ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [260] Sāvatthī . jānatohaṃ bhikkhave passato āsavānaṃ khayaṃ vadāmi
no  ajānato no apassato . kiñca bhikkhave jānato kiṃ passato
āsavānaṃ  khayo hoti . iti rūpaṃ iti rūpassa samudayo iti rūpassa
atthaṅgamo  iti  vedanā . iti saññā . iti saṅkhārā . iti
viññāṇaṃ  iti  viññāṇassa  samudayo  iti viññāṇassa atthaṅgamoti .
Evaṃ kho bhikkhave jānato evaṃ passato āsavānaṃ khayo hoti.
   [261]  Bhāvanānuyogaṃ  ananuyuttassa  bhikkhave  bhikkhuno viharato
kiñcāpi  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho  vata  me  anupādāya
āsavehi  cittaṃ vimucceyyāti atha khvassa neva anupādāya āsavehi
@Footnote: 1 Ma. Yu. satīti natthi. 2 Ma. mañjiṭṭhāya. Yu. mañjeṭṭhiyā. 3 Ma. suparimatthe.
@4 Po. Ma. Yu. phalake vā . 5 dussavattheti vā pāṭho . 6 Po. sabbaṃ cittakaraṃ.
@Ma. Yu. sabbaṅgapaccaṅgiṃ . 7 Ma. Yu. evameva.
Cittaṃ  vimuccati  .  taṃ  kissa hetu . abhāvitattātissa vacanīyaṃ .
Kissa  abhāvitattā  . abhāvitattā catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ abhāvitattā
catunnaṃ   sammappadhānānaṃ   abhāvitattā   catunnaṃ   iddhipādānaṃ
abhāvitattā   pañcannaṃ   indriyānaṃ   abhāvitattā   pañcannaṃ
balānaṃ  abhāvitattā  sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ  abhāvitattā  ariyassa
aṭṭhaṅgikassa maggassa.
   {261.1}  Seyyathāpi  bhikkhave  kukkuṭiyā  aṇḍāni  aṭṭha
vā dasa vā dvādasa vā tānassu kukkuṭiyā na sammāadhisayitāni na
sammāpariseditāni  na  sammāparibhāvitāni  kiñcāpi  tassā  kukkuṭiyā
evaṃ  icchā uppajjeyya aho vata me kukkuṭapotakā pādanakhasikhāya
vā   mukhatuṇḍakena   vā   aṇḍakosaṃ  padāletvā  sotthinā
abhinibbhijjeyyunti  atha  kho  abhabbāva  1-  te  kukkuṭapotakā
pādanakhasikhāya  vā  mukhatuṇḍakena vā aṇḍakosaṃ padāletvā sotthinā
abhinibbhijjituṃ  . taṃ kissa hetu . tathā hi pana bhikkhave kukkuṭiyā
aṇḍāni  aṭṭha  vā  dasa  vā  dvādasa  vā  tānassu kukkuṭiyā
na  sammāadhisayitāni  na  sammāpariseditāni  na sammāparibhāvitāni .
Evameva  kho  bhikkhave  bhāvanānuyogaṃ ananuyuttassa bhikkhuno viharato
kiñcāpi  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho  vata  me  anupādāya
āsavehi  cittaṃ vimucceyyāti atha khvassa neva anupādāya āsavehi
cittaṃ vimuccati . taṃ kissa hetu . abhāvitattātissa vacanīyaṃ . Kissa
abhāvitattā  .  abhāvitattā  catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ  abhāvitattā
@Footnote: 1 Po. abhūtapubbā.
Catunnaṃ   sammappadhānānaṃ   abhāvitattā   catunnaṃ   iddhipādānaṃ
abhāvitattā   pañcannaṃ   indriyānaṃ   abhāvitattā   pañcannaṃ
balānaṃ   abhāvitattā   sattannaṃ   bojjhaṅgānaṃ   abhāvitattā
ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa.
   {261.2}  Bhāvanānuyogaṃ  anuyuttassa bhikkhave bhikkhuno viharato
kiñcāpi  evaṃ  1-  icchā uppajjeyya aho vata me anupādāya
āsavehi  cittaṃ  vimucceyyāti  atha  khvassa  anupādāya  āsavehi
cittaṃ  vimuccati  .  taṃ  kissa  hetu . bhāvitattātissa vacanīyaṃ .
Kissa  bhāvitattā  .  bhāvitattā  catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ bhāvitattā
catunnaṃ  sammappadhānānaṃ  bhāvitattā  catunnaṃ  iddhipādānaṃ  bhāvitattā
pañcannaṃ  indriyānaṃ  bhāvitattā  pañcannaṃ  balānaṃ  bhāvitattā
sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ bhāvitattā ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa.
   {261.3} Seyyathāpi bhikkhave kukkuṭiyā aṇḍāni aṭṭha vā dasa
vā dvādasa vā tānassu kukkuṭiyā sammāadhisayitāni sammāpariseditāni
sammāparibhāvitāni kiñcāpi tassā kukkuṭiyā na evaṃ icchā uppajjeyya
aho  vata  me  kukkuṭapotakā  pādanakhasikhāya vā mukhatuṇḍakena vā
aṇḍakosaṃ  padāletvā  sotthinā  abhinibbhijjeyyunti  atha  kho
bhabbāva  te  kukkuṭapotakā  pādanakhasikhāya  vā  mukhatuṇḍakena  vā
aṇḍakosaṃ  padāletvā  sotthinā abhinibbhijjituṃ . taṃ kissa hetu .
Tathā hi pana bhikkhave kukkuṭiyā aṇḍāni aṭṭha vā dasa vā dvādasa
vā   tānassu   kukkuṭiyā   sammāadhisayitāni  sammāpariseditāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. na evaṃ.
Sammāparibhāvitāni  .  evameva  kho bhikkhave bhāvanānuyogamanuyuttassa
bhikkhuno viharato kiñcāpi na evaṃ icchā uppajjeyya aho vata me
anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimucceyyāti  atha  khvassa anupādāya
āsavehi cittaṃ vimuccati . taṃ kissa hetu . Bhāvitattātissa vacanīyaṃ.
Kissa  bhāvitattā  .  bhāvitattā  catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ bhāvitattā
catunnaṃ  sammappadhānānaṃ  bhāvitattā  catunnaṃ  iddhipādānaṃ  bhāvitattā
pañcannaṃ  indriyānaṃ  bhāvitattā  pañcannaṃ  balānaṃ  bhāvitattā
sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ bhāvitattā ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa.
   [262] Seyyathāpi bhikkhave phalabhaṇḍassa 1- vā phalabhaṇḍantevāsissa
vā  vāsijaṭe  dissante vā aṅgulipadāni dissanti aṅguṭṭhapadā no
ca khvassa evamassa ñāṇaṃ hoti ettakaṃ vā 2- me ajja vāsijaṭassa
khīṇaṃ  ettakaṃ  hiyyo ettakaṃ pareti atha khvassa khīṇākhīṇanteva 3-
ñāṇaṃ  hoti  .  evameva  kho  bhikkhave  bhāvanānuyogamanuyuttassa
bhikkhuno  viharato  kiñcāpi na evaṃ  ñāṇaṃ hoti ettakaṃ vā me
ajja āsavānaṃ khīṇaṃ ettakaṃ hiyyo  ettakaṃ pareti atha khvassa khīṇe
khīṇanteva  ñāṇaṃ  hoti  . seyyathāpi bhikkhave sāmuddikāya nāvāya
vettabandhanabandhāya  chammāsāni  udake  pariyādāya  hemantikena
thalaṃ    ukkhittāya    vātātapaparetāni    vettabandhanāni
tāni  pavussakena  meghena  abhippavuṭṭhāni  4-  appakasireneva
@Footnote: 1 Ma. palagaṇḍassa palagaṇḍantevāsissa. 2 Ma. vata.
@3 Ma. khīṇaṃ khīṇanteva. 4 Yu. abhippavattāni.
Paṭippassambhanti  pūtikāni  bhavanti  .  evameva  kho  bhikkhave
bhāvanānuyogamanuyuttassa    bhikkhuno   viharato   appakasireneva
saññojanāni paṭippassambhanti pūtikāni bhavantīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 185-189. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=17&A=3809              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=17&A=3809              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=260&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=101              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=260              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7893              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7893              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com