ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Paccaniyadukattikapatthanam
           nahetudukanakusalattikam
   [192]  Nahetum  nakusalam  dhammam paticca nahetu nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nahetum  akusalam  abyakatam  ekam khandham
paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  .  nahetum  nakusalam
dhammam  paticca  nanahetu  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
nahetu  akusale  abyakate  khandhe paticca hetu . nahetum nakusalam
dhammam  paticca  nahetu  nakusalo  ca  nanahetu  nakusalo  ca dhamma
uppajjanti hetupaccaya:.
   [193]  Nanahetum  nakusalam  dhammam  paticca  nanahetu  nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nanahetum  nakusalam  dhammam  paticca
nahetu  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nanahetum  nakusalam
dhammam  paticca  nahetu  nakusalo  ca  nanahetu nakusalo ca dhamma
uppajjanti hetupaccaya:.
   [194]  Nahetum  nakusalanca  nanahetum  nakusalanca  dhammam paticca
nahetu  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: nanahetum nakusalanca
nanahetum  nakusalanca  dhammam  paticca  nanahetu  nakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nahetum   nakusalanca  nahetum  nakusalanca
dhammam  paticca  nahetu  nakusalo  ca  nanahetu nakusalo ca  dhamma
uppajjanti hetupaccaya:.
   [195] Hetuya nava avigate nava nahetuya dve.
     Sahajatavarepi sampayuttavarepi sabbattha vittharo.
   [196]  Nanahetu nakusalo dhammo nanahetussa nakusalassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  nanahetu nakusalo dhammo nahetussa nakusalassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nanahetu nakusalo dhammo nahetussa
nakusalassa ca nanahetussa nakusalassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [197]  Nahetu  nakusalo  dhammo nahetussa nakusalassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo:.
   [198] Hetuya tini arammane nava avigate nava.
        Panhavaram evam vittharetabbam.
   [199]  Nahetum naakusalam dhammam paticca nahetu naakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nahetum  kusalam abyakatam ekam khandham paticca
tayo  khandha  cittasamutthananca rupam . nahetum naakusalam dhammam paticca
nanahetu  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: nahetu kusale
abyakate  khandhe paticca  hetu  . nahetum naakusalam  dhammam paticca
nahetu  naakusalo  ca  nanahetu  naakusalo  ca  dhamma uppajjanti
hetupaccaya:.
   [200]  Nanahetum  naakusalam  dhammam paticca  nanahetu  naakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nanahetum  naakusalam  dhammam paticca
Nahetu  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: nanahetum naakusalam
dhammam paticca  nahetu  naakusalo  ca  nanahetu  naakusalo ca dhamma
uppajjanti hetupaccaya:.
   [201]  Nahetum  naakusalanca  nanahetum naakusalanca dhammam paticca
nahetu  naakusalo  dhammo  uppajjati hetupaccaya: nahetum naakusalanca
nanahetum  naakusalanca  dhammam  paticca  nanahetu  naakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nahetum  naakusalanca  nanahetum  naakusalanca
dhammam paticca  nahetu  naakusalo ca  nanahetu  naakusalo ca dhamma
uppajjanti hetupaccaya:.
   [202] Hetuya nava avigate nava sabbattha nava.
   [203]  Nahetum  naabyakatam dhammam paticca nahetu naabyakato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalakusalam nahetum ekam  khandham
paticca tayo khandha tayo khandhe paticca . nahetum naabyakatam dhammam
paticca  nanahetu  naabyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
nahetum  naabyakatam  dhammam  paticca nahetu naabyakato  ca nanahetu
naabyakato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [204]  Nanahetum naabyakatam dhammam paticca nanahetu naabyakato
dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [205]  Nahetum  naabyakatanca  nanahetum  naabyakatanca  dhammam
paticca  nahetu  naabyakato  dhammo  uppajjati hetupaccaya: nahetum
Naabyakatanca  nanahetum  naabyakatanca  dhammam  paticca  nanahetu
naabyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetum  naabyakatanca
nanahetum  naabyakatanca  dhammam paticca nahetu naabyakato ca nanahetu
naabyakato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [206] Hetuya nava avigate nava sabbattha nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 52-55. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=192&items=15&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=192&items=15&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=192&items=15&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=192&items=15&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=192              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :