ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [135] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sikkaya pattam
udditva  5- dande alaggetva vikale annatarena gamadvarena
atikkamati . manussa esayya 6- coro gacchati asissa vijotalatiti
@Footnote: 1 Ma. na phasu hoti. Yu. chattena na phasu hoti. 2 Ma. chattam dharetunti.
@3 Yu. gilanenapi atilanenapi. 4 Ma. Yu. ayam patho natthi. 5 Yu. uttitva.
@6 Ma. Yu. esayyo.
Anupatitva  gahetva  sanjanitva  muncimsu  .  athakho  so bhikkhu
aramam  gantva  bhikkhunam  etamattham  arocesi  .  kim pana tvam
avuso  dandasikkam  dharesiti  .  evamavusoti . ye te bhikkhu
appiccha  .pe.  te  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi
nama  bhikkhu  dandasikkam  dharessatiti  . athakho te bhikkhu bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  vigarahitva  dhammim  katham katva bhikkhu
amantesi  na  bhikkhave  dandasikka  dharetabba  yo  dhareyya
apatti dukkatassati.
   [136]  Tena  kho  pana  samayena  annataro bhikkhu gilano
hoti  na  sakkoti  vina  dandena ahinditum . bhagavato etamattham
arocesum  . anujanami bhikkhave gilanassa bhikkhuno dandasammatim 1-
datum.
   [137]  Evanca  pana  bhikkhave databba . tena gilanena
bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam karitva vuddhanam
bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa  vacaniyo  aham  bhante gilano na sakkomi vina dandena
ahinditum  soham  bhante  sangham  dandasammatim  1- yacamiti 2- .
Dutiyampi yacitabba tatiyampi yacitabba.
   [138]  Byattena  bhikkhuna  patibalena  sangho  napetabbo
sunatu  me  bhante  sangho  ayam  itthannamo  bhikkhu gilano na
@Footnote: 1 Ma. Yu. dandasammutim. 2 Yu. itisaddo natthi.
Sakkoti  vina  dandena  ahinditum  so  sangham  dandasammatim
yacati  .  yadi  sanghassa  pattakallam  sangho itthannamassa bhikkhuno
dandasammatim  dadeyya  .  esa  natti  .  sunatu  me  bhante
sangho  ayam  itthannamo  bhikkhu gilano na sakkoti vina dandena
ahinditum  so  sangham  dandasammatim  yacati  . sangho itthannamassa
bhikkhuno  dandasammatim  deti  .  yassayasmato  khamati  itthannamassa
bhikkhuno  dandasammatiya  danam  so  tunhassa  yassa  nakkhamati  so
bhaseyya  .  dinna  sanghena  itthannamassa  bhikkhuno  dandasammati
khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [139] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilano hoti
na  sakkoti  vina  sikkaya  pattam  pariharitum . bhagavato etamattham
arocesum  .  anujanami  bhikkhave  gilanassa bhikkhuno sikkasammatim
datum.
   [140]  Evanca  pana  bhikkhave databba . tena gilanena
bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam karitva vuddhanam
bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa  vacaniyo  aham  bhante gilano na sakkomi vina sikkaya
pattam  pariharitum soham bhante sangham sikkasammatim yacamiti . dutiyampi
yacitabba tatiyampi yacitabba.
   [141] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {141.1} Sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu gilano
na  sakkoti  vina  sikkaya  pattam pariharitum so sangham sikkasammatim
yacati  .  yadi  sanghassa  pattakallam  sangho itthannamassa bhikkhuno
sikkasammatim dadeyya. Esa natti.
   {141.2}  Sunatu  me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu
gilano  na  sakkoti  vina  sikkaya  pattam  pariharitum  so sangham
sikkasammatim  yacati  .  sangho  itthannamassa bhikkhuno sikkasammatim
deti  .  yassayasmato  khamati itthannamassa bhikkhuno sikkasammatiya
danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {141.3}  Dinna  sanghena itthannamassa bhikkhuno sikkasammati
khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [142] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilano hoti na
sakkoti  vina  dandena  ahinditum  na  sakkoti  vina  sikkaya
pattam  pariharitum  .  bhagavato  etamattham  arocesum  . anujanami
bhikkhave  gilanassa  bhikkhuno  dandasikkasammatim  datum  .  evanca
pana bhikkhave databba . tena gilanena bhikkhuna sangham upasankamitva
ekamsam  uttarasangam  karitva  vuddhanam  bhikkhunam  pade  vanditva
ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva  evamassa  vacaniyo  aham
bhante  gilano  na  sakkomi  vina dandena ahinditum na sakkomi
vina  sikkaya  pattam  pariharitum  soham bhante sangham dandasikkasammatim
Yacamiti. Dutiyampi yacitabba tatiyampi yacitabba.
   [143] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {143.1} sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu gilano
na  sakkoti  vina  dandena  ahinditum  na sakkoti vina sikkaya
pattam  pariharitum  so  sangham dandasikkasammatim yacati . yadi sanghassa
pattakallam   sangho   itthannamassa   bhikkhuno   dandasikkasammatim
dadeyya. Esa natti.
   {143.2}  Sunatu  me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu
gilano  na  sakkoti  vina  dandena  ahinditum na sakkoti vina
sikkaya  pattam  pariharitum  so  sangham  dandasikkasammatim  yacati .
Sangho   itthannamassa   bhikkhuno  dandasikkasammatim  deti  .
Yassayasmato  khamati  itthannamassa  bhikkhuno  dandasikkasammatiya
danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {143.3}   Dinna   sanghena   itthannamassa   bhikkhuno
dandasikkasammati  khamati  sanghassa  tasma  tunhi  .  evametam
dharayamiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 53-57. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=7&item=135&items=9&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=7&item=135&items=9&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=135&items=9&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=135&items=9&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=135              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :