ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
   [487]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā taṃ
paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā  vuṭṭhahitvā
jhānaṃ  paccavekkhati  sekkhā  gotrabhuṃ  paccavekkhanti  vodānaṃ
paccavekkhanti  sekkhā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti
sekkhā  vā  puthujjanā  vā  kusalaṃ  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti   cetopariyañāṇena  kusalacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti
ākāsānañcāyatanakusalaṃ   viññāṇañcāyatanakusalassa   ārammaṇapaccayena
paccayo    ākiñcaññāyatanakusalaṃ    nevasaññānāsaññāyatanakusalassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   kusalā   khandhā   iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [488]  Kusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā taṃ
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati
vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ  uppajjati  domanassaṃ uppajjati pubbe
suciṇṇāni  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ
uppajjati  jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  assādeti  abhinandati  taṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page156.

Ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati jhāne parihīne vippaṭisārissa domanassaṃ uppajjati. [489] Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo arahā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhati pubbe suciṇṇāni paccavekkhati kusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassati cetopariyañāṇena kusalacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti sekkhā vā puthujjanā vā kusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti kusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati kusalaṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati akusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati ākāsānañcāyatanakusalaṃ viññāṇañcāyatanavipākassa ca kiriyassa ca ārammaṇapaccayena paccayo ākiñcaññāyatanakusalaṃ nevasaññānāsaññāyatanavipākassa ca kiriyassa ca ārammaṇapaccayena paccayo kusalā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [490] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo rāgaṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page157.

Uppajjati diṭṭhiṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati vicikicchaṃ ārabbha vicikicchā uppajjati diṭṭhi uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati uddhaccaṃ ārabbha uddhaccaṃ uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati domanassaṃ uppajjati domanassaṃ ārabbha domanassaṃ uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati. [491] Akusalo dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sekkhā pahīnakilese paccavekkhanti vikkhambhitakilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti sekkhā vā puthujjanā vā akusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti cetopariyañāṇena akusalacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti akusalā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [492] Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo arahā pahīnakilese paccavekkhati pubbe samudāciṇṇe kilese jānāti akusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassati cetopariyañāṇena akusalacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti sekkhā vā puthujjanā vā akusalaṃ aniccato dukkhato anattato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page158.

Vipassanti akusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati akusalaṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati akusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati akusalā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [493] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo arahā phalaṃ paccavekkhati nibbānaṃ paccavekkhati nibbānaṃ phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo arahā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... Vipākābyākate kiriyābyākate khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti cetopariyañāṇena vipākābyākatakiriyābyākatacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti ākāsānañcāyatanakiriyaṃ viññāṇañcāyatanakiriyassa ārammaṇapaccayena paccayo ākiñcaññāyatanakiriyaṃ nevasaññānāsaññāyatanakiriyassa ārammaṇapaccayena paccayo rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo saddāyatanaṃ sotaviññāṇassa gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇassa rasāyatanaṃ jivhāviññāṇassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page159.

Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo abyākatā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [494] Abyākato dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sekkhā phalaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa maggassa ārammaṇapaccayena paccayo sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... vipākābyākate kiriyābyākate khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti dibbena cakkhunā rūpaṃ passanti dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti cetopariyañāṇena vipākābyākatakiriyābyākatacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti abyākatā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. [495] Abyāto dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo cakkhuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... vipākābyākate kiriyābyākate khandhe assādeti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page160.

Abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 155-160. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=487&items=9&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=487&items=9&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=487&items=9&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=487&items=9&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=487              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11291              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11291              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :