upanissāya adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttena cittena dānaṃ deti . saṅkhittaṃ . samāpattiṃ uppādeti
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati .pe.
Nigamaghātaṃ   karoti   .  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā
saddhā  sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā rāgo moho māno diṭṭhi patthanā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttāya  saddhāya  .  saṅkhittaṃ .
...  Patthanāya  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
upanissayapaccayena paccayo.
   [1176]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo sukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  saddhaṃ  upanissāya  sukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena  dānaṃ  deti .pe. mānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ  gaṇhāti  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttaṃ sīlaṃ ... .pe.
...  Patthanaṃ upanissāya sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ
deti  .pe.  samāpattiṃ  uppādeti  sukhāya  vedanāya sampayuttena
Cittena  adinnaṃ  ādiyati  .pe. nigamaghātaṃ karoti . adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttā  saddhā  .pe.  ...  patthanā  sukhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ  sukhāya  vedanāya  sampayuttāya  saddhāya  .pe.
...  Patthanāya  sukhasahagatassa  kāyaviññāṇassa  sukhāya  vedanāya
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   [1177]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto dhammo dukkhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  saddhaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti
pariyiṭṭhimūlakaṃ   dukkhaṃ  paccanubhoti  .  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttaṃ sīlaṃ ... . saṅkhittaṃ . ... patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati
dukkhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati . saṅkhittaṃ.
Saṅghaṃ  bhindati  .  adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā saddhā .pe.
...  Patthanā  dosassa  mohassa  dukkhasahagatassa  kāyaviññāṇassa
dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   [1178]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā
sukhāya  vedanāya  sampayuttā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  sukhāya
vedanāya  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  āsevanapaccayena  paccayo sukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa
Gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [1179] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā
dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  khandhā  pacchimānaṃ pacchimānaṃ dukkhāya
vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo.
   [1180]   Adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayutto  dhammo
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  āsevanapaccayena
paccayo  purimā  purimā  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttā khandhā
pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   āsevanapaccayena   paccayo  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttaṃ  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu
maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [1181]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa   dhammassa   kammapaccayena   paccayo   sahajātā
nānākhaṇikā  .  sahajātā:  sukhāya  vedanāya sampayuttā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
sukhāya  vedanāya  sampayuttā  cetanā  vipākānaṃ  sukhāya vedanāya
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1182] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  nānākhaṇikā:  sukhāya
Vedanāya  sampayuttā  cetanā  vipākānaṃ  dukkhāya  vedanāya
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1183]  Sukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo nānākhaṇikā:
sukhāya  vedanāya  sampayuttā  cetanā  vipākānaṃ  adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1184]  Dukkhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo  dukkhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sahajātā
nānākhaṇikā  .  sahajātā:  dukkhāya  vedanāya sampayuttā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  cetanā vipākānaṃ dukkhāya vedanāya
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1185]  Dukkhāya  vedanāya  sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo nānākhaṇikā:
dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  cetanā  vipākānaṃ  adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1186]   Adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayutto  dhammo
adukkhamasukhāya   vedanāya   sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttā  cetanā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo .
Nānākhaṇikā:  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā cetanā vipākānaṃ
adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   [1187]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo sukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo nānākhaṇikā:
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  cetanā  vipākānaṃ  sukhāya
vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1188]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto dhammo dukkhāya
vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā:
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  cetanā  vipākānaṃ  dukkhāya
vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1189]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipāko  sukhāya
vedanāya  sampayutto  eko  khandho dvinnaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena
paccayo  dve  khandhā  ekassa  khandhassa  vipākapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  sukhāya  vedanāya  sampayutto  eko  khandho dvinnaṃ
khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo dve khandhā ekassa khandhassa .pe.
   [1190] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipāko  dukkhāya
vedanāya  sampayutto  eko  khandho dvinnaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena
Paccayo  .pe. adukkhamasukhāya vedanāya .pe. vipāko adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayutto  eko  khandho  dvinnaṃ  khandhānaṃ  .pe.
Paṭisandhikkhaṇe.
   [1191]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  āhārapaccayena paccayo ... indriyapaccayena
paccayo jhānapaccayena paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena
paccayo  atthipaccayena  paccayo  natthipaccayena paccayo vigatapaccayena
paccayo ... Avigatapaccayena paccayo.
            Hetumūlakaṃ
   [1192]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  pañca
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  nava  āsevane  tīṇi  kamme
aṭṭha  vipāke  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne
tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā
satta vigate satta avigate tīṇi.
   [1193]  Hetupaccayā  adhipatiyā  dve  ... sahajāte tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye tīṇi vipāke dve indriye dve magge
dve sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [1194] Hetusahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi   .   hetusahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayuttaatthiavigatanti
Dve . hetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti dve.
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti  dve .
Hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti  dve .
Hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti dve.
            Ārammaṇamūlakaṃ
   [1195]  Ārammaṇapaccayā  adhipatiyā cattāri ... upanissaye
cattāri. Ārammaṇaadhipatiupanissayanti cattāri.
            Adhipatimūlakaṃ
   [1196] Adhipatipaccayā hetuyā dve ... ārammaṇe cattāri
sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi upanissaye cattāri
vipāke  dve  āhāre tīṇi indriye tīṇi magge tīṇi sampayutte
tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [1197]    Adhipatiārammaṇaupanissayanti    cattāri   .
Adhipatisahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     tīṇi    .
Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti    dve   .
Adhipatisahajātaaññamaññanissayaāhāraindriyasampayuttaatthiavigatanti  tīṇi  .
Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaāhāraindriyasampayuttaatthiavigatanti dve.
Adhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti   tīṇi  .
Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti dve.
   [1198] Adhipatihetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthi-
avigatanti  dve  .  adhipatihetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti dve.
          Anantarasamanantaramūlakaṃ
   [1199] Anantarapaccayā samanantare satta ... upanissaye satta
āsevane tīṇi kamme dve natthiyā satta vigate satta.
   [1200]   Anantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti   satta  .
Anantarasamanantaraupanissayaāsevananatthivigatanti      tīṇi     .
Anantarasamanantaraupanissayakammanatthivigatanti      dve     .
Samanantarapaccayā anantarasadisaṃ.
         Sahajātaaññamaññanissayamūlakaṃ
   [1201] Sahajātapaccayā ... aññamaññapaccayā ... Nissayapaccayā
hetuyā  tīṇi  ...  adhipatiyā  tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi
kamme  tīṇi  vipāke  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye tīṇi jhāne
tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [1202]  Nissayasahajātaaññamaññasampayuttaatthiavigatanti  tīṇi .
Nissayasahajātaaññamaññavipākasampayuttaatthiavigatanti tīṇi.
            Upanissayamūlakaṃ
   [1203]  Upanissayapaccayā  ārammaṇe cattāri ... adhipatiyā
cattāri  anantare  satta  samanantare  satta āsevane tīṇi kamme
aṭṭha natthiyā satta vigate satta.
   [1204]    Upanissayaārammaṇaadhipatīti    cattāri   .
Upanissayaanantarasamanantaranatthivigatanti satta.
Upanissayaanantarasamanantaraāsevananatthivigatanti  tīṇi  .  upanissayakammanti
aṭṭha. Upanissayaanantarasamanantarakammanatthivigatanti dve.
            Āsevanamūlakaṃ
   [1205]  Āsevanapaccayā anantare tīṇi ... samanantare tīṇi
upanissaye   tīṇi   natthiyā   tīṇi   vigate   tīṇi  .
Āsevanaanantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti tīṇi.
            Kammamūlakaṃ
   [1206] Kammapaccayā anantare dve ... Samanantare dve sahajāte
tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  aṭṭha  vipāke
tīṇi  āhāre  tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā tīṇi natthiyā dve
vigate dve avigate tīṇi.
   [1207] Kammaupanissayanti aṭṭha. Kammaanantarasamanantaraupanissayanatthi-
avigatanti dve . kammasahajātaaññamaññanissayaāhārasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Kammasahajātaaññamaññanissayavipākaāhārasampayuttaatthiavigatanti tīṇi.
            Vipākamūlakaṃ
   [1208] Vipākapaccayā hetuyā dve ... Adhipatiyā dve sahajāte
tīṇi  .  saṅkhittaṃ  .  atthiyā  tīṇi  avigate  tīṇi .
Vipākasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti tīṇi.
            Āhāramūlakaṃ
   [1209]  Āhārapaccayā  adhipatiyā  tīṇi ... sahajāte tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  kamme tīṇi vipāke tīṇi indriye
tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [1210] Āhārasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti tīṇi .
Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti    tīṇi   .
Āhārasahajātaaññamaññanissayakammasampayuttaatthiavigatanti    tīṇi   .
Āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākasampayuttaatthiavigatanti   tīṇi  .
Āhārasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti   tīṇi   .
Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayuttaatthiavigatanti  tīṇi  .
Āhāraadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti  tīṇi  .
Āhāraadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayuttaatthiavigatanti dve.
            Indriyamūlakaṃ
   [1211] Indriyapaccayā hetuyā dve ... Adhipatiyā tīṇi sahajāte
tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  vipāke  tīṇi āhāre tīṇi
jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [1212] Indriyasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi    .   indriyasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi.
   {1212.1} Indriyasahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti   tīṇi   .   indriyasahajātaaññamaññanissayavipāka-
maggasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.2} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānasampayutta-
atthiavigatanti   tīṇi   .   indriyasahajātaaññamaññanissayavipāka-
jhānasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.3} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānamagga-
sampayuttaatthiavigatanti    tīṇi   .   indriyasahajātaaññamañña-
nissayavipākajhānamaggasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.4} Indriyasahajātaaññamaññanissayaāhārasampayutta-
atthiavigatanti   tīṇi   .   indriyasahajātaaññamaññanissayavipāka-
āhārasampayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {1212.5} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayaāhāra-
sampayuttaatthiavigatanti   tīṇi   .   indriyaadhipatisahajātaaññamañña-
nissayavipākaāhārasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.6} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti tīṇi.
Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayuttaatthiavigatanti
Dve.
   {1212.7} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti   dve  .  indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipāka-
maggasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.8} Indriyahetuadhipatisahajātaaññamaññanissaya-
maggasampayuttaatthiavigatanti   dve   .  indriyahetuadhipatisahajāta-
aññamaññanissayavipākamaggasampayuttaatthiavigatanti dve.
            Jhānamūlakaṃ
   [1213]  Jhānapaccayā  sahajāte  tīṇi  ... aññamaññe tīṇi
nissayetīṇi  vipāke  dve  indriye  tīṇi  magge tīṇi sampayutte
tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [1214] Jhānasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi    .    jhānasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
dve.
   {1214.1} Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti    tīṇi   .   jhānasahajātaaññamaññanissayavipāka-
indriyasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1214.2} Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti    tīṇi   .   jhānasahajātaaññamaññanissayavipāka-
maggasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1214.3} Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriya-
maggasampayuttaatthiavigatanti   tīṇi   .   jhānasahajātaaññamañña-
nissayavipākaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti dve.
            Maggamūlakaṃ
   [1215] Maggapaccayā hetuyā dve ... Adhipatiyā tīṇi sahajāte
tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  vipāke dve indriye tīṇi
jhāne tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [1216] Maggasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi    .    maggasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
dve.
   {1216.1} Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti    tīṇi   .   maggasahajātaaññamaññanissayavipāka-
indriyasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1216.2} Maggasahajātaaññamaññanissayajhānasampayutta-
atthiavigatanti    tīṇi   .   maggasahajātaaññamaññanissayavipāka-
jhānasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1216.3} Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyajhāna-
sampayuttaatthiavigatanti   tīṇi   .   maggasahajātaaññamaññanissaya-
vipākaindriyajhānasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1216.4} Maggaadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti   tīṇi   .   maggaadhipatisahajātaaññamañña-
nissayavipākaindriyajhānasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1216.5} Maggahetusahajātaaññamaññanissayaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti   dve   .   maggahetusahajātaaññamañña-
nissayavipākaindriyasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1216.6} Maggahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti dve.
Maggahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayutta-
atthiavigatanti dve.
            Sampayuttamūlakaṃ
   [1217]  Sampayuttapaccayā  hetuyā  tīṇi ... adhipatiyā tīṇi
sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  kamme  tīṇi
vipāke  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne tīṇi magge
tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [1218]  Sampayuttasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti  tīṇi .
Sampayuttasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti     tīṇi    .
Atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā.
        Pañhāvārassa anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1219]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... sahajātapaccayena
paccayo  ...  upanissayapaccayena  paccayo  ...  kammapaccayena
paccayo.
   [1220] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena
paccayo ... Kammapaccayena paccayo.
   [1221]  Sukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ...
Upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo.
   [1222] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... sahajātapaccayena
paccayo  ...  upanissayapaccayena  paccayo  ...  kammapaccayena
paccayo.
   [1223] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena
paccayo.
   [1224]  Dukkhāya  vedanāya  sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ...
Upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo.
   [1225] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo
...  sahajātapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo ...
Kammapaccayena paccayo.
   [1226]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo sukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ...
Upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo.
   [1227]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto dhammo dukkhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ...
Upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo.
   [1228]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  naadhipatiyā nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  nasahajāte  nava  naaññamaññe
nava  nanissaye  nava naupanissaye nava napurejāte nava napacchājāte
nava  naāsevane  nava  nakamme  nava  navipāke  nava  naāhāre
nava  naindriye  nava  najhāne  nava  namagge  nava  nasampayutte
nava  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā nava novigate
nava noavigate nava.
   [1229]  Nahetupaccayā  naārammaṇe  nava  .  saṅkhittaṃ .
Noavigate  nava  .  nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā nava
... naupanissaye aṭṭha. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava. Nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā   .   saṅkhittaṃ   .   naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā navipākapaccayā
naāhārapaccayā. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate aṭṭha.
          Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
   Yathā  kusalattikassa  paccanīyagaṇanā  gaṇitā  evaṃ  imampi
asammūyhantena sabbamūlakaṃ gahetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1230]  Hetupaccayā  naārammaṇe tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke
Tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne tīṇi namagge tīṇi
navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  tīṇi  novigate  tīṇi  .  hetu
hetusahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthivigatanti  naārammaṇe  tīṇi  .
Saṅkhittaṃ . ... novigate tīṇi. Yathā kusalattikassa anulomapaccanīyagaṇanā
sajjhāyamaggena   gaṇitā   evaṃ   immapi   gaṇetabbaṃ  .
Kammapaccayā nahetuyā aṭṭha ... Naārammaṇe aṭṭha .pe. ... Noavigate
aṭṭha.
        Anulomapaccanīyagaṇanā niṭṭhitā.
   [1231]  Nahetupaccayā  ārammaṇe nava ... adhipatiyā pañca
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  nava  āsevane tīṇi kamme aṭṭha
vipāke  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne tīṇi magge
tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  satta vigate satta
avigate tīṇi.
   [1232]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  adhipatiyā  tīṇi
... anantare satta . saṅkhittaṃ . ... Avigate tīṇi. Nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā
sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye
nava kamme aṭṭha vipāke tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [1233]  Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Nanissayapaccayā  upanissaye  nava ... kamme aṭṭha . nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ . naupanissayapaccayā napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  navipākapaccayā  naāhārapaccayā
naindriyapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā
navippayuttapaccayā      noatthipaccayā      nonatthipaccayā
novigatapaccayā noavigatapaccayā kamme aṭṭha.
          Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1234] Naārammaṇapaccayā hetuyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. ... Kamme
aṭṭha avigate tīṇi.
   [1235] Noavigatapaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā cattāri
anantare  satta  samanantare  satta  upanissaye nava āsevane tīṇi
kamme aṭṭha natthiyā satta vigate satta.
   [1236]  Noavigatapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
anantare satta ... samanantare satta upanissaye nava āsevane tīṇi
kamme aṭṭha natthiyā satta vigate satta.
   [1237]  Noavigatapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā  nanissayapaccayā  naupanissayapaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā     naāsevanapaccayā     navipākapaccayā
naāhārapaccayā   naindriyapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā
Nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā  noatthipaccayā  nonatthipaccayā
novigatapaccayā kamme aṭṭha.
       Yathā kusalattikassa paccanīyānulomagaṇanā
       sajjhāyamaggena gaṇitā evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
           Vedanāttikaṃ dutiyaṃ
              niṭṭhitaṃ.
            --------------
            Vipākattikaṃ
            paṭiccavāro
   [1238]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā .pe. dve
khandhe  paṭicca  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  .pe. dve khandhe paṭicca dve khandhā .
Vipākaṃ  dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā
vipāke   khandhe   paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
vipāke  khandhe  paṭicca kaṭattārūpaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko
ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā
vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
dve  khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  kaṭattā  ca
rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ.
   [1239]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati
hetupaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  .  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā  vipākadhammadhamme
khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo
Ca   nevavipākanavipākadhammadhammo   ca   dhammā   uppajjanti
hetupaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ.
   [1240] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati    hetupaccayā    nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe
paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca
tayo  mahābhūtā  dve  mahābhūte  paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
paṭicca    vipāko    dhammo    uppajjati    hetupaccayā
paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā . Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
paṭicca     vipāko     ca    nevavipākanavipākadhammadhammo
ca   dhammā   uppajjanti   hetupaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ
paṭicca vipākā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1241]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
vipāko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ
ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe ca
vatthuñca paṭicca dve khandhā . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ    paṭicca    nevavipākanavipākadhammadhammo    uppajjati
Hetupaccayā  vipāke  khandhe  ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
Vipākañca   nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ  paṭicca  vipāko
ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca paṭicca tayo khandhā
dve  khandhe  ca  vatthuñca paṭicca dve khandhā vipāke khandhe ca
mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1242]  Vipākadhammadhammañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ
paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vipākadhammadhamme
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1243]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā dve
khandhe  paṭicca  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1244]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā
dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1245] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati     ārammaṇapaccayā     nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe  paṭicca dve
Khandhā  . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā.
   [1246]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
vipāko  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ
ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe ca
vatthuñca paṭicca dve khandhā.
   [1247]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
adhipatipaccayā  vipākaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe
paṭicca  dve  khandhā vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  adhipatipaccayā  vipāke  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo
ca    dhammā    uppajjanti    adhipatipaccayā    vipākaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve
khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ vipākadhammadhammaṃ
paṭicca tīṇi.
   [1248] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati      adhipatipaccayā      nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve
khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
Kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ
   [1249]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  vipāke  khandhe
ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1250]  Vipākadhammadhammañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ
paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā vipākadhammadhamme
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1251] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati anantarapaccayā
... samanantarapaccayā ... ārammaṇapaccayasadisaṃ . sahajātapaccayā ...
Sahajātaṃ sabbaṃ hetupaccayasadisaṃ.
   [1252] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  sahajātapaccayā  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ. Sahajāte imaṃ nānākaraṇaṃ.
   [1253]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
aññamaññapaccayā  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā dve
khandhe  paṭicca  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  dve khandhe paṭicca dve khandhā . vipākaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā
paṭisandhikkhaṇe   vipāke  khandhe  paṭicca  vatthu  .  vipākaṃ
dhammaṃ  paṭicca  vipāko  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā
Uppajjanti  aññamaññapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  vatthu  ca dve khandhe paṭicca dve khandhā
vatthu ca.
   [1254]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati
aññamaññapaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā
dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1255] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati     aññamaññapaccayā     nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ.
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   paṭicca   vipāko  dhammo  uppajjati
aññamaññapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā.
   [1256]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
vipāko   dhammo   uppajjati   aññamaññapaccayā   paṭisandhikkhaṇe
vipākaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca
vatthuñca paṭicca dve khandhā.
   [1257] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati nissayapaccayā.
Saṅkhittaṃ. Upanissayapaccayā purejātapaccayā.
   [1258]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati
āsevanapaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā
Dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1259] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati     āsevanapaccayā     nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1260] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati kammapaccayā.
Saṅkhittaṃ. Vipākapaccayā tīṇi.
   [1261] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati   vipākapaccayā   ekaṃ   mahābhūtaṃ   paṭicca   tayo
mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   paṭicca   vipāko  dhammo  uppajjati
vipākapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  vipākā  khandhā .
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo
ca   dhammā   uppajjanti  vipākapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ
paṭicca vipākā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1262]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
vipāko dhammo uppajjati vipākapaccayā .pe. Nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  vipākapaccayā .pe. vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo
ca dhammā uppajjanti vipākapaccayā.
   [1263] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati āhāra-
paccayā . saṅkhittaṃ . ... indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā
Sampayuttapaccayā  vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā
avigatapaccayā.
   [1264]  Hetuyā  terasa  ārammaṇe  pañca  adhipatiyā nava
anantare  pañca  samanantare  pañca  sahajāte  terasa  aññamaññe
satta  nissaye  terasa  upanissaye  pañca  purejāte  tīṇi
āsevane  dve  kamme  terasa  vipāke  nava  āhāre terasa
indriye  terasa  jhāne  terasa  magge  terasa sampayutte pañca
vippayutte  terasa  atthiyā  terasa  natthiyā  pañca  vigate pañca
avigate terasa.
   [1265] Hetupaccayā ārammaṇe pañca .pe. avigate terasa.
Yathā kusalattikassa gaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [1266] Āsevanapaccayā hetuyā dve ... ārammaṇe dve
adhipatiyā  dve  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve
aññamaññe  dve  nissaye  dve upanissaye dve purejāte dve
kamme dve āhāre dve indriye dve jhāne dve magge dve
sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiyā  dve natthiyā dve
vigate dve avigate dve.
   [1267] Vipākapaccayā hetuyā nava ... Ārammaṇe tīṇi adhipatiyā
pañca  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava aññamaññe
cha  nissaye  nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  ekaṃ kamme nava
Āhāre  nava  indriye  nava  jhāne nava magge nava sampayutte
tīṇi  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  tīṇi  vigate  tīṇi
avigate nava.
          Anulomagaṇanā niṭṭhitā.
   [1268]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve
khandhe  paṭicca  dve khandhā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  tayo  khandhe  paṭicca  eko khandho dve
khandhe paṭicca dve khandhā. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati   nahetupaccayā   ahetukavipāke   khandhe   paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vipāke  khandhe  paṭicca
kaṭattārūpaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo
ca  dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā  ahetukaṃ  vipākaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe
paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve
khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ.
   [1269]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati
nahetupaccayā   vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1270] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati   nahetupaccayā   ahetukaṃ   nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca   tayo   khandhā   cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  dve  mahābhūte  paṭicca
dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  .  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca
vipākā  khandhā  .  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipāko ca
nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  vipākā khandhā mahābhūte paṭicca
kaṭattārūpaṃ.
   [1271]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
vipāko   dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vipākaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca
vatthuñca paṭicca dve khandhā . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ    paṭicca    nevavipākanavipākadhammadhammo    uppajjati
nahetupaccayā  ahetukavipāke  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca
Cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte
ca  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  .  vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ   paṭicca   vipāko   ca   nevavipākanavipākadhammadhammo
ca  dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ
ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe ca
vatthuñca  paṭicca  dve  khandhā  vipāke  khandhe  ca mahābhūte ca
paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1272]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā  vipāke  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1273]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati naārammaṇapaccayā vipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ.
   [1274] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati     naārammaṇapaccayā     nevavipākanavipākadhammadhamme
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo
mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ
bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   [1275]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
nevavipākanavipākadhammadhammo   uppajjati  naārammaṇapaccayā  vipāke
khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1276]  Vipākadhammadhammañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ
paṭicca   nevavipākanavipākadhammadhammo   uppajjati  naārammaṇapaccayā
vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1277]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccayā. Yathā anulomaṃ sahajātasadisaṃ saṅkhittaṃ.
   [1278]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  naanantarapaccayā  ...  nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā
mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ
bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ
mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ imaṃ nānattaṃ naaññamaññapaccayā
naupanissayapaccayā.
   [1279]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
napurejātapaccayā  āruppe  vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  . saṅkhittaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  napurejātapaccayā  vipāke  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  .  saṅkhittaṃ  .  vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko
ca  nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā
paṭisandhikkhaṇe   vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
kaṭattā  ca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca dve khandhā kaṭattā ca
rūpaṃ.
   [1280]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati
napurejātapaccayā  āruppe  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo  khandhā  dve  khandhe paṭicca dve khandhā . vipākadhammadhammaṃ
paṭicca   nevavipākanavipākadhammadhammo   uppajjati  napurejātapaccayā
vipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1281]      Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ      paṭicca
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  āruppe
nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe
paṭicca  dve  khandhā  nevavipākanavipākadhammadhamme  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  .  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo
uppajjati  napurejātapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  vipākā
khandhā   .   nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipāko  ca
nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā  uppajjanti  napurejātapaccayā
Paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  vipākā  khandhā  mahābhūte  paṭicca
kaṭattārūpaṃ.
   [1282]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
vipāko  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ
ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe ca
vatthuñca paṭicca dve khandhā . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ    paṭicca    nevavipākanavipākadhammadhammo    uppajjati
napurejātapaccayā  vipāke  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipāke  khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca   kaṭattārūpaṃ  .  vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ  paṭicca  vipāko  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā
uppajjanti  napurejātapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhā  ca vatthuñca paṭicca
dve khandhā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1283]  Vipākadhammadhammañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ
paṭicca   nevavipākanavipākadhammadhammo   uppajjati  napurejātapaccayā
vipākadhammadhamme  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati napacchājātapaccayā.
Saṅkhittaṃ   .   ...   naāsevanapaccayā  .  vipākadhammadhammaṃ
paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati  nakammapaccayā  vipākadhammadhamme
Khandhe paṭicca vipākadhammadhammā cetanā.
   [1284] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati    nakammapaccayā   nevavipākanavipākadhammadhammekhandhepaṭicca
khandhe  paṭicca  nevavipākanavipākadhammadhammā  cetanā  bāhiraṃ  ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā
mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ.
   [1285]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati
navipākapaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  .  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  navipākapaccayā  vipākadhammadhamme
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca
vipākadhammadhammo   ca   nevavipākanavipākadhammadhammo   ca  dhammā
uppajjanti  navipākapaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [1286] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati      navipākapaccayā     nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve
khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
Upādārūpaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [1287]  Vipākadhammadhammañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ
paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati navipākapaccayā vipākadhammadhamme
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1288] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  naāhāraṇapaccayā  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā
mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [1289] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  naindriyapaccayā  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā asaññasattānaṃ
mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ.
   [1290]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
najhānapaccayā  pañcaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā
dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1291] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  najhānapaccayā  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca .pe.
   [1292]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
namaggapaccayā ahetukaṃ vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi.
   [1293] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati   namaggapaccayā   ahetukaṃ   nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi.
   [1294]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
vipāko  dhammo  uppajjati  namaggapaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tīṇi.
   [1295]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  nasampayuttapaccayā  dve  .  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  nasampayuttapaccayā  dve .
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca ekaṃ.
   [1296]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
navippayuttapaccayā  āruppe  vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve khandhe paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1297]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati
navippayuttapaccayā  āruppe  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1298] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati   navippayuttapaccayā  āruppe  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
Ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca   tayo   khandhā   dve   khandhe
paṭicca dve khandhā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte
paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [1299]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati nonatthipaccayā ... Novigatapaccayā ....
   [1300]  Nahetuyā  dasa naārammaṇe pañca naadhipatiyā terasa
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte  dvādasa  napacchājāte  terasa
naāsevane  terasa  nakamme dve navipāke pañca naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  dve  namagge  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [1301]  Nahetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... naadhipatiyā dasa
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi  napurejāte  dasa  napacchājāte dasa naāsevane dasa nakamme
dve navipāke dve naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne dve
namagge  nava  nasampayutte  tīṇi  navippayutte dve nonatthiyā tīṇi
novigate tīṇi.
   [1302]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... Naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
            Nahetumūlakaṃ
yathā kusalattike sajjhāyamaggena gaṇitaṃ evaṃ idhāpi gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1303] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā terasa
naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe pañca naupanissaye
pañca  napurejāte  dvādasa  napacchājāte  terasa  naāsevane
terasa  nakamme dve navipāke pañca nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [1304]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  pañca
... napurejāte pañca napacchājāte pañca naāsevane pañca nakamme
dve navipāke dve navippayutte tīṇi.
   [1305] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte
tīṇi  ...  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  dve
navipāke dve navippayutte tīṇi.
   [1306] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā.
Mūlakaṃ   saṅkhittaṃ   .   purejātapaccayā   napacchājāte  tīṇi
... naāsevane tīṇi nakamme dve navipāke dve . saṅkhittaṃ .
Yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā gaṇitā evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1307]  Nahetupaccayā ārammaṇe pañca ... anantare pañca
samanantare  pañca  sahajāte  dasa  aññamaññe  satta  nissaye dasa
upanissaye pañca purejāte tīṇi āsevane dve kamme dasa vipāke
nava  āhāre dasa indriye dasa jhānedasa magge ekaṃ sampayutte
pañca  vippayutte  dasa  atthiyā  dasa  natthiyā pañca vigate pañca
avigate dasa.
   [1308]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  sahajāte  tīṇi
... aññamaññe dve nissaye tīṇi kamme tīṇi vipāke tīṇi āhāre
tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā tīṇi
avigate tīṇi.
   [1309]   Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā   nasamanantarapaccayā   naaññamaññapaccayā  sahajāte
tīṇi  ...  nissaye  tīṇi  kamme tīṇi vipāke tīṇi āhāre tīṇi
indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate
tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   Yathā kusalattike nahetumūlakaṃ gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ. Yathā
   kusalattike paccanīyānulomaṃ vitthāritaṃ evaṃ imaṃ vitthāretabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.
            Sahajātavāro
   [1310]  Vipākaṃ  dhammaṃ  sahajāto  vipāko dhammo uppajjati
hetupaccayā  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  sahajātā  tayo  khandhā  tayo
khandhe sahajāto eko khandho dve khandhe sahajātā dve khandhā.
Saṅkhittaṃ  .  hetuyā  terasa  .pe. avigate terasa . nahetuyā
dasa  .pe. novigate pañca . hetupaccayā naārammaṇe pañca ...
Navippayutte tīṇi. Nahetupaccayā ārammaṇe pañca ... Avigate terasa.
          Sahajātavāro niṭṭhito.
           Paccayavāro
   [1311]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipāko  dhammo uppajjati
hetupaccayā  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  tayo
khandhe  paccayā  eko  khandho dve khandhe paccayā dve khandhā
paṭisandhikkhaṇe  .  vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  hetupaccayā  vipāke  khandhe  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipāke  khandhe  paccayā kaṭattārūpaṃ . vipākaṃ
dhammaṃ  paccayā  vipāko  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
   [1312]  Vipākadhammadhammaṃ  paccayā  vipākadhammadhammo  uppajjati
Hetupaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā
dve  khandhe  paccayā  dve  khandhā  .  vipākadhammadhammaṃ paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā  vipākadhammadhamme
khandhe  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  vipākadhammadhammaṃ  paccayā
vipākadhammadhammo  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paccayā  dve  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [1313]      Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ     paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paccayā
dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā .pe.
Mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ vatthuṃ
paccayā nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā.
   {1313.1}  Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paccayā vipāko dhammo
uppajjati  hetupaccayā  vatthuṃ  paccayā vipākā khandhā paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ  paccayā  vipākā khandhā . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā
vipākadhammadhammo  uppajjati hetupaccayā vatthuṃ paccayā vipākadhammadhammā
khandhā  . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipāko ca nevavipāka-
navipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vatthuṃ paccayā vipākā
Khandhā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ
paccayā  vipākā  khandhā  mahābhūte  paccayā  kaṭattārūpaṃ .
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ    paccayā    vipākadhammadhammo   ca
nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vatthuṃ paccayā
vipākadhammadhammā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1314]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā
vipāko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  vipākaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve khandhe ca vatthuñca paccayā
dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā.
Vipākañca    nevavipākanavipākadhammadhammañca    dhammaṃ    paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā vipāke khandhe ca
mahābhūte  ca  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipāke
khandhe ca mahābhūte ca paccayā kaṭattārūpaṃ.
   {1314.1}   Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ
paccayā  vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve
khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe  ca  vatthuñca paccayā dve
Khandhā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paccayā kaṭattārūpaṃ.
   [1315]   Vipākadhammadhammañca   nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ  paccayā  vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vipākadhammadhammaṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca
paccayā dve khandhā . vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ  paccayā  nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā
vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {1315.1}   Vipākadhammadhammañca   nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ  paccayā  vipākadhammadhammo  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  vipākadhammaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā
vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1316]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipāko  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā dve
khandhe paccayā dve khandhā paṭisandhikkhaṇe ....
   [1317]  Vipākadhammadhammaṃ  paccayā  vipākadhammadhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā tayo khandhā
dve khandhe paccayā dve khandhā.
   [1318] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo
Uppajjati     ārammaṇapaccayā     nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe paccayā dve
khandhā  vatthuṃ  paccayā  nevavipākanavipākadhammadhammā  khandhā .
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   paccayā  vipāko  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā   cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  sotāyatanaṃ
paccayā  sotaviññāṇaṃ  ghānāyatanaṃ  paccayā  ghānaviññāṇaṃ  jivhāyatanaṃ
paccayā   jivhāviññāṇaṃ   kāyāyatanaṃ   paccayā   kāyaviññāṇaṃ
vatthuṃ  paccayā  vipākā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paccayā
vipākā   khandhā   .   nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   paccayā
vipākadhammadhammo   uppajjati   ārammaṇapaccayā   vatthuṃ  paccayā
vipākadhammadhammā khandhā.
   [1319]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā
vipāko   dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  cakkhuviññāṇasahagataṃ
ekaṃ  khandhañca  cakkhāyatanañca  paccayā  tayo  khandhā dve khandhe
ca cakkhāyatanañca paccayā dve khandhā sota ... Ghāna ... Jivhā ...
Kāya ... vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve
khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ
ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve khandhe ca
vatthuñca paccayā dve khandhā.
   [1320]   Vipākadhammadhammañca   nevavipākanavipākadhammadhammañca
Dhammaṃ   paccayā   vipākadhammadhammo   uppajjati  ārammaṇapaccayā
vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā
dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā.
   [1321]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipāko  dhammo uppajjati
adhipatipaccayā  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi . adhipatipaccayā
paṭisandhikkhaṇe   natthi  .  vipākadhammadhammaṃ  paccayā  adhipatiyā
tīṇi.
   [1322]      Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ     paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ  khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe
paccayā  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā
tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vatthuṃ
paccayā nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā.
   [1323]  Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paccayā  vipāko  dhammo
uppajjati  adhipatipaccayā  vatthuṃ  paccayā  vipākā  khandhā .
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   paccayā   vipākadhammadhammo   uppajjati
adhipatipaccayā   vatthuṃ   paccayā  vipākadhammadhammā  khandhā  .
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo
ca  dhammā  uppajjanti  adhipatipaccayā vatthuṃ paccayā vipākā khandhā
mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
Paccayā    vipākadhammadhammo   ca   nevavipākanavipākadhammadhammo
ca   dhammā   uppajjanti   adhipatipaccayā   vatthuṃ   paccayā
vipākadhammadhammā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1324]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā
vipāko  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  vipākaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve
khandhā  .  vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ  paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  vipāke  khandhe
ca  mahābhūte  ca  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  vipākañca
nevavipākanavipākadhammadhammañca   dhammaṃ   paccayā   vipāko   ca
nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā vipākaṃ ekaṃ
khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā dve khandhe ca vatthuñca
paccayā  dve  khandhā  vipāke  khandhe  ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1325]  Vipākadhammadhammañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ
paccayā  vipākadhammadhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  vipākadhammadhammaṃ
ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe
ca  vatthuñca  paccayā  dve  khandhā  .  vipākadhammadhammañca
nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ  paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  adhipatipaccayā  vipākadhammadhamme  khandhe  ca  mahābhūte ca
Paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ  paccayā  vipākadhammadhammo  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo
ca   dhammā   uppajjanti   adhipatipaccayā   vipākadhammadhammaṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca
paccayā dve khandhā vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1326]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipāko  dhammo uppajjati
anantarapaccayā ... Samanantarapaccayā .... Ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [1327] ... Sahajātapaccayā ... aññamaññapaccayā vipākaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe paccayā dve khandhā
paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe
paccayā dve khandhā . vipākaṃ dhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati    aññamaññapaccayā    paṭisandhikkhaṇe    vipāke
khandhe  paccayā  vatthu  .  vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipāko  ca
nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā  uppajjanti  aññamaññapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā tayo khandhā vatthu ca
dve khandhe paccayā dve khandhā vatthu ca.
   [1328]  Vipākadhammadhammaṃ  paccayā  vipākadhammadhammo  uppajjati
aññamaññapaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo
khandhā dve khandhe paccayā dve khandhā.
   [1329]      Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ     paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo     uppajjati     aññamaññapaccayā
nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe
paccayā dve khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paccayā  tayo  mahābhūtā  dve  mahābhūte paccayā dve mahābhūtā
vatthuṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
paccayā   vipāko   dhammo   uppajjati   aññamaññapaccayā
cakkhāyatanaṃ   paccayā   cakkhuviññāṇaṃ   .pe.   kāyāyatanaṃ
paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā  vipākā khandhā paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ  paccayā  vipākā  khandhā  .  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
paccayā   vipākadhammadhammo   uppajjati   aññamaññapaccayā  vatthuṃ
paccayā vipākadhammadhammā khandhā.
   [1330]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paccayā
vipāko   dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā  cakkhuviññāṇasahagataṃ
ekaṃ  khandhañca  cakkhāyatanañca  paccayā  tayo  khandhā dve khandhe
ca cakkhāyatanañca paccayā dve khandhā sota ... Ghāna ... Jivhā ...
Kāya ... vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve
khandhe  ca vatthuñca paccayā dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ
khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā dve khandhe ca vatthuñca
Paccayā dve khandhā.
   [1331]  Vipākadhammadhammañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ
paccayā    vipākadhammadhammo    uppajjati    aññamaññapaccayā
vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā
dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā.
   [1332]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipāko  dhammo uppajjati
nissayapaccayā  .  sahajātasadisaṃ  .  upanissayapaccayā purejātapaccayā
vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe paccayā dve
khandhā vatthuṃ purejātapaccayā. Anantarasadisaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [1333]  Vipākadhammadhammaṃ  paccayā  vipākadhammadhammo  uppajjati
āsevanapaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo
khandhā  tayo  khandhe  paccayā eko khandho dve khandhe paccayā
dve khandhā.
   [1334]      Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ     paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo     uppajjati     āsevanapaccayā
nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā .pe. vatthuṃ paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammā khandhā . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paccayā
vipākadhammadhammo uppajjati āsevanapaccayā vatthuṃ paccayā vipākadhammadhammā
khandhā.
   [1335]   Vipākadhammadhammañca   nevavipākanavipākadhammadhammañca
Dhammaṃ   paccayā   vipākadhammadhammo   uppajjati  āsevanapaccayā
vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca paccayā tayo khandhā tayo
khandhe  ca vatthuñca paccayā eko khandho dve khandhe ca vatthuñca
paccayā dve khandhā.
   [1336]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipāko  dhammo uppajjati
kammapaccayā tīṇi. Sahajātasadisaṃ.
   [1337]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipāko  dhammo uppajjati
vipākapaccayā   tīṇi   .   nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  vipākapaccayā  ekaṃ  mahābhūtaṃ
paccayā  tayo  mahābhūtā  dve  mahābhūte paccayā dve mahābhūtā
mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ vipāko
ca  ubhayañca  tīṇi  . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca tīṇi .
Āhārapaccayā    indriyapaccayā   jhānapaccayā   maggapaccayā
sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā   natthipaccayā
vigatapaccayā avigatapaccayā.
   [1338]  Hetuyā  sattarasa  ārammaṇe  satta  adhipatiyā
sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  sattarasa
aññamaññe  nava  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejāte
satta  āsevane  cattāri  kamme  sattarasa vipāke nava āhāre
sattarasa  indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa
Sampayutte  satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā
satta vigate satta avigate sattarasa.
   [1339] Hetupaccayā ārammaṇe satta ... Adhipatiyā sattarasa.
Saṅkhittaṃ . ... avigate sattarasa . yathā kusalattike gaṇanā evaṃ
gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1340]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipāko  dhammo uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi .
Vipākadhammadhammaṃ  paccayā  vipākadhammadhammo  uppajjati  nahetupaccayā
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccayā  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato   moho  .  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paccayā
nevavipākanavipākadhammadhammo   uppajjati   nahetupaccayā   ahetukaṃ
nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā.
   {1340.1}  Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paccayā vipāko dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   paccayā   vipākadhammadhammo   uppajjati
nahetupaccayā vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   {1340.2}  Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paccayā  vipāko  ca
nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā
vatthuṃ  paccayā  ahetukā  vipākā  khandhā  mahābhūte  paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  ...  .  vipākañca
Nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ  paccayā vipāko dhammo uppajjati
...  nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  ...  vipāko  ca
nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā.
   {1340.3}   Vipākadhammadhammañca   nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho . vipākaṃ dhammaṃ paccayā nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ  .  sabbāni  padāni
vitthāretabbāni.
   [1341]  Nahetuyā  dvādasa  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca  naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  dvādasa  napacchājāte
sattarasa  naāsevane  sattarasa  nakamme  cattāri  navipāke  nava
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  cattāri  namagge
nava  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [1342] Nahetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā dvādasa.
Saṅkhittaṃ  .  ... novigate tīṇi . yathā kusalattike paccanīyagaṇanā
evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1343] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... Naadhipatiyā sattarasa.
Saṅkhittaṃ  .  ...  novigate  pañca  .  yathā  kusalattike
anulomapaccanīyagaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1344]  Nahetupaccayā ārammaṇe satta ... anantare satta
samanantare  satta  .pe.  ...  avigate dvādasa . nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā sahajāte tīṇi ... aññamaññe dve . saṅkhittaṃ.
...  Avigate  tīṇi  . yathā kusalattike paccanīyānulomagaṇanā evaṃ
gaṇetabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Paccayavāro niṭṭhito.
            Nissayavāro
   [1345]  Vipākaṃ  dhammaṃ  nissāya  vipāko  dhammo uppajjati
hetupaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā.
   [1346] Hetuyā sattarasa . nahetuyā dvādasa ... Novigate
pañca  .  hetupaccayā naārammaṇe pañca ... navippayutte tīṇi .
Nahetupaccayā ārammaṇe satta ... Avigate dvādasa.
          Nissayavāro niṭṭhito.
            Saṃsaṭṭhavāro
   [1347]  Vipākaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  vipāko  dhammo uppajjati
hetupaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā . saṅkhittaṃ .
Sabbāni padāni vitthāretabbāni.
   [1348]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane
dve  kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye
tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte
tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi  vigate  tīṇi  avigate
tīṇi. Saṅkhittaṃ. Yathā kusalattike gaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1349]  Vipākaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  vipāko  dhammo uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā tayo khandhā
dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. Sabbāni padāni vibhajitabbāni.
   [1350]  Nahetuyā  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  dve  navipāke
dve  najhāne  ekaṃ  namagge  dve  navippayutte  tīṇi . yathā
kusalattike paccanīyagaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1351]  Hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi  .  saṅkhittaṃ .
... Navippayutte tīṇi . yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā evaṃ
gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1352]  Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... avigate tīṇi .
Yathā kusalattike paccanīyānulomagaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Saṃsaṭṭhavāro niṭṭhito.
           Sampayuttavāro
   [1353]  Vipākaṃ  dhammaṃ  sampayutto vipāko dhammo uppajjati
hetupaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā.
           Nahetuyā tīṇi.
         Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi.
         Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi.
         Sampayuttavāro niṭṭhito.
            Pañhāvāro
   [1354]  Vipāko  dhammo  vipākassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo  vipākā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipākā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
hetupaccayena  paccayo . vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
Hetupaccayena  paccayo  vipākā  hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipākā  hetū  kaṭattārūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  vipāko  dhammo  vipākassa  ca
nevavipākanavipākadhammadhammassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo
vipākā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipākā  hetū  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1355]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  hetupaccayena
paccayo  vipākadhammadhammā  hetū  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena
paccayo  . vipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa hetupaccayena
paccayo   vipākadhammadhammā   hetū   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  ca
nevavipākanavipākadhammadhammassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo
vipākadhammadhammā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1356]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
hetupaccayena    paccayo   nevavipākanavipākadhammadhammā   hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo.
   [1357]  Vipāko  dhammo vipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena
Paccayo  vipāke  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati
vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ  uppajjati  domanassaṃ  uppajjati
kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati.
   {1357.1}  Vipāko dhammo vipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo sekkhā phalaṃ paccavekkhanti vipāke khandhe aniccato dukkhato
anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  rāgo
uppajjati   .pe.   domanassaṃ   uppajjati   cetopariyañāṇena
vipākacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti.
   {1357.2} Vipākā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussati-
ñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa  anāgataṃsañāṇassa  ārammaṇapaccayena
paccayo . vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo arahā phalaṃ paccavekkhati vipāke khandhe aniccato dukkhato anattato
vipassati cetopariyañāṇena vipākacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti . Vipākā
khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa  anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1358]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā taṃ
paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā  vuṭṭhahitvā
jhānaṃ  paccavekkhati  sekkhā  gotrabhuṃ  paccavekkhanti  vodānaṃ
Paccavekkhanti  sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti sekkhā
pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe
samudāciṇṇe  kilese  jānanti  vipākadhammadhamme  khandhe  aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ ārabbha
rāgo  uppajjati  .pe.  domanassaṃ  uppajjati  cetopariyañāṇena
vipākadhammadhammacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti  ākāsānañcāyatanakusalaṃ
viññāṇañcāyatanakusalassa ārammaṇapaccayena
paccayo  .pe.  ākiñcaññāyatanakusalaṃ  nevasaññānāsaññāyatanakusalassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  vipākadhammadhammā  khandhā  iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   {1358.1} Vipākadhammadhammo vipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  vipākadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati
assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati .pe. Domanassaṃ uppajjati
kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati ākāsānañcāyatanakusalaṃ
viññāṇañcāyatanavipākassa   ārammaṇapaccayena   paccayo   .pe.
Ākiñcaññāyatanakusalaṃ nevasaññānāsaññāyatanavipākassa
ārammaṇapaccayena  paccayo vipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   arahā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ
paccavekkhati   pubbe   suciṇṇāni    paccavekkhati   arahā
Pahīne  kilese  paccavekkhati  pubbe  samudāciṇṇe kilese jānāti
vipākadhammadhamme  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati
cetopariyañāṇena   vipākadhammadhammacittasamaṅgissa   cittaṃ   jānāti
ākāsānañcāyatanakusalaṃ   viññāṇañcāyatanakiriyassa   ārammaṇapaccayena
paccayo  .pe.  ākiñcaññāyatanakusalaṃ  nevasaññānāsaññāyatanakiriyassa
ārammaṇapaccayena    paccayo    vipākadhammadhammā    khandhā
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1359]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   arahā   nibbānaṃ   paccavekkhati
nibbānaṃ āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {1359.1} Arahā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati sotaṃ
... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ...
Nevavipākanavipākadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti
cetopariyañāṇena  nevavipākanavipākadhammadhammacittasamaṅgissa  cittaṃ jānāti
ākāsānañcāyatanakiriyaṃ   viññāṇañcāyatanakiriyassa   ārammaṇapaccayena
paccayo  .pe.  ākiñcaññāyatanakiriyaṃ  nevasaññānāsaññāyatanakiriyassa
ārammaṇapaccayena     paccayo     nevavipākanavipākadhammadhammā
khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
Yathākammūpagañāṇassa      anāgataṃsañāṇassa      āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   {1359.2}  Nevavipākanavipākadhammadhammo  vipākassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo  nibbānaṃ  phalassa  ārammaṇapaccayena
paccayo sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato
vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati
.pe. domanassaṃ uppajjati kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā
uppajjati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe
vatthuṃ  ...  nevavipākanavipākadhammadhamme  khandhe  aniccato  dukkhato
anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  rāgo
uppajjati  .pe.  domanassaṃ  uppajjati kusalākusale niruddhe vipāko
tadārammaṇatā   uppajjati   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   .pe.
Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   {1359.3}   Nevavipākanavipākadhammadhammo   vipākadhammadhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sekkhā  nibbānaṃ  paccavekkhanti nibbānaṃ
gotrabhussa  vodānassa  maggassa  ārammaṇapaccayena  paccayo .
Sekkhā  vā  puthujjanā  vā  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ  .pe.  domanassaṃ uppajjati
sotaṃ  ...  .pe.  nevavipākanavipākadhammadhamme  khandhe  aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti  dibbena
cakkhunā     rūpaṃ    passanti    dibbāya    sotadhātuyā
Saddaṃ  suṇanti  cetopariyañāṇena  nevavipākanavipākadhammadhammacittasamaṅgissa
cittaṃ  jānanti  nevavipākanavipākadhammadhammā  khandhā  iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa    anāgataṃsañāṇassa
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1360]  Vipāko  dhammo  vipākassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   sahajātādhipati:   vipākādhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
adhipatipaccayena  paccayo  .  vipāko  dhammo  vipākadhammadhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati:  sekkhā  phalaṃ garuṃ katvā
paccavekkhanti  vipāke  khandhe  garuṃ  katvā assādenti abhinandanti
taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati diṭṭhi uppajjati .pe. vipāko
dhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa   adhipatipaccayena   paccayo
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  arahā  phalaṃ
garuṃ   katvā   paccavekkhati   .  sahajātadhipati:  vipākādhipati
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo . vipāko dhammo
vipākassa  ca  nevavipākanavipākadhammadhammassa ca dhammassa adhipatipaccayena
paccayo    sahajātādhipati:    vipākādhipati    sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1361]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ
datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā  taṃ  garuṃ  katvā
Paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  garuṃ  katvā  paccavekkhati  jhānā
vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  sekkhā gotrabhuṃ garuṃ
katvā  paccavekkhanti  vodānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti sekkhā
maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ katvā paccavekkhanti vipākadhammadhamme
khandhe  garuṃ  katvā  assādenti  abhinandanti  taṃ  garuṃ  katvā
rāgo   uppajjati   diṭṭhi  uppajjati  .pe.  sahajātādhipati:
vipākadhammadhammādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {1361.1}   Vipākadhammadhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  arahā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ  katvā
paccavekkhati  .  sahajātādhipati:  vipākadhammadhammādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo . vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa ca
nevavipākanavipākadhammadhammassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo
sahajātādhipati:   vipākadhammadhammādhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1362]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . Ārammaṇādhipati:
arahā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati . sahajātādhipati: nevavipāka-
navipākadhammadhammādhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
Nevavipākanavipākadhammadhammo   vipākassa   dhammassa   adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati:  nibbānaṃ phalassa adhipatipaccayena paccayo .
Nevavipākanavipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  adhipatipaccayena  paccayo
ārammaṇādhipati:  sekkhā  nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ
gotrabhussa  vodānassa  maggassa  adhipatipaccayena  paccayo cakkhuṃ garuṃ
katvā assādenti abhinandanti taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi
uppajjati  .pe.  sotaṃ  ...  .pe.  nevavipākanavipākadhammadhamme
khandhe  garuṃ  katvā  assādenti abhinandanti taṃ garuṃ katvā rāgo
uppajjati diṭṭhi uppajjati .pe.
   [1363]  Vipāko  dhammo  vipākassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purimā purimā vipākā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ vipākānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  pañcaviññāṇaṃ  vipākamanodhātuyā
anantarapaccayena  paccayo  vipākamanodhātu  vipākamanoviññāṇadhātuyā
anantarapaccayena paccayo . vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
anantarapaccayena  paccayo  bhavaṅgaṃ  āvajjanāya  anantarapaccayena
paccayo     vipākamanoviññāṇadhātu     kiriyamanoviññāṇadhātuyā
anantarapaccayena paccayo.
   [1364]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  vipākadhammadhammā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
vipākadhammadhammānaṃ   khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ
Gotrabhussa   anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu  maggassa  vodānaṃ
maggassa  anantarapaccayena  paccayo  .  vipākadhammadhammo  vipākassa
dhammassa   anantarapaccayena   paccayo   vipākadhammadhammā  khandhā
vuṭṭhānassa  maggo  phalassa  sekkhānaṃ  anulomaṃ  phalasamāpattiyā
nirodhā   vuṭṭhahantassa  nevasaññānāsaññāyatanakusalaṃ  phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo.
   [1365]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  nevavipākanavipākadhammadhammā
khandhā    pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   nevavipākanavipākadhammadhammānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  .  nevavipākanavipākadhammadhammo
vipākassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  āvajjanā  pañcannaṃ
viññāṇānaṃ   anantarapaccayena  paccayo  nevavipākanavipākadhammadhammā
khandhā  vuṭṭhānassa  arahato  anulomaṃ  phalasamāpattiyā  nirodhā
vuṭṭhahantassa     nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ     phalasamāpattiyā
anantarapaccayena    paccayo   .   nevavipākanavipākadhammadhammo
vipākadhammadhammassa    anantarapaccayena    paccayo   āvajjanā
vipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1366]  Vipāko  dhammo vipākassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo anantarasadisaṃ . vipāko dhammo vipākassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo vipāko eko khandho tiṇṇaṃ .pe. Tīṇi.
   [1367]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  sahajātapaccayena
paccayo tīṇi . nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
sahajātapaccayena     paccayo     nevavipākanavipākadhammadhammo
eko khandho ekaṃ mahābhūtaṃ ... bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ.
   [1368] Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa sahajāta-
paccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu vipākānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena
paccayo.
   [1369]  Vipāko  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca dhammā
vipākassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe vipāko
eko  khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  . vipāko ca
nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā  nevavipākanavipākadhammadhammassa
sahajātapaccayena paccayo vipākā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ.
   [1370]  Vipākadhammadhammo  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca
dhammā   nevavipākanavipākadhammadhammassa   sahajātapaccayena   paccayo
vipākadhammadhammā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
sahajātapaccayena paccayo.
   [1371]  Vipāko  dhammo vipākassa dhammassa aññamaññapaccayena
paccayo vipāko eko khandho paṭisandhikkhaṇe ... . vipāko dhammo
Nevavipākanavipākadhammadhammassa     aññamaññapaccayena     paccayo
paṭisandhikkhaṇe  vipākā  khandhā vatthussa aññamaññapaccayena paccayo .
Vipāko  dhammo vipākassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca dhammassa
aññamaññapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipāko  eko  khandho
tiṇṇaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo.
   [1372]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  aññamaññapaccayena
paccayo vipākadhammadhammo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā
dvinnaṃ     khandhānaṃ     .    nevavipākanavipākadhammadhammo
nevavipākanavipākadhammadhammassa     aññamaññapaccayena     paccayo
nevavipākanavipākadhammadhammo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  dve
khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  .  nevavipākanavipākadhammadhammo  vipākassa
dhammassa  aññamaññapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vatthu  vipākānaṃ
khandhānaṃ.
   [1373]  Vipāko  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca dhammā
vipākassa  dhammassa  paṭisandhikkhaṇe  vipāko  eko  khandho  ca
vatthu ca tiṇṇaṃ khandhānaṃ. Satta pañhā.
   [1374]  Vipāko  dhammo  vipākassa  dhammassa nissayapaccayena
paccayo  tīṇi  .  vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  tīṇi .
Nevavipākanavipākadhammadhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa   .pe.
Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
Nissayapaccayena   paccayo   .pe.   kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa
vatthu    vipākānaṃ    khandhānaṃ    paṭisandhikkhaṇe    vatthu
vipākānaṃ  khandhānaṃ  .  nevavipākanavipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa
nissayapaccayena paccayo vatthu vipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ.
   [1375]  Vipāko  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca dhammā
vipākassa  dhammassa  nissayapaccayena paccayo cakkhuviññāṇasahagato eko
khandho  ca  cakkhāyatanañca  .pe.  kāyāyatanañca  vipāko  eko
khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāko eko
khandho ca vatthu ca . vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā
nevavipākanavipākadhammadhammassa   nissayapaccayena   paccayo   vipākā
khandhā ca mahābhūtā ca. Saṅkhittaṃ. Paṭisandhikkhaṇe .... Vipākadhammadhammo
ca   nevavipākanavipākadhammadhammo   ca  dhammā  vipākadhammadhammassa
nissayapaccayena  paccayo  vipākadhammadhammo  eko  khandho  ca
vatthu  ca  .  vipākadhammadhammo  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca
dhammā   nevavipākanavipākadhammadhammassa   nissayapaccayena   paccayo
vipākadhammadhammā   khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ. Terasa pañhā.
   [1376]  Vipāko  dhammo vipākassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  kāyikaṃ
sukhaṃ kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena
Paccayo  kāyikaṃ  dukkhaṃ  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa
phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena  paccayo  phalasamāpatti  kāyikassa
sukhassa upanissayapaccayena paccayo.
   {1376.1}  Vipāko dhammo vipākadhammadhammassa upanissayapaccayena
paccayo  ārammaṇūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo: kāyikaṃ
sukhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati .pe. saṅghaṃ bhindati kāyikaṃ
dukkhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati .pe. Saṅghaṃ bhindati kāyikaṃ sukhaṃ ...
Kāyikaṃ dukkhaṃ saddhāya .pe. Patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   {1376.2}   Vipāko  dhammo  nevavipākanavipākadhammadhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: arahā kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya anuppannaṃ
kiriyasamāpattiṃ  uppādeti  uppannaṃ  samāpajjati  saṅkhāre  aniccato
dukkhato  anattato  vipassati  kāyikaṃ  dukkhaṃ  upanissāya  anuppannaṃ
kiriyasamāpattiṃ uppādeti uppannaṃ samāpajjati.
   [1377]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ deti .pe. mānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... sutaṃ ... cāgaṃ ... paññaṃ upanissāya dānaṃ
deti .pe. mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti rāgaṃ ... Dosaṃ mohaṃ mānaṃ
diṭṭhiṃ ... patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ uppādeti
Pāṇaṃ  hanati  .pe.  saṅghaṃ  bhindati  .pe. saddhā .pe. patthanā
saddhāya  sīlassa  .pe.  patthanāya  upanissayapaccayena  paccayo
paṭhamassa  jhānassa  parikammaṃ  paṭhamassa .pe. nevasaññānāsaññāyatanassa
parikammaṃ  nevasaññānāsaññāyatanassa  paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyassa  .pe.
Ākiñcaññāyatanaṃ    nevasaññānāsaññāyatanassa    upanissayapaccayena
paccayo  .pe.  paṭhamassa  maggassa  parikammaṃ  paṭhamassa  .pe.
Catutthassa   maggassa   parikammaṃ   catutthassa   paṭhamo   maggo
dutiyassa  dutiyo  maggo  tatiyassa  tatiyo maggo catutthassa maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  sekkhā  maggaṃ  upanissāya  anuppannaṃ
kusalasamāpattiṃ  uppādenti  .pe.  maggo sekkhānaṃ atthapaṭisambhidāya
.pe.    ṭhānāṭhānakosallassa    upanissayapaccayena   paccayo
pāṇātipāto  pāṇātipātassa  .pe.  micchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena
paccayo  .pe.  micchādiṭṭhi  micchādiṭṭhiyā  .pe.  byāpādassa
mātughātakammaṃ  mātughātakammassa  upanissayapaccayena  paccayo  .pe.
Niyatamicchādiṭṭhiyā   upanissayapaccayena   paccayo   niyatamicchādiṭṭhi
niyatamicchādiṭṭhiyā saṅghabhedakakammassa upanissayapaccayena paccayo .pe.
   [1378]  Vipākadhammadhammo  vipākassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  saddhaṃ
upanissāya  attānaṃ  ātāpeti  paritāpeti  pariyiṭṭhimūlakaṃ  dukkhaṃ
paccanubhoti   .pe.  patthanaṃ  upanissāya  attānaṃ  ātāpeti
Paritāpeti  .pe. saddhā .pe. patthanā kāyikassa sukhassa kāyikassa
dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena  paccayo  kusalākusalaṃ
kammavipākassa  upanissayapaccayena  paccayo  maggo  phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   {1378.1}   Vipākadhammadhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa
upanissayapaccayena  paccayo  ārammaṇūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:  arahā  maggaṃ  upanissāya  anuppannaṃ  kiriyasamāpattiṃ
uppādeti  uppannaṃ samāpajjati saṅkhāre aniccato dukkhato anattato
vipassati .pe. maggo arahato atthapaṭisambhidāya dhamma nirutti paṭibhāṇa-
paṭisambhidāya ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1379]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: arahā utuṃ ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ
upanissāya   anuppannaṃ   kiriyasamāpattiṃ   uppādeti   uppannaṃ
samāpajjati   .  nevanipākanavipākadhammadhammo  vipākassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: utu ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ kāyikassa
sukhassa   kāyikassa   dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo   .   nevavipākanavipākadhammadhammo   vipākadhammadhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
Pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo: utuṃ upanissāya dānaṃ deti .pe.
Saṅghaṃ  bhindati  bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe.
Saṅghaṃ bhindati utu ... bhojanaṃ ... senāsanaṃ saddhāya .pe. Patthanāya
upanissayapaccayena paccayo.
   [1380]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
purejātapaccayena  paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .
Ārammaṇapurejātaṃ:   arahā   cakkhuṃ  aniccato  .pe.  kāyaṃ
rūpe  .pe.  phoṭṭhabbe  vatthuṃ  aniccato .pe. dibbena cakkhunā
rūpaṃ  .pe.  dibbāya sotadhātuyā saddaṃ .pe. vatthupurejātaṃ: vatthu
nevavipākanavipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {1380.1}  Nevavipākanavipākadhammadhammo  vipākassa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .
Ārammaṇapurejātaṃ:  sekkhā  vā  puthujjanā  vā  cakkhuṃ  aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ ārabbha
rāgo  uppajjati  .pe.  domanassaṃ  uppajjati kusalākusale niruddhe
vipāko  tadārammaṇatā uppajjati sotaṃ .pe. vatthuṃ aniccato .pe.
Tadārammaṇatā  uppajjati  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  purejātapaccayena
paccayo  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  .  vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa  .pe.  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa
vatthu vipākānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {1380.2}   Nevavipākanavipākadhammadhammo   vipākadhammadhammassa
purejātapaccayena  paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .
Ārammaṇapurejātaṃ:  sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ .pe. ārabbha
rāgo  uppajjati  .pe.  dosamassaṃ  uppajjati  sotaṃ .pe. vatthuṃ
aniccato  .pe.  dosamassaṃ  .pe.  dibbena  cakkhunā rūpaṃ .pe.
Dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ . vatthupurejātaṃ: vatthu vipākadhammadhammānaṃ
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [1381]   Vipāko   dhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo pacchājātā: vipākā khandhā purejātassa
imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [1382]    Vipākadhammadhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa
pacchājātapaccayena     paccayo     nevavipākanavipākadhammadhammo
nevavipākanavipākadhammadhammassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [1383]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  āsevanapaccayena
paccayo  purimā  purimā  vipākadhammadhammā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
vipākadhammadhammānaṃ  khandhānaṃ  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ vodānassa
gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [1384]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā  .pe. āsevanapaccayena
paccayo.
   [1385]  Vipāko  dhammo  vipākassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  vipākā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipākā  cetanā  .  vipāko  dhammo
nevavipākanavipākadhammadhammassa  kammapaccayena  paccayo  vipākā cetanā
cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
vipākā  cetanā  kaṭattārūpānaṃ . vipāko dhammo vipākadhammadhammassa
ca  nevavipākanavipākadhammadhammassa  ca  dhammassa  kammapaccayena paccayo
vipākā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
paṭisandhikkhaṇe  vipākā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ kaṭattā ca
rūpānaṃ.
   [1386]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  kammapaccayena
paccayo  vipākadhammadhammā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ .
Vipākadhammadhammo vipākassa dhammassa kammapaccayena paccayo nānākhaṇikā:
vipākadhammadhammā   cetanā   vipākānaṃ   khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo  . vipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  vipākadhammadhammā
cetanā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  .  nānākhaṇikā: vipākadhammadhammā
cetanā   kaṭattārūpānaṃ   .  vipākadhammadhammo  vipākassa  ca
nevavipākanavipākadhammadhammassa   ca   nānākhaṇikā:  vipākadhammadhammā
cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   {1386.1}  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa ca nevavipāka-
navipākadhammadhammassa   ca   dhammassa   kammapaccayena   paccayo
vipākadhammadhammā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1387]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
kammapaccayena paccayo nevavipākanavipākadhammadhammā cetanā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ.
   [1388]  Vipāko  dhammo  vipākassa  dhammassa vipākapaccayena
paccayo vipāko eko khandho tiṇṇaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe ... .
Vipāko  dhammo  nevavipākanavipākadhammadhammassa  vipākapaccayena paccayo
vipākā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākā
khandhā   kaṭattārūpānaṃ  .  vipāko  dhammo  vipākassa  ca
nevavipākanavipākadhammadhammassa  ca  dhammassa  vipākapaccayena  paccayo
vipāko  eko  khandho  tiṇṇaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
paṭisandhikkhaṇe  vipāko  eko  khandho  tiṇṇaṃ  khandhānaṃ kaṭattā ca
rūpānaṃ  vipākapaccayena paccayo . vipāko dhammo vipākassa dhammassa
āhārapaccayena  paccayo  vipākā  āhārā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
tīṇi  .  paṭisandhipi  imesaṃ  tiṇṇannaṃ  kātabbaṃ  . vipākadhammadhammo
vipākadhammadhammassa āhārapaccayena paccayo tīṇi.
   [1389]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
Āhārapaccayena     paccayo     nevavipākanavipākadhammadhammā
āhārā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
āhārapaccayena  paccayo  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  kāyassa
āhārapaccayena paccayo.
   [1390]  Vipāko  dhammo  vipākassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo   tīṇi  .  paṭisandhi  kātabbaṃ  .  vipākadhammadhammo
vipākadhammadhammassa indriyapaccayena paccayo tīṇi.
   [1391]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
indriyapaccayena     paccayo     nevavipākanavipākadhammadhammā
indriyā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
rūpajīvitindriyaṃ   kaṭattārūpānaṃ   indriyapaccayena   paccayo  .
Nevavipākanavipākadhammadhammo  vipākassa dhammassa indriyapaccayena paccayo
cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa indriyapaccayena paccayo. Kāyindriyaṃ .pe.
   [1392]  Vipāko  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca dhammā
vipākassa   dhammassa   indriyapaccayena   paccayo  cakkhundriyañca
cakkhuviññāṇañca   cakkhuviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ   indriyapaccayena
paccayo  .pe.  kāyindriyañca  kāyaviññāṇañca  kāyaviññāṇasahagatānaṃ
khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [1393]  Vipāko  dhammo  vipākassa  dhammassa  jhānapaccayena
paccayo  tīṇi  .  vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  jhānapaccayena
Paccayo tīṇi . nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
jhānapaccayena      paccayo      nevavipākanavipākadhammadhammā
jhānaṅgā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
jhānapaccayena paccayo.
   [1394]  Vipāko  dhammo  vipākassa  dhammassa  maggapaccayena
paccayo  tīṇi  .  vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  maggapaccayena
paccayo tīṇi . nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
maggapaccayena      paccayo      nevavipākanavipākadhammadhammā
maggaṅgā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
maggapaccayena paccayo.
   [1395]  Vipāko  dhammo vipākassa dhammassa sampayuttapaccayena
paccayo  vipāko  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  dve  khandhā  dvinnaṃ
paṭisandhikkhaṇe ....
   [1396]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  sampayuttapaccayena
paccayo  .  nevavipākanavipākadhammadhammo  nevavipākanavipākadhammadhammassa
sampayuttapaccayena   paccayo   .pe.   dve  khandhā  dvinnaṃ
khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo.
   [1397]   Vipāko   dhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: vipākā
khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākā  khandhā
Kaṭattarūpānaṃ  .  pacchājātā:  vipākā  khandhā purejātassa imassa
kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [1398]    Vipākadhammadhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:
vipākadhammadhammā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  .  pacchājātā:
vipākadhammadhammā  khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1399]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ .
Sahajātā:  nevavipākanavipākadhammadhammā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ .
Purejātaṃ: vatthu nevavipākanavipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena
paccayo    .    pacchājātā:    nevavipākanavipākadhammadhammā
khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa  vippayuttapaccayena paccayo .
Nevavipākanavipākadhammadhammo   vipākassa  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajātaṃ:  paṭisandhikkhaṇe  vatthu
vipākānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   .pe.   kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   vatthu
vipākānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Nevavipākanavipākadhammadhammo
vipākadhammadhammassa    vippayuttapaccayena   paccayo   purejātaṃ:
vatthu vipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   [1400]  Vipāko  dhammo  vipākassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  vipāko  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipāko
eko khandho tiṇṇannaṃ . vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
atthipaccayena   paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:
vipākā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākā
khandhā  kaṭattārūpānaṃ  .  pacchājātā  vipākā khandhā purejātassa
imassa  kāyassa  atthipaccayena paccayo . vipāko dhammo vipākassa
ca  nevavipākanavipākadhammadhammassa  ca  dhammassa  atthipaccayena paccayo
vipāko  eko  khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
paṭisandhikkhaṇe ....
   [1401]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  atthipaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena paccayo .
Vipākadhammadhammo    nevavipākanavipākadhammadhammassa    atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  . sahajātā: vipākadhammadhammā khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
vipākadhammadhammā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa atthipaccayena
paccayo. Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa
ca   dhammassa   atthipaccayena   paccayo   vipākadhammadhammo
eko khandho tiṇṇaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ.
   [1402]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
Sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  .  sahajāto:
neva  vipākanavipākadhammadhammo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  ekaṃ
mahābhūtaṃ ... mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ.
   {1402.1} Purejātaṃ: arahā cakkhuṃ aniccato .pe. Sotaṃ .pe. Vatthu
aniccato .pe. dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ
suṇāti .pe. vatthu nevavipākanavipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo   .  pacchājātā:  nevavipākanavipākadhammadhammā  khandhā
purejātassa  imassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo . kabaḷiṃkāro
āhāro  imassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo . rūpajīvitindriyaṃ
kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {1402.2}  Nevavipākanavipākadhammadhammo  vipākassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ vipākānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: sekkhā
vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato .pe. Assādenti taṃ ārabbha rāgo
uppajjati  .pe.  domanassaṃ  uppajjati kusalākusale niruddhe vipāko
tadārammaṇatā ... sotaṃ .pe. vatthuṃ ... Vipāko tadārammaṇatā ...
Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa .pe.
Phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu  vipākānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo.
   {1402.3}   Nevavipākanavipākadhammadhammo   vipākadhammadhammassa
atthipaccayena  paccayo  purejātaṃ: sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ
aniccato  .pe. assādenti .pe. domanassaṃ uppajjati sotaṃ ...
Vatthuṃ  aniccato  .pe. domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā .pe.
Vatthu vipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1403]  Vipāko  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca dhammā
vipākassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ .
Sahajāto:  cakkhuviññāṇasahagato  eko  khandho  ca  cakkhāyatanañca
tiṇṇannaṃ  .pe.  kāyaviññāṇasahagato  vipāko  eko  khandho  ca
vatthu  ca  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāko eko khandho ca
vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  .  vipāko  ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca
dhammā   nevavipākanavipākadhammadhammassa   atthipaccayena   paccayo
sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ indriyaṃ . sahajātā: vipākā khandhā
ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākā
khandhā  ca  mahābhūtā  .  kaṭattārūpānaṃ  atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  vipākā  khandhā  ca  kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa
kāyassa  .  pacchājātā:  vipākā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca
kaṭattārūpānaṃ.
   [1404]  Vipākadhammadhammo  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca
dhammā   vipākadhammadhammassa   atthipaccayena   paccayo   sahajātaṃ
purejātaṃ  . sahajāto: vipākadhammadhammo eko khandho ca vatthu ca
tiṇṇannaṃ  .  vipākadhammadhammo  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca
dhammā   nevavipākanavipākadhammadhammassa   atthipaccayena   paccayo
sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ indriyaṃ . sahajātā: vipākadhammadhammā
khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ . pacchājātā:
vipākadhammadhammā  khandhā  ca  kabaḷiṃkāro  āhāro  ca purejātassa
imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . pacchājātā: vipākadhammadhammā
khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ  .  vipāko  dhammo
natthivigataṃ anantarasadisaṃ avigataṃ atthisadisaṃ.
   [1405]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  dasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  ekādasa aññamaññe
satta  nissaye  terasa  upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  dve  kamme  nava  vipāke  tīṇi  āhāre
satta  indriye  nava  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte
tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā  terasa  natthiyā  satta  vigate
satta avigate terasa.
   [1406]  Hetupaccayā  adhipatiyā  satta ... sahajāte satta
aññamaññe  pañca nissaye satta vipāke tīṇi indriye satta magge
Satta sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā satta avigate satta.
      Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomagaṇanā
         gaṇitā evaṃ vitthāretabbā.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1407]  Vipāko  dhammo vipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo ... sahajātapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo.
Vipāko   dhammo  vipākadhammadhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo
...   upanissayapaccayena   paccayo   .   vipāko   dhammo
nevavipākanavipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... Sahajātapaccayena
paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo ... Pacchājātapaccayena paccayo.
Vipāko  dhammo vipākassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca dhammassa
sahajātapaccayena paccayo.
   [1408]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo ... sahajātapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo.
Vipākadhammadhammo  vipākassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo ...
Upanissayapaccayena paccayo ... kammapaccayena paccayo. Vipākadhammadhammo
nevavipākanavipākadhammadhammassa     ārammaṇapaccayena     paccayo
...  sahajātapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo ...
Pacchājātapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo. Vipākadhammadhammo
vipākassa  ca  nevavipākanavipākadhammadhammassa  ca dhammassa kammapaccayena
Paccayo. Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa
ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo.
   [1409]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   ...   sahajātapaccayena  paccayo
... upanissayapaccayena paccayo ... purejātapaccayena paccayo ...
Pacchājātapaccayena  paccayo  ...  āhārapaccayena  paccayo  ...
Indriyapaccayena paccayo . nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  ...  sahajātapaccayena  paccayo  ...
Upanissayapaccayena  paccayo  ...  purejātapaccayena  paccayo .
Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ...
Upanissayapaccayena paccayo ... Purejātapaccayena paccayo.
   [1410]  Vipāko  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca dhammā
vipākassa dhammassa sahajātaṃ purejātaṃ. Vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo
ca     dhammā    nevavipākanavipākadhammadhammassa    sahajātaṃ
pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
   [1411]  Vipākadhammadhammo  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca
dhammā  vipākadhammadhammassa  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  vipākadhammadhammo
ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca dhammā nevavipākanavipākadhammadhammassa
sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
   [1412]  Nahetuyā  soḷasa  naārammaṇe  soḷasa  naadhipatiyā
Soḷasa   naanantare  soḷasa  nasamanantare  soḷasa  nasahajāte
dvādasa  naaññamaññe  dvādasa  nanissaye  dvādasa  naupanissaye
soḷasa  napurejāte  cuddasa  napacchājāte  soḷasa  naāsevane
soḷasa  nakamme  paṇṇarasa  navipāke  cuddasa  naāhāre  soḷasa
naindriye  soḷasa  najhāne  soḷasa  namagge  soḷasa  nasampayutte
dvādasa  navippayutte  dasa  noatthiyā  dasa  nonatthiyā  soḷasa
novigate soḷasa noavigate dasa.
   [1413]  Nahetupaccayānaārammaṇe  soḷasa  .  saṅkhittaṃ .
...  Novigate  dasa  . yathā kusalattike paccanīyagaṇanā vitthāritā
evaṃ vitthāretabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1414] Hetupaccayā naārammaṇe satta ... naadhipatiyā satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  naaññamaññe tīṇi naupanissaye
satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta
nakamme  satta  navipāke cattāri naāhāre satta naindriye satta
najhāne  satta  namagge  satta  nasampayutte  tīṇi navippayutte tīṇi
nonatthiyā satta novigate satta.
   [1415]  Hetusahajātanissayaatthiavigatanti  naārammaṇe  satta .
Saṅkhittaṃ  .  ...  novigate  satta  .  yathā  kusalattike
Anulomapaccanīyagaṇanā  vitthāritā evaṃ vitthāretabbaṃ . asammohantena
eso sajjhāyamaggo.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1416] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā dasa anantare
satta  samanantare  satta  sahajāte  ekādasa  aññamaññe  satta
nissaye  terasa  upanissaye  nava  purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi
āsevane  dve kamme nava vipāke tīṇi āhāre satta indriye
nava  jhāne  satta  magge  satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca
atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa.
   [1417]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  adhipatiyā satta .
Saṅkhittaṃ . ... avigate terasa. Yathā kusalattike paccanīyānulomagaṇanā
vitthāritā evaṃ vitthāretabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
           Vipākattikaṃ tatiyaṃ
              niṭṭhitaṃ.
            --------------
           Upādinnattikaṃ 1-
            paṭiccavāro
   [1418]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe
upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ
dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca
vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  dve  mahābhūte  paṭicca  dve mahābhūtā
mahābhūte  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ . upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ
paṭicca   anupādinnupādāniyo   dhammo   uppajjati  hetupaccayā
upādinnupādāniye khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Upādinnupādāniyaṃ
dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo  ca  anupādinnupādāniyo  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe paṭicca
dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [1419]  Anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
@Footnote: 1 ito paraṃ khemacārittherena dhammatilokācariyena paṭhamavāre sodhitaṃ.
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe paṭicca
dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ upādārūpaṃ.
   [1420] Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo
dhammo    uppajjati    hetupaccayā    anupādinnaanupādāniyaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā.
Anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo  dhammo
uppajjati   hetupaccayā  anupādinnaanupādāniye  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  .  anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anupādinnupādāniyo  ca  anupādinnaanupādāniyo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [1421]   Anupādinnaanupādāniyañca   anupādinnupādāniyañca
dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
anupādinnaanupādāniye   khandhe   ca   mahābhūte  ca  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1422]  Upādinnupādāniyañca  anupādinnupādāniyañca  dhammaṃ
Paṭicca   anupādinnupādāniyo   dhammo   uppajjati  hetupaccayā
upādinnupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1423]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca ... paṭisandhikkhaṇe ... . anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca.
Anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  .  ārammaṇapaccayā  tīṇi
pañhā.
   [1424]  Anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ...
Mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ . Anupādinnaanupādāniyaṃ
dhammaṃ  paṭicca  tīṇi  . anupādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca
dhammaṃ   paṭicca   anupādinnupādāniyo   dhammo   uppajjati
adhipatipaccayā  anupādinnaanupādāniye  khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1425]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo uppajjati anantarapaccayā ... Samanantarapaccayā ... Sahajātapaccayā
upādinnupādāniyaṃ   ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  ...  paṭisandhikkhaṇe
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca ... mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ
asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ... mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ
Upādārūpaṃ   .  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  tīṇi  .
Anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati
sahajātapaccayā  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .pe.  ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ... mahābhūte
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ... . anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ
paṭicca  tīṇi  .  anupādinnupādāniyañca  anupādinnaanupādāniyañca
dhammaṃ   paṭicca   anupādinnupādāniyo   .  upādinnupādāniyañca
anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo.
   [1426]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca ... paṭisandhikkhaṇe upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā  vatthu  ca  khandhe  paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ
mahābhūtaṃ paṭicca ... dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā asaññasattānaṃ
ekaṃ mahābhūtaṃ ... . anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca bāhiraṃ ...
Āhāraṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ .... Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca.
   [1427] Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nissayapaccayā. Nava
pañhā. ... Upanissayapaccayā.
   [1428]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo uppajjati purejātapaccayā. Tīṇi pañhā.
   [1429]  Anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  āsevanapaccayā  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  .  anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo
dhammo    uppajjati   āsevanapaccayā   anupādinnaanupādāniyaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca.
   [1430]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo uppajjati kammapaccayā. Hetupaccayasadisā nava pañhā.
   [1431]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  vipākapaccayā  tīṇi  .  anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ
paṭicca  anupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  vipākapaccayā  ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  ...  mahābhūtā  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
upādārūpaṃ . anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo
dhammo   uppajjati  vipākapaccayā  vipākaṃ  anupādinnaanupādāniyaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā. Nava pañhā.
   [1432]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo   uppajjati   āhārapaccayā   .pe.   indriyapaccayā
jhānapaccayā   maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā
atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā.
        Yathā kusalattikassa paṭiccavāro sajjhāyamaggena
        vitthārito evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [1433] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi adhipatiyā pañca anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye
nava  upanissaye  tīṇi  purejāte tīṇi āsevane dve kamme nava
vipāke  nava  āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava
sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  tīṇi
vigate tīṇi avigate nava . hetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... Avigate
nava.
        Yathā kusalattike paṭiccagaṇanā sajjhāyamaggena
        gaṇitā evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1434]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca
rūpaṃ  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ
asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ...  mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   {1434.1}  Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
dhammo   uppajjati  nahetupaccayā  ahetuke  upādinnupādāniye
Khandhe   paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  .  upādinnupādāniyaṃ
dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo  ca anupādinnupādāniyo ca dhammā
uppajjanti  nahetupaccayā  ahetukaṃ  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe paṭicca
dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [1435]  Anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe
paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  anupādinnupādāniyaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  upādārūpaṃ
bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca
mahābhūte  paṭicca  upādārūpaṃ  vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe
paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1436]  Upādinnupādāniyañca  anupādinnupādāniyañca  dhammaṃ
paṭicca  anupādinnupādāniyo  dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetuke
upādinnupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1437]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo    uppajjati    naārammaṇapaccayā    paṭisandhikkhaṇe
upādinnupādāniye  khandhe  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  khandhe paṭicca vatthu
ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca.
   {1437.1}  Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā upādinnupādāniye khandhe paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   .   anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anupādinnupādāniyo    dhammo   uppajjati   naārammaṇapaccayā
anupādinnupādāniye  khandhe  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca.
   {1437.2} Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā anupādinnaanupādāniye khandhe paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  anupādinnupādāniyañca  anupādinnaanupādāniyañca
dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā
anupādinnaanupādāniye  khandhe  ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ   .   upādinnupādāniyañca   anupādinnupādāniyañca   dhammaṃ
paṭicca  anupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā
upādinnupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1438]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  .  paṭisandhi  paripuṇṇaṃ  .  tīṇi
pañhā  .  anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca . ekā pañhā .
Anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinnaanupādāniyo  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccayā  anupādinnaanupādāniye  khandhe  paṭicca
anupādinnaanupādāniyā    adhipati    .   upādinnupādāniyañca
Anupādinnupādāniyañca  dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccayā  upādinnupādāniye khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1439]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  naanantarapaccayā  .pe.  ...  nasamanantarapaccayā
naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā
naāsevanapaccayā   .   anupādinnaanupādāniyaṃ   dhammaṃ   paṭicca
anupādinnaanupādāniyo  dhammo  uppajjati  naāsevanapaccayā  vipākaṃ
anupādinnaanupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā. Saṅkhittaṃ.
   [1440]  Anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  anupādinnupādāniye  khandhe paṭicca
anupādinnupādāniyā cetanā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ
ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca.
   [1441] Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  kusale  anupādinnaanupādāniye
khandhe paṭicca anupādinnaanupādāniyā cetanā.
   [1442]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  navipākapaccayā  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
paṭicca  mahābhūte  paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ . upādinnupādāniyaṃ
dhammaṃ  paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati navipākapaccayā .
Ekā pañhā . anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo
dhammo   uppajjati  navipākapaccayā  kusalaṃ  anupādinnaanupādāniyaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  .  tīṇi  pañhā .
Anupādinnupādāniyañca   anupādinnaanupādāniyañca   dhammaṃ   paṭicca
anupādinnupādāniyo   dhammo  uppajjati  navipākapaccayā  kusale
anupādinnaanupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1443]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  naāhārapaccayā  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
paṭicca  .  anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  naāhārapaccayā  bāhiraṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ paṭicca. Saṅkhittaṃ.
   [1444]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  naindriyapaccayā  asaññasattānaṃ  mahābhūte  paṭicca
rūpajīvitindriyaṃ.
   [1445]  Anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati naindriyapaccayā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca.
   [1446]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  najhānapaccayā  pañcaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  .  saṅkhittaṃ . asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
Paṭicca  .  anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo
dhammo uppajjati najhānapaccayā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ
ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca.
   [1447]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  namaggapaccayā  ahetukaṃ  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā. Pañca pañhā.
   [1448]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo uppajjati nasampayuttapaccayā. Naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [1449]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā  āruppe  upādinnupādāniyaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
paṭicca  .  anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā  āruppe  anupādinnupādāniyaṃ
ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  .  anupādinnaanupādāniyaṃ
dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā
āruppe   anupādinnaanupādāniyaṃ   ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca
tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1450]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  nonatthipaccayā  ...  novigatapaccayā  .  yathā
Kusalattike paccanīyavāro vitthārito evaṃ vitthāretabbo.
   [1451]  Nahetuyā  pañca  naārammaṇe  cha  naadhipatiyā  cha