ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
   [836]  Sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca nasukhāya-
vedanāyasampayutto   nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
sukhāyavedanāyasampayuttaṃ   kusalaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nadukkhāyavedanāya-
sampayutto  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naadukkhamasukhāyavedanāya-
sampayutto  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: sukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāyasampayutto
nakusalo  ca  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  nakusalo  ca  dhammā
uppajjanti   hetupaccayā:  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nadukkhāyavedanāyasampayutto  nakusalo  ca  naadukkhamasukhāya-
vedanāyasampayutto  nakusalo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
sukhāyavedanāyasampayuttaṃ   kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāya-
sampayutto   nakusalo  ca  nadukkhāyavedanāyasampayutto  nakusalo
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  kusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāyasampayutto  nakusalo  ca  nadukkhāya-
vedanāyasampayutto  nakusalo  ca  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
nakusalo  ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: satta . adukkhamasukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ   kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naadukkhamasukhāyavedanāya-
sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: satta.
   [837] Hetuyā cuddasa.
   [838] Sukhāyavedanāyasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca na sukhāya-
vedanāyasampayutto  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
satta . dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... satta .
Adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca ... Satta.
           Ekavīsati pañhā.
   [839] Sukhāyavedanāyasampayutto  abyākato  dhammo  nasukhāya-
vedanāyasampayuttassa   naabyākatassa   dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:. Saṅkhittaṃ.
      Abyākato dhammo uppajjatimeva padānaṃ tīṇi
      vedanāya parivattiyā ovatte ekavīsapañhāya
    dukkhāyavedanāyasampayuttaabyākatamūlassa
    udakkhamasukhāyavedanāyasampayuttaabyākatamūlassapi kātabbaṃ.
      Vipākattikakusalattike navipākattikanakusalattikaṃ
   [840]  Vipākadhammadhammaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [841] Hetuyā tīṇi.
   [842]  Vipākadhammadhammaṃ  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca navipākadhammadhammo
naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [843] Hetuyā tīṇi.
   [844]  Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā
nanevavipākanavipākadhammadhammo   naabyākato   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [845] Hetuyā tīṇi.
        Upādinnupādāniyattikakusalattike
        naupādinnupādāniyattikanakusalattikaṃ
   [846] Anupādinnupādāniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo
nakusalo  dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . anupādinnaanupādāniyaṃ
kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca naanupādinnaanupādāniyo nakusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [847] Hetuyā cha.
   [848]   Anupādinnupādāniyaṃ   akusalaṃ   dhammaṃ   paṭicca
naupādinnupādāniyo naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [849] Hetuyā tīṇi.
   [850] Upādinnupādāniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo
naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [851] Hetuyā pañca.
        Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikakusalattike
        nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikanakusalattikaṃ
   [852] Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
Nakusalo  dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ
kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca naasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko nakusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [853] Hetuyā cha.
   [854] Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [855] Hetuyā tīṇi.
      Vitakkattikakusalattike navitakkattikanakusalattikaṃ
   [856]  Savitakkasavicāraṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . avitakkavicāramattaṃ
kusalaṃ   dhammaṃ   paṭicca  naavitakkavicāramatto  nakusalo  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [857] Hetuyā paṇṇarasa.
   [858]  Savitakkasavicāraṃ  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro
naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [859] Hetuyā nava.
       Pītittikakusalattike napītittikanakusalattikaṃ
   [860]  Pītisahagataṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca napītisahagato nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  satta  .  sukhasahagataṃ kusalaṃ dhammaṃ
paṭicca   nasukhasahagato  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
Satta. Vedanāttikasadisaṃ.
            Saṅkhittaṃ.
     Sanidassanattikakusalattike nasanidassanattikanakusalattikaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 311-315. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=1356&items=25&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=1356&items=25              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=1356&items=25&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=1356&items=25&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1356              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :