ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.

             Aṭṭhamaṃ dutiyaappamādasuttaṃ
   [381]  Sāvatthiyaṃ  viharati ... ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  rājā  pasenadikosalo  bhagavantaṃ  etadavoca  idha
@Footnote: 1 Yu. jaṅgamānaṃ . 2 Yu. mahantena. Ma. mahantaṭṭhena . 3 Sī. patthayānena.
Mayhaṃ  bhante  rahogatassa  paṭisallīnassa  evañcetaso  parivitakko
udapādi  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  so ca kho kalyāṇamittassa
kalyāṇasahāyassa   kalyāṇasampavaṅkassa   no   pāpamittassa  no
pāpasahāyassa  no  pāpasampavaṅkassāti  .  evametaṃ  mahārāja
evametaṃ  mahārāja  svākkhāto  mahārāja  mayā  dhammo so ca
kho   kalyāṇamittassa  kalyāṇasahāyassa  kalyāṇasampavaṅkassa  no
pāpamittassa no pāpasahāyassa no pāpasampavaṅkassāti.
   [382] Ekamidāhaṃ mahārāja samayaṃ sakkesu viharāmi nagarakaṃ nāma 1-
sakyānaṃ  nigamo  .  atha  kho  mahārāja ānando bhikkhu yenāhaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  mahārāja  ānando  bhikkhu maṃ etadavoca
upaḍḍhamidaṃ   bhante   brahmacariyassa   yadidaṃ   kalyāṇamittatā
kalyāṇasahāyatā  kalyāṇasampavaṅkatāti  .  evaṃ  vuttāhaṃ  mahārāja
ānandaṃ  bhikkhuṃ etadavocaṃ mā hevaṃ ānanda sakalameva hidaṃ ānanda
brahmacariyaṃ  yadidaṃ  kalyāṇamittatā  kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatā
kalyāṇamittassetaṃ  2-  ānanda  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  kalyāṇamittassa
kalyāṇasahāyassa   kalyāṇasampavaṅkassa   ariyaṃ   aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ
bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [383]  Kathañca  ānanda  bhikkhu  kalyāṇamitto kalyāṇasahāyo
@Footnote: 1 sakkaraṃ nāmāti pāṭhena bhavitabbaṃ . 2 Sī. kalyāṇamittassidaṃ.
Kalyāṇasampavaṅko  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bahulīkaroti . idhānanda bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ sammāsaṅkappaṃ bhāveti ...
Sammāvācaṃ bhāveti ... sammākammantaṃ bhāveti ... Sammāājīvaṃ bhāveti
... sammāvāyāmaṃ bhāveti ... sammāsatiṃ bhāveti ... Sammāsamādhiṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ .
Evaṃ kho ānanda bhikkhu kalyāṇamitto kalyāṇasahāyo kalyāṇasampavaṅko
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti .
Tadimināpetaṃ  ānanda  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  sakalamevidaṃ
brahmacariyaṃ    yadidaṃ    kalyāṇamittatā    kalyāṇasahāyatā
kalyāṇasampavaṅkatāti.
   {383.1}  Mamañhi  ānanda  kalyāṇamittaṃ  āgamma jātidhammā
sattā  jātiyā  parimuccanti  jarādhammā  sattā  jarāya parimuccanti
byādhidhammā  sattā  byādhito  parimuccanti  maraṇadhammā  sattā
maraṇena     parimuccanti    sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā
sattā  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi  parimuccantīti  1-  .
Iminā  kho  etaṃ  ānanda  pariyāyena veditabbaṃ yathā sakalamevidaṃ
brahmacariyaṃ    yadidaṃ    kalyāṇamittatā    kalyāṇasahāyatā
kalyāṇasampavaṅkatāti.
   [384]  Tasmātiha te mahārāja evaṃ sikkhitabbaṃ kalyāṇamitto
bhavissāmi   kalyāṇasahāyo  kalyāṇasampavaṅkoti  .  evaṃ  hi
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. itisaddo na dissati.
Te  mahārāja  sikkhitabbaṃ  .  kalyāṇamittassa  te  mahārāja
kalyāṇasahāyassa  kalyāṇasampavaṅkassa  ayaṃ  eko  dhammo upanissāya
vihātabbo  appamādo  kusalesu  dhammesu  .  appamattassa  te
mahārāja  viharato  appamādaṃ  upanissāya itthāgārassa anuyāyantassa
evaṃ  bhavissati  rājā  kho appamatto viharati appamādaṃ upanissāya
handa  mayaṃpi  appamattā  viharāma  appamādaṃ  upanissāyāti .
Appamattassa   te  mahārāja  viharato  appamādaṃ  upanissāya
khattiyānampi  anuyantānaṃ evaṃ bhavissati rājā kho appamatto viharati
appamādaṃ  upanissāya  handa  mayaṃpi  appamattā  viharāma  appamādaṃ
upanissāyāti  .  appamattassa  te  mahārāja  viharato  appamādaṃ
upanissāya  balakāyassapi  evaṃ  bhavissati  rājā  kho  appamatto
viharati  appamādaṃ  upanissāya  handa  mayaṃpi  appamattā  viharāma
appamādaṃ  upanissāyāti  .  appamattassa  te  mahārāja  viharato
appamādaṃ  upanissāya  negama  jānapadassāpi  evaṃ  bhavissati rājā
kho  appamatto  viharati  appamādaṃ  upanissāya  handa  mayaṃpi
appamattā  viharāma  appamādaṃ  upanissāyāti  .  appamattassa te
mahārāja  viharato  appamādaṃ  upanissāya  attāpi  gutto rakkhito
bhavissati  itthāgārampi  guttaṃ  rakkhitaṃ  bhavissati  kosakoṭṭhāgārampi
guttaṃ rakkhitaṃ bhavissatīti.
   [385] Idamavoca .pe.
     Bhoge patthayamānena        uḷāre aparāpare
     appamādaṃ pasaṃsanti        puññakiriyāsu paṇḍitā
     appamatto ubho atthe      adhiggaṇhāti paṇḍito
     diṭṭhe dhamme ca yo attho     yo cattho samparāyiko
     atthābhisamayā dhīro         paṇḍitoti pavuccatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 126-130. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=15&A=2437              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=15&A=2437              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=381&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=129              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=381              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=3878              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=3878              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com