ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Nakusalattikanasanidassanattikaṃ
   [380]  Nakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo
nasanidassanasappaṭigho   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  nakusalaṃ
nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nasanidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ
paṭicca   naabyākato   nasanidassanasappaṭigho   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  nakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
nasanidassanasappaṭigho   ca   naabyākato   nasanidassanasappaṭigho  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  nakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nakusalo  nasanidassanasappaṭigho  ca  naakusalo  nasanidassana-
sappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [381]  Naakusalaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo
nasanidassanasappaṭigho   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  naakusalaṃ
nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca  nakusalo  nasanidassanasappaṭigho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page102.

Dhammo uppajjati hetupaccayā: naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasanidassanasappaṭigho ca naabyākato nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho ca naakusalo nasanidassana- sappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca. [382] Naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho ca naabyākato nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasanidassanasappaṭigho ca naabyākato nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: naabyākataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho ca naakusalo nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: cha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page103.

[383] Nakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca naabyākataṃ nasanidassana- sappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: pañca. [384] Naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca naabyākataṃ nasanidassana- sappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: pañca. [385] Nakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca naakusalaṃ nasanidassana- sappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: nakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca naakusalo nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: nakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca naakusalaṃ nasanidassanasappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nakusalo nasanidassana- sappaṭigho ca naakusalo nasanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi. [386] Hetuyā ekūnattiṃsa avigate ekūnattiṃsa sabbattha vitthāro. [387] Nakusalaṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:. [388] Hetuyā ekūnattiṃsa avigate ekūnattiṃsa sabbattha vitthāro.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page104.

[389] Nakusalaṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:. [390] Hetuyā nava sabbattha vitthāro.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 101-104. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=380&items=11&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=380&items=11&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=380&items=11&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=380&items=11&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=380              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :