ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
      Nasanidassanattikanahetuduke sanidassanattikahetudukaṃ
   [693]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassana-
appaṭigho  hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: . naanidassanasappaṭighaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho  hetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [694] Hetuyā tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page452.

[695] Nasanidassanasappaṭighaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca sanidassana- sappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: . nahetunanahetuovattā tīṇi mūlāni ekavīsati pañhā kātabbā. Nasanidassanattikanasahetuduke sanidassanattikasahetukadukaṃ [696] Nasanidassanasappaṭighaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca anidassana- appaṭigho sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: . naanidassana- sappaṭighaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [697] Hetuyā tīṇi. [698] Nasanidassanasappaṭighaṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: satta . Naanidassanasappaṭighaṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: satta. [699] Hetuyā ekavīsa. Nasanidassanattikanahetusampayuttaduke sanidassanattikahetusampayuttadukaṃ [700] Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page453.

[701] Hetuyā tīṇi. [702] Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:. [703] Hetuyā ekavīsa. Nasanidassanattikanahetusahetukaduke sanidassanattikahetusahetukadukaṃ [704] Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuñcevanaahetukañca dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho hetucevasahetukoca dhammo uppajjati hetupaccayā:. [705] Hetuyā tīṇi. [706] Nasanidassanasappaṭighaṃ naahetukañcevananahetuñca dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho sahetukocevanacahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:. [707] Hetuyā tīṇi. Nasanidassanattikanahetuhetusampayuttaduke sanidassanattikahetuhetusampayuttadukaṃ [708] Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuñcevanahetuvippayuttañca dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho hetucevahetusampayuttoca dhammo uppajjati hetupaccayā:. [709] Hetuyā tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page454.

[710] Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuvippayuttañcevananahetuñca dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho hetusampayuttocevanacahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:. [711] Hetuyā tīṇi. Nasanidassanattikanahetunasahetukaduke sanidassanattikanahetusahetukadukaṃ [712] Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [713] Hetuyā tīṇi. [714] Nasanidassanasappaṭighaṃ nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [715] Hetuyā ekavīsa. Nasanidassanattikasanidassanaduke sanidassanattikasanidassanadukaṃ [716] Nasanidassanasappaṭighaṃ nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassana- sappaṭigho sanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā:. [717] Hetuyā pañca. Nasanidassanattikanasappaṭighaduke sanidassanattikasappaṭighadukaṃ [718] Nasanidassanasappaṭighaṃ nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassana- sappaṭigho sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:. [719] Hetuyā nava.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page455.

[720] Nasanidassanasappaṭighaṃ naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassana- appaṭigho appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:. [721] Hetuyā tīṇi. Nasanidassanattikanarūpīduke sanidassanattikarūpīdukaṃ [722] Nasanidassanasappaṭighaṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca sanidassana- sappaṭigho rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā:. [723] Hetuyā ekavīsa. [724] Nasanidassanasappaṭighaṃ naarūpiṃ dhammaṃ paṭicca anidassana- appaṭigho arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā:. [725] Hetuyā tīṇi. Nasanidassanattikanalokiyaduke sanissanattikalokiyadukaṃ [726] Nasanidassanasappaṭighaṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassana- sappaṭigho lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā: satta . Naanidassanasappaṭighaṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā: satta. [727] Hetuyā ekavīsa. Nasanidassanattikanakenaciviññeyyaduke sanissanattikakenaciviññeyyadukaṃ [728] Nasanidassanasappaṭighaṃ nakenaciviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho kenaciviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā:.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page456.

[729] Hetuyā pañcattiṃsa. [730] Nasanidassanasappaṭighaṃ nakenacinaviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho kenacinaviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā:. [731] Hetuyā pañcattiṃsa.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 451-456. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=2385&items=39&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=2385&items=39&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=2385&items=39&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=2385&items=39&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2385              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :