ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
   [693]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassana-
appaṭigho  hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: . naanidassanasappaṭighaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho  hetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [694] Hetuyā tīṇi.
   [695]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca sanidassana-
sappaṭigho  nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccayā: nasanidassanasappaṭighaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  .  nahetunanahetuovattā tīṇi mūlāni ekavīsati pañhā
kātabbā.
     Nasanidassanattikanasahetuduke sanidassanattikasahetukadukaṃ
   [696]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca anidassana-
appaṭigho  sahetuko  dhammo uppajjati hetupaccayā: . naanidassana-
sappaṭighaṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho  sahetuko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [697] Hetuyā tīṇi.
   [698]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   naahetukaṃ   dhammaṃ   paṭicca
sanidassanasappaṭigho  ahetuko  dhammo uppajjati hetupaccayā: satta .
Naanidassanasappaṭighaṃ   naahetukaṃ   dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho
ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: satta.
   [699] Hetuyā ekavīsa.
        Nasanidassanattikanahetusampayuttaduke
         sanidassanattikahetusampayuttadukaṃ
   [700]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nahetusampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [701] Hetuyā tīṇi.
   [702]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nahetuvippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [703] Hetuyā ekavīsa.
        Nasanidassanattikanahetusahetukaduke
         sanidassanattikahetusahetukadukaṃ
   [704]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nahetuñcevanaahetukañca  dhammaṃ
paṭicca  anidassanaappaṭigho  hetucevasahetukoca  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [705] Hetuyā tīṇi.
   [706]   Nasanidassanasappaṭighaṃ  naahetukañcevananahetuñca  dhammaṃ
paṭicca  anidassanaappaṭigho  sahetukocevanacahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [707] Hetuyā tīṇi.
        Nasanidassanattikanahetuhetusampayuttaduke
        sanidassanattikahetuhetusampayuttadukaṃ
   [708]    Nasanidassanasappaṭighaṃ   nahetuñcevanahetuvippayuttañca
dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho  hetucevahetusampayuttoca  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [709] Hetuyā tīṇi.
   [710]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nahetuvippayuttañcevananahetuñca
dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho  hetusampayuttocevanacahetu  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [711] Hetuyā tīṇi.
        Nasanidassanattikanahetunasahetukaduke
         sanidassanattikanahetusahetukadukaṃ
   [712]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nahetuṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [713] Hetuyā tīṇi.
   [714]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nahetuṃ  naahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [715] Hetuyā ekavīsa.
    Nasanidassanattikasanidassanaduke sanidassanattikasanidassanadukaṃ
   [716]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassana-
sappaṭigho sanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [717] Hetuyā pañca.
     Nasanidassanattikanasappaṭighaduke sanidassanattikasappaṭighadukaṃ
   [718]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nasappaṭighaṃ  dhammaṃ paṭicca sanidassana-
sappaṭigho sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [719] Hetuyā nava.
   [720]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naappaṭighaṃ  dhammaṃ paṭicca anidassana-
appaṭigho appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [721] Hetuyā tīṇi.
      Nasanidassanattikanarūpīduke sanidassanattikarūpīdukaṃ
   [722]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  narūpiṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassana-
sappaṭigho rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [723] Hetuyā ekavīsa.
   [724]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naarūpiṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassana-
appaṭigho arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [725] Hetuyā tīṇi.
      Nasanidassanattikanalokiyaduke sanissanattikalokiyadukaṃ
   [726]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nalokiyaṃ  dhammaṃ  paṭicca sanidassana-
sappaṭigho  lokiyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  satta .
Naanidassanasappaṭighaṃ   nalokiyaṃ   dhammaṃ   paṭicca  anidassanasappaṭigho
lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā: satta.
   [727] Hetuyā ekavīsa.
        Nasanidassanattikanakenaciviññeyyaduke
         sanissanattikakenaciviññeyyadukaṃ
   [728]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nakenaciviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho kenaciviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [729] Hetuyā pañcattiṃsa.
   [730]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nakenacinaviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho kenacinaviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [731] Hetuyā pañcattiṃsa.
     Nasanidassanattikanoāsavaduke sanidassanattikaāsavadukaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 451-456. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=2385&items=39&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=2385&items=39              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=2385&items=39&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=2385&items=39&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2385              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :