ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [1052]  Āpattādhikaraṇaṃ  āpattānāpattīti  . āpattādhikaraṇaṃ
na 1- āpatti . Kiṃ pana āpattādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyyāti.
Āma āpattādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyya. Āpattādhikaraṇapaccayā
kati āpattiyo āpajjati . āpattādhikaraṇapaccayā catasso āpattiyo
āpajjati  bhikkhunī  jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannaṃ 2- paṭicchādeti
āpatti pārājikassa vematikā paṭicchādeti āpatti thullaccayassa bhikkhu
saṅghādisesaṃ paṭicchādeti āpatti pācittiyassa ācāravipattiṃ paṭicchādeti
āpatti  dukkaṭassa  āpattādhikaraṇapaccayā  imā  catasso āpattiyo
āpajjati.
   {1052.1}  Tā  āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ kati vipattiyo
bhajanti  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ
katīhi   āpattikkhandhehi   saṅgahitā   channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ
katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  katīhi  adhikaraṇehi  katīsu  ṭhānesu
katīhi  samathehi  sammanti  .  tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve
vipattiyo  bhajanti  siyā  sīlavipattiṃ  siyā  ācāravipattiṃ  catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ   āpattādhikaraṇaṃ   sattannaṃ   āpattikkhandhānaṃ  catūhi
āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā  pārājikāpattikkhandhena  siyā
thullaccayāpattikkhandhena   siyā   pācittiyāpattikkhandhena   siyā
dukkaṭāpattikkhandhena  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo natthi . 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Samuṭṭhahanti  kāyato  ca  vācato  ca  cittato  ca  samuṭṭhahanti
yā  sā  āpatti  anavasesā sā āpatti na katamena adhikaraṇena
na  katamamhi ṭhāne na katamena samathena sammati yā tā āpattiyo
lahukā  tā  āpattiyo  ekena  adhikaraṇena  kiccādhikaraṇena  tīsu
ṭhānesu  saṅghamajjhe  gaṇamajjhe  puggalassa  santike  tīhi  samathehi
sammanti  siyā  sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  siyā
sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 378-379. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=8&item=1052&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=8&item=1052&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=1052&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=1052&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1052              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=11034              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=11034              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :