ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [58] Ekaṃ samayaṃ bhagavā bhaggesu viharati suṃsumāragire bhesakalāvane
migadāye  .  tena  kho  pana samayena āyasmā mahāmoggallāno
magadhesu  kallavālamuttagāme  capalāyamāno nisinno hoti . addasā
kho  bhagavā dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ magadhesu kallavālamuttagāme capalāyamānaṃ nisinnaṃ disvā
seyyathāpi nāma balavā puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ
vā  bāhaṃ  sammiñjeyya evameva bhaggesu suṃsumāragire bhesakalāvane
migadāye   antarahito  magadhesu  kallavālamuttagāme  āyasmato
mahāmoggallānassa  pamukhe  pāturahosi  nisīdi  bhagavā  paññatte
āsane nisajja kho bhagavā āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ etadavoca
   {58.1}  capalāyasi  no tvaṃ moggallāna capalāyasi no tvaṃ
moggallānāti . evaṃ bhante . tasmātiha moggallāna yathāsaññissa
te viharato taṃ middhaṃ okkamati taṃ saññaṃ manasikareyyāsi 1- taṃ saññaṃ bahulaṃ
kareyyāsi 2- ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yante evaṃ viharato taṃ middhaṃ pahīyetha
   {58.2} no ce te evaṃ viharato taṃ middhaṃ pahīyetha tato tvaṃ moggallāna
yathāsutaṃ  yathāpariyattaṃ  dhammaṃ cetasā anuvitakkeyyāsi anuvicāreyyāsi
@Footnote: 1 Ma. mā manasākāsi. evamuparipi . 2 Ma. mā bahulamakāsi.
Manasānupekkheyyāsi  ṭhānaṃ  kho panetaṃ vijjati yante evaṃ viharato
taṃ middhaṃ pahīyetha
   {58.3} no ce te evaṃ viharato taṃ middhaṃ pahīyetha tato tvaṃ
moggallāna  yathāsutaṃ  yathāpariyattaṃ  dhammaṃ  vitthārena  sajjhāyaṃ
kareyyāsi ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yante evaṃ viharato taṃ middhaṃ pahīyetha
   {58.4} no ce te evaṃ viharato taṃ middhaṃ pahīyetha tato tvaṃ
moggallāna  ubho  kaṇṇasotāni  āvijeyyāsi 1- pāṇinā gattāni
anumajjeyyāsi ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yante evaṃ viharato taṃ middhaṃ pahīyetha
   {58.5} no ce te evaṃ viharato taṃ middhaṃ pahīyetha tato tvaṃ
moggallāna  uṭṭhāyāsanā  udakena  akkhīni  anumajjitvā  disā
anuvilokeyyāsi  nakkhattāni  tārakarūpāni  ullokeyyāsi  ṭhānaṃ
kho panetaṃ vijjati yante evaṃ viharato taṃ middhaṃ pahīyetha
   {58.6} no ce te evaṃ viharato taṃ middhaṃ pahīyetha tato tvaṃ
moggallāna  ālokasaññaṃ  manasikareyyāsi  divāsaññaṃ  adhiṭṭhaheyyāsi
yathā divā tathā rattiṃ yathā rattiṃ tathā divā iti vivaṭena 2- cetasā
apariyonaddhena  sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveyyāsi ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati
yante evaṃ viharato taṃ middhaṃ pahīyetha
   {58.7} no ce te evaṃ viharato taṃ middhaṃ pahīyetha tato tvaṃ
moggallāna  pacchāpuresaññī  caṅkamaṃ  adhiṭṭhaheyyāsi  antogatehi
indriyehi abahigatena mānasena ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yante evaṃ
viharato taṃ middhaṃ pahīyetha
   {58.8} no ce te evaṃ viharato taṃ middhaṃ pahīyetha tato tvaṃ moggallāna
@Footnote: 1 Ma. āviñcheyyāsi.
Dakkhiṇena passena sīhaseyyaṃ kappeyyāsi pādena 1- pādaṃ accādhāya
sato  sampajāno  uṭṭhānasaññaṃ  manasikaritvā  paṭibuddheneva 2- te
moggallāna  khippaññeva  paccuṭṭhātabbaṃ  na seyyasukhaṃ na passasukhaṃ na
middhasukhaṃ anuyutto viharissāmīti evañhi te moggallāna sikkhitabbaṃ.
   {58.9} Tasmātiha moggallāna evaṃ sikkhitabbaṃ na uccāsoṇḍaṃ
paggahetvā  kulāni  upasaṅkamissāmīti  evañhi  te  moggallāna
sikkhitabbaṃ  sace  moggallāna  bhikkhu uccāsoṇḍaṃ paggahetvā kulāni
upasaṅkamati  santi hi moggallāna kulesu kiccakaraṇīyāni yena manussā
āgataṃ bhikkhuṃ na manasikaronti tatra bhikkhussa evaṃ hoti ko su nāma dāni
maṃ  imasmiṃ  kule  paribhindi  virattarūpādānīme mayi manussāti itissa
alābhena  maṅkubhāvo maṅkubhūtassa uddhaccaṃ uddhatassa asaṃvaro asaṃvutassa
ārā cittaṃ samādhimhā
   {58.10} tasmātiha moggallāna evaṃ sikkhitabbaṃ na viggāhikakathaṃ
kathessāmīti evañhi te moggallāna sikkhitabbaṃ viggāhikāya moggallāna
kathāya sati kathābāhullaṃ pāṭikaṅkhaṃ kathābāhulle sati uddhaccaṃ uddhatassa
asaṃvaro asaṃvutassa ārā cittaṃ samādhimhā nāhaṃ moggallāna sabbeheva
saṃsaggaṃ  vaṇṇayāmi  na  panāhaṃ  moggallāna  sabbeheva  saṃsaggaṃ na
vaṇṇayāmi  sagahaṭṭhapabbajitehi  kho  ahaṃ  moggallāna  saṃsaggaṃ  na
vaṇṇayāmi yāni ca kho tāni senāsanāni appasaddāni appanigghosāni
vijanavātāni   manussarāhaseyyakāni   3-   paṭisallānasāruppāni
@Footnote: 1 Ma. pāde. evamuparipi .  2 Ma. paṭibuddhena ca .  3 Ma. manussarāhasseyyakāni.
@evamuparipi.
Tathārūpehi senāsanehi saṃsaggaṃ vaṇṇayāmīti.
   {58.11}  Evaṃ  vutte  āyasmā mahāmoggallāno bhagavantaṃ
etadavoca kittāvatā nu kho bhante bhikkhu saṅkhittena taṇhāsaṅkhayavimutto
hoti    accantaniṭṭho   accantayogakkhemī   accantabrahmacārī
accantapariyosāno seṭṭho devamanussānanti.
   {58.12}  Idha moggallāna bhikkhuno sutaṃ hoti sabbe dhammā
nālaṃ  abhinivesāyāti  evañcetaṃ  moggallāna  bhikkhuno  sutaṃ hoti
sabbe dhammā nālaṃ abhinivesāyāti so sabbaṃ dhammaṃ abhijānāti sabbaṃ
dhammaṃ  abhiññāya  sabbaṃ  dhammaṃ  parijānāti  sabbaṃ  dhammaṃ  pariññāya
yaṅkiñci vedanaṃ vediyati sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā so tāsu
vedanāsu  aniccānupassī  viharati  virāgānupassī  viharati nirodhānupassī
viharati  paṭinissaggānupassī  viharati  so tāsu vedanāsu aniccānupassī
viharanto   virāgānupassī   viharanto   nirodhānupassī  viharanto
paṭinissaggānupassī  viharanto  na  ca  1-  kiñci  loke upādiyati
anupādiyaṃ  na  paritassati  aparitassaṃ  paccattaññeva  parinibbāyati
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāti   ettāvatā  kho  moggallāna  bhikkhu  saṅkhittena
taṇhāsaṅkhayavimutto   hoti   accantaniṭṭho   accantayogakkhemī
accantabrahmacārī accantapariyosāno seṭṭho devamanussānanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 87-90. https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=23&A=1845              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=23&A=1845              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=58&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=58              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=58              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4283              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4283              Contents of The Tipitaka Volume 23 https://84000.org/tipitaka/read/?index_23 https://84000.org/tipitaka/english/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]