ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 9 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ
               Nīvaraṇadukaṃ
              paṭiccavāro
   [576]  Nīvaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nīvaraṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  kāmacchandanīvaraṇaṃ  paṭicca  thīnamiddhanīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇaṃ
avijjānīvaraṇaṃ  kāmacchandanīvaraṇaṃ  paṭicca  uddhaccanīvaraṇaṃ  avijjānīvaraṇaṃ
byāpādanīvaraṇaṃ    paṭicca    thīnamiddhanīvaraṇaṃ    uddhaccanīvaraṇaṃ
avijjānīvaraṇaṃ  byāpādanīvaraṇaṃ  paṭicca  uddhaccanīvaraṇaṃ  avijjānīvaraṇaṃ
byāpādanīvaraṇaṃ    paṭicca    thīnamiddhanīvaraṇaṃ    uddhaccanīvaraṇaṃ
kukkuccanīvaraṇaṃavijjānīvaraṇaṃ   byāpādanīvaraṇaṃ   paṭicca  uddhaccanīvaraṇaṃ
kukkuccanīvaraṇaṃ    avijjānīvaraṇaṃ    vicikicchānīvaraṇaṃ    paṭicca
uddhaccanīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇaṃ  paṭicca  avijjānīvaraṇaṃ  .  nīvaraṇaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nonīvaraṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nīvaraṇe
Paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {576.1} Nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  kāmacchandanīvaraṇaṃ  paṭicca  thīnamiddhanīvaraṇaṃ
uddhaccanīvaraṇaṃ  avijjānīvaraṇaṃ  sampayuttakā  ca khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  cakkaṃ  .  nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo dhammo uppajjati
hetupaccayā: nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhi  .  nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo dhammo uppajjati
hetupaccayā: nonīvaraṇe khandhe paṭicca nīvaraṇā.
   {576.2} Nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
nīvaraṇā  ca  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe ... . nīvaraṇañca
nonīvaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca  nīvaraṇo  dhammo uppajjati hetupaccayā:
kāmacchandanīvaraṇañca  sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca  thīnamiddhanīvaraṇaṃ
uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ cakkaṃ.
   {576.3} Nīvaraṇañca nonīvaraṇañca dhammaṃ paṭicca nonīvaraṇo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nonīvaraṇaṃ  ekaṃ  khandhañca nīvaraṇañca paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... . nīvaraṇañca
nonīvaraṇañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  nonīvaraṇaṃ  ekaṃ  khandhañca  kāmacchandanīvaraṇañca  paṭicca
tayo  khandhā  thīnamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ dve khandhe
... Cakkaṃ. Saṅkhittaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 347-348. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=42&item=576&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=42&item=576&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=42&item=576&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=42&item=576&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=576              Contents of The Tipitaka Volume 42 http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :