ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [110] Tena kho pana samayena vaddho licchavi mettiyabhummajakanam
bhikkhunam sahayo hoti . athakho vaddho licchavi 3- yena mettiyabhummajaka
bhikkhu  tenupasankami  upasankamitva  mettiyabhummajake  bhikkhu etadavoca
vandami ayyati . evam vutte mettiyabhummajaka bhikkhu nalapimsu. Dutiyampi
kho vaddho licchavi 3- mettiyabhummajake bhikkhu etadavoca vandami ayyati.
Dutiyampi  kho mettiyabhummajaka bhikkhu nalapimsu . tatiyampi kho vaddho
licchavi mettiyabhummajake bhikkhu etadavoca vandami ayyati. Tatiyampi kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekattharanapi tuvattenti. ekapavuranapi tuvattenti.
@ekattharanapavuranapi tuvattenti. 2 Ma. Yu. na ekattharana tuvattitabbam.
@na ekapavurana tuvattitabbam. na ekattharanapavurana tuvattitabbam.
@3 Ma. licchavi. evamupari.
Mettiyabhummajaka  bhikkhu  nalapimsu  .  kyaham  ayyanam  aparajjhami
kissa  mam  ayya  nalapantiti . tatha hi pana tvam avuso vaddha
amhe  dabbena  mallaputtena  vihethiyamane ajjhupekkhasiti . kyaham
ayya  karomiti  .  sace  kho  tvam  avuso vaddha iccheyyasi
ajjeva  bhagava ayasmantam dabbam mallaputtam nasapeyyati . kyaham
ayya  karomi  kim  maya  sakka  katunti . ehi tvam avuso
vaddha   yena   bhagava   tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam
evam  vadehi  idam  bhante  nacchannam  nappatirupam  yayam  bhante
disa  abhaya  anitika  anupaddava  sayam  disa  sabhaya  saitika
saupaddava  yato  nivatam  tato  pavatam  udakam  manne  adittam
ayyena  me  dabbena  mallaputtena  pajapati  dusitati  .  evam
ayyati  kho  vaddho  licchavi  mettiyabhummajakanam  bhikkhunam patissutva
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam nisinno kho vaddho licchavi bhagavantam
etadavoca  idam  bhante  nacchannam  nappatirupam  yayam  bhante  disa
abhaya  anitika  anupaddava  sayam disa sabhaya saitika saupaddava
yato  nivatam  tato  pavatam  udakam  manne  adittam ayyena me
dabbena mallaputtena pajapati dusitati.
   [111]  Athakho  bhagava  etasmim  nidane  etasmim pakarane
bhikkhusangham  sannipatapetva  ayasmantam  dabbam  mallaputtam  patipucchi
Sarasi  tvam  dabba  evarupam katta yathayam vaddho ahati . yatha
mam  bhante bhagava janatiti . dutiyampi kho bhagava .pe. tatiyampi
kho  bhagava  ayasmantam dabbam mallaputtam etadavoca sarasi tvam dabba
evarupam  katta  yathayam vaddho ahati . yatha mam bhante bhagava
janatiti . na kho dabba dabba evam nibbethenti sace taya katam
katanti vadehi sace akatam akatanti vadehiti . Yatoham 1- bhante jato
nabhijanami supinantenapi methunam dhammam patisevita pageva jagaroti.
   [112] Athakho bhagava bhikkhu amantesi tenahi bhikkhave sangho
vaddhassa licchavissa pattam nikkujjatu asambhogam sanghena karotu.
   [113]  Atthahi  bhikkhave  angehi  samannagatassa  upasakassa
patto   nikkujjitabbo   bhikkhunam  alabhaya  parisakkati  bhikkhunam
anatthaya  parisakkati  bhikkhunam  anavasaya  2-  parisakkati  bhikkhu
akkosati  paribhasati  bhikkhu  bhikkhuhi  bhedeti buddhassa avannam bhasati
dhammassa  avannam  bhasati  sanghassa  avannam  bhasati  anujanami
bhikkhave  imehi  atthahangehi  samannagatassa  upasakassa  pattam
nikkujjitum.
   [114]  Evanca  pana  bhikkhave  nikkujjitabbo  . byattena
@Footnote: 1 Ma. yato aham. 2 Ma. Yu. avasaya.
Bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {114.1} sunatu me bhante sangho vaddho licchavi ayasmantam
dabbam  mallaputtam  amulikaya  silavipattiya  anuddhamseti  yadi  sanghassa
pattakallam  sangho  vaddhassa  licchavissa  pattam  nikkujjeyya asambhogam
sanghena kareyya. Esa natti.
   {114.2} Sunatu me bhante sangho vaddho licchavi ayasmantam
dabbam  mallaputtam  amulikaya  silavipattiya  anuddhamseti  .  sangho
vaddhassa  licchavissa  pattam  nikkujjati  asambhogam  sanghena karoti .
Yassayasmato  khamati  vaddhassa  licchavissa  pattassa  nikkujjana
asambhogam sanghena karanam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {114.3} Nikkujjito sanghena vaddhassa licchavissa patto asambhogo
sanghena khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti 1-.
   [115]  Athakho  ayasma  anando pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  yena  vaddhassa  licchavissa  nivesanam  tenupasankami
upasankamitva  vaddham  licchavim  etadavoca  sanghena  te  avuso
vaddha  patto  nikkujjito  asambhogosi  sanghenati  .  athakho
vaddho  licchavi  sanghena  kira  me patto nikkujjito asambhogomhi
kira  sanghenati  tattheva  mucchito  papato  .  athakho  vaddhassa
@Footnote: 1 ito param athakho sangho vaddhassa licchavissa pattam nikkujji asambhogam sanghena
@akasiti patho bhavitum arahatiyeva.
Licchavissa   mittamacca   natisalohita   vaddham   licchavim
etadavocum  alam  avuso  vaddha  ma  soci  ma  paridevi  mayam
bhagavantam  pasadessama  bhikkhusanghancati  .  athakho  vaddho  licchavi
saputtadaro  samittamacco  sanatisalohito  allavattho  allakeso
yena   bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavato  padesu
sirasa  nipatitva  bhagavantam  etadavoca accayo mam bhante accagama
yathabalam  yathamulham  yathaakusalam  yoham  ayyam  dabbam  mallaputtam
amulikaya  silavipattiya  anuddhamsesim  tassa  me  bhante  bhagava
accayam  accayato  patigganhatu ayatim samvarayati . ingha 1- tvam
avuso  vaddha  accayo  accagama  yathabalam  yathamulham yathaakusalam
yam  tvam  dabbam  mallaputtam  amulikaya  silavipattiya anuddhamsesi yato
ca  kho  tvam  avuso  vaddha  accayam  accayato disva yathadhammam
patikarosi  tante  mayam  patigganhama  vuddhi  hesa  avuso
vaddha  ariyassa  vinaye  yo  accayam  accayato  disva  yathadhammam
patikaroti ayatim samvaram apajjatiti.
   [116]  Athakho  bhagava bhikkhu amantesi tenahi 2- bhikkhave
sangho  vaddhassa  licchavissa  pattam  ukkujjatu  sambhogam  sanghena
karotu  .  atthahi  bhikkhave  angehi  samannagatassa  upasakassa
patto  ukkujjitabbo  na  bhikkhunam  alabhaya  parisakkati  na
@Footnote: 1 Ma. Yu. taggha. 2 Ma. Yu. tena hi.
Bhikkhunam  anatthaya  parisakkati  na  bhikkhunam anavasaya 1- parisakkati
na  bhikkhu  akkosati paribhasati na bhikkhu bhikkhuhi bhedeti na buddhassa
avannam  bhasati  na  dhammassa  avannam  bhasati  na  sanghassa avannam
bhasati  anujanami  bhikkhave  imehi  atthahangehi  samannagatassa
upasakassa pattam ukkujjitum.
   [117]  Evanca pana bhikkhave ukkujjitabbo . tena bhikkhave
vaddhena  licchavina  sangham  upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva
bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa vacaniyo sanghena me bhante patto nikkujjito asambhogomhi
sanghena soham bhante samma vattami lomam patemi nettharam vattami
sangham  pattukkujjanam  yacamiti  .  dutiyampi yacitabba 2- tatiyampi
yacitabba 2-.
   [118] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {118.1} sunatu me bhante sangho sanghena vaddhassa licchavissa
patto  nikkujjito  asambhogo sanghena . so samma vattati lomam
pateti  nettharam vattati sangham pattukkujjanam yacati . yadi sanghassa
pattakallam  sangho  vaddhassa  licchavissa  pattam  ukkujjeyya  sambhogam
sanghena kareyya. Esa natti.
   {118.2}   Sunatu   me   bhante   sangho  sanghena
vaddhassa    licchavissa    patto   nikkujjito   asambhogo
sanghena  .  so  samma  vattati  lomam  pateti  nettharam
@Footnote: 1 Ma. Yu. avasaya. 2 Ma. yacitabbo.
Vattati  sangham  pattukkujjanam  yacati  .  sangho  vaddhassa licchavissa
pattam  ukkujjati  sambhogam  sanghena  karoti  . yassayasmato khamati
vaddhassa  licchavissa  pattassa  ukkujjana  sambhogam  sanghena  karanam
so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {118.3}  Ukkujjito  sanghena  vaddhassa  licchavissa  patto
sambhogo sanghena khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [119] Athakho bhagava vesaliyam yathabhirantam viharitva yena bhagga
tena  carikam  pakkami  anupubbena  carikam  caramano yena bhagga
tadavasari  .  tatra  sudam  bhagava  bhaggesu viharati sumsumaragire 1-
bhesakalavane migadaye.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 40-46. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=7&item=110&items=10&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=7&item=110&items=10&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=110&items=10&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=110&items=10&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=110              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :