ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
      Upadinnupadaniyattike naupadinnupadaniyattikam
   [40]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  naupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  upadinnupadaniyam  dhammam  paticca
naanupadinnupadaniyo    dhammo    uppajjati    hetupaccaya:
upadinnupadaniyam    dhammam   paticca   naanupadinnaanupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  upadinnupadaniyam  dhammam  paticca
naupadinnupadaniyo   ca   naanupadinnaanupadaniyo  ca  dhamma
uppajjanti   hetupaccaya:   upadinnupadaniyam   dhammam   paticca
naanupadinnupadaniyo    ca    naanupadinnaanupadaniyo    ca
dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [41]  Anupadinnupadaniyam  dhammam  paticca naanupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  anupadinnupadaniyam  dhammam paticca
naanupadinnaanupadaniyo    dhammo   uppajjati   hetupaccaya:
anupadinnupadaniyam   dhammam   paticca   naupadinnupadaniyo  ca
naanupadinnaanupadaniyo   ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
tini.
   [42] Anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca naanupadinnaanupadaniyo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page149.

Dhammo uppajjati hetupaccaya: anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca naupadinnupadaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya: anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca naanupadinnupadaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya: anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca naupadinnupadaniyo ca naanupadinnaanupadaniyo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca naupadinnupadaniyo ca naanupadinnupadaniyo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca. [43] Anupadinnupadaniyanca anupadinnaanupadaniyanca dhammam paticca naupadinnupadaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya: anupadinnupadaniyanca anupadinnaanupadaniyanca dhammam paticca naanupadinnaanupadaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya: anupadinnupadaniyanca anupadinnaanupadaniyanca dhammam paticca naupadinnupadaniyo ca naanupadinnaanupadaniyo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini. [44] Upadinnupadaniyanca anupadinnupadaniyanca dhammam paticca naupadinnupadaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya: upadinnu- padaniyanca anupadinnupadaniyanca dhammam paticca naanupadinna- anupadaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya: upadinnupadaniyanca anupadinnupadaniyanca dhammam paticca naupadinnupadaniyo ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page150.

Naanupadinnaanupadaniyo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini. [45] Hetuya ekunavisa arammane nava adhipatiya ekadasa sahajate ekunavisa .pe. Sahajata ... Paccaya ... Nissaya ... Samsattha ... Sampayuttavarampi vittharetabbam. [46] Upadinnupadaniyo dhammo naupadinnupadaniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo: upadinnupadaniyo dhammo naanupadinnupadaniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo: .pe. [47] Upadinnupadaniyo dhammo naupadinnupadaniyassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: upadinnupadaniyo dhammo naanupadinnupadaniyassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: upadinnupadaniyo dhammo naanupadinnaanupadaniyassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: upadinnupadaniyo dhammo naupadinnupadaniyassa ca naanupadinnaanupadaniyassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: upadinnupadaniyo dhammo naanupadinnupadaniyassa ca naanupadinnaanupadaniyassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: panca. [48] Anupadinnupadaniyo dhammo naanupadinnupadaniyassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: anupadinnupadaniyo dhammo naupadinnupadaniyassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page151.

Anupadinnupadaniyo dhammo naanupadinnaanupadaniyassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: anupadinnupadaniyo dhammo naupadinnupadaniyassa ca naanupadinnaanupadaniyassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: anupadinnupadaniyo dhammo naanupadinnupadaniyassa ca naanupadinnaanupadaniyassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: panca. [49] Anupadinnaanupadaniyo dhammo naanupadinnaanupadaniyassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: .pe. Panca. [50] Hetuya terasa arammane pannarasa adhipatiya ekadasa .pe. Panhavarampi vittharetabbam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 148-151. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=560&items=11&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=560&items=11&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=560&items=11&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=560&items=11&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=560              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :