ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
           Pītittikenapītittikaṃ
   [66]  Pītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca napītisahagato dhammo uppajjati
hetupaccayā:   pītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasukhasahagato  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:  pītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  naupekkhā-
sahagato   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  pītisahagataṃ  dhammaṃ
paṭicca  napītisahagato  ca  naupekkhāsahagato  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  pītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasukhasahagato ca naupekkhā-
sahagato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  pītisahagataṃ  dhammaṃ
paṭicca  napītisahagato  ca  nasukhasahagato  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  pītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  napītisahagato ca nasukhasahagato
ca naupekkhāsahagato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: satta.
   [67]  Sukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca nasukhasahagato dhammo uppajjati
hetupaccayā: satta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page156.

[68] Upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā: sattaṃ. [69] Pītisahagatañca sukhasahagatañca dhammaṃ paṭicca napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā: satta. [70] Hetuyā aṭṭhavīsa ārammaṇe catuvīsa avigate aṭṭhavīsa. Sahajātavārampi sampayuttavārampi pañhāvārampi sabbattha vitthāretabbaṃ. Dassanattike nadassanattikaṃ [71] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā: dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā: dassanena- pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā: dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāyapahātabbo ca nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanenapahātabbo ca nabhāvanāyapahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca. [72] Bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā: pañca. [73] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page157.

Nadassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. [74] Dassanenapahātabbañca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca dhammaṃ paṭicca nadassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. [75] Bhāvanāyapahātabbañca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca dhammaṃ paṭicca nadassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. [76] Hetuyā ekūnavīsa avigate ekūnavīsa. Sahajātavārampi sampayuttavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ. Dassanenapahātabbahetukattike nadassanenapahātabbahetukattikaṃ [77] Dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena- pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [78] Hetuyā chabbīsa avigate chabbīsa vitthāretabbaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 155-157. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=586&items=13&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=586&items=13&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=586&items=13&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=586&items=13&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=586              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :