ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
   [655]  Indriyaatthiavigatanti satta . indriyanissayaatthiavigatanti
satta   .   indriyanissayavippayuttaatthiavigatanti   tīṇi   .
Indriyanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti      ekaṃ     .
Indriyasahajātanissayaatthiavigatanti satta.
Indriyasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti      tīṇi     .
Indriyasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     tīṇi    .
Indriyasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {655.1}  Indriyasahajātanissayavipākaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti     ekaṃ    .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  .  indriyasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti  ekaṃ .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {655.2}   Indriyasahajātanissayamaggaatthiavigatanti  satta  .
Indriyasahajātaaññamaññanissayamaggaatthiavigatanti     tīṇi     .
Indriyasahajātaaññamaññanissayamaggasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Indriyasahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {655.3}  Indriyasahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti  ekaṃ .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākamaggaatthiavigatanti    ekaṃ   .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayuttaatthi-
avigatanti   ekaṃ  .  indriyasahajātanissayavipākamaggavippayuttaatthi-
avigatanti   ekaṃ   .   indriyasahajātaaññamaññanissayavipākamagga-
vippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {655.4}   Indriyasahajātanissayajhānaatthiavigatanti  satta  .
Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānaatthiavigatanti     tīṇi     .
Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Indriyasahajātanissayajhānavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {655.5}  Indriyasahajātanissayavipākajhānaatthiavigatanti  ekaṃ .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānaatthiavigatanti    ekaṃ   .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  .  indriyasahajātanissayavipākajhānavippayuttaatthiavigatanti  ekaṃ .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānavippayuttaatthiavigatanti
ekaṃ.
   {655.6}  Indriyasahajātanissayajhānamaggaatthiavigatanti  satta .
Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānamaggaatthiavigatanti     tīṇi    .
Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānamaggasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Indriyasahajātanissayajhānamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {655.7} Indriyasahajātanissayavipākajhānamaggaatthiavigatanti ekaṃ .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānamaggaatthiavigatanti   ekaṃ   .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānamaggasampayuttaatthi-
avigatanti   ekaṃ  .  indriyasahajātanissayavipākajhānamaggavippayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ   .   indriyasahajātaaññamaññanissayavipāka-
jhānamaggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {655.8}  Indriyasahajātanissayaāhāraatthiavigatanti  satta .
Indriyasahajātaaññamaññanissayaāhāraatthiavigatanti     tīṇi    .
Indriyasahajātaaññamaññanissayaāhārasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Indriyasahajātanissayaāhāravippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {655.9}  Indriyasahajātanissayavipākaāhāraatthiavigatanti ekaṃ .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāraatthiavigatanti    ekaṃ   .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhārasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  . indriyasahajātanissayavipākaāhāravippayuttaatthiavigatanti ekaṃ .
Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāravippayuttaatthiavigatanti
ekaṃ.
   {655.10} Indriyaadhipatisahajātanissayaāhāraatthiavigatanti
satta    .    indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayaāhārasampayutta-
atthiavigatanti  tīṇi  .  indriyaadhipatisahajātanissayaāhāravippayutta-
atthiavigatanti tīṇi.
   {655.11} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākaāhāraatthiavigatanti
ekaṃ   .   indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaāhārasampayutta-
atthiavigatanti  ekaṃ . indriyaadhipatisahajātanissayavipākaāhāravippayutta-
atthiavigatanti ekaṃ.
   {655.12} Indriyaadhipatisahajātanissayamaggaatthiavigatanti
Satta     .    indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti   tīṇi   .  indriyaadhipatisahajātanissayamaggavippayutta-
atthiavigatanti tīṇi.
   {655.13} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti
ekaṃ    .   indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayutta-
atthiavigatanti  ekaṃ  .  indriyaadhipatisahajātanissayavipākamaggavippayutta-
atthiavigatanti ekaṃ.
   {655.14}  Indriyahetusahajātanissayamaggaatthiavigatanti cattāri .
Indriyahetusahajātaaññamaññanissayamaggaatthiavigatanti    dve    .
Indriyahetusahajātaaññamaññanissayamaggasampayuttaatthiavigatanti
dve. Indriyahetusahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti dve.
   {655.15} Indriyahetusahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti
ekaṃ   .   indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipākamaggaatthiavigatanti
ekaṃ    .    indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayutta-
atthiavigatanti  ekaṃ  .  indriyahetusahajātanissayavipākamaggavippayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ  .  indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipāka-
maggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {655.16} Indriyahetuadhipatisahajātanissayamaggaatthiavigatanti
cattāri   .   indriyahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti  dve  .  indriyahetuadhipatisahajātanissayamaggavippayutta-
atthiavigatanti dve.
   {655.17} Indriyahetuadhipatisahajātanissayavipākamaggaatthi-
avigatanti   ekaṃ   .   indriyahetuadhipatisahajātaaññamaññanissaya-
vipākamaggasampayuttaatthiavigatanti
Ekaṃ    .    indriyahetuadhipatisahajātanissayavipākamaggavippayutta-
atthiavigatanti ekaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 213-217. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=655&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=655&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=655&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=655&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=655              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :