ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
   [289]  Nakusalaṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo nasahetuko
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naakusalo  nasahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ
nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nasahetuko  ca  naakusalo
nasahetuko  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi . naakusalaṃ
nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nasahetuko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  naakusalaṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo nasahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naakusalaṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo  nasahetuko  ca  naakusalo nasahetuko ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  tīṇi  .  naabyākataṃ  nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo
nasahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nakusalaṃ
nasahetukañca  naabyākataṃ  nasahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
nasahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nakusalaṃ
nasahetukañca   naakusalaṃ   nasahetukañca   dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 74-75. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=289&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=289&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=289&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=289&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=289              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :