ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [441] Upajjhayena bhikkhave saddhiviharikamhi samma vattitabbam.
Tatrayam   sammavattana   upajjhayena   bhikkhave  saddhivihariko
sangahetabbo  anuggahetabbo  uddesena  paripucchaya  ovadena
anusasaniya  sace  upajjhayassa  patto hoti saddhiviharikassa patto
na  hoti  upajjhayena saddhiviharikassa patto databbo ussukkam va
katabbam  kinti  nu  kho saddhiviharikassa patto uppajjiyethati sace
upajjhayassa  civaram  hoti saddhiviharikassa civaram na hoti upajjhayena
saddhiviharikassa  civaram  databbam  ussukkam va katabbam kinti nu kho
saddhiviharikassa  civaram  uppajjiyethati  sace  upajjhayassa parikkharo
hoti  saddhiviharikassa parikkharo na hoti upajjhayena saddhiviharikassa
parikkharo databbo ussukkam va katabbam kinti nu kho saddhiviharikassa
parikkharo uppajjiyethati
   {441.1} sace saddhivihariko gilano hoti kalasseva utthaya
dantakattham  databbam  mukhodakam  databbam  asanam  pannapetabbam  sace
yagu hoti bhajanam dhovitva yagu upanametabba yagum pitassa udakam
datva bhajanam patiggahetva nicam katva sadhukam aparighamsantena dhovitva
patisametabbam  saddhiviharikamhi  vutthite  asanam uddharitabbam sace so
deso uklapo hoti so deso sammajjitabbo
   {441.2} sace saddhivihariko gamam pavisitukamo hoti nivasanam databbam
patinivasanam  patiggahetabbam kayabandhanam databbam sagunam katva sanghatiyo
Databba dhovitva patto saudako databbo ettavata nivattissatiti
asanam  pannapetabbam  padodakam  padapitham  padakathalikam  upanikkhipitabbam
paccuggantva  pattacivaram  patiggahetabbam  patinivasanam  databbam nivasanam
patiggahetabbam sace civaram sinnam hoti muhuttam unhe otapetabbam na
ca unhe civaram nidahitabbam civaram samharitabbam civaram samharantena caturangulam
kannam ussadetva civaram samharitabbam ma majjhe bhango ahositi obhoge
kayabandhanam katabbam
   {441.3} sace pindapato hoti saddhivihariko ca bhunjitukamo
hoti  udakam datva pindapato upanametabbo saddhivihariko paniyena
pucchitabbo  bhuttavissa  udakam  datva  pattam  patiggahetva  nicam
katva  sadhukam  aparighamsantena dhovitva vodakam katva muhuttam unhe
otapetabbo  na  ca  unhe  patto  nidahitabbo  pattacivaram
nikkhipitabbam  pattam  nikkhipantena  ekena  hatthena  pattam  gahetva
ekena  hatthena  hetthamancam  va  hetthapitham  va  paramasitva
patto  nikkhipitabbo  na  ca  anantarahitaya  bhumiya  patto
nikkhipitabbo  civaram  nikkhipantena  ekena  hatthena  civaram gahetva
ekena  hatthena  civaravamsam  va  civararajjum va pamajjitva parato
antam  orato  bhogam  katva  civaram  nikkhipitabbam  saddhiviharikamhi
vutthite   asanam  uddharitabbam  padodakam  padapitham  padakathalikam
patisametabbam  sace  so  deso  uklapo  hoti  so  deso
Sammajjitabbo
   {441.4}  sace  saddhivihariko  nahayitukamo  hoti  nahanam
patiyadetabbam  sace  sitena  attho  hoti  sitam  patiyadetabbam
sace   unhena  attho  hoti  unham  patiyadetabbam  sace
saddhivihariko  jantagharam  pavisitukamo  hoti  cunnam  sannetabbam
mattika  temetabba  jantagharapitham  adaya  gantva  jantagharapitham
datva  civaram  patiggahetva  ekamantam  nikkhipitabbam  cunnam  databbam
mattika  databba  sace ussahati jantagharam 1- pavisitabbam jantagharam
pavisantena  mattikaya  mukham  makkhetva  purato  ca  pacchato  ca
paticchadetva  jantagharam  pavisitabbam  na  there  bhikkhu  anupakhajja
nisiditabbam  na  nava  bhikkhu  asanena  patibahitabba  jantaghare
saddhiviharikassa   parikammam   databbam   jantagharam   nikkhamantena
jantagharapitham adaya purato ca pacchato ca paticchadetva jantaghara
nikkhamitabbam  udakepi  saddhiviharikassa  parikammam  katabbam  nahatena
pathamataram  uttaritva  attano  gattam  vodakam  katva  nivasetva
saddhiviharikassa  gattato  udakam  pamajjitabbam  nivasanam  databbam
sanghati  databba  jantagharapitham  adaya  pathamataram  agantva
asanam  pannapetabbam  padodakam  padapitham  padakathalikam  upanikkhipitabbam
saddhivihariko paniyena pucchitabbo
   {441.5} yasmim vihare saddhivihariko viharati sace so viharo uklapo
hoti  sace ussahati sodhetabbo viharam sodhentena pathamam pattacivaram
@Footnote: 1 Ma. Yu. jantaghara.
Niharitva  ekamantam  nikkhipitabbam  .pe.  sace  acamanakumbhiya
udakam na hoti acamanakumbhiya udakam asincitabbam
   {441.6}  sace  saddhiviharikassa  anabhirati  uppanna  hoti
upajjhayena  vupakasetabbo  vupakasapetabbo  dhammakatha  vassa
katabba  sace  saddhiviharikassa  kukkuccam uppannam hoti upajjhayena
vinodetabbam  vinodapetabbam  dhammakatha  vassa  katabba  sace
saddhiviharikassa  ditthigatam  uppannam  hoti  upajjhayena  vivecetabbam
vivecapetabbam dhammakatha vassa katabba
   {441.7}  sace  saddhivihariko  garudhammam  ajjhapanno  hoti
parivasaraho  upajjhayena  ussukkam  katabbam  kinti nu kho sangho
saddhiviharikassa  parivasam  dadeyyati  sace  saddhivihariko  mulaya
patikassanaraho  hoti  upajjhayena  ussukkam  katabbam  kinti  nu
kho  sangho  saddhiviharikam  mulaya patikasseyyati sace saddhivihariko
manattaraho  hoti  upajjhayena  ussukkam  katabbam  kinti nu kho
sangho  saddhiviharikassa  manattam  dadeyyati  sace  saddhivihariko
abbhanaraho  hoti  upajjhayena  ussukkam  katabbam  kinti nu kho
sangho  saddhiviharikam  abbheyyati  sace sangho saddhiviharikassa kammam
kattukamo hoti tajjaniyam va niyassam va pabbajaniyam va patisaraniyam
va ukkhepaniyam va upajjhayena ussukkam katabbam kinti nu kho sangho
saddhiviharikassa kammam na kareyya lahukaya va parinameyyati katam va
Panassa  hoti  sanghena  kammam  tajjaniyam va niyassam va pabbajaniyam
va  patisaraniyam  va  ukkhepaniyam va upajjhayena ussukkam katabbam
kinti nu kho saddhivihariko samma vatteyya lomam pateyya nettharam
vatteyya sangho tam kammam patippassambheyyati
   {441.8} sace saddhiviharikassa civaram dhovitabbam hoti upajjhayena
acikkhitabbam  evam dhoveyyasiti ussukkam va katabbam kinti nu kho
saddhiviharikassa  civaram  dhoviyethati  sace  saddhiviharikassa  civaram
katabbam  hoti  upajjhayena  acikkhitabbam  evam  kareyyasiti
ussukkam  va  katabbam  kinti  nu  kho  saddhiviharikassa  civaram
kariyethati  sace  saddhiviharikassa  rajanam  pacitabbam hoti upajjhayena
acikkhitabbam  evam  paceyyasiti  ussukkam  va  katabbam  kinti
nu  kho  saddhiviharikassa  rajanam  paciyethati  sace  saddhiviharikassa
civaram  rajetabbam  hoti  upajjhayena  acikkhitabbam evam rajeyyasiti
ussukkam  va  katabbam  kinti  nu  kho  saddhiviharikassa  civaram
rajiyethati  civaram  rajentena  sadhukam  samparivattakam  samparivattakam
rajetabbam na ca acchinne theve pakkamitabbam
   {441.9} sace saddhivihariko gilano hoti yavajivam upatthatabbo
vutthanassa agametabbam
   {441.10} idam kho bhikkhave upajjhayanam saddhiviharikesu vattam
yatha upajjhayehi saddhiviharikesu samma vattitabbanti.
          Dutiyabhanavaram nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 253-259. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=7&item=441&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=7&item=441&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=441&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=441&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=441              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :