ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
      Nasanidassanattikanahetuduke sanidassanattikahetudukam
   [693]  Nasanidassanasappatigham  nahetum  dhammam  paticca  anidassana-
appatigho  hetu dhammo uppajjati hetupaccaya: . naanidassanasappatigham
nahetum  dhammam  paticca  anidassanaappatigho  hetu  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [694] Hetuya tini.
   [695]  Nasanidassanasappatigham  nanahetum  dhammam  paticca sanidassana-
sappatigho  nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccaya: nasanidassanasappatigham
nahetum  dhammam  paticca  anidassanasappatigho  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  .  nahetunanahetuovatta tini mulani ekavisati panha
katabba.
     Nasanidassanattikanasahetuduke sanidassanattikasahetukadukam
   [696]  Nasanidassanasappatigham  nasahetukam  dhammam paticca anidassana-
appatigho  sahetuko  dhammo uppajjati hetupaccaya: . naanidassana-
sappatigham  nasahetukam  dhammam  paticca  anidassanaappatigho  sahetuko
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [697] Hetuya tini.
   [698]   Nasanidassanasappatigham   naahetukam   dhammam   paticca
sanidassanasappatigho  ahetuko  dhammo uppajjati hetupaccaya: satta .
Naanidassanasappatigham   naahetukam   dhammam  paticca  anidassanasappatigho
ahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: satta.
   [699] Hetuya ekavisa.
        Nasanidassanattikanahetusampayuttaduke
         sanidassanattikahetusampayuttadukam
   [700]  Nasanidassanasappatigham  nahetusampayuttam  dhammam  paticca
anidassanaappatigho hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [701] Hetuya tini.
   [702]  Nasanidassanasappatigham  nahetuvippayuttam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [703] Hetuya ekavisa.
        Nasanidassanattikanahetusahetukaduke
         sanidassanattikahetusahetukadukam
   [704]   Nasanidassanasappatigham   nahetuncevanaahetukanca  dhammam
paticca  anidassanaappatigho  hetucevasahetukoca  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [705] Hetuya tini.
   [706]   Nasanidassanasappatigham  naahetukancevananahetunca  dhammam
paticca  anidassanaappatigho  sahetukocevanacahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [707] Hetuya tini.
        Nasanidassanattikanahetuhetusampayuttaduke
        sanidassanattikahetuhetusampayuttadukam
   [708]    Nasanidassanasappatigham   nahetuncevanahetuvippayuttanca
dhammam  paticca  anidassanaappatigho  hetucevahetusampayuttoca  dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [709] Hetuya tini.
   [710]   Nasanidassanasappatigham   nahetuvippayuttancevananahetunca
dhammam  paticca  anidassanaappatigho  hetusampayuttocevanacahetu  dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [711] Hetuya tini.
        Nasanidassanattikanahetunasahetukaduke
         sanidassanattikanahetusahetukadukam
   [712]  Nasanidassanasappatigham  nahetum  nasahetukam  dhammam  paticca
anidassanaappatigho nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [713] Hetuya tini.
   [714]  Nasanidassanasappatigham  nahetum  naahetukam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [715] Hetuya ekavisa.
    Nasanidassanattikasanidassanaduke sanidassanattikasanidassanadukam
   [716]  Nasanidassanasappatigham  nasanidassanam dhammam paticca sanidassana-
sappatigho sanidassano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [717] Hetuya panca.
     Nasanidassanattikanasappatighaduke sanidassanattikasappatighadukam
   [718]  Nasanidassanasappatigham  nasappatigham  dhammam paticca sanidassana-
sappatigho sappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [719] Hetuya nava.
   [720]  Nasanidassanasappatigham  naappatigham  dhammam paticca anidassana-
appatigho appatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [721] Hetuya tini.
      Nasanidassanattikanarupiduke sanidassanattikarupidukam
   [722]  Nasanidassanasappatigham  narupim  dhammam  paticca  sanidassana-
sappatigho rupi dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [723] Hetuya ekavisa.
   [724]  Nasanidassanasappatigham  naarupim  dhammam  paticca  anidassana-
appatigho arupi dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [725] Hetuya tini.
      Nasanidassanattikanalokiyaduke sanissanattikalokiyadukam
   [726]  Nasanidassanasappatigham  nalokiyam  dhammam  paticca sanidassana-
sappatigho  lokiyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  satta .
Naanidassanasappatigham   nalokiyam   dhammam   paticca  anidassanasappatigho
lokiyo dhammo uppajjati hetupaccaya: satta.
   [727] Hetuya ekavisa.
        Nasanidassanattikanakenacivinneyyaduke
         sanissanattikakenacivinneyyadukam
   [728]  Nasanidassanasappatigham  nakenacivinneyyam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho kenacivinneyyo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [729] Hetuya pancattimsa.
   [730]  Nasanidassanasappatigham  nakenacinavinneyyam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho kenacinavinneyyo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [731] Hetuya pancattimsa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 451-456. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=2385&items=39&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=2385&items=39&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=2385&items=39&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=2385&items=39&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2385              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :