ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [3]  Athakho bhagavā paṇḍukalohitake 3- bhikkhū anekapariyāyena
vigarahitvā  dubbharatāya  dupposatāya  mahicchatāya  asantuṭṭhatāya  4-
saṅgaṇikāya  kosajjassa  avaṇṇaṃ  bhāsitvā  anekapariyāyena subharatāya
suposatāya  appicchassa  santuṭṭhassa  sallekhassa  dhūtassa  pāsādikassa
apacayassa  viriyārambhassa  vaṇṇaṃ  bhāsitvā  bhikkhūnaṃ  tadanucchavikaṃ
@Footnote: 1 Yu. ananucchaviyaṃ .  2 Ma. Yu. athakho taṃ.
@3 Ma. Yu. te . 4 Ma. Yu. asantuṭṭhiyā.
Tadanulomikaṃ  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  tenahi bhikkhave
saṅgho  paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ  tajjanīyakammaṃ  karotu  .  evañca
pana  bhikkhave  kātabbaṃ  .  paṭhamaṃ paṇḍukalohitakā bhikkhū codetabbā
codetvā sāretabbā sāretvā āpatti āropetabbā 1- āpattiṃ
āropetvā 2- byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {3.1}  suṇātu me bhante saṅgho ime paṇḍukalohitakā bhikkhū
attanā  bhaṇḍanakārakā  kalahakārakā  vivādakārakā  bhassakārakā
saṅghe  adhikaraṇakārakā  yepi caññe bhikkhū bhaṇḍanakārakā kalahakārakā
vivādakārakā  bhassakārakā  saṅghe  adhikaraṇakārakā te upasaṅkamitvā
evaṃ vadenti mā kho tumhe āyasmanto eso ajesi balavā balavaṃ
paṭimantetha tumhe tena paṇḍitatarā ca byattatarā ca bahussutatarā ca
alamatthatarā ca mā cassa bhāyittha mayaṃpi tumhākaṃ pakkhā bhavissāmāti.
Tena  anuppannāni  ceva  bhaṇḍanāni  uppajjanti  uppannāni  ca
bhaṇḍanāni  bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattanti  .  yadi  saṅghassa
pattakallaṃ  saṅgho  paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ  tajjanīyakammaṃ kareyya .
Esā ñatti.
   {3.2} Suṇātu me bhante saṅgho ime paṇḍukalohitakā bhikkhū attanā
bhaṇḍanakārakā  .pe.  saṅghe  adhikaraṇakārakā  yepi  caññe  bhikkhū
bhaṇḍanakārakā .pe. saṅghe adhikaraṇakārakā te upasaṅkamitvā evaṃ vadenti
@Footnote: 1 Ma. āpattiṃ āropetabbā. Yu. āpattiṃ ropetabbā. ito paraṃ īdisameva.
@2 Yu. ropetvā.
Mā  kho tumhe āyasmanto eso ajesi balavā balavaṃ paṭimantetha
tumhe  tena  paṇḍitatarā  ca  byattatarā  ca  bahussutatarā  ca
alamatthatarā  ca  mā  cassa  bhāyittha  mayaṃpi  tumhākaṃ  pakkhā
bhavissāmāti  .  tena  anuppannāni  ceva  bhaṇḍanāni  uppajjanti
uppannāni  ca  bhaṇḍanāni  bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattanti .
Saṅgho   paṇḍukalohitakānaṃ   bhikkhūnaṃ   tajjanīyakammaṃ  karoti  .
Yassāyasmato  khamati  paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ  tajjanīyakammassa  karaṇaṃ
so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {3.3} Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi . suṇātu me bhante saṅgho
ime  paṇḍukalohitakā  bhikkhū  attanā  bhaṇḍanakārakā  .pe. saṅghe
adhikaraṇakārakā  yepi  caññe  bhikkhū  bhaṇḍanakārakā  .pe.  saṅghe
adhikaraṇakārakā  te  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadenti mā kho tumhe
āyasmanto  eso  ajesi  balavā  balavaṃ paṭimantetha tumhe tena
paṇḍitatarā  ca  byattatarā  ca  bahussutatarā  ca  alamatthatarā  ca
mā  cassa  bhāyittha  mayaṃpi  tumhākaṃ  pakkhā bhavissāmāti . tena
anuppannāni   ceva   bhaṇḍanāni   uppajjanti  uppannāni  ca
bhaṇḍanāni   bhiyyobhāvāya   vepullāya  saṃvattanti  .  saṅgho
paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ  tajjanīyakammaṃ  karoti  .  yassāyasmato
khamati   paṇḍukalohitakānaṃ   bhikkhūnaṃ  tajjanīyakammassa  karaṇaṃ  so
tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {3.4}  Tatiyampi  etematthaṃ  vadāmi  . suṇātu me bhante
Saṅgho  ime  paṇḍukalohitakā  bhikkhū  attanā  bhaṇḍanakārakā .pe.
Saṅghe  adhikaraṇakārakā  yepi  caññe  bhikkhū  bhaṇḍanakārakā  .pe.
Saṅghe  adhikaraṇakārakā  te  upasaṅkamitvā  evaṃ vadenti mā kho
tumhe  āyasmanto  eso  ajesi  balavā  balavaṃ  paṭimantetha
tumhe tena paṇḍitatarā ca byattatarā ca bahussutatarā ca alamatthatarā
ca  mā  cassa  bhāyittha  mayaṃpi  tumhākaṃ  pakkhā bhavissāmāti .
Tena  anuppannāni  ceva  bhaṇḍanāni  uppajjanti  uppannāni  ca
bhaṇḍanāni bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattanti . saṅgho paṇḍukalohitakānaṃ
bhikkhūnaṃ   tajjanīyakammaṃ   karoti   .   yassāyasmato   khamati
paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ  tajjanīyakammassa  karaṇaṃ  so  tuṇhassa
yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {3.5}  Kataṃ  saṅghena  paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ  tajjanīyakammaṃ
khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 3-6. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=6&item=3&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=6&item=3&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=6&item=3&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=6&item=3&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=3              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :