ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [645]  Athakho  vesalika  vajjiputtaka  bhikkhu  tam samanakam
parikkharam  adaya  yenayasma  revato tenupasankamimsu upasankamitva
ayasmantam   revatam  etadavocum  patigganhatu  bhante  thero
@Footnote: 1 Ma. cetasa. 2 Ma. Yu. sadhuti saddo ekoyeva dissati. 3 Ma. pubbepi caham.
@4 Yu. appeva.
Samanakam   parikkharam   pattampi  civarampi  nisidanampi  sucigharampi
kayabandhanampi  parissavanampi  dhamakarakampiti  .  alam avuso paripunnam
me ticivaranti na icchi patiggahetum . tena kho pana samayena uttaro
nama  bhikkhu  visativasso  ayasmato  revatassa upatthako hoti .
Athakho  vesalika  vajjiputtaka  bhikkhu  yenayasma  uttaro
tenupasankamimsu   upasankamitva   ayasmantam   uttaram  etadavocum
patigganhatu  ayasma  uttaro  samanakam  parikkharam  pattampi
civarampi   nisidanampi   sucigharampi   kayabandhanampi   parissavanampi
dhamakarakampiti  .  alam  avuso  paripunnam  me  ticivaranti na icchi
patiggahetum.
   {645.1}  Manussa  kho  avuso  uttara  bhagavato samanakam
parikkharam  upanamenti  sace  bhagava patigganhati teneva te 1-
attamana  honti  no  ce  bhagava  patigganhati  ayasmato
ca  2-  anandassa upanamenti patigganhatu bhante thero samanakam
parikkharam  yatha  bhagavata  patiggahito  evameva so 3- bhavissatiti
patigganhatayasma  uttaro  samanakam  parikkharam  yatha  therena
patiggahito  evameva  so  bhavissatiti  . athakho ayasma uttaro
vesalikehi  vajjiputtakehi bhikkhuhi nippiliyamano ekam civaram aggahesi
vadeyyatha avuso yena atthoti 4- . ettakam ayasma uttaro
@Footnote: 1 Ma. tesaddo natthi. 2 Ma. Yu. casaddo natthi. 3 Yu. evameso.
@4 Yu. vadeyyathavuso yenatthoti.
Theram vadetu ettakam 1- bhante thero sanghamajjhe vadetu puratthimesu
janapadesu  buddha  bhagavanto  uppajjanti  dhammavadino  pacinaka
bhikkhu  adhammavadino  patheyyaka  bhikkhuti  .  evamavusoti  kho
ayasma  uttaro  vesalikanam  vajjiputtakanam  bhikkhunam  patissutva
yenayasma   revato   tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam
revatam  etadavoca  ettakam  bhante  thero  sanghamajjhe  vadetu
puratthimesu  janapadesu  buddha  bhagavanto  uppajjanti  dhammavadino
pacinaka  bhikkhu  adhammavadino  patheyyaka  bhikkhuti  .  adhamme
mam  tvam  bhikkhu  niyojesiti  thero ayasmantam uttaram panamesi .
Athakho  vesalika  vajjiputtaka  bhikkhu ayasmantam uttaram etadavocum
kim avuso uttara thero ahati . papikam no avuso katam adhamme
mam tvam bhikkhu niyojesiti thero mam panamesiti . nanu tvam avuso
uttara  2-  vuddho  visativassositi  .  amavuso apica 3- mayam
garunissayam ganhamati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 411-413. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=7&item=645&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=7&item=645&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=645&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=645&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=645              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :