ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

          Vaggāsaṅgahitā suttantā
   [388] 117 Cha bhikkhave dhamme appahāya abhabbo kāye kāyānupassī
viharituṃ   katame   cha  kammārāmataṃ  bhassārāmataṃ  niddārāmataṃ
saṅgaṇikārāmataṃ   indriyesu  aguttadvārataṃ  bhojane  amattaññutaṃ
ime  kho bhikkhave cha dhamme appahāya abhabbo kāye kāyānupassī
viharituṃ.
   [389] 118 Cha bhikkhave dhamme pahāya bhabbo kāye kāyānupassī
viharituṃ katame cha kammārāmataṃ bhassārāmataṃ niddārāmataṃ saṅgaṇikārāmataṃ
indriyesu   aguttadvārataṃ   bhojane   amattaññutaṃ   ime
kho bhikkhave cha dhamme pahāya bhabbo kāye kāyānupassī viharitunti.
   [390] 119 Cha bhikkhave dhamme appahāya abhabbo ajjhattaṃ kāye
kāyānupassī viharituṃ .pe. Bahiddhā kāye ajjhattabahiddhā kāye
   [391]  120 Cha bhikkhave dhamme appahāya abhabbo vedanāsu
vedanānupassī  viharituṃ  .pe.  ajjhattaṃ  vedanāsu bahiddhā vedanāsu
ajjhattabahiddhā vedanāsu
   [392] 121 Cha bhikkhave dhamme appahāya abhabbo citte cittānupassī
viharituṃ .pe. Ajjhattaṃ citte bahiddhā citte ajjhattabahiddhā citte
   [393]  122  Cha bhikkhave dhamme appahāya abhabbo dhammesu
dhammānupassī  viharituṃ  .pe.  ajjhattaṃ  dhammesu  bahiddhā  dhammesu
Ajjhattabahiddhā  dhammesu  dhammānupassī  viharituṃ katame cha kammārāmataṃ
bhassārāmataṃ  niddārāmataṃ  saṅgaṇikārāmataṃ  indriyesu  aguttadvārataṃ
bhojane  amattaññutaṃ ime kho bhikkhave cha dhamme appahāya abhabbo
ajjhattabahiddhā dhammesu dhammānupassī viharituṃ.
   [394] 123 Cha bhikkhave dhamme pahāya bhabbo ajjhattabahiddhā
dhammesu  dhammānupassī  viharituṃ katame cha kammārāmataṃ .pe. bhojane
amattaññutaṃ ime kho bhikkhave cha dhamme pahāya bhabbo ajjhattabahiddhā
dhammesu dhammānupassī viharitunti.
   [395] 124 Chahi bhikkhave dhammehi samannāgato tapusso gahapati
tathāgate  niṭṭhaṅgato  amataddaso  amataṃ  sacchikatvā iriyati katamehi
chahi  buddhe  aveccappasādena  dhamme  aveccappasādena  saṅghe
aveccappasādena  ariyena sīlena ariyena ñāṇena ariyāya vimuttiyā
imehi  kho  bhikkhave  chahi  dhammehi  samannāgato  tapusso gahapati
tathāgate niṭṭhaṅgato amataddaso amataṃ sacchikatvā iriyatīti.
   [396] 125 Chahi bhikkhave dhammehi samannāgato bhalliko gahapati ..
Sudatto  gahapati anāthapiṇḍiko .. citto gahapati macchikāsaṇḍiko ..
Hatthako āḷavako .. mahānāmo sakko .. Uggo gahapati vesāliko ..
Uggato gahapati .. sūro ambaṭṭho .. Jīvako komārabhacco .. Nakulapitā
gahapati .. tavakaṇṇiko gahapati .. Pūraṇo gahapati .. Isidatto gahapati ..
Sandhāno gahapati .. Vijayo 1- gahapati .. Vajjiyamahito 2- gahapati .. Meṇḍako
@Footnote: 1 Ma. vicayo . 2 Ma. vijayamāhito.
Gahapati .. vāseṭṭho upāsako .. Ariṭṭho upāsako .. Sādatto 1-
upāsako .. tathāgate niṭṭhaṅgato amataddaso amataṃ sacchikatvā iriyati
katamehi chahi buddhe aveccappasādena dhamme aveccappasādena saṅghe
aveccappasādena  ariyena sīlena ariyena ñāṇena ariyāya vimuttiyā
imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannāgato sādatto 1- upāsako
tathāgate niṭṭhaṅgato amataddaso amataṃ sacchikatvā ariyatīti.
   [397] 126 Rāgassa bhikkhave abhiññāya cha dhammā bhāvetabbā
katame   cha   dassanānuttariyaṃ   savanānuttariyaṃ   lābhānuttariyaṃ
sikkhānuttariyaṃ   pāricariyānuttariyaṃ   anussatānuttariyaṃ   rāgassa
bhikkhave abhiññāya ime cha dhammā bhāvetabbāti.
   [398] 127 Rāgassa bhikkhave abhiññāya cha dhammā bhāvetabbā
katame  cha  buddhānussati  dhammānussati  saṅghānussati  sīlānussati
cāgānussati  devatānussati  rāgassa  bhikkhave  abhiññāya  ime
cha dhammā bhāvetabbāti.
   [399] 128 Rāgassa bhikkhave abhiññāya cha dhammā bhāvetabbā
katame  cha  aniccasaññā  anicce  dukkhasaññā  dukkhe  anattasaññā
pahānasaññā   virāgasaññā   nirodhasaññā   rāgassa   bhikkhave
abhiññāya ime cha dhammā bhāvetabbāti.
   [400] 129 Rāgassa bhikkhave pariññāya .pe. Parikkhayāya pahānāya
khayāya vayāya virāgāya nirodhāya cāgāya paṭinissaggāya ime 2- cha
@Footnote: 1 Ma. Yu. sāraggo . 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Dhammā bhāvetabbā .pe.
   [401] 130 Dosassa mohassa kodhassa upanāhassa makkhassa paḷāsassa
issāya  macchariyassa māyāya sātheyyassa thambhassa sārambhassa mānassa
atimānassa  madassa  pamādassa  abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya
pahānāya khayāya vayāya virāgāya nirodhāya cāgāya paṭinissaggāya .pe.
Ime  kho bhikkhave cha dhammā bhāvetabbāti . idamavoca bhagavā .
Attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
          Chakkanipāto niṭṭhito.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 500-503. https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=22&A=10521              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=22&A=10521              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=388&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=368              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=388              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3536              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3536              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]