ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Anulomapaccaniyadukapatthanam
           hetudukenahetudukam
   [126] Hetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:
hetum  dhammam  paticca  sampayuttaka  khandha  cittasamutthananca  rupam
patisandhi . hetum dhammam paticca nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:
hetum dhammam paticca nahetu ca nanahetu ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
Nahetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: nahetum dhammam
paticca nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: nahetum dhammam paticca
nahetu  ca nanahetu  ca  dhamma uppajjanti hetupaccaya: . hetunca
nahetunca dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: hetunca
nahetunca  dhammam  paticca  nanahetu  dhammo  uppajjati hetupaccaya:
hetunca nahetunca  dhammam  paticca  nahetu  ca  nanahetu  ca dhamma
uppajjanti hetupaccaya:.
   [127] Hetuya nava arammane nava avigate nava.
     Sahajatavarampi sampayuttavarampi paticcavarasadisam.
   [128] Hetu dhammo nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:
tini.
   [129]  Hetu  dhammo  nahetussa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  tini  .  nahetu  dhammo nanahetussa dhammassa arammana-
paccayena  paccayo:  tini  .  hetu  ca nahetu ca dhamma nahetussa
dhammassa arammanapaccayena paccayo: tini.
   [130] Hetuya tini arammane nava avigate nava.
        Panhavarampi evam vittharetabbam.
          Sahetukadukenasahetukadukam
   [131]  Sahetukam  dhammam  paticca  nasahetuko dhammo uppajjati
hetupaccaya:  sahetukam  dhammam  paticca  naahetuko  dhammo uppajjati
hetupaccaya: sahetukam  dhammam paticca nasahetuko  ca  naahetuko  ca
dhamma  uppajjanti hetupaccaya: . ahetukam dhammam paticca naahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ahetukam  dhammam  paticca nasahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya: ahetukam dhammam paticca nasahetuko ca
naahetuko  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  .  sahetukanca
ahetukanca  dhammam  paticca  nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:
sahetukanca  ahetukanca  dhammam  paticca  naahetuko  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  sahetukanca  ahetukanca  dhammam paticca nasahetuko  ca
naahetuko ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [132] Hetuya nava arammane cha avigate nava.
      Sahajatavarampi panhavarampi vittharetabbam
        Hetusampayuttadukenahetusampayuttadukam
   [133] Hetusampayuttam  dhammam  paticca  nahetusampayutto  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  hetusampayuttam  dhammam paticca nahetuvippayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  hetusampayuttam dhammam paticca nahetu-
sampayutto ca nahetuvippayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
Hetuvippayuttam  dhammam  paticca  nahetuvippayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  hetuvippayuttam  dhammam  paticca  nahetusampayutto  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  hetuvippayuttam  dhammam paticca nahetusampayutto
ca nahetuvippayutto  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: . Hetu-
sampayuttanca   hetuvippayuttanca  dhammam  paticca  nahetusampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  hetusampayuttanca  hetuvippayuttanca
dhammam  paticca  nahetuvippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
hetusampayuttanca  hetuvippayuttanca  dhammam  paticca  nahetusampayutto
ca nahetuvippayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [134] Hetuya nava.
      Sahajatavarampi panhavarampi vittharetabbam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 168-170. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=646&items=9&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=646&items=9&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=646&items=9&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=646&items=9&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=646              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :