ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
           Pitittikenapitittikam
   [66]  Pitisahagatam  dhammam  paticca napitisahagato dhammo uppajjati
hetupaccaya:   pitisahagatam  dhammam  paticca  nasukhasahagato  dhammo
uppajjati   hetupaccaya:  pitisahagatam  dhammam  paticca  naupekkha-
sahagato   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  pitisahagatam  dhammam
paticca  napitisahagato  ca  naupekkhasahagato  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:  pitisahagatam  dhammam  paticca  nasukhasahagato ca naupekkha-
sahagato  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  pitisahagatam  dhammam
paticca  napitisahagato  ca  nasukhasahagato  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:  pitisahagatam  dhammam  paticca  napitisahagato ca nasukhasahagato
ca naupekkhasahagato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: satta.
   [67]  Sukhasahagatam  dhammam  paticca nasukhasahagato dhammo uppajjati
hetupaccaya: satta.
   [68]  Upekkhasahagatam  dhammam  paticca naupekkhasahagato dhammo
uppajjati hetupaccaya: sattam.
   [69]  Pitisahagatanca  sukhasahagatanca  dhammam  paticca  napitisahagato
dhammo uppajjati hetupaccaya: satta.
   [70] Hetuya atthavisa arammane catuvisa avigate atthavisa.
      Sahajatavarampi sampayuttavarampi panhavarampi
          sabbattha vittharetabbam.
          Dassanattike nadassanattikam
   [71]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paticca  nadassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dassanenapahatabbam  dhammam  paticca
nabhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dassanena-
pahatabbam   dhammam   paticca   nanevadassanenanabhavanayapahatabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dassanenapahatabbam  dhammam  paticca
nabhavanayapahatabbo   ca   nanevadassanenanabhavanayapahatabbo   ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  dassanenapahatabbam  dhammam  paticca
nadassanenapahatabbo  ca  nabhavanayapahatabbo  ca  dhamma uppajjanti
hetupaccaya: panca.
   [72]  Bhavanayapahatabbam  dhammam  paticca  nabhavanayapahatabbo
dhammo uppajjati hetupaccaya: panca.
   [73]   Nevadassanenanabhavanayapahatabbam   dhammam   paticca
Nadassanenapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [74]  Dassanenapahatabbanca  nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
dhammam  paticca  nadassanenapahatabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
tini.
   [75]  Bhavanayapahatabbanca  nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
dhammam  paticca  nadassanenapahatabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
tini.
   [76] Hetuya ekunavisa avigate ekunavisa.
   Sahajatavarampi sampayuttavarampi panhavarampi vittharetabbam.
   Dassanenapahatabbahetukattike nadassanenapahatabbahetukattikam
   [77]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  nadassanena-
pahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [78] Hetuya chabbisa avigate chabbisa vittharetabbam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 155-157. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=586&items=13&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=586&items=13&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=586&items=13&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=586&items=13&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=586              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :