ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [1053]  Kiccadhikaranam  apattanapattiti  .  kiccadhikaranam na
apatti  .  kim  pana kiccadhikaranapaccaya apattim apajjeyyati .
Ama  kiccadhikaranapaccaya  apattim apajjeyya . kiccadhikaranapaccaya
kati   apattiyo   apajjati   .  kiccadhikaranapaccaya  panca
apattiyo   apajjati   ukkhittanuvattika   bhikkhuni   yavatatiyam
samanubhasanaya  nappatinissajjati  nattiya  dukkatam  dvihi  kammavacahi
thullaccaya  kammavacapariyosane apatti parajikassa bhedakanuvattaka
bhikkhu  1-  yavatatiyam  samanubhasanaya  nappatinissajjanti  apatti
sanghadisesassa   papikaya   ditthiya   yavatatiyam  samanubhasanaya
nappatinissajjanti   apatti   pacittiyassa   kiccadhikaranapaccaya
ima panca apattiyo apajjati.
   {1053.1}   Ta   apattiyo  catunnam  vipattinam  kati
vipattiyo  bhajanti  catunnam  adhikarananam  katamam  adhikaranam  sattannam
apattikkhandhanam   katihi   apattikkhandhehi   sangahita   channam
@Footnote: 1 Yu. ayam patho natthi.
Apattisamutthananam  katihi  samutthanehi  samutthahanti  katihi adhikaranehi
katisu  thanesu  katihi  samathehi  sammanti . ta apattiyo catunnam
vipattinam  dve  vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim
catunnam   adhikarananam   apattadhikaranam  sattannam  apattikkhandhanam
pancahi  apattikkhandhehi  sangahita  siya  parajikapattikkhandhena
siya   sanghadisesapattikkhandhena   siya   thullaccayapattikkhandhena
siya    pacittiyapattikkhandhena   siya   dukkatapattikkhandhena
channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthahanti kayato
ca  vacato  ca  cittato  ca  samutthahanti  ya  sa  apatti
anavasesa  sa  apatti  na  katamena  adhikaranena  na  katamamhi
thane  na  katamena  samathena sammati ya sa apatti garuka sa
apatti  ekena  adhikaranena  kiccadhikaranena  ekamhi  thane
sanghamajjhe  dvihi  samathehi sammati sammukhavinayena ca patinnatakaranena
ca  ya  ta  apattiyo  lahuka  ta  apattiyo  ekena
adhikaranena  kiccadhikaranena  tisu  thanesu  sanghamajjhe  ganamajjhe
puggalassa  santike  tihi  samathehi  sammanti siya sammukhavinayena ca
patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 379-380. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=8&item=1053&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=8&item=1053&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=1053&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=1053&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1053              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=11034              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=11034              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :