ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Kusalattika sappaccayaduke
          nakusalattika nasappaccayadukam
   [372]   Abyakato   appaccayo  dhammo  naabyakatassa
Naappaccayassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  ... nakusalassa
naappaccayassa  dhammassa  ...  naakusalassa  naappaccayassa  dhammassa
...  naakusalassa  naappaccayassa  ca  naabyakatassa naappaccayassa ca
dhammassa  ...  nakusalassa  naappaccayassa ca naakusalassa naappaccayassa
ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: panca.
          Asankhatam appaccayasadisam.
          Kusalattikasanidassanaduke
          nakusalattikanasanidassanadukam
   [373] Abyakato sanidassano dhammo naabyakatassa nasanidassanassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo: ... nakusalassa nasanidassanassa .pe.
Chapanha katabba . kusalam anidassanam dhammam paticca naakusalo naanidassano
dhammo .... Akusalena tiniyeva. Abyakatena tiniyeva. Nava.
          Kusalattikasappatighaduke
          nakusalattikanasappatighadukam
   [374]  Abyakatam  sappatigham  dhammam paticca nakusalo nasappatigho
dhammo ... naakusalo nasappatigho dhammo ... nakusalo nasappatigho ca
naakusalo  nasappatigho  ca  dhamma  ...  tini . kusalam appatighena
tini  .  akusalam appatighena tini  .  abyakatam appatighena tini .
Kusalam  appatighanca  abyakatam  appatighanca  tini . akusalam appatighanca
Abyakatam appatighanca tini. Pannarasa.
       Kusalattika rupiduke nakusalattika narupidukam
   [375] Abyakatam rupim dhammam paticca nakusalo narupi ... Naakusalo
narupi ... nakusalo narupi ca naakusalo narupi ca dhamma ... Tini. Kusalam
arupim dhammam paticca ... Tini . akusalam arupim dhammam paticca ... tini.
Abyakatam arupim dhammam paticca ... Tini. Nava.
      Kusalattika lokiyaduke nakusalattika nalokiyadukam
   [376]  Abyakatam  lokiyam dhammam paticca naabyakato nalokiyo
dhammo uppajjati hetuppaccaya: ... nakusalo nalokiyo dhammo ...
Naakusalo  nalokiyo dhammo ... naakusalo nalokiyo ca naabyakato
nalokiyo ca dhamma ... nakusalo nalokiyo ca naakusalo nalokiyo ca
dhamma ... panca . kusalam lokuttaram dhammam paticca nakusalo nalokuttaro
dhammo ... naakusalo nalokuttaro dhammo ... nakusalo nalokuttaro
ca naakusalo nalokuttaro ca ... tini  .  abyakatam lokuttaram dhammam
paticca  nakusalo  nalokuttaro dhammo  ...  naakusalo  nalokuttaro
dhammo ... nakusalo nalokuttaro ca naakusalo nalokuttaro ca dhamma
uppajjanti hetupaccaya: tini.
         Kusalattikakenacivinneyyaduke
         nakusalattikanakenacivinneyyadukam
   [377]  Kusalam  kenacivinneyyam  dhammam  paticca  nakusalo
Nakenacivinneyyo  dhammo  ...   naakusalo   nakenacivinneyyo
dhammo  ...  naabyakato  nakenacivinneyyo dhammo . sankhittam .
Kenacivinneyye  tini  .  ekunavisati  .  kusalam  kenacinavinneyyam
dhammam  paticca  nakusalo  nakenacinavinneyyo  dhammo  ... naakusalo
nakenacinavinneyyo  dhammo  ...  naabyakato  nakenacinavinneyyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya: .pe.  etena upayena kenaci-
navinneyye ekunavisatipanha katabba.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 232-235. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=892&items=6&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=892&items=6&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=892&items=6&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=892&items=6&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=892              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :