ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [258]  Sāvatthī . ārāme . anamataggāyaṃ bhikkhave saṃsāro
pubbā   koṭi   na   paññāyati   avijjānīvaraṇānaṃ   sattānaṃ
taṇhāsaññojanānaṃ   sandhāvataṃ  saṃsarataṃ  [1]-  .  seyyathāpi
bhikkhave  sā  gaddūlabandho daḷhe khīle vā thambhe vā upanibandho
so gacchati cepi tameva khīlaṃ vā thambhaṃ vā upagacchati tiṭṭhati cepi
tameva  khīlaṃ vā thambhaṃ vā upatiṭṭhati nisīdati cepi tameva khīlaṃ vā
thambhaṃ  vā  upanisīdati  nipajjati  cepi  tameva khīlaṃ vā thambhaṃ vā
upanipajjati  . evameva kho bhikkhave assutavā puthujjano rūpaṃ etaṃ
mama  esohamasmi  eso  me  attāti  samanupassati  vedanaṃ .
Saññaṃ  .  saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  etaṃ  mama esohamasmi eso
@Footnote: 1 Po. dukkhassa antakiriyaṃ vadāmīti dissati.
Me attāti samanupassati . so gacchati cepi imeva 1- pañcupādānak-
khandhe  upagacchati  tiṭṭhati  cepi  imeva  pañcupādānakkhandhe
upatiṭṭhati  nisīdati  cepi  imeva  pañcupādānakkhandhe  upanisīdati
nipajjati  cepi  imeva  pañcupādānakkhandhe  upanipajjati  .  tasmā
tiha  bhikkhave  abhikkhaṇaṃ  sakaṃ  cittaṃ  paccavekkhitabbaṃ  dīgharattamidaṃ
cittaṃ saṅkiliṭṭhaṃ rāgena dosena mohenāti.
   [259] Cittasaṅkilesā bhikkhave sattā saṅkilissanti cittavodānā
sattā visujjhanti . diṭṭhaṃ vo 2- bhikkhave caraṇannāma 3- cittanti.
Evambhante  .  tampi  kho  bhikkhave caraṇaṃ nāma cittaṃ citteneva
cintitaṃ  4-  .  tenapi  kho bhikkhave caraṇena cittena cittaññeva
cittataraṃ  .  tasmā tiha bhikkhave abhikkhaṇaṃ sakaṃ cittaṃ paccavekkhitabbaṃ
dīgharattamidaṃ  cittaṃ  saṅkiliṭṭhaṃ  rāgena  dosena  mohenāti .
Cittasaṅkilesā   bhikkhave   sattā   saṅkilissanti  cittavodānā
sattā visujjhanti.
   {259.1}  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekanikāyaṃpi  samanupassāmi
evaṃ  cittaṃ  yathayidaṃ  bhikkhave  tiracchānagatā  pāṇā . tepi kho
bhikkhave tiracchānagatā pāṇā citteneva cintitā 5- . tehipi kho
bhikkhave  tiracchānagatehi  pāṇehi  cittaññeva  cittataraṃ  .  tasmā
tiha  bhikkhave  [6]-  abhikkhaṇaṃ sakaṃ cittaṃ paccavekkhitabbaṃ dīgharattamidaṃ
cittaṃ  saṅkiliṭṭhaṃ  rāgena  dosena  mohenāti  .  cittasaṅkilesā
bhikkhave sattā saṅkilissanti cittavodānā sattā visujjhanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ime . 2 Po. kho . 3 Po. abhikkhaṇannāma . 4 Ma. cittitaṃ.
@5 Po. vikatā. Yu. cittatā . 6 Po. Yu. bhikkhunāti dissati.
   {259.2} Seyyathāpi bhikkhave rajako vā cittakārako vā sati 1-
rajanāya vā lākhāya vā haliddiyā vā nīlāya vā mañjeṭṭhāya 2- vā
suparimaṭṭe 3- vā phalake 4- bhittiyā vā dussapaṭe 5- vā itthīrūpaṃ vā
purisarūpaṃ vā abhinimmineyya sabbaṅgapaccaṅgaṃ 6- . Evaṃ 7- kho bhikkhave
assutavā   puthujjano  rūpaññeva  abhinibbattento  abhinibbatteti
vedanaññeva  .  saññaññeva  .  saṅkhāre  yeva . viññāṇaññeva
abhinibbattento  abhinibbatteti  . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ
vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante . Vedanā. Saññā. Saṅkhārā.
Viññāṇaṃ  niccaṃ  vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante . tasmā tiha
bhikkhave. Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 183-185. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=17&A=3765              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=17&A=3765              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=258&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=100              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=258              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7864              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7864              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com