ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 8 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
            Saṃsaṭṭhavāro
   [1391]  Parittaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  paritto  dhammo uppajjati
hetupaccayā parittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1392]  Mahaggataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati
hetupaccayā  mahaggataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  dve

--------------------------------------------------------------------------------------------- page422.

Khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe .... [1393] Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe .... [1394] Parittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho paritto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā paṭisandhi natthi . anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā paṭisandhi natthi . āsevanapaccayā vipākopi paṭisandhipi natthi . kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā. [1395] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. Avigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomaṃ. [1396] Parittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho paritto dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ parittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. [1397] Parittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho paritto dhammo uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page423.

Naadhipatipaccayā parittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe .... [1398] Mahaggataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā mahaggate khandhe saṃsaṭṭhā mahaggatā adhipati vipākaṃ mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā paṭisandhikkhaṇe .... [1399] Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā appamāṇe khandhe saṃsaṭṭhā appamāṇā adhipati. [1400] Parittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho paritto dhammo uppajjati napurejātapaccayā arūpe parittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā paṭisandhikkhaṇe .... [1401] Mahaggataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati napurejātapaccayā arūpe mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā paṭisandhikkhaṇe .... [1402] Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati napurejātapaccayā arūpe appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā. [1403] Parittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho paritto dhammo uppajjati napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā parittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā paṭisandhikkhaṇe .... [1404] Mahaggataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati naāsevanapaccayā vipākaṃ mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page424.

Paṭisandhikkhaṇe .... [1405] Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati naāsevanapaccayā vipākaṃ appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā. [1406] Parittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho paritto dhammo uppajjati nakammapaccayā paritte khandhe saṃsaṭṭhā parittā cetanā. [1407] Mahaggataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati nakammapaccayā mahaggate khandhe saṃsaṭṭhā mahaggatā cetanā. [1408] Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati nakammapaccayā appamāṇe khandhe saṃsaṭṭhā appamāṇā cetanā. [1409] Parittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho paritto dhammo uppajjati navipākapaccayā parittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā. [1410] Mahaggataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati navipākapaccayā mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā. [1411] Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati navipākapaccayā appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā. [1412] Parittaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho paritto dhammo uppajjati najhānapaccayā namaggapaccayā navippayuttapaccayā arūpe parittaṃ ekaṃ khandhaṃ .... [1413] Mahaggataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati navippayuttapaccayā arūpe mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page425.

[1414] Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā arūpe appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ .... [1415] Nahetuyā ekaṃ naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ. [1416] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... Napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke navippayutte tīṇi . evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomapaccanīyaṃ. [1417] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ. Saṅkhittaṃ. Avigate ekaṃ. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyānulomaṃ. Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 421-425. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=41&item=1391&items=27&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=41&item=1391&items=27&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=41&item=1391&items=27&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=41&item=1391&items=27&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1391              Contents of The Tipitaka Volume 41 http://84000.org/tipitaka/read/?index_41

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :