ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
      Upādinnupādāniyattike naupādinnupādāniyattikaṃ
   [40]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanupādinnupādāniyo    dhammo    uppajjati    hetupaccayā:
upādinnupādāniyaṃ    dhammaṃ   paṭicca   naanupādinnaanupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naupādinnupādāniyo   ca   naanupādinnaanupādāniyo  ca  dhammā
uppajjanti   hetupaccayā:   upādinnupādāniyaṃ   dhammaṃ   paṭicca
naanupādinnupādāniyo    ca    naanupādinnaanupādāniyo    ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [41]  Anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca naanupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca
naanupādinnaanupādāniyo    dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
anupādinnupādāniyaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naupādinnupādāniyo  ca
naanupādinnaanupādāniyo   ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
tīṇi.
   [42] Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnaanupādāniyo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page149.

Dhammo uppajjati hetupaccayā: anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā: anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā: anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo ca naanupādinnaanupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo ca naanupādinnupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca. [43] Anupādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā: anupādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paṭicca naanupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā: anupādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo ca naanupādinnaanupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi. [44] Upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā: upādinnu- pādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca naanupādinna- anupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā: upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page150.

Naanupādinnaanupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi. [45] Hetuyā ekūnavīsa ārammaṇe nava adhipatiyā ekādasa sahajāte ekūnavīsa .pe. Sahajāta ... Paccaya ... Nissaya ... Saṃsaṭṭha ... Sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ. [46] Upādinnupādāniyo dhammo naupādinnupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo: upādinnupādāniyo dhammo naanupādinnupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo: .pe. [47] Upādinnupādāniyo dhammo naupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: upādinnupādāniyo dhammo naanupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: upādinnupādāniyo dhammo naanupādinnaanupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: upādinnupādāniyo dhammo naupādinnupādāniyassa ca naanupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: upādinnupādāniyo dhammo naanupādinnupādāniyassa ca naanupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: pañca. [48] Anupādinnupādāniyo dhammo naanupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: anupādinnupādāniyo dhammo naupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page151.

Anupādinnupādāniyo dhammo naanupādinnaanupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: anupādinnupādāniyo dhammo naupādinnupādāniyassa ca naanupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: anupādinnupādāniyo dhammo naanupādinnupādāniyassa ca naanupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: pañca. [49] Anupādinnaanupādāniyo dhammo naanupādinnaanupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: .pe. Pañca. [50] Hetuyā terasa ārammaṇe paṇṇarasa adhipatiyā ekādasa .pe. Pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 148-151. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=560&items=11&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=560&items=11&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=560&items=11&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=560&items=11&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=560              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :