ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
           Piṭṭhidukahetudukaṃ
   [149] Dassanenapahātabbaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Nadassanenapahātabbaṃ
hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  .  bhāvanāyapahātabbaṃ  hetuṃ  dhammaṃ
paṭicca ... nabhāvanāyapahātabbaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca .... Dassanenapahā-
tabbahetukaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nadassanenapahātabbahetukaṃ
hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  .  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ
paṭicca  ...  nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... .
Savitakkaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... avitakkaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
Savicāraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... avicāraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
Sappītikaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... appītikaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
Pītisahagataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Napītisahagataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
   {149.1} Sukhasahagataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Nasukhasahagataṃ hetuṃ dhammaṃ
paṭicca ... . upekkhāsahagataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Na upekkhāsahagataṃ
hetuṃ dhammaṃ paṭicca .... Kāmāvacaraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Nakāmāvacaraṃ
hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... . rūpāvacaraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Narūpāvacaraṃ
hetuṃ dhammaṃ paṭicca .... Arūpāvacaraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Na arūpāvacaraṃ
hetuṃ dhammaṃ paṭicca .... Pariyāpannaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Apariyāpannaṃ
hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... . niyyānikaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Aniyyānikaṃ
hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... . niyataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Aniyataṃ hetuṃ
dhammaṃ paṭicca ... . sauttaraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Anuttaraṃ hetuṃ dhammaṃ
paṭicca ... . saraṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Araṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca
araṇo  hetu  dhammo uppajjati hetupaccayā: . araṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca  araṇo  nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccayā: . sabbattha
vitthāro.
          Piṭṭhidukahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
         Anulomadukadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ
            anulomapaṭṭhānaṃ
               niṭṭhitaṃ


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 599-600. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=3243&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=3243&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=3243&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=3243&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3243              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12860              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12860              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :