ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
            Jhānamūlakaṃ
   [656]  Jhānapaccayā  sahajāte  satta  ... aññamaññe tīṇi
nissaye satta vipāke ekaṃ indriye satta magge satta sampayutte
tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā satta avigate satta.
   [657]    Jhānasahajātanissayaatthiavigatanti    satta   .
Jhānasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti tīṇi.
Jhānasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     tīṇi    .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {657.1} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti
ekaṃ  .  jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  .  jhānasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {657.2}   Jhānasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti  satta  .
Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti     tīṇi     .
Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Jhānasahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {657.3} Jhānasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page218.

Ekaṃ . jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyaatthiavigatanti ekaṃ . jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayuttaatthi- avigatanti ekaṃ . jhānasahajātanissayavipākaindriyavippayuttaatthi- avigatanti ekaṃ . jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya- vippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {657.4} Jhānasahajātanissayamaggaatthiavigatanti satta . Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggaatthiavigatanti tīṇi . Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggasampayuttaatthiavigatanti tīṇi . Jhānasahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {657.5} Jhānasahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti ekaṃ . Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākamaggaatthiavigatanti ekaṃ . Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . jhānasahajātanissayavipākamaggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākamaggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. {657.6} Jhānasahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti satta . Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyamaggaatthiavigatanti tīṇi . Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti tīṇi. Jhānasahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi. {657.7} Jhānasahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti ekaṃ . Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti ekaṃ .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page219.

Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayuttaatthi- avigatanti ekaṃ . jhānasahajātanissayavipākaindriyamaggavippayutta- atthiavigatanti ekaṃ . jhānasahajātaaññamaññanissayavipāka- indriyamaggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 217-219. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=656&items=2&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=656&items=2&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=656&items=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=656&items=2&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=656              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :