ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
   [640] Nissayapaccayā hetuyā satta ... Ārammaṇe tīṇi adhipatiyā
aṭṭha  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi upanissaye ekaṃ purejāte
tīṇi  kamme  satta  vipāke  ekaṃ āhāre satta indriye satta
jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca
atthiyā terasa avigate terasa.
   [641]  Nissayaatthiavigatanti  terasa . nissayaadhipatiatthiavigatanti
aṭṭha . nissayaindriyaatthiavigatanti satta . nissayavippayuttaatthiavigatanti
pañca   .   nissayaadhipativippayuttaatthiavigatanti   cattāri  .
Nissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
Nissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
Nissayaārammaṇapurejātavippayuttaatthiavigatanti      tīṇi     .
Nissayaārammaṇaadhipatiupanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {641.1}  Nissayapurejātaindriyavippayuttaatthiavigatanti  ekaṃ .
Nissayasahajātaatthiavigatanti   nava   .   nissayasahajātaaññamaññaatthi-
avigatanti  tīṇi  . nissayasahajātaaññamaññasampayuttaatthiavigatanti tīṇi .
Nissayasahajātavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
Nissayasahajātaaññamaññavippayuttaatthiavigatanti      ekaṃ     .
Nissayasahajātavipākaatthiavigatanti ekaṃ.
Nissayasahajātaaññamaññavipākaatthiavigatanti      ekaṃ     .
Nissayasahajātaaññamaññavipākasampayuttaatthiavigatanti     ekaṃ    .
Nissayasahajātavipākavippayuttaatthiavigatanti      ekaṃ     .
Nissayasahajātaaññamaññavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
            Upanissayamūlakaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 207-208. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=640&items=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=640&items=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=640&items=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=640&items=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=640              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :