ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
         Hetuhetusampayuttadukakusalattikam
            paticcavaro
   [1012]   Hetuncevahetusampayuttanca  kusalam  dhammam  paticca
hetucevahetusampayuttoca  kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
hetuncevahetusampayuttanca  kusalam dhammam paticca hetusampayuttocevanacahetu
kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1013] Hetuya nava arammane nava avigate nava.
   [1014]   Hetuncevahetusampayuttanca  kusalam  dhammam  paticca
hetucevahetusampayuttoca kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccaya:.
   [1015]  Naadhipatiya  nava  napurejate  nava  napacchajate
nava  naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava navippayutte
nava.
   [1016] Hetupaccaya naadhipatiya nava.
   [1017] Naadhipatipaccaya hetuya nava.
  Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi
  sampayuttavaropi paticcavarasadisa vittharetabba.
          Panhavaro
   [1018]  Hetucevahetusampayuttoca  kusalo  dhammo hetussaceva-
hetusampayuttassaca kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1019]  Hetuya  tini  arammane  nava  adhipatiya  nava
anantare nava kamme tini ahare tini avigate nava.
   [1020]  Hetucevahetusampayuttoca  kusalo  dhammo hetussaceva-
hetusampayuttassaca  kusalassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [1021] Nahetuya nava naarammane nava.
   [1022] Hetupaccaya naarammane tini.
   [1023] Nahetupaccaya arammane nava.
  Yatha kusalattike panhavarassa anulomampi paccaniyampi
  anulomapaccaniyampi paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam.
            --------
            Paticcavaro
   [1024]  Hetuncevahetusampayuttanca  akusalam  dhammam  paticca
hetucevahetusampayuttoca akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1025] Hetuya nava arammane nava avigate nava.
   [1026]  Hetuncevahetusampayuttanca  akusalam  dhammam  paticca
hetucevahetusampayuttoca akusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccaya:.
   [1027]  Naadhipatiya  nava  napurejate  nava  napacchajate
nava naasevane nava nakamme tini navipake nava navippayutte nava.
   [1028] Hetupaccaya naadhipatiya tini.
   [1029] Naadhipatipaccaya hetuya nava.
  Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi
  sampayuttavaropi paticcavarasadisa vittharetabba.
            Panhavaro
   [1030]    Hetucevahetusampayuttoca   akusalo   dhammo
hetussacevahetusampayuttassaca   akusalassa   dhammassa   hetupaccayena
paccayo:.
   [1031]  Hetuya  tini  arammane  nava  adhipatiya  nava
kamme tini ahare tini avigate nava.
   [1032]    Hetucevahetusampayuttoca   akusalo   dhammo
hetussacevahetusampayuttassaca  akusalassa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [1033] Nahetuya nava naarammane nava.
   [1034] Hetupaccaya naarammane tini.
   [1035] Nahetupaccaya arammane nava.
  Yatha kusalattike panhavarassa anulomampi paccaniyampi
  anulomapaccaniyampi paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam.
             ----------
            Paticcavaro
   [1036]  Hetuncevahetusampayuttanca  abyakatam  dhammam  paticca
hetucevahetusampayuttoca abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1037]  Hetuya  nava  arammane  nava kamme nava vipake
nava avigate nava.
   [1038]  Hetuncevahetusampayuttanca  abyakatam  dhammam  paticca
hetucevahetusampayuttoca abyakato dhammo uppajjati naadhipatipaccaya:.
   [1039]  Naadhipatiya  nava  napurejate  nava  napacchajate
nava naasevane nava nakamme tini navipake nava navippayutte nava.
   [1040] Hetupaccaya naadhipatiya nava.
   [1041] Naadhipatipaccaya hetuya nava.
  Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi
  sampayuttavaropi paticcavarasadisa vittharetabba.
            Panhavaro
   [1042]   Hetucevahetusampayuttoca   abyakato   dhammo
hetussacevahetusampayuttassaca   abyakatassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:.
   [1043]  Hetuya  tini  arammane  nava  adhipatiya  nava
asevane nava kamme tini vipake nava avigate nava.
   [1044]   Hetucevahetusampayuttoca   abyakato   dhammo
hetussacevahetusampayuttassaca  abyakatassa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:    sahajatapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:.
   [1045] Nahetuya nava naarammane nava.
   [1046] Hetupaccaya naarammane tini.
   [1047] Nahetupaccaya arammane nava.
  Yatha kusalattike panhavarassa anulomampi paccaniyampi
  anulomapaccaniyampi paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam.
       Hetuhetusampayuttadukakusalattikam nitthitam.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 165-169. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=1012&items=36&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=1012&items=36&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=1012&items=36&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=1012&items=36&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1012              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :