ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [127]  Ekam  samayam  bhagava  baranasiyam  viharati  isipatane
migadaye  . tatra kho bhagava pancavaggiye bhikkhu amantesi .pe.
Etadavoca  rupam  bhikkhave  anatta  . rupanca hidam bhikkhave atta
abhavissa  na  yidam  rupam  abadhaya  samvatteyya  labbhetha ca rupe
evam me rupam hotu evam me rupam ma ahositi. Yasma ca kho bhikkhave
rupam anatta tasma rupam abadhaya samvattati na ca labbhati rupe evam
me rupam hotu evam me rupam ma ahositi. Vedana bhikkhave 2- anatta.
   {127.1}  Vedana  ca  hidam  bhikkhave  atta  abhavissa
na  yidam  vedana  abadhaya  samvatteyya  labbhetha  ca vedanaya
evam  me vedana hotu evam me vedana ma ahositi . Yasma
ca  kho  bhikkhave  vedana  anatta  tasma  vedana  abadhaya
@Footnote: 1 Po. maggamaggakovido .  2 Si. Ma. bhikkhaveti patho na dissati.
Samvattati  na  ca  labbhati  vedanaya  evam  me  vedana  hotu
evam me vedana ma ahositi. Sanna bhikkhave anatta.
   {127.2} Sankhara bhikkhave anatta . Sankhara ca hidam bhikkhave
atta abhavissamsu na yidam sankhara abadhaya samvatteyyum labbhetha ca
sankharesu evam me sankhara hontu evam me sankhara ma ahesunti.
Yasma ca kho bhikkhave sankhara anatta tasma sankhara abadhaya
samvattanti  na  ca  labbhati  sankharesu  evam me sankhara hontu
evam me sankhara ma ahesunti.
   {127.3}  Vinnanam  bhikkhave  anatta  .  vinnananca  hidam
bhikkhave  atta  abhavissa  na  yidam  vinnanam abadhaya samvatteyya
labbhetha  ca  vinnane evam me vinnanam hotu evam me vinnanam
ma  ahositi  .  yasma ca kho bhikkhave vinnanam anatta tasma
vinnanam  abadhaya  samvattati  na  ca  labbhati vinnane evam me
vinnanam hotu evam me vinnanam ma ahositi.
   [128] Tam kim mannatha bhikkhave rupam niccam va aniccam vati .
Aniccam  bhante  .  yam  pananiccam  dukkham  va  tam sukham vati .
Dukkham  bhante  .  yam  pananiccam  dukkham viparinamadhammam kallam nu tam
samanupassitum  etam  mama  esohamasmi  eso  me attati . no
hetam  bhante . vedana . sanna . sankhara . vinnanam niccam
va  aniccam  vati  .  aniccam bhante . yam pananiccam dukkham va
Tam  sukham vati . dukkham bhante . yam pananiccam dukkham viparinamadhammam
kallam nu tam samanupassitum etam mama esohamasmi eso me attati.
No hetam bhante.
   [129]  Tasma tiha bhikkhave yankinci rupam atitanagatapaccuppannam
ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va
yam dure santike va sabbam rupam netam mama nesohamasmi na meso attati
evametam  yathabhutam  sammappannaya  datthabbam  .  ya kaci vedana
atitanagatapaccuppanna .pe. ya dure santike va sabba vedana
netam  mama  nesohamasmi  na  meso  attati  evametam  yathabhutam
sammappannaya  datthabbam  .  ya  kaci  sanna  .  ye  keci
sankhara  atitanagatapaccuppanna  .pe.  ye  dure  santike va
sabbe sankhara netam mama nesohamasmi na meso attati evametam
yathabhutam   sammappannaya   datthabbam   .   yankinci   vinnanam
atitanagatapaccuppannam  ajjhattam  va  bahiddha  va  olarikam
va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va sabbam vinnanam
netam  mama  nesohamasmi  na  meso  attati  evametam  yathabhutam
sammappannaya datthabbam.
   [130]  Evam  passam  bhikkhave  sutava  ariyasavako  rupasmimpi
nibbindati  vedanayapi  nibbindati  sannayapi  nibbindati  sankharesupi
nibbindati    vinnanasmimpi   nibbindati   nibbindam   virajjati
Viraga  vimuccati  . vimuttasmim vimuttamiti 1- nanam hoti . khina
jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanatiti.
  Idamavoca  bhagava  .  attamana  pancavaggiya  bhikkhu  bhagavato
bhasitam  abhinandum  2-  .  imasminca pana veyyakaranasmim bhannamane
pancavaggiyanam bhikkhunam anupadaya asavehi cittani vimuccimsuti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 82-85. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=17&A=1648&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=17&A=1648&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=127&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=59              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=127              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6725              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6725              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com