ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.

             Pañcamaṃ pabbatopamasuttaṃ
   [411]  Sāvatthīnidānaṃ  .  atha  kho  rājā pasenadikosalo
divādivassa yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho rājānaṃ pasenadikosalaṃ
bhagavā  etadavoca  handa  kuto  nu  tvaṃ  mahārāja  āgacchasi
divādivassāti  .  yāni tāni bhante raññaṃ khattiyānaṃ muddhāvasittānaṃ
issariyamadamattānaṃ    kāmagedhapariyuṭṭhitānaṃ   janapadatthāvariyappattānaṃ
mahantaṃ   paṭhavīmaṇḍalaṃ   abhivijiya   ajjhāvasantānaṃ   rājakaraṇīyāni
bhavanti tesvāhaṃ 2- etarahi ussukkaṃ āpannoti.
   [412]  Taṃ kiṃ maññasi mahārāja idha te puriso āgaccheyya
puratthimāya  disāya  saddhāyiko  paccayiko  so  taṃ  upasaṅkamitvā
evaṃ vadeyya yagghe mahārāja jāneyya 3- ahaṃ āgacchāmi puratthimāya
disāya  tatthaddasaṃ  mahantaṃ  pabbataṃ  abbhasamaṃ  sabbe  pāṇe
nippothento  4- āgacchati yante mahārāja karaṇīyaṃ taṃ karohīti .
Atha  dutiyo  puriso  āgaccheyya  dakkhiṇāya  disāya  .pe.  atha
tatiyo  puriso  āgaccheyya  pacchimāya  disāya .pe. atha catuttho
puriso  āgaccheyya  uttarāya  disāya  saddhāyiko  paccayiko  so
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. gajjitaṃ. 2 Ma. tesu khvāhaṃ. 3 Ma. Yu. jāneyyāsi. 4 Sī. Yu.
@nipuphoṭento. Ma. nipphothenuto.
Taṃ  upasaṅkamitvā evaṃ vadeyya yagghe mahārāja jāneyya 1- ahaṃ
āgacchāmi  uttarāya  disāya  tatthaddasaṃ  mahantaṃ  pabbataṃ  abbhasamaṃ
sabbe  pāṇe  nippothento  āgacchati  yante  mahārāja  karaṇīyaṃ
taṃ  karohīti  . evarūpe te mahārāja mahati mahabbhaye samuppanne
dāruṇe  manussakkhaye  2-  dullabhe manussatte kimassa karaṇīyanti .
Evarūpe me bhante mahati mahabbhaye samuppanne dāruṇe manussakkhaye
dullabhe  manussatte  kimassa  karaṇīyaṃ  aññatra  dhammacariyāya aññatra
samacariyāya aññatra kusalakiriyāya aññatra puññakiriyāyāti.
   [413]  Ārocemi  kho  te mahārāja paṭivedemi kho te
mahārāja  adhivattati  kho  taṃ  mahārāja jarāmaraṇaṃ adhivattamāne ca
te  mahārāja  jarāmaraṇe  kimassa  karaṇīyanti  . adhivattamāne ca
me  bhante  jarāmaraṇe  kimassa  karaṇīyaṃ  aññatra  dhammacariyāya
aññatra  samacariyāya  aññatra  kusalakiriyāya  aññatra  puññakiriyāya
yāni  tāni  bhante raññaṃ khattiyānaṃ muddhāvasittānaṃ issariyamadamattānaṃ
kāmagedhapariyuṭṭhitānaṃ   janapadatthāvariyappattānaṃ   mahantaṃ  paṭhavīmaṇḍalaṃ
abhivijiya   ajjhāvasantānaṃ   hatthiyuddhāni   bhavanti   tesampi
bhante  hatthiyuddhānaṃ  natthi  gati  natthi  visayo  adhivattamāne
jarāmaraṇe  yānipi  tāni  bhante  raññaṃ  khattiyānaṃ  muddhāvasittānaṃ
.pe.  ajjhāvasantānaṃ  assayuddhāni  bhavanti  .pe.  rathayuddhāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. jāneyyāsi. 2 Ma. manussakāye.
Bhavanti  .pe.  pattiyuddhāni  bhavanti  tesampi  bhante  pattiyuddhānaṃ
natthi  gati  natthi  visayo  adhivattamāne  jarāmaraṇe  santi  kho
pana  bhante  imasmiṃ  rājakule  mantino  mahāmattā  ye pahonti
āgate  paccatthike  mantehi  bhedayituṃ  tesampi bhante mantayuddhānaṃ
natthi  gati  natthi  visayo  adhivattamāne  jarāmaraṇe  saṃvijjati kho
pana  bhante  imasmiṃ  rājakule  pahūtaṃ  hiraññasuvaṇṇaṃ  bhūmigatañceva
vehāsaṭṭhañca yena mayaṃ pahoma āgate paccatthike dhanena upalāpetuṃ
tesampi  bhante  dhanayuddhānaṃ  natthi  gati natthi visayo adhivattamāne
jarāmaraṇe  adhivattamāne  ca  me bhante jarāmaraṇe kimassa karaṇīyaṃ
aññatra  dhammacariyāya  aññatra  samacariyāya  aññatra  kusalakiriyāya
aññatra puññakiriyāyāti.
   [414]  Evametaṃ  mahārāja  evametaṃ adhivattamāne ca te
jarāmaraṇe  kimassa  karaṇīyaṃ  aññatra dhammacariyāya aññatra samacariyāya
aññatra kusalakiriyāya aññatra puññakiriyāyāti.
   [415] Idamavoca bhagavā .pe. Satthā
     yathāpi selā vipulā        nabhaṃ āhacca pabbatā
     samantā anupariyeyyuṃ       nippothentā 1- catuddisā
     evaṃ jarā ca maccu ca         adhivattanti pāṇino
     khattiye brāhmaṇe vesse    sudde caṇḍālapukkuse
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. nippothenuto.
     Na kiñci 1- parivajjeti      sabbamevābhimaddati
     na tattha hatthīnaṃ bhūmi        na rathānaṃ na pattiyā
     na cāpi mantayuddhena       sakkā jetuṃ dhanena vā
     tasmā hi paṇḍito poso    sampassaṃ atthamattano
     buddhe dhamme ca saṅghe ca      dhīro saddhaṃ nivesaye
     yo dhammacārī 2- kāyena     vācāya uda cetasā
     idheva naṃ pasaṃsanti          pecca sagge pamodatīti.
               Kosalasaṃyuttaṃ samattaṃ.
                  Tassuddānaṃ
     puggalo ayyikā loko      issatthaṃ pabbatopamaṃ 3-
     desitaṃ buddhaseṭṭhena        imaṃ kosalapañcakaṃ.
                 ----------------
@Footnote: 1 kañcītipi pāṭhena bhavitabbaṃ. 2 Ma. yo dhammaṃ cari kāyena. 3 Ma. pabbatūpamā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 146-149. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=15&A=2831              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=15&A=2831              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=411&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=136              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=411              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=4153              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=4153              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com