ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [23]  Tena  kho  pana  samayena ranno magadhassa seniyassa
bimbisarassa  arame amba phalino 2- honti . ranna ca 3-
magadhena  seniyena  bimbisarena  anunnatam  hoti  yathasukham ayya
ambam  paribhunjantuti  .  chabbaggiya  bhikkhu  tarunanneva  ambam
patapetva paribhunjimsu . ranno ca magadhassa seniyassa bimbisarassa
ambena  attho hoti . athakho raja magadho seniyo bimbisaro
manusse  anapesi  gacchatha  bhane  aramam  gantva  ambam
@Footnote: 1 Ma. Yu. ditthanugatim apajjati. 2 Yu. phalita. 3 Ma. ayam patho natthi.
Aharathati  .  evam  devati  kho te manussa ranno magadhassa
seniyassa  bimbisarassa  patissutva aramam gantva aramapalam 1-
etadavocum devassa bhane ambena attho ambam dethati . natthayya
ambam  tarunanneva  ambam  patapetva  bhikkhu paribhunjimsuti . athakho
te  manussa  ranno  magadhassa  seniyassa  bimbisarassa  etamattham
arocesum  .  suparibhuttam bhane ayyehi ambam apica bhagavata matta
vannitati  .  manussa  ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama
samana sakyaputtiya na mattam janitva ranno ambam paribhunjissantiti.
Assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam khiyantanam vipacentanam
.pe. athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. Na bhikkhave
ambam paribhunjitabbam yo paribhunjeyya apatti dukkatassati.
   [24] Tena kho pana samayena annatarassa pugassa sanghabhattam hoti.
Supe  ambapesika  2-  pakkhitta  honti . bhikkhu kukkuccayanta
na  patigganhanti  .pe.  patigganhatha  bhikkhave  paribhunjatha anujanami
bhikkhave ambapesikanti.
   [25]  Tena  kho  pana samayena annatarassa pugassa sanghabhattam
hoti . tena pariyapunimsu ambapesikam 3- katum. Bhattagge sakaleheva
ambehi  caranti 4- . bhikkhu kukkuccayanta na patigganhanti .pe.
@Footnote: 1 Yu. aramapale. 2 Ma. Yu. abbapesikayo. 3 Yu. pesikam. 4 Ma. denti.
Patigganhatha   bhikkhave  paribhunjatha  anujanami  bhikkhave  pancahi
samanakappehi  phalam  paribhunjitum  aggiparicitam  satthaparicitam  nakhaparicitam
abijam  nibbattabijanneva  1-  pancamam  anujanami  bhikkhave  imehi
pancahi samanakappehi phalam paribhunjitunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 9-11. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=7&item=23&items=3&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=7&item=23&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=23&items=3&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=23&items=3&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=23              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :