ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.

           Mahāsudassanasuttaṃ
   [163] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā kusinārāyaṃ viharati
upavattane mallānaṃ sālavane antare yamakasālānaṃ parinibbānasamaye .
Athakho  āyasmā  ānando  yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
āyasmā  ānando  bhagavantaṃ  etadavoca mā bhante bhagavā imasmiṃ
khuddakanagarake  ujjaṅgalanagarake  sākhānagarake  parinibbāyi  santi
bhante  aññāni  mahānagarāni  seyyathīdaṃ  campā  rājagahaṃ  sāvatthī
sāketaṃ  kosambī  bārāṇasī  ettha bhagavā parinibbāyatu ettha bahū
khattiyamahāsālā   brāhmaṇamahāsālā   gahapatimahāsālā  tathāgate
abhippasannā te tathāgatassa sarīrapūjaṃ karissantīti.
   {163.1} Mā hevaṃ ānanda avaca khuddakanagarakaṃ ujjaṅgalanagarakaṃ
sākhānagarakanti . bhūtapubbaṃ ānanda rājā mahāsudassano nāma ahosi
khattiyo muddhāvasitto cāturanto vijitāvī janapadaṭṭhāvariyappatto. Rañño
ānanda mahāsudassanassa ayaṃ kusinārā kusāvatī nāma rājadhānī ahosi [1]-.
Puratthimena ca pacchimena ca dvādasayojanāni  āyāmena uttarena ca
dakkhiṇena ca sattayojanāni vitthārena kusāvatī ānanda rājadhānī iddhā
ceva ahosi phītā ca bahujanā ca ākiṇṇamanussā ca subhikkhā ca. Seyyathāpi
@Footnote: 1 Yu. sā kho ānanda kusāvatī pacchimena ca puratthimena ca.
Ānanda devānaṃ ālakamandā nāma rājadhānī iddhā ceva ahosi 1-
phītā  ca  bahujanā  ca  ākiṇṇayakkhā  ca  subhikkhā  ca evameva
kho ānanda kusāvatī rājadhānī iddhā ceva ahosi phītā ca bahujanā
ca  ākiṇṇamanussā  ca  subhikkhā ca . kusāvatī ānanda  rājadhānī
dasahi  saddehi  avivittā  ahosi  divā  ceva rattiṃ ca seyyathīdaṃ
hatthisaddena  assasaddena  rathasaddena  bherisaddena  mudiṅgasaddena
vīṇāsaddena  gītasaddena  sammasaddena  tālasaddena  asatha  pivatha
khādathāti dasamena saddena.
   {163.2}  Kusāvatī  ānanda  rājadhānī  sattahi  pākārehi
parikkhittā  ahosi  [2]-  eko  pākāro  sovaṇṇamayo  eko
rūpiyamayo  3-  eko  veḷuriyamayo  eko  phalikamayo  eko
lohitaṅkamayo  4-  eko  masāragallamayo  eko sabbaratanamayo .
Kusāvatiyā  ānanda  rājadhāniyā  catunnaṃ  vaṇṇānaṃ dvārāni ahesuṃ
ekaṃ  dvāraṃ  sovaṇṇameyaṃ  ekaṃ  rūpiyamayaṃ  ekaṃ veḷuriyamayaṃ ekaṃ
phalikamayaṃ  .  ekamekasmiṃ  dvāre  satta  satta  esikā nikhātā
ahesuṃ tiporisaṅgā tiporisaṃ nikhātā 5- dvādasaporisā 6- ubbedhena.
Ekā  esikā  sovaṇṇamayā  ekā  rūpiyamayā ekā veḷuriyamayā
ekā  phalikamayā  ekā  lohitaṅkamayā  ekā  masāragallamayā
ekā sabbaratanamayā.
   {163.3}  Kusāvatī  ānanda  rājadhānī  sattahi  tālapantīhi
parikkhittā  ahosi  ekā  tālapanti  sovaṇṇamayā ekā rūpiyamayā
ekā  veḷuriyamayā  ekā  phalikamayā  ekā  lohitaṅkamayā
@Footnote: 1 Ma. hoti. 2 Yu. tattha. 3 Yu. rūpimayo. ito paraṃ īdisameva. 4 Po.
@lohitaṅgamayo. ito paraṃ īdisameva. 5 Yu. tiporisaṃ nikhātāti
@ime pāṭhā natthi . 6 Yu. catuporisā.
Ekā  masāragallamayā  ekā  sabbaratanamayā  .  sovaṇṇamayassa
tālassa   sovaṇṇamayo   khandho  ahosi  rūpiyamayāni  pattāni
ca  phalāni  ca  .  rūpiyamayassa  tālassa  rūpiyamayo khandho ahosi
sovaṇṇamayāni  pattāni  ca  phalāni  ca  .  veḷuriyassa  tālassa
veḷuriyamayo  khandho  ahosi  phalikamayāni  pattāni ca phalāni ca .
Phalikamayassa  tālassa  phalikamayo  khandho  ahosi  veḷuriyamayāni
pattāni  ca  phalāni  ca  .  lohitaṅkamayassa tālassa lohitaṅkamayo
khandho  ahosi  masāragallamayāni  pattāni  ca  phalāni  ca .
Masāragallamayassa  tālassa masāragallamayo khandho ahosi lohitaṅkamayāni
pattāni ca pattāni ca phalāni ca.
   {163.4}  Sabbaratanamayassa tālassa sabbaratanamayo khandho ahosi
sabbaratanamayāni pattāni ca phalāni ca . tāsaṃ kho panānanda tālapantīnaṃ
vāteritānaṃ saddo ahosi vaggū 1- ca rajaniyo ca kammaniyo 2- ca
madaniyo  ca  .  seyyathāpi ānanda pañcaṅgikassa turiyassa suvinītassa
suppaṭitāḷitassa  3-  kusalehi  4- susamannāhatassa 5- saddo hoti
vaggū ca rajaniyo ca kammaniyo ca madaniyo ca evameva kho ānanda tāsaṃ
tālapantīnaṃ vāteritānaṃ saddo ahosi vaggū ca rajaniyo ca kammaniyo
ca madaniyo ca . ye kho panānanda tena samayena kusāvatiyā rājadhāniyā
dhuttā  ahesuṃ  soṇḍā  pipāsā te tāsaṃ tālapantīnaṃ vāteritānaṃ
@Footnote: 1 Ma. vaggu. 2 Ma. khamaniyo. Yu. kamaniyo. ito paraṃ īdisameva.
@3 Yu. suppaṭipatāḷitassa. 4 Ma. sukusalehi. 5 Ma. samannāhatassa.
Saddena paricāresuṃ.
   [164] Rājā ānanda mahāsudassano sattahi ratanehi samannāgato
ahosi catūhi ca iddhīhi. Katamehi sattahi.
   Idhānanda  rañño  mahāsudassanassa  tadahuposathe  paṇṇarase
sīsanhātassa  uposathikassa  uparipāsādavaragatassa  dibbaṃ  cakkaratanaṃ
pāturahosi  sahassāraṃ  sanemikaṃ  sanābhikaṃ  sabbākāraparipūraṃ  disvā
rañño  mahāsudassanassa etadahosi sutaṃ kho panetaṃ 1- yassa rañño
khattiyassa   muddhāvasittassa  tadahuposathe  paṇṇarase  sīsanhātassa
uposathikassa   uparipāsādavaragatassa   dibbaṃ  cakkaratanaṃ  pātubhavati
sahassāraṃ  sanemikaṃ  sanābhikaṃ  sabbākāraparipūraṃ  so  hoti  rājā
cakkavattīti assaṃ nu kho ahaṃ rājā cakkavattīti.
   {164.1}  Athakho  ānanda rājā mahāsudassano uṭṭhāyāsanā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā vāmena hatthena suvaṇṇabhiṅgāraṃ gahetvā
dakkhiṇena  hatthena  cakkaratanaṃ  abbhukkiri  pavattatu  bhavaṃ  cakkaratanaṃ
abhivijinātu bhavaṃ cakkaratananti . athakho taṃ ānanda cakkaratanaṃ puratthimadisaṃ
pavattati 2- . anudeva 3- rājā mahāsudassano saddhiṃ caturaṅginiyā
senāya . yasmiṃ kho panānanda padese cakkaratanaṃ patiṭṭhāsi 4- tattha
rājā mahāsudassano vāsaṃ upagacchi saddhiṃ caturaṅginiyā senāya. Ye kho
panānanda  puratthimāya  disāya  paṭirājāno te rājānaṃ mahāsudassanaṃ
@Footnote: 1 Sī. pana metaṃ. 2 Ma. pavatti. 3 Sī. Ma. Yu. anvadeva. ito paraṃ
@īdisameva. 4 Po. patiṭaṭhati.
Upasaṅkamitvā evamāhaṃsu ehi kho mahārāja svāgataṃ [1]- mahārāja
sakaṃ  te  mahārāja  anusāsa  mahārājāti . rājā mahāsudassano
evamāha  pāṇo  na  hantabbo  adinnaṃ  nādātabbaṃ  kāmesu
micchā  na  caritabbā  musā  na  bhāsitabbā  majjaṃ  na  pātabbaṃ
yathābhuttañca  bhuñjathāti  .  ye  kho  panānanda puratthimāya disāya
paṭirājāno te rañño mahāsudassanassa anuyantā 2- ahesuṃ.
   {164.2}  Athakho  taṃ  ānanda  cakkaratanaṃ  puratthimaṃ  samuddaṃ
ajjhogāhetvā  paccuttaritvā  dakkhiṇaṃ  disaṃ  pavattati  3-  dakkhiṇaṃ
samuddaṃ  ajjhogāhetvā  paccuttaritvā  pacchimaṃ  disaṃ pavattati pacchimaṃ
samuddaṃ  ajjhogāhetvā  paccuttaritvā  uttaraṃ  disaṃ  pavattati .
Anudeva rājā mahāsudassano saddhiṃ caturaṅginiyā senāya . yasmiṃ kho
panānanda  padese  cakkaratanaṃ  patiṭṭhāsi  tattha rājā mahāsudassano
vāsaṃ  upagacchi  saddhiṃ  caturaṅginiyā  senāya . ye kho panānanda
uttarāya   disāya   paṭirājāno  te  rājānaṃ  mahāsudassanaṃ
upasaṅkamitvā  evamāhaṃsu  ehi  kho  mahārāja  svāgataṃ mahārāja
sakaṃ  te  mahārāja  anusāsa  mahārājāti . rājā mahāsudassano
evamāha  pāṇo  na  hantabbo  adinnaṃ  nādātabbaṃ  kāmesu
micchā  na  caritabbā  musā  na  bhāsitabbā  majjaṃ  na  pātabbaṃ
yathābhuttañca  bhuñjathāti  .  ye  kho  panānanda  uttarāya disāya
@Footnote: 1 Ma. te. ito paraṃ īdisameva. 2 Sī. Yu. anuyuttā. 3 Ma. Yu. pavatti.
@ito paraṃ īdisameva.
Paṭirājāno te rañño mahāsudassanassa anuyantā ahesuṃ.
   {164.3}  Athakho  taṃ  ānanda cakkaratanaṃ samuddapariyantaṃ paṭhaviṃ
abhivijitvā 1- kusāvatiṃ rājadhāniṃ paccāgantvā rañño mahāsudassanassa
antepuradvāre  atthakaraṇapamukhe  akkhāhataṃ  maññe  aṭṭhāsi  rañño
mahāsudassanassa  antepuraṃ  upasobhayamānaṃ  .  rañño  ānanda
mahāsudassanassa evarūpaṃ cakkaratanaṃ pāturahosi.
   [165]  Puna  caparaṃ  ānanda rañño mahāsudassanassa hatthiratanaṃ
pāturahosi   sabbaseto   sattappatiṭṭho  iddhimā  vehāsaṅgamo
uposatho  nāma  nāgarājā . [2]- disvā rañño mahāsudassanassa
cittaṃ  pasīdi  bhaddakaṃ  vata bho hatthiyānaṃ sace damathaṃ upeyyāti .
Athakho  taṃ  ānanda  hatthiratanaṃ  seyyathāpi  nāma  bhaddo  3-
hatthājānīyo  dīgharattaṃ  suparidanto  evameva  damathaṃ  upagacchi .
Bhūtapubbaṃ  ānanda  rājā  mahāsudassano tameva hatthiratanaṃ vīmaṃsamāno
pubbaṇhasamayaṃ  abhiruhitvā  samuddapariyantaṃ  paṭhaviṃ  anuyāyitvā  4-
kusāvatiṃ  rājadhāniṃ  paccāgantvā  pātarāsamakāsi  .  rañño
ānanda mahāsudassanassa evarūpaṃ hatthiratanaṃ pāturahosi.
   [166]  Puna  caparaṃ  ānanda rañño mahāsudassanassa assaratanaṃ
pāturahosi  sabbaseto  kākasīso  muñjakeso  iddhimā vehāsaṅgamo
valāhako  nāma  assarājā  .  disvā  rañño  mahāsudassanassa
cittaṃ  pasīdi  bhaddakaṃ  vata bho assayānaṃ sace damathaṃ upeyyāti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhivijinitvā. 2 Po. Ma. taṃ. sabbattha īdisameva.
@3 Ma. gandhahatthājānīyo. 4 Yu. anusaṃsāyitvā.
Athakho  taṃ  ānanda assaratanaṃ seyyathāpi nāma bhaddo assājānīyo
dīgharattaṃ  suparidanto  evameva  damathaṃ  upagacchi . bhūtapubbaṃ ānanda
rājā  mahāsudassano  tameva  assaratanaṃ  vīmaṃsamāno  pubbaṇhasamayaṃ
abhiruhitvā  samuddapariyantaṃ  paṭhaviṃ  anuyāyitvā 1- kusāvatiṃ rājadhāniṃ
paccāgantvā  pātarāsamakāsi  .  rañño  ānanda  mahāsudassanassa
evarūpaṃ assaratanaṃ pāturahosi.
   [167]  Puna  caparaṃ  ānanda  rañño mahāsudassanassa maṇiratanaṃ
pāturahosi  [2]-  maṇiveḷuriyo subho jātimā aṭṭhaṃso suparikammakato
accho  vippasanno  sabbākārasampanno  .  tassa  kho  panānanda
maṇiratanassa  ābhā  samantā  yojanaṃ  phuṭā  ahosi  .  bhūtapubbaṃ
ānanda  rājā  mahāsudassano  tameva maṇiratanaṃ vīmaṃsamāno caturaṅginiṃ
senaṃ  sannayhitvā  maṇiṃ  dhajaggaṃ  āropetvā  rattandhakāratimisāyaṃ
pāyāsi 3- . Ye kho panānanda samantā gāmā ahesuṃ te 4- obhāsena
kammante  payojesuṃ  divāti  maññamānā  .  rañño  ānanda
mahāsudassanassa evarūpaṃ maṇiratanaṃ pāturahosi.
   [168]  Puna  caparaṃ  ānanda rañño mahāsudassanassa itthīratanaṃ
pāturahosi  abhirūpā  dassanīyā  pāsādikā  paramāya vaṇṇapokkharatāya
samannāgatā nātidīghā nātirassā nātikisā nātithūlā nātikāḷikā 5-
nāccodātā   atikkantā   manussīvaṇṇaṃ   6-   appattā
dibbavaṇṇaṃ  .  tassa  kho  panānanda  itthīratanassa  evarūpo
@Footnote: 1 Yu. anusāyitvā. 2 Ma. Yu. so ahosi. 3 Yu. pāyāti. 4 Ma. Yu. te
@tenobhāsena. 5 Yu. nātikāḷī. 6 Ma. mānusivaṇṇaṃ. Yu. mānusaṃ vaṇṇaṃ.
Kāyasamphasso  hoti  seyyathāpi  nāma  tūlapicuno vā kappāsapicuno
vā  .  tassa  kho  panānanda itthīratanassa sīte uṇhāni gattāni
honti  uṇhe  sītāni  .  tassa  kho  panānanda  itthīratanassa
kāyato  candanagandho  vāyati  mukhato  uppalagandho  .  taṃ  kho
panānanda  itthīratanaṃ  rañño  mahāsudassanassa  pubbuṭṭhāyinī  ahosi
pacchānipātinī  kiṃkārapaṭisāvinī  manāpacārinī  piyavādinī  .  taṃ  kho
panānanda  itthīratanaṃ  rājānaṃ mahāsudassanaṃ manasāpi no aticārī 1-
kuto  pana  kāyena  .  rañño  panānanda mahāsudassanassa evarūpaṃ
itthīratanaṃ pāturahosi.
   [169]  Puna  caparaṃ ānanda rañño mahāsudassanassa gahapatiratanaṃ
pāturahosi  .  tassa  kammavipākajaṃ  dibbacakkhuṃ  pāturahosi  yena
nidhiṃ  passati  sassāmikampi  assāmikampi . so rājānaṃ mahāsudassanaṃ
upasaṅkamitvā  evamāha  appossukko  tvaṃ  deva  hohi  ahaṃ
te  dhanena  dhanakaraṇīyaṃ  karissāmīti  .  bhūtapubbaṃ  ānanda  rājā
mahāsudassano  tameva  gahapatiratanaṃ  vīmaṃsamāno  nāvaṃ  abhiruhitvā
majjhe  gaṅgāya nadiyā sotaṃ ogāhitvā 2- gahapatiratanaṃ etadavoca
attho me gahapati hiraññasuvaṇṇenāti . tenahi mahārāja ekatīraṃ 3-
nāvaṃ upetūti . idheva me gahapati attho va hiraññasuvaṇṇenāti .
Athakho  taṃ  ānanda  gahapatiratanaṃ  ubhohi  hatthehi udakaṃ omasitvā
pūraṃ  hiraññasuvaṇṇassa  kumbhiṃ  uddharitvā  rājānaṃ  mahāsudassanaṃ
@Footnote: 1 Ma. aticari. 2 Yu. ogāhetvā.
@3 Ma. ekaṃ tīraṃ nāvā .... Yu. ekaṃ va tīraṃ nāvā.
Etadavoca  alamettāvatā  mahārāja  katamettāvatā mahārājāti .
Rājā  mahāsudassano  evamāha alamettāvatā gahapati katamettāvatā
gahapati   pūjitamettāvatā   gahapatīti   .   rañño   ānanda
mahāsudassanassa evarūpaṃ gahapatiratanaṃ pāturahosi.
   [170] Puna caparaṃ ānanda rañño mahāsudassanassa pariṇāyakaratanaṃ
pāturahosi  paṇḍito  viyatto  medhāvī paṭibalo rājānaṃ mahāsudassanaṃ
upeyyāpetabbaṃ  1-  upeyyāpetuṃ  apeyyāpetabbaṃ  apeyyāpetuṃ
ṭhapetabbaṃ  ṭhapetuṃ  .  so  rājānaṃ  mahāsudassanaṃ  upasaṅkamitvā
evamāha  appossukko  tvaṃ  deva  hohi  ahamanusāsissāmīti .
Rañño   ānanda   mahāsudassanassa   evarūpaṃ   pariṇāyakaratanaṃ
pāturahosi  .  rājā ānanda mahāsudassano imehi sattahi ratanehi
samannāgato ahosi.
   [171] [2]- Rājā ānanda mahāsudassano catūhi iddhīhi samannāgato
hoti 3-. Katamāhi catūhi iddhīhi.
   Idhānanda  rājā  mahāsudassano  abhirūpo  ahosi  dassanīyo
pāsādiko  paramāya  vaṇṇapokkharatāya  samannāgato  ativiya  aññehi
manussehi  .  rājā ānanda mahāsudassano imāya paṭhamāya iddhiyā
samannāgato ahosi.
   [172]  Puna  caparaṃ  ānanda  rājā mahāsudassano dīghāyuko
ahosi  ciraṭṭhitiko  ativiya  aññehi  manussehi  . rājā ānanda
@Footnote: 1 sabbapotthakesu upayāpetabbaṃ upayāpetuṃ apayāpetabbaṃ apayāpetuṃ. 2 Yu. puna
@caparaṃ ānanda rāja .... 3 Ma. Yu. ahosi.
Mahāsudassano imāya dutiyāya iddhiyā samannāgato ahosi.
   [173]  Puna  caparaṃ ānanda rājā mahāsudassano appābādho
ahosi  appātaṅko  samavepākiniyā  gahaṇiyā samannāgato nātisītāya
nāccuṇhāya  ativiya  aññehi  manussehi  .  rājā  ānanda
mahāsudassano imāya tatiyāya iddhiyā samannāgato ahosi.
   [174]   Puna   caparaṃ  ānanda  rājā  mahāsudassano
brāhmaṇagahapatikānaṃ piyo ahosi manāpo . seyyathāpi ānanda pitā
puttānaṃ  piyo  hoti  manāpo  evameva  kho  ānanda  rājā
mahāsudassano  brāhmaṇagahapatikānaṃ  piyo  ahosi  manāpo  .
Rañño  1-  pana  ānanda  mahāsudassanassa  brāhmaṇagahapatikā piyā
ahesuṃ  manāpā  .  seyyathāpi  ānanda pitu puttā piyā honti
manāpā   evameva   kho  ānanda  raññopi  mahāsudassanassa
brāhmaṇagahapatikā piyā ahesuṃ manāpā.
   {174.1}  Bhūtapubbaṃ  ānanda rājā mahāsudassano caturaṅginiyā
senāya  uyyānabhūmiṃ  niyyāsi  .  athakho ānanda brāhmaṇagahapatikā
rājānaṃ  mahāsudassanaṃ upasaṅkamitvā evamāhaṃsu ataramāno deva yāhi
yathā taṃ mayaṃ cirataraṃ passeyyāmāti. Rājāpi ānanda mahāsudassano sārathi
āmantesi ataramāno sārathi rathaṃ pesehi yathā ahaṃ brāhmaṇagahapatike
cirataraṃ passeyyanti . rājā ānanda mahāsudassano imāya catutthāya 2-
iddhiyā  samannāgato  ahosi  .  rājā  ānanda  mahāsudassano
@Footnote: 1 Ma. Yu. raññopi ānanda. 2 Ma. catutthiyā.
Imāhi catūhi iddhīhi samannāgato ahosi.
   [175]  Athakho  ānanda  rañño  mahāsudassanassa  etadahosi
yannūnāhaṃ  imāsu  tālantarikāsu  dhanusate  dhanusate  pokkharaṇiyo
māpeyyanti  .  māpesi  kho  ānanda rājā mahāsudassano tāsu
tālantarikāsu  dhanusate  dhanusate  pokkharaṇiyo . tā kho panānanda
pokkharaṇiyo  catunnaṃ  vaṇṇānaṃ  iṭṭhakāhi  citā  ahesuṃ  ekā
iṭṭhakā  sovaṇṇamayā  ekā  rūpiyamayā  ekā veḷuriyamayā ekā
phalikamayā.
   {175.1}  Tāsu  kho  panānanda  pokkharaṇīsu  cattāri  1-
sopāṇāni  ahesuṃ  catunnaṃ  vaṇṇānaṃ  ekaṃ  sopāṇaṃ  sovaṇṇamayaṃ
ekaṃ  rūpiyamayaṃ  ekaṃ  veḷuriyamayaṃ  ekaṃ  phalikamayaṃ . sovaṇṇamayassa
sopāṇassa  sovaṇṇamayā  thambhā  ahesuṃ  rūpiyamayā  suciyo 2- ca
uṇhīsañca  .  rūpiyamayassa  sopāṇassa  rūpiyamayā  thambhā  ahesuṃ
sovaṇṇamayā  suciyo  ca  uṇhīsañca  .  veḷuriyamayassa  sopāṇassa
veḷuriyamayā  thambhā  ahesuṃ  phalikamayā  suciyo  ca  uṇhīsañca .
Phalikamayassa  sopāṇassa  phalikamayā  thambhā  ahesuṃ  veḷuriyamayā
suciyo  ca  uṇhīsañca  .  tā  kho  panānanda pokkharaṇiyo dvīhi
vedikāhi  parikkhittā  ahesuṃ  ekā  vedikā  sovaṇṇamayā ekā
rūpiyamayā  .  sovaṇṇamayāya  vedikāya  sovaṇṇamayā  thambhā ahesuṃ
rūpiyamayā  suciyo  ca  uṇhīsañca  . rūpiyamayāya vedikāya rūpiyamayā
thambhā  ahesuṃ  sovaṇṇamayā  suciyo  ca  uṇhīsañca  .  athakho
@Footnote: 1 Ma. Yu. āmeñḍitaṃ. 2 Ma. Yu. sūciyo. sabbattha īdisameva.
Ānanda  rañño  mahāsudassanassa  etadahosi  yannūnāhaṃ  imāsu
pokkharaṇīsu  evarūpaṃ  mālaṃ  ropāpeyyaṃ  uppalaṃ  padumaṃ  kumudaṃ
puṇḍarīkaṃ  sabbotukaṃ  sabbajanassa  anāvaṭṭanti 1- . ropāpesi kho
ānanda  rājā  mahāsudassano  tāsu  pokkharaṇīsu  evarūpaṃ  mālaṃ
uppalaṃ  padumaṃ  kumudaṃ puṇḍarīkaṃ sabbotukaṃ sabbajanassa anāvaṭṭaṃ 2- .
Athakho  ānanda  rañño  mahāsudassanassa  etadahosi  yannūnāhaṃ
imāsaṃ  pokkharaṇīnaṃ  tīre  nhāpake purise ṭhapeyyaṃ ye āgatāgataṃ
janaṃ nhāpessantīti . ṭhapesi 3- kho ānanda rājā mahāsudassano
tāsaṃ  pokkharaṇīnaṃ  tīre  nhāpake  purise  ye  āgatāgataṃ  janaṃ
nhāpesuṃ 4-.
   {175.2}  Athakho  ānanda  rañño mahāsudassanassa etadahosi
yannūnāhaṃ  imāsaṃ  pokkharaṇīnaṃ  tīre evarūpaṃ dānaṃ paṭṭhapeyyaṃ annaṃ
annatthikassa   pānaṃ   pānatthikassa  vatthaṃ  vatthatthikassa  yānaṃ
yānatthikassa   sayanaṃ  sayanatthikassa  itthiṃ  itthitthikassa  hiraññaṃ
hiraññatthikassa   suvaṇṇaṃ   suvaṇṇatthikassāti  .  paṭṭhapesi  kho
ānanda  rājā  mahāsudassano tāsaṃ pokkharaṇīnaṃ tīre evarūpaṃ dānaṃ
annaṃ   annatthikassa   pānaṃ  pānatthikassa  vatthaṃ  vatthatthikassa
yānaṃ   yānatthikassa   sayanaṃ  sayanatthikassa  itthiṃ  itthitthikassa
hiraññaṃ hiraññatthikassa suvaṇṇaṃ suvaṇṇatthikassāti.
   [176]  Athakho  ānanda  brāhmaṇagapatikā  pahūtaṃ  sāpateyyaṃ
ādāya  rājānaṃ  mahāsudassanaṃ  upasaṅkamitvā  evamāhaṃsu idaṃ deva
@Footnote: 1 Ma. anāvaṭanti. Yu. anācāranti. 2 Ma. anāvaṭaṃ. Yu. anācāraṃ.
@3 Ma. paṭṭhapesi. 4 Yu. nhāpeyyuṃ.
Pahūtaṃ  sāpateyyaṃ  devasseva  1-  uddissa  ābhataṃ  taṃ  devo
paṭiggaṇhātūti  .  alaṃ  bho mamamidaṃ 2- pahūtaṃ sāpateyyaṃ dhammikena
balinā abhisaṅkhataṃ taṃ vo hotu ito ca bhiyyo harathāti. Te raññā
paṭikkhittā  ekamantaṃ  apakkamma evaṃ samacintesuṃ na kho evaṃ 3-
amhākaṃ paṭirūpaṃ yaṃ [4]- imāni sāpateyyāni punadeva sakāni gharāni
paṭihāreyyāma  5-  yannūna  mayaṃ  rañño  mahāsudassanassa  nivesanaṃ
māpeyyāmāti  . te rājānaṃ mahāsudassanaṃ upasaṅkamitvā evamāhaṃsu
nivesanaṃ te deva māpeyyāmāti 6- . Adhivāsesi kho ānanda rājā
mahāsudassano tuṇhībhāvena.
   [177]  Athakho  ānanda  sakko  devānamindo  rañño
mahāsudassanassa   cetasā  cetoparivitakkamaññāya  vissakammaṃ  7-
devaputtaṃ āmantesi ehi tvaṃ samma vissakamma rañño mahāsudassanassa
nivesanaṃ  māpehi  dhammaṃ  nāma  pāsādanti  . evaṃ bhaddaṃ tavāti
kho  ānanda  vissakammo  devaputto  sakkassa  devānamindassa
paṭissuṇitvā  seyyathāpi  nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ  vā
bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ  sammiñjeyya  evameva
devesu  tāvatiṃsesu  antarahito  rañño  mahāsudassanassa  purato
pāturahosi  .  athakho  ānanda  vissakammo  devaputto  rājānaṃ
mahāsudassanaṃ  etadavoca  nivesanaṃ  te  deva  māpessāmi  dhammaṃ
@Footnote: 1 Sī. devadevaṃ. Yu. devaṃyeva uddissa āhataṃ. 2 Ma. mamapidaṃ. Yu. mamapi.
@3 Ma. Yu. etaṃ. 4 Yu. mayaṃ. 5 Po. paṭihāreyyāmāti. Yu. paṭihārāma.
@6 Ma. Yu. māpessāmāti. 7 Po. Ma. vissukammaṃ. evamuparipi.
Nāma  pāsādanti  .  adhivāsesi kho ānanda rājā mahāsudassano
tuṇhībhāvena.
   {177.1}  Māpesi kho ānanda vissakammo devaputto rañño
mahāsudassanassa  nivesanaṃ  dhammaṃ  nāma  pāsādaṃ  . dhammo ānanda
pāsādo  puratthimena  ca  pacchimena  ca  yojanaṃ āyāmena ahosi
uttarena  ca  dakkhiṇena  ca  aḍḍhayojanaṃ  vitthārena  .  dhammassa
ānanda pāsādassa tiporisaṃ uccatarena 1- vatthuṃ citaṃ ahosi catunnaṃ
vaṇṇānaṃ  iṭṭhakāhi  ekā  iṭṭhakā  sovaṇṇamayā  ekā rūpiyamayā
ekā veḷuriyamayā ekā phalikamayā.
   {177.2}  Dhammassa  ānanda  pāsādassa caturāsītithambhasahassāni
ahesuṃ  catunnaṃ  vaṇṇānaṃ eko thambho sovaṇṇamayo eko rūpiyamayo
eko  veḷuriyamayo  eko  phalikamayo . dhammo ānanda pāsādo
catunnaṃ  vaṇṇānaṃ  phalakehi  santhato  ahosi  ekaṃ phalakaṃ sovaṇṇamayaṃ
ekaṃ rūpiyamayaṃ ekaṃ veḷuriyamayaṃ ekaṃ phalikamayaṃ.
   {177.3}  Dhammassa  ānanda  pāsādassa  catuvīsatisopāṇāni
ahesuṃ  catunnaṃ  vaṇṇānaṃ  ekaṃ  sopāṇaṃ  sovaṇṇamayaṃ ekaṃ rūpiyamayaṃ
ekaṃ  veḷuriyamayaṃ  ekaṃ  phalikamayaṃ  .  sovaṇṇamayassa  sopāṇassa
sovaṇṇamayā  thambhā  ahesuṃ  rūpiyamayā  suciyo  ca  uṇhīsañca .
Rūpiyamayassa  sopāṇassa  rūpiyamayā  thambhā  ahesuṃ  sovaṇṇamayā
suciyo  ca  uṇhīsañca  .  veḷuriyamayassa  sopāṇassa  veḷuriyamayā
thambhā  ahesuṃ  phalikamayā  suciyo  ca  uṇhīsañca  .  phalikamayassa
sopāṇassa    phalikamayā    thambhā   ahesuṃ   veḷuriyamayā
@Footnote: 1 Yu. uccattanena.
Suciyo ca uṇhīsañca.
   {177.4}  Dhamme  ānanda pāsāde caturāsītikūṭāgārasahassāni
ahesuṃ  catunnaṃ  vaṇṇānaṃ  ekaṃ  kūṭāgāraṃ sovaṇṇamayaṃ ekaṃ rūpiyamayaṃ
ekaṃ  veḷuriyamayaṃ ekaṃ phalikamayaṃ . sovaṇṇamaye kūṭāgāre rūpiyamayo
pallaṅko  paññatto  ahosi  .  rūpiyamaye  kūṭāgāre sovaṇṇamayo
pallaṅko  paññatto  ahosi  .  veḷuriyamaye  kūṭāgāre dantamayo
pallaṅko paññatto ahosi . phalikamaye kūṭāgāre masāragallamayo 1-
pallaṅko paññatto ahosi.
   {177.5}  Sovaṇṇamayassa kūṭāgārassa dvāre rūpiyamayo tālo
ṭhito ahosi tassa rūpiyamayo khandho sovaṇṇamayāni pattāni ca phalāni ca.
Rūpiyamayassa  kūṭāgārassa  dvāre  sovaṇṇamayo  tālo ṭhito ahosi
tassa  sovaṇṇamayo  khandho  rūpiyamayāni  pattāni  ca phalāni ca .
Veḷuriyamayassa  kūṭāgārassa  dvāre  phalikamayo  tālo ṭhito ahosi
tassa  phalikamayo  khandho  veḷuriyamayāni  pattāni  ca phalāni ca .
Phalikamayassa  kūṭāgārassa  dvāre  veḷuriyamayo  tālo ṭhito ahosi
tassa veḷuriyamayo khandho phalikamayāni pattāni ca phalāni ca.
   [178]  Athakho  ānanda  rañño  mahāsudassanassa  etadahosi
yannūnāhaṃ   mahāviyūhassa   kūṭāgārassa  dvāre  sabbasovaṇṇamayaṃ
tālavanaṃ  māpeyyaṃ  yattha  divāvihāraṃ  nisīdissāmīti . māpesi kho
ānanda  rājā  mahāsudassano  mahāviyūhassa  kūṭāgārassa  dvāre
sabbasovaṇṇamayaṃ  tālavanaṃ  yattha  divāvihāraṃ  nisīdi  .  dhammo
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. sāramayo.
Ānanda  pāsādo  dvīhi  vedikāhi  parikkhitto  ahosi  ekā
vedikā  sovaṇṇamayā  ekā  rūpiyamayā  . sovaṇṇamayāya vedikāya
sovaṇṇamayā  thambhā  ahesuṃ  rūpiyamayā  suciyo  ca  uṇhīsañca .
Rūpiyamayāya  vedikāya  rūpiyamayā  thambhā  ahesuṃ sovaṇṇamayā suciyo
ca uṇhīsañca.
   {178.1}  Dhammo ānanda pāsādo dvīhi kiṅkaṇikajālehi 1-
parikkhitto  ahosi  ekaṃ jālaṃ sovaṇṇamayaṃ ekaṃ [2]- rūpiyamayaṃ .
Sovaṇṇamayassa  jālassa rūpiyamayā kiṅkaṇikā 3- ahesuṃ . rūpiyamayassa
jālassa  sovaṇṇamayā  kiṅkaṇikā  ahesuṃ  .  tesaṃ  kho ānanda
kiṅkaṇikajālānaṃ  vāteritānaṃ  saddo  ahosi  vaggū  ca rajaniyo ca
kammaniyo  4-  ca  madaniyo ca . seyyathāpi ānanda pañcaṅgikassa
turiyassa suvinītassa suppaṭitāḷitassa 5- kusalehi 6- susamannāhatassa 7-
saddo hoti vaggū ca rajaniyo ca kammaniyo ca madaniyo ca evameva
kho  ānanda  tesaṃ  kiṅkaṇikajālānaṃ  vāteritānaṃ  saddo  ahosi
vaggū ca rajaniyo ca kammaniyo ca madaniyo ca.
   {178.2} Ye kho panānanda tena samayena kusāvatiyā rājadhāniyā dhuttā
ahesuṃ soṇḍā pipāsā te tesaṃ kiṅkaṇikajālānaṃ vāteritānaṃ saddena
paricāresuṃ. Niṭṭhito kho ānanda 8- dhammo pāsādo duddikkho ahosi musati
cakkhūni . Seyyathāpi ānanda vassānaṃ pacchime māse saradasamaye visuddhe 9-
upaviddhe 10- vigatavalāhake deve ādicco nabhaṃ abbhussakkamāno 11-
@Footnote: 1 Ma. kiṅkiṇikajālehi. Yu. kiṅkiṇikajālāhi. 2 Yu. jālaṃ. 3 Yu. kiṅkiṇiyo.
@sabbattha īdisameva. 4 Ma. Yu. kamaniyo. evamuparipi. 5 Yu. suppaṭipatāḷitassa.
@6 Ma. sukusalehi. 7 Ma. Yu. samannāhatassa. 8 Ma. Yu. panānanda. 9 Ma. Yu. ayaṃ
@pāṭho natthi. 10 Ma. Yu. viddhe. 11 Ma. abbhuggamamāno. Yu. abbhussukkamāno.
Duddikkho 1- ahosi musati cakkhūni evameva kho ānanda dhammo pāsādo
duddikkho ahosi musati cakkhūni.
   {178.3}  Athakho  ānanda  rañño mahāsudassanassa etadahosi
yannūnāhaṃ dhammassa pāsādassa purato dhammaṃ nāma pokkharaṇiṃ māpeyyanti.
Māpesi kho ānanda rājā mahāsudassano dhammassa pāsādassa purato
dhammaṃ  nāma  pokkharaṇiṃ  . dhammā ānanda pokkharaṇī puratthimena ca
pacchimena ca yojanaṃ āyāmena ahosi uttarena ca dakkhiṇena ca aḍḍhayojanaṃ
vitthārena  .  dhammā  ānanda pokkharaṇī catunnaṃ vaṇṇānaṃ iṭṭhakāhi
citā  ahosi  ekā  iṭṭhakā sovaṇṇamayā ekā rūpiyamayā ekā
veḷuriyamayā ekā phalikamayā.
   {178.4} Dhammāya [2]- ānanda pokkharaṇiyā catuvīsatisopāṇāni
ahesuṃ catunnaṃ vaṇṇānaṃ ekaṃ sopāṇaṃ sovaṇṇamayaṃ ekaṃ rūpiyamayaṃ ekaṃ
veḷuriyamayaṃ  ekaṃ  phalikamayaṃ  . sovaṇṇamayassa sopāṇassa sovaṇṇamayā
thambhā ahesuṃ rūpiyamayā suciyo ca uṇhīsañca . rūpiyamayassa sopāṇassa
rūpiyamayā  thambhā  ahesuṃ  sovaṇṇamayā  suciyo  ca  uṇhīsañca .
Veḷuriyamayassa  sopāṇassa  veḷuriyamayā  thambhā  ahesuṃ  phalikamayā
suciyo  ca  uṇhīsañca  .  phalikamayassa  sopāṇassa phalikamayā thambhā
ahesuṃ veḷuriyamayā suciyo ca uṇhīsañca.
   {178.5}  Dhammā  ānanda  pokkharaṇī  dvīhi  vedikāhi
parikkhittā   ahosi   ekā   vedikā  sovaṇṇamayā  ekā
rūpiyamayā   .  sovaṇṇamayāya  vedikāya  sovaṇṇamayā  thambhā
@Footnote: 1 Yu. sabbattha dudikkho. 2 Yu. ca.
Ahesuṃ  rūpiyamayā  suciyo  ca  uṇhīsañca  .  rūpiyamayāya vedikāya
rūpiyamayā thambhā ahesuṃ sovaṇṇamayā suciyo ca uṇhīsañca.
   {178.6} Dhammā ānanda pokkharaṇī sattahi tālapantīhi parikkhittā
ahosi ekā tālapanti sovaṇṇamayā ekā rūpiyamayā ekā veḷuriyamayā
ekā  phalikamayā  ekā  lohitaṅkamayā  ekā  masāragallamayā
ekā  sabbaratanamayā  .  sovaṇṇamayassa  tālassa  sovaṇṇamayo
khandho  ahosi  rūpiyamayāni  pattāni  ca  phalāni ca . rūpiyamayassa
tālassa  rūpiyamayo  khandho  ahosi  sovaṇṇamayāni  pattāni  ca
phalāni  ca  .  veḷuriyamayassa  tālassa  veḷuriyamayo khandho ahosi
phalikamayāni  pattāni  ca phalāni ca . phalikamayassa tālassa phalikamayo
khandho ahosi veḷuriyamayāni pattāni ca phalāni ca . lohitaṅkamayassa
tālassa  lohitaṅkamayo  khandho  ahosi  masāragallamayāni pattāni ca
phalāni  ca  .  masāragallamayassa  tālassa  masāragallamayo  khandho
ahosi lohitaṅkamayāni pattāni ca phalāni ca.
   {178.7}  Sabbaratanamayassa tālassa sabbaratanamayo khandho ahosi
sabbaratanamayāni pattāni ca phalāni ca . tāsaṃ kho panānanda tālapantīnaṃ
vāteritānaṃ saddo ahosi vaggū ca rajaniyo ca kammaniyo ca madaniyo ca.
Seyyathāpi  ānanda  pañcaṅgikassa  turiyassa  suvinītassa suppaṭitāḷitassa
kusalehi susamannāhatassa saddo ahosi vaggū ca rajaniyo ca kammaniyo ca
madaniyo  ca  evameva  kho  ānanda tāsaṃ tālapantīnaṃ vāteritānaṃ
Saddo  ahosi  vaggū  ca rajaniyo ca kammaniyo ca madaniyo ca .
Ye  kho  panānanda  tena  samayena kusāvatiyā rājadhāniyā dhuttā
ahesuṃ  soṇḍā  pipāsā  te  tāsaṃ  tālapantīnaṃ  vāteritānaṃ
saddena paricāresuṃ.
   {178.8}  Niṭṭhite  kho panānanda dhamme pāsāde niṭṭhitāya
ca dhammāya pokkharaṇiyā rājā mahāsudassano ye kho panānanda 1-
tena  samayena  samaṇesu  vā  samaṇasammatā  brāhmaṇesu  vā
brāhmaṇasammatā   te   sabbakāmehi   santappetvā   dhammaṃ
pāsādaṃ abhiruhīti.
           Paṭhamabhāṇavāraṃ.
   [179]  Athakho  ānanda  rañño  mahāsudassanassa  etadahosi
kissa  nu  kho  me  idaṃ  kammassa  phalaṃ  kissa kammassa vipāko
yenāhaṃ  etarahi  evaṃmahiddhiko evaṃmahānubhāvoti . athakho ānanda
rañño  mahāsudassanassa  etadahosi  tiṇṇaṃ  kho  me  idaṃ kammānaṃ
phalaṃ  tiṇṇaṃ  kammānaṃ  vipāko  yenāhaṃ  etarahi  evaṃmahiddhiko
evaṃmahānubhāvo seyyathīdaṃ dānassa damassa saññamassāti.
   {179.1} Athakho ānanda rājā mahāsudassano yena mahāviyūhaṃ kūṭāgāraṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  mahāviyūhassa  kūṭāgārassa  dvāre ṭhito
udānaṃ  udānesi  tiṭṭha  kāmavitakka  tiṭṭha  byāpādavitakka  tiṭṭha
vihiṃsāvitakka  ettāvatā  kāmavitakka  ettāvatā  byāpādavitakka
ettāvatā  vihiṃsāvitakkāti  . athakho ānanda rājā mahāsudassano
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho panānandāti ime pāṭhā natthi.
Mahāviyūhaṃ  kūṭāgāraṃ  pavisitvā  sovaṇṇamaye  pallaṅke  nisinno
vivicceva  kāmehi  vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ
vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamajjhānaṃ  upasampajja  vihāsi  vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyajjhānaṃ  upasampajja  vihāsi pītiyā ca virāgā
upekkhako  ca  vihāsi sato sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedesi
yantaṃ  ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā sukhavihārīti tatiyajjhānaṃ
upasampajja  vihāsi  sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva
somanassadomanassānaṃ   atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ
catutthajjhānaṃ upasampajja vihāsi.
   [180]  Athakho  ānanda  rājā  mahāsudassano  mahāviyūhā
kūṭāgārā nikkhamitvā sovaṇṇamayaṃ kūṭāgāraṃ pavisitvā rūpiyamaye pallaṅke
nisinno  mettāsahagatena  cetasā  ekaṃ disaṃ pharitvā vihāsi tathā
dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  . iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi
sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena
mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā  vihāsi
karuṇāsahagatena cetasā . muditāsahagatena cetasā . Upekkhāsahagatena
cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā  vihāsi  tathā  dutiyaṃ  tathā
tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  .  iti  uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
Appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā vihāsi.
   [181]  Rañño  ānanda  mahāsudassanassa caturāsītinagarasahassāni
ahesuṃ   kusāvatīrājadhānīpamukhāni   caturāsītipāsādasahassāni  ahesuṃ
dhammapāsādapamukhāni     caturāsītikūṭāgārasahassāni     ahesuṃ
mahāviyūhakūṭāgārapamukhāni     caturāsītipallaṅkasahassāni    ahesuṃ
sovaṇṇamayāni   rūpiyamayāni   dantamayāni   masāragallamayāni  1-
goṇakatthatāni  paṭikatthatāni  2- paṭalikatthatāni kadalimigapavarapaccattharaṇāni
sauttaracchadāni   3-  ubhatolohitakupadhānāni  caturāsītināgasahassāni
ahesuṃ   sovaṇṇālaṅkārāni   sovaṇṇadhajāni   hemajālapaṭicchannāni
uposathanāgarājapamukhāni  caturāsītiassasahassāni ahesuṃ sovaṇṇālaṅkārāni
sovaṇṇadhajāni    hemajālapaṭicchannāni    valāhakaassarājapamukhāni
caturāsītirathasahassāni  ahesuṃ  sīhacammaparivārāni  byagghacammaparivārāni
dīpicammaparivārāni    paṇḍukambalaparivārāni    sovaṇṇālaṅkārāni
sovaṇṇadhajāni     hemajālapaṭicchannāni     vejayantarathapamukhāni
caturāsītimaṇisahassāni  ahesuṃ  maṇiratanapamukhāni  caturāsītiitthīsahassāni
ahesuṃ   subhaddādevīpamukhāni   caturāsītigahapatisahassāni   ahesuṃ
gahapatiratanapamukhāni  caturāsītikhattiyasahassāni  ahesuṃ  anuyantāni  4-
pariṇāyakaratanapamukhāni  caturāsītidhenusahassāni  ahesuṃ  duhasandanāni  5-
kaṃsūpadhāraṇāni    6-    caturāsītivatthakoṭisahassāni    ahesuṃ
khomasukhumānaṃ kappāsikasukhumānaṃ koseyyasukhumānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sāramayāni. sabbattha īdisameva. 2 ayaṃ pāṭho natthi.
@3 Yu. sauttaracchadanāni. 4 Sī. Yu. anuyuttāni. 5 Sī. Ma. Yu. dukulasandanāni.
@6 Sī. kaṃsupasandanāni.
Kambalasukhumānaṃ   .   rañño   ānanda   mahāsudassanassa  1-
caturāsītithālipākasahassāni   ahesuṃ   sāyaṃ  pātaṃ  bhattābhihāro
abhiharayittha. 2-
   [182]  Tena  kho  panānanda samayena rañño mahāsudassanassa
caturāsītināgasahasasāni  sāyaṃ  pātaṃ  upaṭṭhānaṃ  āgacchanti . athakho
ānanda  rañño  mahāsudassanassa  etadahosi  imāni  kho  me
caturāsītināgasahassāni  sāyaṃ  pātaṃ  upaṭṭhānaṃ  āgacchanti  yannūna
vassasatassa   vassasatassa  accayena  dvecattāḷīsaṃ  dvecattāḷīsaṃ
nāgasahassāni  sakiṃ  sakiṃ upaṭṭhānaṃ āgaccheyyunti . athakho ānanda
rājā  mahāsudassano  pariṇāyakaratanaṃ  āmantesi  imāni  kho  me
samma  pariṇāyakaratana  caturāsītināgasahassāni  sāyaṃ  pātaṃ  upaṭṭhānaṃ
āgacchanti  tenahi  samma  pariṇāyakaratana  vassasatassa  vassasatassa
accayena  dvecattāḷīsaṃ  dvecattāḷīsaṃ  nāgasahassāni  sakiṃ  sakiṃ
upaṭṭhānaṃ āgacchantūti . evaṃ devāti [3]- ānanda pariṇāyakaratanaṃ
rañño  mahāsudassanassa  paccassosi  .  athakho  ānanda  rañño
mahāsudassanassa  aparena  samayena  vassasatassa  vassasatassa  accayena
dvecattāḷīsaṃ  dvecattāḷīsaṃ  nāgasahassāni  sakiṃ  sakiṃ  upaṭṭhānaṃ
āgamiṃsu.
   {182.1}  Athakho  ānanda subhaddāya deviyā bahunnaṃ vassānaṃ
bahunnaṃ  vassasatānaṃ  bahunnaṃ  vassasahassānaṃ  accayena  etadahosi
ciraṃ  diṭṭho  kho  me  rājā  mahāsudassano  yannūnāhaṃ  rājānaṃ
mahāsudassanaṃ  dassanāya  upasaṅkameyyanti  . athakho ānanda subhaddā
@Footnote: 1 Yu. ime pāṭhā natthi. 2 Ma. Yu. abhihariyittha. 3 Po. Ma. Yu. kho.
Devī  itthāgāraṃ  āmantesi  ettha tumhe sīsanhāyatha 1- pītāni
vatthāni  pārupatha  ciraṃ  diṭṭho  no  rājā mahāsudassano rājānaṃ
mahāsudassanaṃ  dassanāya upasaṅkameyyāmāti . 2- evaṃ ayyeti kho
ānanda  itthāgāraṃ  subhaddāya  deviyā  paṭissuṇitvā  sīsanhāyitvā
pītāni vatthāni pārupitvā yena subhaddā devī tenupasaṅkami.
   {182.2} Athakho ānanda subhaddā devī pariṇāyakaratanaṃ āmantesi
kappehi  samma pariṇāyakaratana caturaṅginiṃ senaṃ ciraṃ diṭṭho no rājā
mahāsudassano rājānaṃ mahāsudassanaṃ dassanāya upasaṅkameyyāmāti . 3-
Evaṃ devīti kho ānanda pariṇāyakaratanaṃ subhaddāya deviyā paṭissuṇitvā
caturaṅginiṃ senaṃ kappāpetvā subhaddāya deviyā paṭivedesi kappitā kho
te devi caturaṅginī senā yassadāni kālaṃ maññasīti . Athakho ānanda
subhaddā  devī caturaṅginiyā senāya saddhiṃ itthāgārena yena dhammo
pāsādo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā dhammaṃ pāsādaṃ abhiruhitvā yena
mahāviyūhaṃ   kūṭāgāraṃ   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  mahāviyūhassa
kūṭāgārassa dvārabāhaṃ ālambitvā aṭṭhāsi.
   {182.3} Athakho ānanda rājā mahāsudassano saddaṃ sutvā 4- kinnu kho
so mahato viya janakāyassa saddoti mahāviyūhā kūṭāgārā nikkhamanto
addasa subhaddaṃ dveiṃ dvārabāhaṃ ālambitvā ṭhitaṃ disvā subhaddaṃ deviṃ etadavoca
ettheva devi tiṭṭha mā pāvisīti. Athakho ānanda rājā mahāsudassano
@Footnote: 1 Ma. Yu. sīsāni nhāyatha. 2-3 Ma. Yu. upasaṅkamissāmāti. 4 Yu. ime pāṭhā
@natthi.
Aññataraṃ  purisaṃ  āmantesi  ehi  tvaṃ  ambho  purisa  mahāviyūhā
kūṭāgārā   sovaṇṇamayaṃ   pallaṅkaṃ   nīharitvā  sabbasovaṇṇamaye
tālavane paññapehīti . evaṃ devāti kho ānanda so puriso rañño
mahāsudassanassa   paṭissutvā  mahāviyūhā  kūṭāgārā  sovaṇṇamayaṃ
pallaṅkaṃ  nīharitvā  sabbasovaṇṇamaye  tālavane  paññapesi  .
Athakho  ānanda  rājā  mahāsudassano  dakkhiṇena passena sīhaseyyaṃ
kappesi pādena pādaṃ accādhāya sato sampajāno.
   [183]  Athakho  ānanda  subhaddāya  deviyā  etadahosi
vippasannāni  kho  rañño  mahāsudassanassa indriyāni parisuddhāni 1-
chavivaṇṇo  pariyodāto  mā  heva  kho  rājā  mahāsudassano
kālamakāsīti  .  rājānaṃ mahāsudassanaṃ etadavoca imāni [2]- te
deva  caturāsītinagarasahassāni  kusāvatīrājadhānīpamukhāni  ettha  deva
chandaṃ janehi jīvite apekkhaṃ karohi
   {183.1}   imāni  te  deva  caturāsītipāsādasahassāni
dhammapāsādapamukhāni  ettha  deva  chandaṃ  janehi  jīvite  apekkhaṃ
karohi  imāni  [3]-  te  deva  caturāsītikūṭāgārasahassāni
mahāviyūhakūṭāgārapamukhāni  ettha  deva  chandaṃ janehi jīvite apekkhaṃ
karohi  imāni  te  deva  caturāsītipallaṅkasahassāni  sovaṇṇamayāni
rūpiyamayāni    dantamayāni    masāragallamayāni    goṇakatthatāni
paṭikatthatāni      paṭalikatthatāni     kadalimigapavarapaccattharaṇāni
sauttaracchadāni  ubhatolohitakupadhānāni  ettha  deva  chandaṃ  janehi
@Footnote: 1 Ma. Yu. parisuddho. 2 Yu. kho. 3 Po. kho.
Jīvite  apekkhaṃ  karohi  imāni  te  deva  caturāsītināgasahassāni
sovaṇṇālaṅkārāni     sovaṇṇadhajāni     hemajālapaṭicchannāni
uposathanāgarājapamukhāni  ettha  deva  chandaṃ  janehi jīvite apekkhaṃ
karohi  imāni  te  deva  caturāsītiassasahassāni sovaṇṇālaṅkārāni
sovaṇṇadhajāni    hemajālapaṭicchannāni    valāhakaassarājapamukhāni
ettha  deva chandaṃ janehi jīvite apekkhaṃ karohi imāni te deva
caturāsītirathasahassāni    sīhacammaparivārāni    byagghacammaparivārāni
dīpicammaparivārāni    paṇḍukambalaparivārāni    sovaṇṇālaṅkārāni
sovaṇṇadhajāni   hemajālapaṭicchannāni   vejayantarathapamukhāni   ettha
deva chandaṃ janehi jīvite apekkhaṃ karohi
   {183.2} imāni te deva caturāsītimaṇisahassāni maṇiratanapamukhāni
ettha  deva chandaṃ janehi jīvite apekkhaṃ karohi imāni te deva
caturāsītiitthīsahassāni   itthīratanapamukhāni   ettha   deva  chandaṃ
janehi jīvite apekkhaṃ karohi imāni te deva caturāsītigahapatisahassāni
gahapatiratanapamukhāni  ettha  deva  chandaṃ  janehi  jīvite  apekkhaṃ
karohi  imāni  te  deva  caturāsītikhattiyasahassāni  anuyantāni
pariṇāyakaratanapamukhāni   ettha   deva   chandaṃ  janehi  jīvite
apekkhaṃ   karohi   imāni  te  deva  caturāsītidhenusahassāni
duhasandanāni  kaṃsupadhāraṇāni  ettha  deva  chandaṃ  janehi  jīvite
apekkhaṃ  karohi  imāni  te  deva  caturāsītivatthakoṭisahassāni
khomasukhumānaṃ kappāsikasukhumānaṃ koseyyasukhumānaṃ
Kambalasukhumānaṃ  ettha  deva  chandaṃ  janehi  jīvite apekkhaṃ karohi
imāni   te   deva  caturāsītithālipākasahassāni  sāyaṃ  pātaṃ
bhattābhihāro  abhiharayittha  1-  ettha  deva  chandaṃ  janehi
jīvite apekkhaṃ karohīti
   {183.3}  evaṃ  vutte ānanda rājā mahāsudassano subhaddaṃ
deviṃ etadavoca dīgharattaṃ kho maṃ tvaṃ devi iṭṭhehi kantehi manāpehi
samudācaritvā atha ca pana maṃ tvaṃ pacchime kāle aniṭṭhehi akantehi
amanāpehi samudācarasīti. Kathañca hi taṃ deva samudācarāmīti.
   {183.4} Evaṃ kho maṃ tvaṃ devi samudācara sabbeheva [2]- piyehi
manāpehi  nānābhāvo  vinābhāvo aññathābhāvo mā kho tvaṃ deva
sāpekkho  kālamakāsi  dukkhā  sāpekkhassa  kālakiriyā garahitā ca
sāpekkhassa  kālakiriyā  imāni  te  deva  caturāsītinagarasahassāni
kusāvatīrājadhānīpamukhāni ettha deva chandaṃ pajaha jīvite apekkhaṃ mā 3-
akāsi  imāni te deva caturāsītipāsādasahassāni .pe. mā akāsi
imāni te deva caturāsītikūṭāgārasahassāni .pe. mā akāsi imāni
te deva caturāsītipallaṅkasahassāni sovaṇṇamayāni rūpiyamayāni dantamayāni
masāragallamayāni   goṇakatthatāni   paṭikatthatāni   paṭalikatthatāni
kadalimigapavarapaccattharaṇāni    sauttaracchadāni   ubhatolohitakupadhānāni
ettha deva chandaṃ pajaha jīvite apekkhaṃ mā akāsi imāni te deva
caturāsītināgasahassāni     sovaṇṇālaṅkārāni     sovaṇṇadhajāni
@Footnote: 1 Ma. abhihariyati. Yu. abhihariyittha. 2 Ma. Yu. deva. 3 Ma. mākāsi. ito paraṃ
@īdisameva.
Hemajālapaṭicchannāni  uposathanāgarājapamukhāni  ettha  deva  chandaṃ
pajaha jīvite apekkhaṃ mā akāsi imāni te deva caturāsītiassasahassāni
sovaṇṇālaṅkārāni     sovaṇṇadhajāni     hemajālapaṭicchannāni
valāhakaassarājapamukhāni  ettha deva chandaṃ pajaha jīvite apekkhaṃ mā
akāsi  imāni  te  deva  caturāsītirathasahassāni  sīhacammaparivārāni
byagghacammaparivārāni    dīpicammaparivārāni    paṇḍukambalaparivārāni
sovaṇṇālaṅkārāni     sovaṇṇadhajāni     hemajālapaṭicchannāni
vejayantarathapamukhāni   ettha   deva   chandaṃ   pajaha   jīvite
apekkhaṃ mā akāsi
   {183.5} imāni te deva caturāsītimaṇisahassāni maṇiratanapamukhāni
ettha deva chandaṃ pajaha jīvite apekkhaṃ mā akāsi imāni te deva
caturāsītiitthīsahassāni  subhaddādevipamukhāni  ettha  deva  chandaṃ pajaha
jīvite  apekkhaṃ mā akāsi imāni te deva caturāsītigahapatisahassāni
gahapatiratanapamukhāni  ettha  deva  chandaṃ  pajaha  jīvite apekkhaṃ mā
akāsi  imāni  te  deva  caturāsītikhattiyasahassasāni  anuyantāni
pariṇāyakaratanapamukhāni  ettha  deva  chandaṃ pajaha jīvite apekkhaṃ mā
akāsi  imāni  te  deva  caturāsītidhenusahassāni  duhasandanāni
kaṃsupadhāraṇāni  ettha  deva chandaṃ pajaha jīvite apekkhaṃ mā akāsi
imāni te deva caturāsītivatthakoṭisahassāni khomasukhumānaṃ kappāsikasukhumānaṃ
koseyyasukhumānaṃ  kambalasukhumānaṃ  ettha  deva  chandaṃ  pajaha  jīvite
Apekkhaṃ  mā  akāsi . imāni te deva caturāsītithālipākasahassāni
sāyaṃ  pātaṃ  bhattābhihāro  abhiharayittha  ettha  deva  chandaṃ pajaha
jīvite apekkhaṃ mā akāsīti.
   {183.6} Evaṃ vutte ānanda subhaddā devī parodi assūni pavattesi.
Athakho ānanda subhaddā devī assūni pamajjitvā 1- rājānaṃ mahāsudassanaṃ
etadavoca sabbeheva deva piyehi manāpehi nānābhāvo vinābhāvo aññathābhāvo
mā kho tvaṃ deva sāpekkho kālamakāsi dukkhā sāpekkhassa kālakiriyā
garahitā [2]- sāpekkhassa kālakiriyā imāni kho te deva caturāsītinagarasahassāni
kusāvatīrājadhānīpamukhāni ettha deva chandaṃ pajaha jīvite apekkhaṃ mā akāsi
imāni  te  deva caturāsītipāsādasahassāni dhammapāsādapamukhāni ettha
deva chandaṃ pajaha jīvite apekkhaṃ mā akāsi
   {183.7}  imāni  te  deva  caturāsītikūṭāgārasahassāni
mahāviyūhakūṭāgārapamukhāni  ettha  deva  chandaṃ  pajaha jīvite apekkhaṃ
mā  akāsi  imāni te deva caturāsītipallaṅkasahassāni sovaṇṇamayāni
rūpiyamayāni  dantamayāni  masāragallamayāni  goṇakatthatāni  paṭikatthatāni
paṭalikatthatāni     kadalimigapavarapaccattharaṇāni     sauttaracchadāni
ubhatolohitakupadhānāni  ettha  deva  chandaṃ  pajaha  jīvite  apekkhaṃ
mā akāsi imāni te deva caturāsītināgasahassāni sovaṇṇālaṅkārāni
sovaṇṇadhajāni    hemajālapaṭicchannāni    uposathanāgarājapamukhāni
ettha  deva  chandaṃ  pajaha  jīvite  apekkhaṃ  mā  akāsi imāni
@Footnote: 1 Ma. puñchitvā. 2 Ma. Yu. ca.
Te  deva  caturāsītiassasahassāni  sovaṇṇālaṅkārāni  sovaṇṇadhajāni
hemajālapaṭicchannāni   valāhakaassarājapamukhāni   ettha   deva
chandaṃ pajaha jīvite apekkhaṃ mā akāsi imāni te deva caturāsītirathasahassāni
sīhacammaparivārāni     byagghacammaparivārāni    dīpicammaparivārāni
paṇḍukambalaparivārāni     sovaṇṇālaṅkārāni     sovaṇṇadhajāni
hemajālapaṭicchannāni  vejayantarathapamukhāni  ettha  deva  chandaṃ  pajaha
jīvite  apekkhaṃ  mā  akāsi imāni te deva caturāsītimaṇisahassāni
maṇiratanapamukhāni ettha deva chandaṃ pajaha jīvite apekkhaṃ mā akāsi
   {183.8} imāni te deva caturāsītiitthīsahassāni itthīratanapamukhāni
ettha deva chandaṃ pajaha jīvite apekkhaṃ mā akāsi imāni te deva
caturāsītigahapatisahassāni  gahapatiratanapamukhāni  ettha  deva  chandaṃ pajaha
jīvite  apekkhaṃ mā akāsi imāni te deva caturāsītikhattiyasahassāni
anuyantāni  pariṇāyakaratanapamukhāni  ettha  deva  chandaṃ  pajaha jīvite
apekkhaṃ  mā  akāsi  imāni  te  deva  caturāsītidhenusahassāni
duhasandanāni  kaṃsupadhāraṇāni  ettha deva chandaṃ pajaha jīvite apekkhaṃ
mā  akāsi  imāni te deva caturāsītivatthakoṭisahassāni khomasukhumānaṃ
kappāsikasukhumānaṃ   koseyyasukhumānaṃ  kambalasukhumānaṃ  ettha  deva
chandaṃ  pajaha  jīvite  apekkhaṃ  mā  akāsi  imāni  te  deva
caturāsītithālipākasahassāni  sāyaṃ  pātaṃ  bhattābhihāro  abhiharayittha
Ettha deva chandaṃ pajaha jīvite apekkhaṃ mā akāsīti.
   [184]  Athakho  ānanda  rājā mahāsudassano naciraṃyeva 1-
kālamakāsi  .  seyyathāpi ānanda gahapatissa vā gahapatiputtassa vā
manuññaṃ  bhojanaṃ  bhuttāvissa  bhattasammado  hoti  evameva  kho
ānanda  rañño  mahāsudassanassa  maraṇantikā  vedanā  ahosi .
Kālakato  ca  ānanda  rājā  mahāsudassano  sugatiṃ  brahmalokaṃ
upapajji  .  rājā  ānanda  mahāsudassano  caturāsītivassasahassāni
kumārakīḷaṃ 2- kīḷi caturāsītivassasahassāni oparajjaṃ kāresi caturāsīti-
vassasahassāni rajjaṃ kāresi caturāsītivassasahassāni gihibhūto 3- dhamme
pāsāde  brahmacariyaṃ  ācari  4-  . so cattāro brahmavihāre
bhāvetvā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā brahmalokupago ahosi.
   [185]  Siyā  nu kho panānanda evamassa añño nūna tena
samayena  rājā  mahāsudassano  ahosīti  na  kho  panetaṃ ānanda
evaṃ  daṭṭhabbaṃ  ahaṃ  tena  samayena  rājā  mahāsudassano ahosiṃ
mama   tāni  caturāsītinagarasahassāni  kusāvatīrājadhānīpamukhāni  mama
tāni   caturāsītipāsādasahassāni  dhammapāsādapamukhāni  mama  tāni
caturāsītikūṭāgārasahassāni   mahāviyūhakūṭāgārapamukhāni   mama   tāni
caturāsītipallaṅkasahassāni   sovaṇṇamayāni   rūpiyamayāni   dantamayāni
masāragallamayāni   goṇakatthatāni   paṭikatthatāni   paṭalikatthatāni
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. na cirasseva. 2 Yu. kumārakīḷikaṃ. 3 Ma. Yu. gihībhūto.
@4 Ma. Yu. cari.
Kadalimigapavarapaccattharaṇāni    suuttaracchadāni   ubhatolohitakupadhānāni
mama  tāni  caturāsītināgasahassāni  sovaṇṇālaṅkārāni  sovaṇṇadhajāni
hemajālapaṭicchannāni    uposathanāgarājapamukhāni    mama   tāni
caturāsītiassasahassāni     sovaṇṇālaṅkārāni     sovaṇṇadhajāni
hemajālapaṭicchannāni    valāhakaassarājapamukhāni    mama   tāni
caturāsītirathasahassāni    sīhacammaparivārāni    byagghacammaparivārāni
dīpicammaparivārāni    paṇḍukambalaparivārāni    sovaṇṇālaṅkārāni
sovaṇṇadhajāni   hemajālapaṭicchannāni   vejayantarathapamukhāni   mama
tāni   caturāsītimaṇisahassāni   maṇiratanapamukhāni   mama   tāni
caturāsītiitthīsahassāni    subhaddādevīpamukhāni    mama    tāni
caturāsītigahapatisahassāni gahapatiratanapamukhāni
   {185.1}  mama  tāni  caturāsītikhattiyasahassāni  anuyantāni
pariṇāyakaratanapamukhāni  mama  tāni  caturāsītidhenusahassāni  duhasandanāni
kaṃsupadhāraṇāni  mama  tāni  caturāsītivatthakoṭisahassāni  khomasukhumānaṃ
kappāsikasukhumānaṃ   koseyyasukhumānaṃ   kambalasukhumānaṃ   mama  tāni
caturāsītithālipākasahassāni  sāyaṃ  pātaṃ  bhattābhihāro  abhiharayittha
tesaṃ  kho panānanda caturāsītinagarasahassānaṃ ekaññeva taṃ nagaraṃ hoti
yaṃ tena samayena ajjhāvasāmi yadidaṃ kusāvatī rājadhānī
   {185.2} tesaṃ kho panānanda caturāsītipāsādasahassānaṃ ekoyeva so
pāsādo hoti yaṃ tena samayena ajjhāvasāmi yadidaṃ dhammo pāsādo tesaṃ kho
panānanda caturāsītikūṭāgārasahassānaṃ ekaññeva taṃ kūṭāgāraṃ hoti yaṃ tena
Samayena  ajjhāvasāmi  yadidaṃ mahāviyūhaṃ kūṭāgāraṃ tesaṃ kho panānanda
caturāsītipallaṅkasahassānaṃ  ekoyeva  so  pallaṅko  hoti yaṃ tena
samayena  paribhuñjāmi  sovaṇṇamayo  vā  rūpiyamayo  vā  dantamayo
vā  masāragallamayo  vā  tesaṃ kho panānanda caturāsītināgasahassānaṃ
ekoyeva  so  nāgo  hoti  yaṃ  tena samayena abhiruhāmi yadidaṃ
uposatho  nāgarājā  tesaṃ  kho  panānanda  caturāsītiassasahassānaṃ
ekoyeva  so  asso  hoti  yaṃ  tena samayena abhiruhāmi yadidaṃ
valāhako  assarājā  tesaṃ  kho  panānanda  caturāsītirathasahassānaṃ
ekoyeva  so  ratho  hoti  yaṃ  tena  samayena abhiruhāmi yadidaṃ
vejayantaratho  tesaṃ  kho  panānanda caturāsītiitthīsahassānaṃ ekāyeva
sā  itthī  hoti  yā  tena samayena paccupaṭṭhāti khattiyāyinī 1-
vā vessāyinī vā 2- tesaṃ kho panānanda caturāsītivatthakoṭisahassānaṃ
ekaṃyeva  taṃ  dussayugaṃ  hoti yaṃ tena samayena paridahāmi khomasukhumaṃ
vā  kappāsikasukhumaṃ  vā  koseyyasukhumaṃ  vā  kambalasukhumaṃ vā tesaṃ
kho  panānanda  caturāsītithālipākasahassānaṃ  ekoyeva so thālipāko
hoti yato nāḷikodanaṃ paramaṃ bhuñjāmi tadupiyañca sūpeyyaṃ
   {185.3}  passānanda  sabbe  te saṅkhārā atītā niruddhā
vipariṇatā evaṃ aniccā kho ānanda saṅkhārā evaṃ adhuvā kho ānanda
saṅkhārā  evaṃ  anassāsikā  kho  ānanda  saṅkhārā  yāvañcidaṃ
@Footnote: 1 Ma. khattiyānī vā vessinī vā. Yu. khattiyānī vā velāmikāni vā.
@2 Sī. khattiyāyinī vā velānimikāni vā.
Ānanda alameva sabbasaṅkhāresu nibbindituṃ alaṃ virajjituṃ alaṃ vimuccituṃ
   {185.4}  pakkhittaṃ  kho  panāhaṃ  ānanda abhijānāmi imasmiṃ
padese  sarīraṃ  nikkhipitaṃ  yañca  kho  rājā  vasamāno  cakkavatti
dhammiko  dhammarājā  cāturanto  vijitāvī  janapadaṭṭhāvariyappatto
sattaratanasamannāgato  ayaṃ  sattamo  sarīranikkhepo  na  kho  panāhaṃ
ānanda taṃ padesaṃ samanupassāmi sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā   pajāya   sadevamanussāya   yattha  tathāgato
aṭṭhamaṃ  sarīraṃ  nikkhipeyyāti  .  idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna
sugato athāparaṃ etadavoca satthā
   [186] Aniccā vata saṅkhārā   uppādavayadhammino
      uppajjitvā nirujjhanti    tesaṃ vūpasamo sukhoti.
         Mahāsudassanasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 196-228. https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=10&A=4134              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=10&A=4134              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=10&item=163&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=10&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=163              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=5807              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=5807              Contents of The Tipitaka Volume 10 https://84000.org/tipitaka/read/?index_10 https://84000.org/tipitaka/english/?index_10

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]